Tải về định dạng Word (51.5KB)

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-47:2011/BNNPTNT về chất lượng hạt giống ngô thụ phấn tự do do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

QCVN 01-47:2011/BNNPTNT

VỀ CHẤT LƯỢNG HẠT GIỐNG NGÔ THỤ PHẤN TỰ DO

National Technical Regulation on Seed Quality of Open Pollilated Maize

Lời nói đầu

QCVN 01-47 : 2011/BNNPTNT do Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng và phân bón Quốc gia biên soạn, Cục Trồng trọt trình duyệt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tại Thông tư số 45 /2011/TT-BNNPTNT ngày 24 tháng 6 năm 2011.

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn này quy định các chỉ tiêu, mức giới hạn, phương pháp kiểm tra và yêu cầu quản lý chất lượng hạt giống ngô thụ phấn tự do thuộc loài Zea mays (L.) trong sản xuất và kinh doanh.

1.2. Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến sản xuất và kinh doanh giống ngô thụ phấn tự do tại Việt Nam.

1.3. Giải thích từ ngữ

- Hạt giống tác giả là hạt giống thuần do tác giả chọn, tạo ra.

- Hạt giống siêu nguyên chủng là hạt giống được nhân ra từ hạt giống tác giả hoặc phục tráng từ hạt giống sản xuất theo quy trình phục tráng hạt giống siêu nguyên chủng và đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định.

- Hạt giống nguyên chủng là hạt giống được nhân ra từ hạt giống siêu nguyên chủng và đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định.

- Hạt giống xác nhận là hạt giống được nhân ra từ hạt giống nguyên chủng và đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định.

II. QUY ĐỊNH VỀ KỸ THUẬT

2.1. Ruộng sản xuất giống

2.1.1. Yêu cầu về đất

Ruộng sản xuất hạt giống ngô thụ phấn tự do phải sạch cỏ dại và các cây trồng khác.

2.1.2 Yêu cầu cách ly

Ruộng sản xuất hạt giống ngô thụ phấn tự do phải cách ly với các ruộng trồng ngô khác bằng một trong các phương pháp quy định ở Bảng 1.

Bảng 1 – Chỉ tiêu chất lượng ruộng giống

Phương pháp, đơn vị tính

Giống nguyên chủng

Giống xác nhận

Cách ly không gian, ít nhất, m

400

300

 Cách ly thời gian, ngày

Thời điểm phun râu của ruộng ngô giống phải chênh lệch so với thời điểm tung phấn của các ruộng ngô khác ít nhất 20 ngày.

2.1.3 Độ thuần giống

Ruộng sản xuất hạt giống ngô thụ phấn tự do, tại mỗi lần kiểm định phải đạt độ thuần giống như quy định dưới đây:

- Ruộng sản xuất giống nguyên chủng: ≥ 99,5% số cây

- Ruộng sản xuất giống xác nhận: ≥ 99,0% số cây

2.2. Các chỉ tiêu chất lượng hạt giống

Chất lượng hạt giống ngô thụ phấn tự do phải đạt yêu cầu theo quy định ở Bảng 2.

Bảng 2 – Tiêu chuẩn chất lượng hạt giống

Chỉ tiêu

Giống nguyên chủng

Giống xác nhận

Độ sạch, % khối lượng, không nhỏ hơn

99,0

99,0

Hạt khác giống có thể phân biệt được, số hạt/kg, không lớn hơn

20

40

Tỷ lệ nẩy mầm, % số hạt, không nhỏ hơn

85

85

Độ ẩm, % khối lượng, không lớn hơn

12,0

12,0

III. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA

3.1. Phương pháp kiểm định

3.1.1. Các chỉ tiêu chất lượng ruộng giống ngô thụ phấn tự do quy định tại Mục 2.1 của Quy chuẩn kỹ thuật này được xác định theo TCVN 8550:2011 Giống cây trồng - Phương pháp kiểm định ruộng giống.

3.1.2. Số lần kiểm định: ít nhất 3 lần tại các thời điểm sau:

- Lần 1: Khi ngô được 5 lá đến 7 lá;

- Lần 2: Khi ngô bắt đầu phun râu;

- Lần 3: Trước khi thu hoạch từ 5 ngày đến 7 ngày.

3.2. Phương pháp kiểm nghiệm

3.2.1. Lấy mẫu lô hạt giống ngô thụ phấn tự do theo TCVN 8548:2011 Hạt giống cây trồng - Phương pháp kiểm nghiệm.

3.2.2. Các chỉ tiêu chất lượng hạt giống ngô thụ phấn tự do quy định tại Mục 2.2 của Quy chuẩn kỹ thuật này được xác định theo TCVN 8548:2011 Hạt giống cây trồng - Phương pháp kiểm nghiệm.

3.3. Phương pháp kiểm tra tính đúng giống và độ thuần giống

Kiểm tra tính đúng giống và độ thuần hạt giống ngô thụ phấn tự do trên ô thí nghiệm khi cần thiết theo TCVN 8547:2011 Giống cây trồng - Phương pháp kiểm tra tính đúng giống và độ thuần của lô hạt giống.

IV. QUY ĐỊNH QUẢN LÝ

4.1. Việc chứng nhận và công bố hợp quy đối với chất lượng hạt giống ngô thụ phấn tự do thực hiện theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về chứng nhận và công bố chất lượng giống cây trồng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật.

4.2. Việc kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm về chất lượng hạt giống ngô thụ phấn tự do thực hiện theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về chứng nhận và công bố chất lượng giống cây trồng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật và các văn bản pháp luật hiện hành.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

5.1. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh hạt giống ngô thụ phấn tự do phải công bố tiêu chuẩn áp dụng và không được trái với quy định tại Mục II của Quy chuẩn này; thực hiện việc chứng nhận và công bố hợp quy theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về chứng nhận và công bố chất lượng giống cây trồng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật.

5.2. Tổ chức, cá nhân phân phối, bán lẻ hạt giống ngô thụ phấn tự do phải đảm bảo chất lượng phù hợp với quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật này.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

6.1. Cục Trồng trọt có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra thực hiện Quy chuẩn này. Căn cứ yêu cầu quản lý chất lượng hạt giống ngô thụ phấn tự do, Cục Trồng trọt có trách nhiệm kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Quy chuẩn này.

6.2. Trong trường hợp các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn viện dẫn tại Quy chuẩn này có sự thay đổi, b ổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản mới./.

 

Tìm kiếm

Thông tin Quy chuẩn QCVN01-47:2011/BNNPTNT
Loại văn bảnQuy chuẩn
Số hiệuQCVN01-47:2011/BNNPTNT
Cơ quan ban hành
Người ký***
Lĩnh vựcNông nghiệp
Ngày ban hành24/06/2011
Ngày hiệu lực...
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước