Tải về định dạng Word (98.2KB) Tải về định dạng PDF (92.1KB)

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5753:1993 (ST SEV 226 - 75) về Đồng - Mác

TCVN 5753:1993

ĐỒNG - MÁC

Copper - Grades

 

Lời nói đầu

TCVN 5753:1993 được xây dựng trên cơ sở ST SEV 226 - 75.

TCVN 5753:1993 do Trung tâm Tiêu chuẩn Chất lượng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) ban hành.

Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

 

ĐỒNG - MÁC

Copper - Grades

1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho đồng, được sản xuất dưới dạng catốt, thỏi đúc và các dạng bán thành phẩm.

2. Mác và thành phần hóa học của đồng phải phù hợp với quy định trong bảng.

CHÚ THÍCH

1 Hàm lượng các tạp chất không cho trong bảng do hai bên thỏa thuận quy định;

2 Dấu gạch ngang trong bảng có nghĩa tạp chất đó không được quy định;

3 Hàm lượng các chất khí trong đồng mác Cu 99,99B do hai bên thỏa thuận quy định, nhưng hàm lượng Selen không được lớn hơn 0,0005% và hàm lượng telu không được lớn hơn 0,0005%;

4 Theo thỏa thuận của hai bên, có thể cung cấp đồng mác Cu 99,97B với hàm lượng oxy không lớn hơn 0,002%, hàm lượng lưu huỳnh không lớn hơn 0,002%, hàm lượng Selen không được lớn hơn 0,01% và hàm lượng telu không được lớn hơn 0,0005%;

5 Theo thỏa thuận của hai bên, có thể cung cấp đồng mác Cu 99,99 C với tổng tạp chất (không kể oxy) không được lớn hơn 0,0065%;

6 Theo thỏa thuận của hai bên, có thể cung cấp đồng mác Cu 99,95 C với hàm lượng lưu huỳnh không lớn hơn 0,003%.


Bảng - Thành phần hóa học của mác đồng

Ký hiệu mác

Thành phần hóa học

Cu không nhỏ hơn

Tạp chất, không lớn hơn

Bi

Sb

As

Fe

Ni

Pb

Sn

S

O

Zn

P

Ag

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Catốt

Cu 99,99 C

99,99

0,0003

0,0004

0,0005

0,001

0,002

0,0005

-

0,0015

0,01

-

0,0015

0,002

Cu 99,97 C

99,97

0,0005

0,001

0,001

0,001

0,002

0,002

0,001

0,002

0,015

0,001

0,001

0,002

99,95 C

99,95

0,001

0,002

0,002

0,003

0,002

0,003

0,002

0,004

0,02

0,003

0,002

0,003

Thỏi hoặc bán thành phẩm

Cu 99,99 L

99,99

0,0005

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,0001

0,0003

0,002

Cu 99,97 L

99,97

0,0005

0,001

0,001

0,003

0,002

0,003

0,001

0,003

0,001

0,003

0,002

0.002

Cu 99,9

99,90

0,001

0,002

0,002

0,005

0,002

0,005

0,002

0,004

0,05

0,004

-

0,003

Cu 99,9 Kh

99,90

0,001

0,002

0,002

0,005

0,002

0,005

0,002

0,005

0,01

0,005

0,002

0,012

-

Cu 99,85 Kh

99,85

0,001

0,002

0,002

0,005

0,002

0,005

0,002

0,005

-

0,005

0,012

0,04

-

Cu 99,7 Kh

99,70

0,002

0,005

0,01

0,05

0,2

0,01

0,05

0,01

0,01

-

0,005

0,06

-

Cu 99,5 Kh

99,50

0,003

0,05

0,05

0,05

0,2

0,03

0,05

0,01

0,01

-

0,005

0,06

-

Cu 99,7

99,70

0,002

0,005

0,01

0,05

0,2

0,01

0,05

0,01

0,07

-

-

-

Cu 99,5

99,50

0,003

0,05

0,01

0,05

0,2

0,05

0,05

0,01

0,08

-

-

-

* Áp dụng cho tổng của Bitsmut, Selen và telu, nhưng hàm lượng tối đa của từng nguyên tố không được vượt quá 0,0002 %;

** Áp dụng cho tổng của Niken, kẽm, Silic, thiếc, sắt và coban;

*** Áp dụng cho tổng của photpho, crôm, mangan, asen, cadimi và antimon

- Trong mác đồng chữ Cu chỉ nguyên tố đồng; chữ số chỉ hàm lượng đồng; chữ tiếp theo chỉ công nghệ nấu luyện đồng trong đó:

C là đồng catốt, tinh luyện bằng điện phân;

L là đồng thỏi hoặc bán thành phẩm, luyện bằng hỏa tinh luyện;

Kh là đồng thỏi hoặc bán thành phẩm nóng chảy lại với chất oxy hóa khử.


3. Điện trở suất của bán thành phẩm đồng phải được quy định ở các tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm cụ thể.

Đồng mác Cu 99,9 và Cu 99,9 kh dùng cho công nghiệp kỹ thuật điện, phần ký hiệu mác thêm chữ E.

Ví dụ: Đồng mác Cu 99,9 sản xuất dùng cho công nghiệp kỹ thuật điện được ký hiệu như sau:

Cu 99,9 E.

4. Thành phần hóa học của đồng được xác định theo các văn bản pháp chế kỹ thuật hiện hành về phương pháp xác định thành phần hóa học.

Kết quả xác định thành phần hóa học được quy tròn đến số cuối cùng như quy định trong bảng thành phần hóa học.

 

Tìm kiếm

Thông tin Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5753:1993
Loại văn bảnTiêu chuẩn Việt Nam
Số hiệuTCVN5753:1993
Cơ quan ban hành
Người ký***
Lĩnh vựcCông nghiệp
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoCòn hiệu lực
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước