Tải về định dạng Word (28.5KB) Tải về định dạng PDF (92.5KB)

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3181:1979 về Dầu bôi trơn - Phương pháp xác định hệ số nhiệt nhớt

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 3181 : 1979

DẦU BÔI TRƠN - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HỆ SỐ NHIỆT NHỚT

Lubricating oil - Method for the determination thermoviscosity coefficient

Lời nói đầu

TCVN 3181 : 1979 do Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội biên soạn, Cục Tiêu chuẩn trình duyệt, Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) ban hành.

Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

 

DẦU BÔI TRƠN - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HỆ SỐ NHIỆT NHỚT

Lubricating oil - Method for the determination thermoviscosity coefficient

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hệ số nhiệt nhớt của dầu bôi trơn.

1. Hệ số nhiệt nhớt được biểu thị bằng đường cong nhiệt nhớt của dầu bôi trơn trong các khoảng nhiệt độ xác định và được sử dụng để đánh giá dầu bôi trơn.

Hệ số nhiệt nhớt ký hiệu là HNN cùng với chỉ số biểu thị các khoảng (giới hạn) nhiệt độ. Ví dụ hệ số nhiệt nhớt (HNN trong khoảng 0oC đến 100 oC ký hiệu là: HNNo - 100.

2. Dựa vào các giá trị độ nhớt động học của dầu bôi trơn, hình dáng đường cong nhiệt nhớt của chúng có thể đánh giá qua HNNo - 100 hay HNN20-100.

3. Các giá trị độ nhớt động học đo được ở 0 oC ; 50 oC và 100 oC là các đại lượng cơ bản để tính HNN0-100 của dầu bôi trơn còn các đại lượng cơ bản để tính HNN20-100 là các giá trị độ nhớt động học đo được ở 20 oC, 50 oC và 100 oC.

4. Hệ số nhiệt nhớt của dầu bôi trơn trong khoảng nhiệt độ từ 0 oC đến 100 oC (HNN tính theo công thức:

trong đó:

Vo là độ nhớt động học của dầu bôi trơn cần thử, xác định ở 0 oC, tính bằng CCt;

V50 là độ nhớt động học của dầu bôi trơn cần thử xác định ở 50 oC, tính bằng CCt;

V100 là độ nhớt động học của dầu bôi trơn cần thử xác định ở 100 oC, tính bằng CCt;

(100 – 0) là hiệu số của nhiệt độ giới hạn cuối và đầu tính bằng oC;

100 là hệ số để đơn giản hóa kết quả thử nghiệm.

5. Hệ số nhiệt nhớt của dầu bôi trơn trong khoảng nhiệt độ từ 20 oC đến 100 oC (HNN tính theo công thức:

trong đó:

V20 là độ nhớt động học của dầu cần thử xác định ở 20 oC, tính bằng CCt;

V100 là độ nhớt động học của dầu cần thử xác định ở 100 oC, tính bằng CCt;

V50 là độ nhớt động học của dầu cần thử xác định ở 50 oC, tính bằng CCt;

(100 – 20) là hiệu số của nhiệt độ giới hạn cuối và đầu tính bằng oC;

100 là hệ số để đơn giản hóa kết quả thử nghiệm.

6. Sai số cho phép

Nếu giá trị của hệ số nhiệt nhớt nhỏ hơn 50, thì kết quả được tính chính xác đến 0,1.

Nếu giá trị của hệ số nhiệt nhớt lớn hơn 50, thì kết quả được tính chính xác tới 0,5.

Tìm kiếm

Thông tin Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN3181:1979
Loại văn bảnTiêu chuẩn Việt Nam
Số hiệuTCVN3181:1979
Cơ quan ban hành
Người ký***
Lĩnh vựcCông nghiệp
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoCòn hiệu lực
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước