Tải về định dạng Word (32KB)

Tiêu chuẩn ngành 12 TCN 14:1982 về thông nhựa (p.merkusii) - Cây con đem đi trồng - Yêu cầu chất lượng do Bộ Lâm nghiệp ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH

12 TCN 14:1982

THÔNG NHỰA (P.MERKUSII). CÂY CON ĐEM ĐI TRỒNG

YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG

Có hiệu lực từ ngày 1/6/1982

(Ban hành kèm theo Quyết định số 409-QĐ/Kth ngày 29/4/1982 của Bộ Lâm nghiệp)

Tiêu chuẩn này áp dụng cho cây Thông nhựa ở vườn ươm đến tuổi đem đi trồng. Cây con được nuôi trong bầu bằng phương thức đặt bầu trên luống.

Chất lượng ruột bầu và kích cỡ vỏ bầu được quy định trong Tiêu chuẩn 12 TCN 16-82.

1. QUY ĐỊNH CHUNG

Không cho phép đem đi trồng những cây con không đạt yêu cầu chất lượng như đã quy định trong tiêu chuẩn này.

Vì lý do thời tiết không thuận lợi, cây con không đạt tiêu chuẩn thì cơ sở sản xuất phải báo cáo về Bộ và chỉ được phép trồng khi Bộ đồng ý.

2. YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG

Các tiêu chuẩn chất lượng của cây con đem đi trồng được quy định trong Bảng 1 sau đây:

Bảng 1.

Các chỉ tiêu

Trị số

Ghi chú

- Tuổi cây (tháng)

12 - 18

Tuổi cây tính từ lúc hạt giống nảy rễ mầm đến trước lúc đem cây con đi trồng.

- Chiều cao bình quân (cm)

7 - 12

Chiều cao cây tính từ mặt đất đến đỉnh sinh trưởng của thân cây.

- Đường kính bình quân (mm)

6 - 8

Đường kính đo ở vị trí ngang sát mặt đất của thân cây.

- Rễ nấm cộng sinh (% của số cây mẫu quan sát)

Lớn hơn hoặc bằng 30

- 30% đối với cây trồng ngoài vụ xuân thu.

 

Lớn hơn 50

- 50% đối với cây trồng đúng chính vụ xuân thu.

- Sinh trưởng bình thường xanh tốt không bị nấm bệnh (theo cấp bệnh)

0

Cấp bệnh 0 là không có dấu bệnh sơ nhiễm hoặc điển hình (chủ yếu là bệnh rơm lá, vàng còi và bạc lá)

 

Tìm kiếm

Thông tin Tiêu chuẩn ngành 12TCN14:1982
Loại văn bảnTiêu chuẩn ngành
Số hiệu12TCN14:1982
Cơ quan ban hành
Người ký***
Lĩnh vựcNông nghiệp
Ngày ban hành29/04/1982
Ngày hiệu lực...
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước