Tải về định dạng Word (405.5KB) Tải về định dạng PDF (222KB)

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10789:2015 về Malt - Xác định hàm lượng chất chiết

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 10789:2015

MALT - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHẤT CHIẾT

Malt - Determination of extract content

Lời nói đầu

TCVN 10789:2015 được xây dựng trên cơ sở tham khảo tiêu chuẩn của Hiệp hội Đồ uống châu Âu EBC Method 4.5.1 (2004) Extract of malt: Congress mash;

TCVN 10789:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F9 Đồ uống biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

MALT - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHẤT CHIẾT

Malt - Determination of extract content

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hàm lượng chất chiết (khả năng sinh các chất hòa tan trong dịch đường) của malt theo quy trình đường hóa chuẩn.

Tiêu chuẩn này cũng có thể xác định tốc độ đường hóa (tốc độ sacarose hóa), màu và mùi của dịch đường, tốc độ lọc dịch đường.

2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 4851:1989 (ISO 3696:1987), Nước dùng để phân tích trong phòng thí nghiệm - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN 10787:2015, Malt - Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử

TCVN 10788:2015, Malt - Xác định độ ẩm - Phương pháp khối lượng

EBC Method 4.7.1, Colour of malt: Spectrophotometric method (Màu của malt: Phương pháp quang phổ)

EBC Method 4.7.2, Colour of malt: Visual method (Màu của malt: Phương pháp trực quan)

EBC Method 8.2.1, Specific gravity of wort using a pyknometer (Xác định khối lượng riêng của dịch đường bằng pyknomet)

EBC Method 8.2.2, Specific gravity of wort using a density meter (Xác định khối lượng riêng của dịch đường bằng dụng cụ đo tỉ trọng)

3. Nguyên tắc

Hàm lượng chất chiết của malt được xác định từ hàm lượng chất khô hòa tan của dịch đường sau khi đường hóa và lọc. Hàm lượng chất khô hòa tan của dịch đường được tính theo tỷ trọng của dịch đường đo ở 20 oC.

4. Thuốc thử

Sử dụng thuốc thử tinh khiết phân tích và nước đạt loại 3 theo TCVN 4851:1989 (ISO 3696:1987), trừ khi có quy định khác.

4.1. Dung dịch chuẩn iot, 0,01 M

Hòa tan 1,27 g iot tinh thể (I2) và 2,50 g kali iodua (KI) trong nước đựng trong bình định mức 500 ml, pha loãng đến vạch và trộn.

Các dung dịch đã chuẩn bị được bảo quản ở nơi tối có thể được sử dụng trong một tháng. Để sử dụng hàng ngày, giữ dung dịch trong lọ nhỏ tối màu.

5. Thiết bị, dụng cụ

Sử dụng các thiết bị, dụng cụ thông thường của phòng thử nghiệm và như sau:

5.1. Máy nghiền đĩa, có khoảng cách giữa hai đĩa nghiền là 0,2 mm (ví dụ: máy nghiền đĩa Bühler Miag Disc Mill, kiểu DLFU của hãng Bühler GmbH, Đức).

5.2. Cân, có thể cân được khối lượng 750 g, chính xác đến 0,1 g.

5.3. Cân phân tích, có thể cân chính xác đến 1 mg.

5.4. Cốc đường hóaque khuấy, bằng thép không gỉ, niken nguyên chất hoặc đồng thau (không phải đồng).

5.5. Bể đường hóa, gồm nồi cách thủy, bộ gia nhiệt thích hợp và nhiệt kế. Tốc độ của que khuấy là từ 80 r/min đến 100 r/min.

5.6. Bình nón, dung tích 500 ml, có chia vạch đến 100 ml.

5.7. Phễu lọc, đường kính phễu 200 mm, cuống phễu chạm đến đáy bình nón.

5.8. Giấy lọc gấp nếp, đường kính 320 mm.

5.9. Dụng cụ đo tỉ trọng (pyknometer hoặc density meter).

5.10. Bể ổn nhiệt, có thể duy trì nhiệt độ 20,00 oC ± 0,05 oC, có độ sâu thích hợp sao cho các vạch chia của pyknometer ngập dưới mực nước.

5.11. Đĩa sứ, có lỗ hõm.

5.12. Que thủy tinh, dài 250 mm và đường kính 8 mm.

5.13. Que thủy tinh, đường kính khoảng 3 mm.

6. Lấy mẫu

Mẫu gửi đến phòng thử nghiệm phải đúng là mẫu đại diện. Mẫu không bị hư hỏng hoặc không bị thay đổi trong suốt quá trình vận chuyển hoặc bảo quản.

Việc lấy mẫu không quy định trong tiêu chuẩn này. Nên lấy mẫu theo TCVN 10787:2015.

7. Chuẩn bị mẫu thử

Chuẩn bị mẫu thử theo TCVN 10787:2015.

Cân hai phần mẫu thử, mỗi phần khoảng 55 g, chính xác đến 0,1 g và nghiền bằng máy nghiền (5.1). Gộp mỗi phần malt đã nghiền mịn vào một cốc đường hóa (5.4), trộn kỹ bằng dao trộn. Cân 50,0 g phần mẫu thử, chính xác đến 1 mg, cho vào cốc đường hóa để thực hiện phép xác định theo Điều 8.

8. Cách tiến hành

8.1. Đường hóa

Ổn định nhiệt độ của bể đường hóa (5.5) ở 45 oC.

Rót 200 ml nước ở nhiệt độ khoảng 46 oC vào cốc đường hóa đựng 50,0 g phần mẫu thử (xem Điều 7), dùng que (5.12) để khuấy, tránh để vón cục. Duy trì nhiệt độ của phần mẫu thử ở đúng 45 oC.

Đặt ngay cốc vào bể đường hóa và cho que khuấy chạy. Duy trì nhiệt độ của phần mẫu thử ở 45 oC trong đúng 30 min.

Tăng nhiệt độ của phần mẫu thử với tốc độ 1 oC/min trong 25 min. Khi nhiệt độ đạt 70 oC thì rót thêm vào cốc 100 ml nước đã gia nhiệt trước đến 70 oC. Tốc độ đường hóa (sacarose hóa) được đo từ thời điểm này.

Sau khi thêm nước 10 min, dùng đũa thủy tinh nhỏ (5.13) để chuyển một giọt dịch đường vào lỗ hõm trên đĩa sứ (5.11) và thêm một giọt dung dịch iot (I2) 0,01 M (4.1). Lặp lại phép thử này sau mỗi 5 min cho đến khi quá trình đường hóa kết thúc, khi đó lỗ hõm trên đĩa sứ có màu vàng trong. Nếu quá trình đường hóa chưa kết thúc sau 1 h thì dừng phép thử. Biểu thị kết quả bằng phút và báo cáo theo các chu kì 5 min, ví dụ sau 10 min, từ 10 min đến 15 min...

Duy trì nhiệt độ 70 oC trong 1 h. Làm nguội dịch đường đến nhiệt độ phòng trong 10 min đến 15 min.

Rửa que khuấy bằng một lượng nước nhỏ, lau khô mặt ngoài cốc đường hóa và thêm nước để điều chỉnh lượng chứa trong cốc đến 450,0 g ± 0,2 g.

8.2. Lọc

Khuấy kỹ lưỡng chứa trong cốc bằng que khuấy thủy tinh, chuyển ngay toàn bộ vào phễu lọc. Đảm bảo giấy lọc không nhô cao quá miệng phễu.

Lọc lại 100 ml dịch lọc ban đầu. Lấy một phần mẫu thử để đo màu theo EBC Method 4.7.1 hoặc EBC Method 4.7.2. Chuyển phần mẫu thử đã đo màu vào cốc đường hóa.

Ngừng lọc khi phần bã đã khô hoặc khi tốc độ lọc chậm, sau 2 h.

Ghi lại tốc độ lọc dịch đường trong giai đoạn lọc: Tốc độ lọc là “bình thường” nếu quá trình lọc kết thúc trong vòng 1 h. Nếu thời gian lọc dài hơn 1 h thì ghi tốc độ lọc là “chậm”. Chỉ báo cáo một trong hai trường hợp này.

Ghi lại mùi của dịch đường. Nếu dịch đường có mùi tương tự mùi của loại malt đem phân tích thì là “bình thường”. Nếu không có mùi malt thì ghi là “không mùi”. Ghi lại mùi lạ nếu có.

8.3. Xác định tỉ trọng của dịch đường

Xác định tỉ trọng của dịch đường theo EBC Method 8.2.1 hoặc EBC Method 8.2.2.

9. Tính và biểu thị kết quả

Hàm lượng chất chiết của mẫu thử, X1, biểu thị theo phần trăm khối lượng, được tính theo Công thức (1):

                                               (1)

Hàm lượng chất chiết của mẫu thử, X2, biểu thị theo phần trăm khối lượng chất khô, được tính theo Công thức (2):

                                                  (2)

Trong đó:

P

là hàm lượng chất chiết (hàm lượng chất khô hòa tan) của dịch đường, tính bằng phần trăm khối lượng, dựa trên tỉ trọng của dịch đường xác định được tại 8.3, tra theo Phụ lục A hoặc tính theo Công thức (3):

P = - 460,234 + 662,649 × d - 202,414 × d2 (3)

trong đó: d là tỉ trọng của dịch đường;

w

là độ ẩm của phần mẫu thử, tính bằng phần trăm khối lượng, xác định được theo TCVN 10788:2015;

V

là thể tích nước dùng để đường hóa 100 g malt, tính bằng mililit; trong trường hợp này, V = 800 ml.

Biểu thị kết quả đến một chữ số thập phân.

10. Độ chụm

Các giá trị độ chụm dưới đây được xác định từ dữ liệu thử nghiệm liên phòng do Ủy ban phân tích của EBC thực hiện năm 1992. Các phòng thử nghiệm tham gia đã phân tích các mẫu malt với ba mức hàm lượng chất chiết từ 79,3 % đến 81,4 % (khối lượng chất khô). Các giá trị độ chụm này có thể không áp dụng được cho các dải nồng độ và chất nền khác với dải nồng độ và chất nền đã nêu.

10.1. Độ lặp lại

Chênh lệch tuyệt đối giữa hai kết quả thử nghiệm độc lập, đơn lẻ, thu được khi sử dụng cùng một phương pháp, trên vật liệu thử giống hệt nhau, trong cùng một phòng thử nghiệm, do cùng một người thực hiện, sử dụng cùng thiết bị, trong cùng một khoảng thời gian ngắn, không được quá 5 % các trường hợp lớn hơn 0,58 % (khối lượng chất khô).

10.2. Độ tái lập

Chênh lệch tuyệt đối giữa hai kết quả thử nghiệm đơn lẻ, thu được khi sử dụng cùng một phương pháp, trên vật liệu thử giống hệt nhau, trong các phòng thử nghiệm khác nhau, do những người khác nhau thực hiện, sử dụng thiết bị khác nhau, không được quá 5 % các trường hợp lớn hơn 1,2 % (khối lượng chất khô).

11. Báo cáo thử nghiệm

Báo cáo thử nghiệm phải ghi rõ:

a) mọi thông tin cần thiết để nhận biết đầy đủ về mẫu thử;

b) phương pháp lấy mẫu đã sử dụng, nếu biết;

c) phương pháp thử đã sử dụng, viện dẫn tiêu chuẩn này;

d) mọi chi tiết thao tác không quy định trong tiêu chuẩn này, hoặc tùy chọn, cùng với mọi tình huống bất thường khác có thể ảnh hưởng đến kết quả;

e) kết quả thử nghiệm thu được, hoặc nếu thỏa mãn yêu cầu về độ lặp lại thì nêu kết quả cuối cùng thu được.

 

Phụ lục A

(quy định)

Bảng tra hàm lượng chất khô hòa tan (độ Plato) của dung dịch đường theo tỉ trọng

Bảng A.1 - Hàm lượng chất khô hòa tan (độ Plato) của dung dịch đường theo tỉ trọng

Tỉ trọng ở 20 oC

Độ Plato, g/100 g

Tỉ trọng ở 20 oC

Độ Plato, g/100 g

Tỉ trọng ở 20 oC

Độ Plato, g/100 g

Tỉ trọng ở 20 oC

Độ Plato, g/100 g

Tỉ trọng ở 20 oC

Độ Plato, g/100 g

1,00000

0,000

1,00150

0,386

1,00300

0,770

1,00450

1,155

1,00600

1,539

05

13

55

398

05

783

55

168

05

552

10

26

60

411

10

796

60

180

10

565

15

39

65

424

15

808

65

193

15

578

20

52

70

437

20

821

70

206

20

590

25

64

75

450

25

834

75

219

25

603

30

77

80

463

30

847

80

232

30

616

35

90

85

476

35

859

85

244

35

629

40

103

90

488

40

872

90

257

40

641

45

116

95

501

45

885

95

270

45

654

1,00050

129

1,00200

514

1,00350

898

1,00500

283

1,00650

667

55

141

05

527

55

911

05

296

55

680

60

154

10

540

60

924

10

308

60

693

65

167

15

552

65

937

15

321

65

705

70

180

20

565

70

949

20

334

70

718

75

193

25

578

75

962

25

347

75

731

80

206

30

591

80

975

30

360

80

744

85

219

35

604

85

988

35

372

85

757

90

231

40

616

90

1,001

40

385

90

769

95

244

45

629

95

14

45

398

95

782

1,00100

257

1,00250

642

1,00400

26

1,00550

411

1,00700

795

05

270

55

655

05

39

55

424

05

807

10

283

60

668

10

52

60

437

10

820

15

296

65

680

15

65

65

450

15

833

20

309

70

693

20

78

70

462

20

846

25

321

75

706

25

90

75

475

25

859

30

334

80

719

30

103

80

488

30

872

35

347

85

732

35

116

85

501

35

884

40

360

90

745

40

129

90

514

40

897

45

373

95

757

45

142

95

526

45

910

1,00750

1,923

1,00950

2,432

1,01150

2,940

1,01350

3,447

1,01550

3,951

55

935

55

445

55

953

55

459

55

964

60

948

60

458

60

966

60

472

60

977

65

961

65

470

65

979

65

485

65

989

70

973

70

483

70

991

70

497

70

4,002

75

986

75

496

75

3,004

75

510

75

14

80

999

80

508

80

17

80

523

80

27

85

2,012

85

521

85

29

85

535

85

39

90

25

90

534

90

42

90

548

90

52

95

38

95

547

95

55

95

561

95

65

1,00800

53

1,01000

560

1,01200

67

1,01400

573

1,01600

77

05

65

05

572

05

80

05

586

05

90

10

78

10

585

10

93

10

598

10

102

15

91

15

598

15

105

15

611

15

115

20

101

20

610

20

118

20

624

20

128

25

114

25

623

25

131

25

636

25

140

30

127

30

636

30

143

30

649

30

153

35

139

35

649

35

156

35

662

35

165

40

152

40

661

40

169

40

674

40

178

45

165

45

674

45

181

45

687

45

190

1,00850

178

1,01050

687

1,01250

194

1,01450

699

1,01650

203

55

191

55

699

55

207

55

712

55

216

60

203

60

712

60

219

60

725

60

228

65

216

65

725

65

232

65

737

65

241

70

229

70

738

70

245

70

750

70

253

75

241

75

750

75

257

75

762

75

266

80

254

80

763

80

270

80

775

80

278

85

267

85

776

85

282

85

788

85

291

90

280

90

788

90

295

90

800

90

304

95

292

95

801

95

308

95

813

95

316

1,00900

305

1,01100

814

1,01300

321

1,01500

826

1,01700

329

05

317

05

826

05

333

05

838

05

341

10

330

10

839

10

346

10

851

10

354

15

343

15

852

15

358

15

863

15

366

20

356

20

864

20

371

20

876

20

379

25

369

25

877

25

384

25

888

25

391

30

381

30

890

30

396

30

901

30

404

35

394

35

903

35

409

35

914

35

417

40

407

40

915

40

421

40

926

40

429

45

419

45

928

45

434

45

939

45

442

1,01750

3,454

1,01950

4,955

1,02150

5,455

1,02350

5,952

1,02550

6,449

55

467

55

968

55

467

55

965

55

461

60

479

60

980

60

480

60

977

60

473

65

492

65

993

65

492

65

990

65

485

70

505

70

5,006

70

505

70

6,002

70

498

75

517

75

18

75

517

75

15

75

510

80

529

80

30

80

530

80

27

80

523

85

542

85

43

85

542

85

39

85

535

90

555

90

55

90

555

90

52

90

547

95

567

95

68

95

567

95

64

95

560

1,01800

580

1,02000

80

1,02200

580

1,02400

77

1,02600

572

05

592

05

93

05

592

05

89

05

584

10

605

10

106

10

605

10

101

10

597

15

617

15

118

15

617

15

114

15

609

20

630

20

130

20

629

20

126

20

621

25

642

25

143

25

642

25

139

25

634

30

655

30

155

30

654

30

151

30

646

35

668

35

168

35

667

35

163

35

659

40

680

40

180

40

679

40

176

40

671

45

692

45

193

45

692

45

188

45

683

1,01850

705

1,02050

205

1,02250

704

1,02450

200

1,02650

696

55

718

55

218

55

716

55

213

55

708

60

730

60

230

60

729

60

225

60

720

65

743

65

243

65

741

65

238

65

733

70

755

70

255

70

754

70

250

70

745

75

768

75

268

75

766

75

263

75

757

80

780

80

280

80

779

80

275

80

770

85

792

85

293

85

791

85

287

85

782

90

805

90

305

90

803

90

300

90

794

95

818

95

318

95

816

95

312

95

807

1,01900

830

1,02100

330

1,02300

828

1,02500

325

1,02700

819

05

843

05

343

05

841

05

337

05

831

10

855

10

355

10

853

10

350

10

844

15

868

15

368

15

865

15

362

15

856

20

880

20

380

20

878

20

374

20

868

25

893

25

392

25

890

25

387

25

881

30

905

30

405

30

903

30

399

30

893

35

918

35

418

35

915

35

411

35

905

40

930

40

430

40

928

40

424

40

918

45

943

45

443

45

940

45

436

45

930

1,02750

6.943

1,02950

7,435

1,03150

7,926

1,03350

8,415

1,03550

8,902

55

955

55

447

55

938

55

427

55

915

60

967

60

460

60

950

60

439

60

927

65

979

65

472

65

963

65

452

65

939

70

992

70

484

70

975

70

464

70

951

75

7,004

75

497

75

987

75

476

75

963

80

17

80

509

80

8.000

80

488

80

975

85

29

85

521

85

12

85

500

85

988

90

41

90

533

90

24

90

513

90

9,000

95

53

95

546

95

36

95

525

95

12

1,02800

66

1,03000

558

1,03200

48

1,03400

537

1,03600

24

05

78

05

570

05

61

05

549

05

36

10

91

10

583

10

73

10

561

10

48

15

103

15

595

15

85

15

574

15

60

20

115

20

607

20

98

20

586

20

73

25

127

25

619

25

110

25

598

25

85

30

140

30

632

30

122

30

610

30

97

35

152

35

644

35

134

35

622

35

109

40

164

40

656

40

146

40

634

40

121

45

177

45

668

45

159

45

647

45

133

1,02850

189

1,03050

681

1,03250

171

1,03450

659

1,03650

145

55

201

55

693

55

183

55

671

55

158

60

214

60

705

60

195

60

683

60

170

65

226

65

717

65

207

65

695

65

182

70

238

70

730

70

220

70

708

70

194

75

251

75

742

75

232

75

720

75

206

80

263

80

754

80

244

80

732

80

218

85

275

85

767

85

256

85

744

85

230

90

287

90

779

90

269

90

756

90

243

95

300

95

791

95

281

95

768

95

255

1,02900

312

1,03100

803

1,03300

293

1,03500

781

