Tải về định dạng Word (73.5KB) Tải về định dạng PDF (362.9KB)

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3959:1984 về Dao phay ngón bằng thép gió gia công rãnh then - Kích thước cơ bản

TCVN 3959:1984

DAO PHAY NGÓN BẰNG THÉP GIÓ GIA CÔNG RÃNH THEN - KÍCH THƯỚC CƠ BẢN

Hss end keyway mills - Basic dimensions

 

Lời nói đầu

TCVN 3959:1984 do Trường đại học Bách khoa Hà Nội - Bộ đại học và trung học chuyên nghiệp biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trình duyệt, Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật thuật Nhà nước (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) ban hành.

Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2009 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

 

DAO PHAY NGÓN BẰNG THÉP GIÓ GIA CÔNG RÃNH THEN - KÍCH THƯỚC CƠ BẢN

Hss end key way mills - Basic dimensions

Tiêu chuẩn này áp dụng cho dao phay ngón chuôi trụ và chuôi côn bằng thép gió dùng để gia công rãnh then.

1. Kích thước cơ bản của dao phay chuôi trụ phải phù hợp với các chỉ dẫn trên Hình 1 và trong Bảng 1.

Hình 1

Bảng 1

mm

d

d1

I

L

Rmax

1

2

3

4

5

2

4

4

36

0,1

3

5

37

4

7

39

5

5

8

42

0,2

6

6

52

7

8

10

54

8

11

55

10

10

13

63

0,3

12

12

16

73

14

16

16

19

79

0,3

18

20

20

22

88

0,4

22

25

25

26

102

CHÚ THÍCH: Cho phép chế tạo dao phay có cạnh vát e x 45o, khi đó e = R

Ví dụ ký hiệu quy ước của dao phay ngón chuôi có d = 2 mm, I = 4 mm, L = 36 mm:

Dao phay ngón 2 TCVN 3959:1984.

2. Kích thước cơ bản của dao phay chuôi côn phải phù hợp với các chỉ dẫn trên Hình 2 và trong Bảng 2.

Hình 1

Bảng 2

mm

d

I

L

Côn moóc

Rmax

1

2

3

4

5

10

13

83

1

0,3

12

16

86

101

2

14

86

1

101

2

16

19

104

18

20

22

107

0,5

124

3

22

107

2

124

3

25

26

128

28

32

32

134

4

157

3

0,8

36

134

4

157

40

38

163

CHÚ THÍCH: Cho phép chế tạo dao phay có cạnh vát e x 45o, khi đó e = R.

Ví dụ ký hiệu quy ước của dao phay ngón chuôi côn có d = 10 mm, I = 13 mm. L = 83 mm, côn Moóc 1: Dao phay ngón 1.10 TCVN 3959:1984.

Tìm kiếm

Thông tin Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN3959:1984
Loại văn bảnTiêu chuẩn Việt Nam
Số hiệuTCVN3959:1984
Cơ quan ban hành
Người ký***
Lĩnh vựcCông nghiệp
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoCòn hiệu lực
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước