Tải về định dạng Word (67.5KB) Tải về định dạng PDF (1.1MB)

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2610:1978 về Quần áo bảo hộ lao động - Danh mục các chỉ tiêu chất lượng do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

TCVN 2610 - 78

QUẦN ÁO BẢO HỘ LAO ĐỘNG - DANH MỤC CÁC CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG

Protective clothing - Nomenclature of quality index

Tiêu chuẩn này áp dụng đối với quần áo bảo hộ lao động và quy định danh mục các chỉ tiêu chất lượng phải sử dụng trong các tiêu chuẩn và trong các văn bản kỹ thuật khác.

2. Quần áo bảo hộ lao động trong tiêu chuẩn này được phân loại theo TCVN 2607 – 78 (Quần áo bảo hộ lao động – Phân loại).

3. Chất lượng quần áo bảo hộ lao động được đánh giá theo các chỉ tiêu chất lượng vật liệu, theo kết cấu, yêu cầu đối với công nghệ sản xuất quần áo bảo hộ lao động

4. Các chỉ tiêu chất lượng quần áo bảo hộ lao động bao gồm:

4.1. Các chỉ tiêu bắt buộc đối với tất cả các loại quần áo bảo hộ lao động riêng biệt theo công dụng của chúng.

5. Các chỉ tiêu bắt buộc đối với tất cả các loại quần áo bảo hộ lao động bao gồm:

5.1. Chất lượng của nguyên vật liệu may quần áo bảo hộ lao động phải phù hợp với công dụng của chúng.

5.2. Độ bền liên kết gữa các chi tiêt hoặc các bộ phận của quần áo, tính bằng Niu tơn (N).

5.3. Thời gian sử dụng.

5.4. Cỡ số quần áo phù hợp với kích thước người theo TCVN 1681-75.

6. Các chỉ tiêu bắt buộc đối với các loại quần áo bảo hộ lao động riêng biệt theo công dụng của chúng được quy định trong các bảng từ 1 đến 13.

Bảng 1

Tên gọi các chỉ tiêu

Các chỉ tiêu chất lượng đối với quần áo bảo hộ lao động, chống tác động cơ học và các chất bẩn trong sản xuất

Độ bền liên kết giữa các chi tiết hoặc các bộ phận của quần áo

+

Bảng 2

Tên gọi các chỉ tiêu

Các chỉ tiêu đối với quần áo bảo hộ lao động, chống tác động của nhiệt độ cao và nhiệt độ thấp

Chống nhiệt độ cao của môi trường xung quanh

Chống bức xạ nhiệt

Chống tia lửa, giọt và vảy kim loại nóng

Chống ngọn lửa

Chống nhiệt độ thấp

1. Độ dẫn nhiệt của tất cả các lớp trên quần áo (tổng trở nhiệt)

+

+

-

-

+

2. Độ xuyên không khí của tất cả các lớp

+

+

-

+

+

3. Độ thoát hơi của tất cả các lớp trên quần áo

+

+

-

-

+

Bảng 3

Tên gọi các chỉ tiêu

Các chỉ tiêu đối với quần áo bảo hộ lao động chống chất phóng xạ

1. Hệ số bảo vệ

2. Khả năng tẩy xạ

+

+

Bảng 4

Tên gọi chỉ tiêu

Chỉ tiêu đối với quần áo bảo hộ lao động chống tia rơn-ghen

Đương lượng chì

+

Bảng 5

Tên gọi các chỉ tiêu

Các chỉ tiêu đối với quần áo bảo hộ lao động chống tĩnh điện, chống trường điện từ và chống trường điện

Chống tĩnh điện

Chống trường điện từ

Chống trường điện

1. Điện trở

2. Hệ số bảo vệ

+

+

-

+

-

+

Bảng 6

Tên gọi các chỉ tiêu

Các chỉ tiêu đối với quần áo bảo hộ lao động chống các loại bụi không độc, xơ thủy tinh, xơ amiăng

1. Độ lọt bụi

2. Độ bền vững của khả năng tẩy bụi

+

+

Bảng 7

Tên gọi các chỉ tiêu

Các chỉ tiêu đối với quần áo bảo hộ lao động chống các chất độc

Chống các chất độc lỏng

Chống các chất độc rắn

1. Độ ngấm chất độc lỏng

2. Độ ngấm chất độc rắn

3. Khả năng hấp thụ

+

-

+

-

+

+

Bảng 8

Tên gọi các chỉ tiêu

Các chỉ tiêu đối với quần áo bảo hộ lao động chống nước và các dung dịch hoạt động bề mặt

Chống nước

Chống dung dịch các chất hoạt động bề mặt

1. Độ ngấm dung dịch các chất hoạt động bề mặt …

-

+

2. Độ ngấm nước

+

-

Bảng 9

Tên gọi chỉ tiêu

Chỉ tiêu đối với quần áo bảo hộ lao động chống axit

Độ ngấm axit

+

Bảng 10

Tên gọi chỉ tiêu

Chỉ tiêu đối với quần áo bảo hộ lao động chống kiềm

Độ ngấm kiềm

+

Bảng 11

Tên gọi các chỉ tiêu

Các chỉ tiêu đối với quần áo bảo hộ lao động chống các dung môi hữu cơ thơm và không thơm, các chất sơn, màu, mực in …

Chống tác động của dung môi hữu cơ thơm và không thơm

Chống tác dụng của sơn và các chất mầu

1. Độ ngấm dung môi hữu cơ

2. Độ ngấm sơn và các chất mầu

+

-

-

+

Bảng 12

Tên gọi các chỉ tiêu

Các chỉ tiêu đối với quần áo bảo hộ lao động chống tác dụng của dầu mỏ, các sản phẩm dầu mỏ và các chất mỡ

Chống dầu thô

Chống sản phẩm rắn của dầu mỏ

Chống dầu nhờn và mỡ

1. Độ ngấm dầu mỏ

2. Độ ngấm dầu nhờn và mỡ

+

-

-

+

-

+

Bảng 13

Tên gọi các chỉ tiêu

Các chỉ tiêu đối với quần áo bảo hộ lao động chống các yếu tố sinh vật có hại

Chống vi khuẩn

Chống côn trùng

1. Độ xâm nhập của côn trùng

-

+

2. Độ xâm nhập của vi khuẩn

+

-

3. Độ bền vững đối với việc sát trùng

+

-

4. Độ bền vững đối với việc khử côn trùng

-

+

Chú thích:

Đối với các bảng từ 1 đến 13:

1. Dấu «+» có nghĩa là chỉ tiêu bắt buộc phải xác định chất lượng quần áo bảo hộ lao động có công dụng đã cho.

2. Dầu «-» có nghĩa là chỉ tiêu chất lượng không bắt buộc đối với quần áo bảo hộ lao động có công dụng đã cho.

Tìm kiếm

Thông tin Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN2610:1978
Loại văn bảnTiêu chuẩn Việt Nam
Số hiệuTCVN2610:1978
Cơ quan ban hành
Người ký***
Lĩnh vựcCông nghiệp
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 tháng trước
(21/02/2020)