1,03700

267

05

324

05

816

05

305

05

793

05

279

10

337

10

828

10

317

10

805

10

291

15

349

15

840

15

330

15

817

15

303

20

361

20

853

20

342

20

830

20

316

25

374

25

865

25

354

25

842

25

328

30

386

30

877

30

366

30

854

30

340

35

398

35

889

35

378

35

866

35

352

40

411

40

901

40

391

40

878

40

364

45

423

45

914

45

403

45

890

45

376

1,03750

9,388

1,03950

9,873

1,04150

10,355

1,04350

10,836

1,04550

11,315

55

400

55

885

55

367

55

848

55

327

60

413

60

897

60

379

60

860

60

339

65

425

65

909

65

391

65

872

65

351

70

437

70

921

70

403

70

884

70

363

75

449

75

933

75

415

75

896

75

375

80

461

80

945

80

427

80

908

80

387

85

473

85

957

85

439

85

920

85

399

90

485

90

969

90

451

90

932

90

411

95

498

95

981

95

463

95

944

95

423

1,03800

509

1,04000

993

1,04200

475

1,04400

956

1,04600

435

05

522

05

10,005

05

487

05

968

05

446

10

534

10

17

10

499

10

980

10

458

15

546

15

30

15

511

15

992

15

470

20

558

20

42

20

523

20

11,004

20

482

25

570

25

54

25

536

25

16

25

494

30

582

30

66

30

548

30

27

30

506

35

594

35

78

35

559

35

39

35

518

40

606

40

90

40

571

40

51

40

530

45

618

45

102

45

584

45

63

45

542

1,03850

631

1,04050

114

1,04250

596

1,04450

75

1,04650

554

55

643

55

126

55

608

55

87

55

566

60

655

60

138

60

620

60

100

60

578

65

667

65

150

65

632

65

112

65

590

70

679

70

162

70

644

70

123

70

602

75

691

75

174

75

656

75

135

75

614

80

703

80

186

80

668

80

147

80

626

85

715

85

198

85

680

85

159

85

638

90

727

90

210

90

692

90

171

90

650

95

740

95

223

95

704

95

183

95

661

1,03900

751

1,04100

234

1,04300

716

1,04500

195

1,04700

673

05

764

05

246

05

728

05

207

05

685

10

776

10

259

10

740

10

219

10

697

15

788

15

271

15

752

15

231

15

709

20

800

20

283

20

764

20

243

20

721

25

812

25

295

25

776

25

255

25

733

30

824

30

307

30

788

30

267

30

745

35

836

35

319

35

800

35

279

35

757

40

848

40

331

40

812

40

291

40

768

45

860

45

343

45

824

45

303

45

780

1,04750

11,792

1,04950

12,268

1,05150

12,743

1,05350

13,215

1,05550

13,687

55

804

55

280

55

755

55

227

55

698

60

816

60

292

60

767

60

239

60

710

65

828

65

304

65

778

65

251

65

722

70

840

70

316

70

790

70

263

70

734

75

852

75

328

75

802

75

274

75

746

80

864

80

340

80

814

80

286

80

757

85

876

85

351

85

826

85

298

85

769

90

888

90

363

90

838

90

310

90

781

95

900

95

375

95

849

95

322

95

792

1,04800

912

1,05000

387

1,05200

861

1,05400

333

1,05600

804

05

923

05

399

05

873

05

345

05

816

10

935

10

411

10

885

10

357

10

828

15

947

15

423

15

897

15

369

15

839

20

959

20

435

20

909

20

380

20

851

25

971

25

447

25

920

25

392

25

863

30

983

30

458

30

932

30

404

30

875

35

995

35

470

35

944

35

416

35

886

40

12,007

40

482

40

956

40

428

40

898

45

19

45

494

45

968

45

439

45

910

1,04850

31

1,05050

506

1,05250

979

1,05450

451

1,05650

921

55

42

55

518

55

991

55

463

55

933

60

54

60

530

60

13,003

60

475

60

945

65

66

65

542

65

15

65

487

65

957

70

78

70

553

70

27

70

499

70

968

75

90

75

565

75

39

75

510

75

980

80

102

80

577

80

50

80

522

80

992

85

114

85

589

85

62

85

534

85

14,004

90

126

90

601

90

74

90

546

90

15

95

138

95

613

95

86

95

557

95

27

1,04900

150

1,05100

624

1,05300

98

1,05500

569

1,05700

39

05

162

05

636

05

109

05

581

05

51

10

173

10

648

10

121

10

593

10

62

15

185

15

660

15

133

15

604

15

74

20

197

20

672

20

145

20

616

20

86

25

209

25

684

25

157

25

628

25

97

30

221

30

695

30

168

30

640

30

109

35

233

35

707

35

180

35

651

35

121

40

245

40

719

40

192

40

663

40

133

45

256

45

731

45

204

45

675

45

144

1,05750

14,156

1,05950

14,624

1,06150

15,090

1,06350

15,555

1,06550

16,019

55

168

55

636

55

102

55

567

55

30

60

179

60

647

60

114

60

578

60

41

65

191

65

659

65

125

65

590

65

53

70

203

70

671

70

137

70

602

70

65

75

215

75

682

75

148

75

613

75

76

80

226

80

694

80

160

80

625

80

88

85

238

85

706

85

172

85

637

85

99

90

250

90

717

90

183

90

648

90

111

95

261

95

729

95

195

95

660

95

122

1,05800

273

1,06000

741

1,06200

207

1,06400

671

1,06600

134

05

285

05

752

05

218

05

683

05

145

10

297

10

764

10

230

10

694

10

157

15

308

15

776

15

241

15

706

15

169

20

320

20

787

20

253

20

717

20

180

25

332

25

799

25

265

25

729

25

191

30

343

30

811

30

276

30

741

30

203

35

355

35

822

35

288

35

752

35

215

40

367

40

834

40

300

40

764

40

226

45

379

45

846

45

311

45

776

45

238

1,05850

390

1,06050

857

1,06250

323

1,06450

787

1,06650

249

55

402

55

869

55

334

55

799

55

261

60

414

60

881

60

346

60

810

60

272

65

425

65

892

65

358

65

822

65

284

70

437

70

904

70

369

70

833

70

295

75

449

75

916

75

381

75

845

75

307

80

460

80

927

80

393

80

857

80

319

85

472

85

939

85

404

85

868

85

330

90

484

90

950

90

416

90

880

90

341

95

495

95

962

95

427

95

891

95

353

1,05900

507

1,06100

974

1,06300

439

1,06500

903

1,06700

365

05

519

05

986

05

451

05

914

05

376

10

531

10

997

10

462

10

926

10

388

15

542

15

15,009

15

474

15

938

15

399

20

554

20

20

20

486

20

949

20

411

25

565

25

32

25

497

25

961

25

422

30

577

30

44

30

509

30

972

30

434

35

589

35

55

35

520

35

984

35

445

40

601

40

67

40

532

40

995

40

457

45

612

45

79

45

544

45

16,007

45

468

1,06750

16,480

1,06800

16,595

1,06850

16,710

1,06900

16,825

1,06950

16,940

55

491

05

606

55

722

05

836

55

951

60

503

10

618

60

733

10

848

60

963

65

514

15

630

65

744

15

859

65

974

70

526

20

641

70

756

20

871

70

986

75

537

25

652

75

768

25

882

75

997

80

549

30

664

80

779

30

894

80

17,009

85

561

35

676

85

791

35

905

85

20

90

572

40

687

90

802

40

917

90

32

95

583

45

699

95

813

45

928

95

43

 

THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] AOAC 970.90, Specific gravity and degrees Plato of sugar solutions or percent extract by weight

[2] EBC 8.3 (2004), Extract of wort

Tìm kiếm

Thông tin Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10789:2015
Loại văn bảnTiêu chuẩn Việt Nam
Số hiệuTCVN10789:2015
Cơ quan ban hành
Người ký***
Lĩnh vựcCông nghệ- Thực phẩm
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước