Tiêu chuẩn mới cập nhật

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 122:2020/BTTTT về Thiết bị vô tuyến mạng diện rộng công suất thấp (LPWAN) băng tần 920 MHz đến 923 MHz

QCVN122:2020/BTTTT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 122:2020/BTTTT về Thiết bị vô tuyến mạng diện rộng công suất thấp (LPWAN) băng tần 920 MHz đến 923 MHzTiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2572:1978 về Biển báo an toàn về điện

TCVN2572:1978

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2572:1978 về Biển báo an toàn về điện


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3153:1979 về Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động - Các khái niệm cơ bản - Thuật ngữ và định nghĩa

TCVN3153:1979

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3153:1979 về Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động - Các khái niệm cơ bản - Thuật ngữ và định nghĩa


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4244:2005 về thiết bị nâng - thiết kế, chế tạo và kiểm tra kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN4244:2005

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4244:2005 về thiết bị nâng - thiết kế, chế tạo và kiểm tra kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7024:2013 về Clanhke xi măng pooclăng

TCVN7024:2013

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7024:2013 về Clanhke xi măng pooclăngTiêu chuẩn quốc gia TCVN 6355-4:2009 về Gạch xây - Phương pháp thử - Phần 4: Xác định độ hút nước

TCVN6355-4:2009

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6355-4:2009 về Gạch xây - Phương pháp thử - Phần 4: Xác định độ hút nước


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4764:1989 (ST SEV 2783-80) về Cáp dây dẫn và dây dẫn mềm - Phương pháp đo điện trở của ruột dẫn điện

TCVN4764:1989

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4764:1989 (ST SEV 2783-80) về Cáp dây dẫn và dây dẫn mềm - Phương pháp đo điện trở của ruột dẫn điện


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1644:2001 về Thức ăn chăn nuôi - Bột cá - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN1644:2001

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1644:2001 về Thức ăn chăn nuôi - Bột cá - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành


Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2020/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình do Bộ Xây dựng ban hành

QCVN06:2020/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2020/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình do Bộ Xây dựng ban hành


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8114:2009 (ISO 5168 : 2005) về Đo dòng lưu chất - Quy trình đánh giá độ không bảo đảm đo

TCVN8114:2009

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8114:2009 (ISO 5168 : 2005) về Đo dòng lưu chất - Quy trình đánh giá độ không bảo đảm đo