Tải về định dạng Word (55KB) Tải về định dạng PDF (734.5KB)

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1791:1984 về Than dùng cho lò sinh khí tầng chặt - Yêu cầu kỹ thuật

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 1791 - 84

THAN DÙNG CHO LÒ SINH KHÍ TẦNG CHẶT - YÊU CẦU KỸ THUẬT

Coal for gas-generators - Technical requirements

Tiêu chuẩn 1791 – 84 được ban hành để thay thế TCVN 1791 – 76

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các thiết bị sinh khí tầng chặt để sản xuất khí than làm nhiên liệu và tổng hợp hóa học.

Than cho các thiết bị này được lấy từ vùng Hồng gai – Cẩn phả.

1. YÊU CẦU KỸ THUẬT

1.1. Chất lượng than dùng cho thiết bị sinh khí tầng chặt được quy định theo các chỉ tiêu và mức nêu trong bảng sau:

Cỡ hạt, mm

Tỷ lệ dưới cỡ, %

Ak, %

Wlv, %

S, %

Không lớn hơn

Trung bình

Không lớn hơn

Trung bình

Không lớn hơn

Không lớn hơn

50 – 80

18,0

8,0

10,0

2,5

4,0

0,5

35 – 50

15,0

8,0

10,0

3,0

4,5

0,5

15 – 35

15,0

8,0

10,0

3,0

4,5

0,5

Chú thích:

1. Đối với lò khí than có nhu cầu đặc biệt, cho phép dùng than với độ tro khô trung bình bằng 6% và không lớn hơn 8%.

2. Than có cỡ hạt d = 15 – 35 mm chỉ được phép cấp cho các nhà máy có ghi với kích thước lỗ ghi nhỏ hơn 15 mm.

2. PHƯƠNG PHÁP THỬ

2.1 Lấy mẫu, chuẩn bị mẫu và xác định các chỉ tiêu chất lượng của than theo các quy định sau:

- Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu theo TCVN 1693 – 75;

- Xác định độ tro (Ak) theo TCVN 173 – 75;

- Xác định độ ẩm (Wlv) theo TCVN 172 – 75;

- Xác định hàm lượng lưu huỳnh (Skch) theo TCVN 175 – 75.

Tìm kiếm

Thông tin Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN1791:1984
Loại văn bảnTiêu chuẩn Việt Nam
Số hiệuTCVN1791:1984
Cơ quan ban hành
Người ký***
Lĩnh vựcCông nghiệp
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước