Tải về định dạng Word (39KB)

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3124:1979 về hạt giống thông ba lá, yêu cầu chất lượng do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 3124:1979

HẠT GIỐNG THÔNG BA LÁ, YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG

Threeleaves pine seed, Technical requirements

Có hiệu lực Từ 1/1/1981

(Ban hành kèm theo quyết định số 657/QĐ ngày 27/12/79 của Chủ nhiệm UBKH và KTNN)

Tiêu chuẩn này áp dụng cho hạt giống Thông ba lá (Pinus kesiya) dùng để gieo trồng thuộc các cơ sở sản xuất, kinh doanh hạt giống.

1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Mọi lô hạt giống Thông ba lá dùng để gieo trồng đều phải qua kiểm nghiệm chất lượng và có giấy chứng nhận phẩm chất hạt giống do cơ quan kiểm nghiệm có thẩm quyền cấp.

1.2. Chỉ cấp giấy chứng nhận phẩm chất hạt giống cho những lô hạt giống Thông ba lá có chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn này.

1.3. Không được trao đổi, nhập nội, gieo trồng những lô hạt Thông ba lá có sâu bệnh, cỏ dại thuộc đối tượng kiểm dịch của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG

2.1. Hạt giống Thông ba lá phải có màu sắc, mùi vị bình thường, không có hiện tượng mốc.

2.2. Chất lượng gieo trồng của hạt giống Thông ba lá được quy định trong bảng sau đây:

Chỉ tiêu chất lượng

Loại

Loại 1

Loại 2

Loại 3

1. Tỷ lệ nảy mầm không thấp hơn (% số hạt )

 Sức nảy mầm không thấp hơn... (% số hạt)

85

60

72

45

60

35

2. Khối lượng 1000 hạt ở độ ẩm 8 % không thấp hơn...(gam)

3. Hàm lượng nước trong hạt không cao hơn...(%) (+)

4. Độ sạch hạt giống không thấp hơn...(% khối lượng)

17


10

95

15


10

95

13


10

95

(+) Ghi chú: Riêng hạt giống để bảo quản trên 1 năm hàm lượng nước trong hạt không cao hơn 8%.

2.3. Chất lượng lô hạt giống Thông ba lá được xếp theo loại chất lượng thấp nhất mà lô giống ấy đạt được ở chỉ tiêu tỷ lệ nảy mầm hoặc sức nảy mầm. Chỉ tiêu khối lượng 1.000 hạt cho phép thấp hơn 1 loại; nếu thấp hơn 2 loại (nhưng không được thấp hơn loại 3 quy định trong bảng) thì chất lượng lô hạt phải hạ xuống 1 loại. Ví dụ: tỷ lệ nảy mầm hoặc sức nảy mầm đạt loại 1 khối lượng 1.000 hạt đạt loại 2, lô hạt xếp loại 1 khối lượng 1.000 hạt đạt loại 3 , lô hạt xếp loại 2.

- Khối lượng lô hạt giống:

- Tháng, năm thu hoạch:

- Ngày lấy mẫu:

2.4. Cho phép giảm tỷ lệ nảy mầm 10% và sức nảy mầm 5% ở từng loại chất lượng đối với hạt giống Thông ba lá bảo quản sau 1 năm.

2.5. Trường hợp phải sử dụng hạt giống Thông ba lá có chất lượng thấp hơn chất lượng quy định trong tiêu chuẩn này phải được Bộ lâm nghiệp cho phép.

2.6. Phương pháp xác định các chỉ tiêu chất lượng trong tiêu chuẩn này theo TCVN 3122 - 79.

Tìm kiếm

Thông tin Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN3124:1979
Loại văn bảnTiêu chuẩn Việt Nam
Số hiệuTCVN3124:1979
Cơ quan ban hành
Người ký***
Lĩnh vựcNông nghiệp
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước