Tải về định dạng Word (87KB) Tải về định dạng PDF (1.3MB)

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10874:2015 (ISO 7293:1997) về Máy lâm nghiệp - Cưa xích cầm tay - Đặc tính động cơ và tiêu thụ nhiên liệu

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 10874:2015

ISO 7293:1997

MÁY LÂM NGHIỆP - CƯA XÍCH CẦM TAY - ĐẶC TÍNH ĐỘNG CƠ VÀ TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU

Forestry machinery - Portable chain saws - Engine performance and fuel consumption

Lời nói đầu

TCVN 10874:2015 hoàn toàn tương đương với ISO 7293:1997.

TCVN 10874:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC23 Máy kéo và máy dùng trong nông lâm nghiệp biên soạn, Tng cục Tiêu chuẩn Đo lường Cht lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

MÁY LÂM NGHIỆP - CƯA XÍCH CM TAY - ĐC TÍNH ĐỘNG VÀ TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU

Forestry machinery - Portable chain saws - Engine performance and fuel consumption

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử đặc tính và tiêu thụ nhiên liệu của động cơ đốt trong dùng trong cưa xích cầm tay có động cơ.

2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

ISO 5164:2014, Petroleum products - Determination of knock characteristics of motor fuels - Research method (Sản phẩm du mỏ - Xác định các đường đặc tính kích nổ - Phương pháp nghiên cứu).

3. Trang thiết bị

3.1. Băng phanh thử công suất với độ chính xác của mômen là ± 2 % giá trị đo.

3.2. Tốc kế với độ chính xác là ± 0,5 % giá trị đo.

3.3. Thiết bị đo tiêu thụ nhiên liệu với độ chính xác là ± 3 % giá trị đo.

3.4. Nhiệt kế với độ chính xác là ± 1K.

3.5. Khí áp kế với độ chính xác là ± 0,5 % giá trị đo.

3.6. Thiết bị thử độ ẩm với độ chính xác là ± 2 %.

4. Điều kiện thử

4.1. Nhiệt độ môi trường, được đo cách đường hút không khí vào 15 cm: 15 °C đến 27 °C.

4.2. Áp suất khí quyển: 97,5 kPa đến 105 kPa.

4.3. Hiệu chnh so với các điều kiện khí quyển tham chiếu được tính theo các công thức sau đây:

Pr = KrPx

Mr = KrMx

Cr = KrCx

trong đó:

r

x

C

P

M

Kr

Pr

Px

là ch số đối với các điều kiện tham chiếu tiêu chuẩn;

là ch s đối với các điều kiện đo thực tế;

là tiêu thụ nhiên liệu, tính bằng kilôgam trên giờ (kg/h);

là công suất phanh, tính bằng kilôoát (kW);

là mômen, tính bằng niuton mét (Nm);

là hệ số điều chỉnh tham chiếu;

là áp suất khí quyển khô tham chiếu, tính bằng kilopascal (kPa);

là áp suất khí quyển khô đo được (tức là tổng áp suất trừ đi áp suất bốc hơi nước) tính bng kilopascal (kPa);

T

là nhiệt độ môi trường bằng Kelvin (K).

4.4. Các điều kiện tham chiếu phải như sau:

- Tr = 298 K (bóng đèn sấy);

- pr = 99 kPa (căn cứ trên tổng áp suất khí quyển do khí áp kế ghi bằng 100 kPa áp suất bốc hơi nước bằng 1 kPa).

4.5. Giá trị TxPx phải được tính là trung bình của các giá trị từ            kết quả thử trong 6.2.3 và 6.2.6.

4.6. Sai lệch Tx trong khi đo không được vượt quá ± 3 K.

4.7. Những bộ phận phụ tiêu hao công suất (ví dụ, làm nóng tay cầm bằng điện) phải tắt đi.

4.8. Đường xả khí phải tạo nên một đối áp bằng với áp suất ở đường hút không khí vào.

4.9. Không cho phép làm mát hoặc cung cấp không khí thêm vào.

4.10. Động cơ phải liên kết với băng phanh thử công suất sao cho trục khuỷu của động cơ đồng trục với trục phanh và liên kết với nó bằng khớp nối mềm. Tùy chọn dùng ly hợp động cơ.

4.11. Bộ điều tốc đôi khi có thể bị ảnh hưởng bởi băng phanh thử công suất. Do đó tốc độ quay cực đại của toàn bộ cưa khi vận hành bằng tay phải được kiểm tra đầu tiên. Nếu  tốc độ này không thể đạt được trong băng thử, thì phải ngắt bộ điều tốc.

4.12. Nhiên liệu gồm xăng với trị số ôctan tối thiểu (RON) là 90, đo theo ISO 5164, và nếu nó là động cơ hai kỳ, trộn với dầu nhờn hai kỳ theo khuyến nghị của nhà sản xuất. Tỷ trọng của nhiên liệu phải bằng 725 kg/m3 đến 755 kg/m3 ở 15 °C.

Nếu nhiên liệu không phù hợp với những đặc tính này thì tất cả các chi tiết phải ghi trong báo cáo thử.

5. Điều kiện đo

5.1. Việc đo được tiến hành trên máy cưa với thiết bị tiêu chuẩn.

5.2. Động cơ phải đầy đủ toàn bộ (trừ xích và thanh dẫn hướng) với tất cả các linh kiện sản xuất tiêu chuẩn để vận hành (bộ phận lọc, bộ giảm thanh, hệ thống làm mát, v.v ...).

5.3. Động cơ phải được vận hành theo chỉ dn của nhà sản xuất.

6. Phương pháp vận hành

6.1. Tổng quát

Với van tiết lưu ở vị trí m hoàn toàn, ghi công suất phanh, mômen và tiêu thụ nhiên liệu khi làm việc từng bước tốc độ quay 10 s-1 (vòng/giây) bắt đầu từ tốc độ quay thấp nhất Không cho phép thực hiện việc điều chỉnh trên máy cưa trong khi thử.

Ghi các số đọc trong mỗi giãn cách 10 s sau khi nhiệt độ đã ổn định

Ghi các số đọc ở tốc độ quay vượt quá phạm vi giới hạn bằng tốc độ quay cho mômen cực đại trừ 15 s-1, và tốc độ quay cho công suất cực đại cộng 15 s-1.

6.2. Quy trình tiến hành

Tiến hành đo theo trình tự ghi trong 6.2.1 đến 6.2.6.

6.2.1. Trước khi đặt động cơ lên băng thử công suất, cần làm nóng động cơ và đặt vít điều chỉnh tốc độ chạy không và vít điu chỉnh hỗn hợp tốc độ chậm để có chế độ chạy không tốt nhất tốc độ quay do nhà sản xuất khuyến nghị.

6.2.2. Cho động cơ chạy khi mở hoàn toàn van tiết lưu trên băng thử công suất ở tốc độ quay cho công suất cực đại do nhà sản xuất quy định. Đặt vít điều chỉnh hỗn hợp tốc độ cao cho công suất cực đại.

6.2.3. Ghi nhiệt độ và áp suất không khí môi trường.

6.2.4. Cho động cơ chạy với van tiết lưu mở hoàn toàn tốc độ quay khi mômen cực đại trừ 15 s-1, đợi cho nhiệt độ ổn định và ghi các số đọc theo 6.1.

6.2.5. Lặp lại công việc trong 6.2.4 bằng cách tăng tốc độ  quay thử nghiệm vượt quá tốc độ quay cực đại 10 s-1 như nêu trong 6.1.

6.2.6. Ghi nhiệt độ và áp suất không khí môi trường.

7. Báo cáo thử

Báo cáo thử bao gồm những thông tin sau đây:

a) Thông tin cơ bản:

1) Viện dẫn đến tiêu chuẩn này;

2) Ngày và nơi đo;

3) Tên của người đề nghị và người viết báo cáo;

b) Mô tả cưa bao gồm:

1) Tên nhà sản xuất hoặc mã hiệu;

2) Kiểu (loại);

3) Số loạt sản xut;

4) Chu kỳ làm việc (ví dụ hai kỳ);

5) Đường kính, hành trình và thể tích làm việc của động cơ;

6) Tỷ trọng nhiên liệu;

7) Tỷ lệ pha dầu nhờn;

8) Trị số ôctan của nhiên liệu (RON);

9) Thiết bị đo;

10) Nhiệt độ không khí môi trường;

11) Áp suất không khí môi trường;

c) Các thông số sau đây, là hàm số của tốc độ quay của động cơ (xem các ví dụ cho trong Hình 1):

1) Công suất, tính bằng kilôoát (kW);

2) Mômen, tính bằng niuton mét (Nm);

3) Tiêu thụ nhiên liệu, tính bằng kilôgam trên giờ (kg/h);

4) Tiêu thụ nhiên liệu riêng, tính bằng gam trên kilôoát giờ (kWh).

Hình 1 - Ví dụ về các đường cong đặc tính

Tìm kiếm

Thông tin Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10874:2015
Loại văn bảnTiêu chuẩn Việt Nam
Số hiệuTCVN10874:2015
Cơ quan ban hành
Người ký***
Lĩnh vựcNông nghiệp
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoChưa xác định
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước