Tiêu chuẩn mới cập nhật

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 109:2021/BGTVT về Khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới

QCVN109:2021/BGTVT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 109:2021/BGTVT về Khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mớiTiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4850:2010 về nhân hạt điều

TCVN4850:2010

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4850:2010 về nhân hạt điều


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7030:2016 (CODEX STAN 243-2003 Revised 2010) về Sữa lên men

TCVN7030:2016

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7030:2016 (CODEX STAN 243-2003 Revised 2010) về Sữa lên men


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6882:2016 về Phụ gia khoáng cho xi măng

TCVN6882:2016

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6882:2016 về Phụ gia khoáng cho xi măng


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9147:2012 về Công trình thủy lợi - Quy trình tính toán thủy lực đập tràn

TCVN9147:2012

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9147:2012 về Công trình thủy lợi - Quy trình tính toán thủy lực đập trànTiêu chuẩn xây dựng TCXD 205:1998 về móng cọc - tiêu chuẩn thiết kế

TCXD205:1998

Tiêu chuẩn xây dựng TCXD 205:1998 về móng cọc - tiêu chuẩn thiết kế


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9377-2:2012 về Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu - Phần 2: Công tác trát trong xây dựng

TCVN9377-2:2012

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9377-2:2012 về Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu - Phần 2: Công tác trát trong xây dựng


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6592-2:2009 (IEC 60947-2 : 2009) về Thiết bị đóng cắt và điều khiển hạ áp - Phần 2: Áptômát

TCVN6592-2:2009

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6592-2:2009 (IEC 60947-2 : 2009) về Thiết bị đóng cắt và điều khiển hạ áp - Phần 2: Áptômát


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11866:2017 (ISO 21500:2012) về Hướng dẫn quản lý dự án

TCVN11866:2017

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11866:2017 (ISO 21500:2012) về Hướng dẫn quản lý dự án


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9570:2013 (ISO 15013:2007) về Chất dẻo - Tấm đùn polypropylen (PP) - Yêu cầu và phương pháp thử

TCVN9570:2013

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9570:2013 (ISO 15013:2007) về Chất dẻo - Tấm đùn polypropylen (PP) - Yêu cầu và phương pháp thử