Tải về định dạng Word (42KB) Tải về định dạng PDF (362.5KB)

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3980-2:2001 (ISO 9184-2 : 1990) về Giấy, cáctông và bột giấy - Phân tích thành phần xơ sợi - Phần 2: Hướng dẫn chọn phương pháp nhuộm màu xơ sợi do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 3980-2 : 2001

GIẤY, CÁCTÔNG VÀ BỘT GIẤY - PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN XƠ SỢI

PHẦN 2: HƯỚNG DẪN CHỌN PHƯƠNG PHÁP NHUỘM MẦU XƠ SỢI

Paper, board and pulp - Fibre furnish analysis Part 2: Staining guide

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này hướng dẫn cách chọn phương pháp nhuộm mẫu thích hợp để tiến hành phân tích thành phần xơ sợi của bột giấy, giấy và cáctông.

2. Tiêu chuẩn viện dẫn

TCVN 3980-1 : 2001 (ISO 9184-1 : 1990) Giấy, cáctông và bột giấy - Phân tích thành phần xơ sợi. Phần 1: Phương pháp chung

TCVN 3980-3 : 2001 (ISO 9184-3 : 1990) Giấy, cáctông và bột giấy - Phân tích thành phần xơ sợi. Phần 3: Phương pháp nhuộm mầu Herzberg

TCVN 3980-4 : 2001 (ISO 9184-4 : 1990) Giấy, cáctông và bột giấy - Phân tích thành phần xơ sợi. Phần 4: Phương pháp nhuộm mầu Graff "C"

TCVN 3980-5 : 2001 (ISO 9184-5 : 1990) Giấy, cáctông và bột giấy - Phân tích thành phần xơ sợi. Phần 5: Phương pháp nhuộm mầu Lofton - Merritt

3. Hướng dẫn chọn phương pháp nhuộm mầu

Hướng dẫn chọn phương pháp nhuộm màu thích hợp để tiến hành phân tích thành phần xơ sợi của mẫu thử được trình bầy trong bảng 1.

Bảng 1

Phân biệt các loại bột giấy

Phương pháp nhuộm mầu

Phần tương ứng trong tiêu chuẩn TCVN 3980 : 2001

Bột giấy hóa học

Bột giấy cơ học

Bột giấy từ vải

Herzberg

3

Bột giấy hóa học

Bột giấy cơ học

Bột giấy bán hóa học

Herzberg

Graff "C"

Loffton-Merritt

3

4

5

Bột giấy hóa học gỗ mềm chưa tẩy trắng

Bột giấy hóa học gỗ mềm tẩy trắng

 


Lofton-Merritt

 


5

Bột giấy sunphát gỗ mềm chưa tẩy trắng

Bột giấy sunphít gỗ mềm tẩy trắng

 


Lofton-Merritt

 


5

Bột giấy sunphát gỗ cứng chưa tẩy trắng

Bột giấy sunphít gỗ cứng tẩy trắng

 


Graff "C"

 


4

Bột giấy sunphát  tẩy trắng

Bột giấy sunphít tẩy trắng

Graff "C"

4

Bột giấy hóa học gỗ mềm

Bột giấy hóa học gỗ cứng

Graff "C"

4

Bột giấy sunphát bán hóa học chưa tẩy trắng

Bột giấy sunphít bán hóa học chưa tấy trắng

Lofton-Merritt

5

Bọt giấy cơ học gỗ mềm

Bột giấy cơ học gỗ cứng

Graff "C"

4

Chú thích - Toàn bộ các dung dịch nhuộm mầu xơ sợi giới thiệu trong TCVN 3980-2 : 2001 đã được chứng minh là có hiệu quả trong việc phân biệt các loại xơ sợi, các dung dịch nhuộm mầu đó đủ để sử dụng trong các trường hợp. Các dung dịch nhuộm mầu đó sẽ được trình bầy trong các tiêu chuẩn liên quan và một số được viết trong phụ lục B của TCVN 3980 - 1 : 2001. Cách nhuộm mầu sử dụng phải được ghi trong báo cáo thử nghiệm.

Tìm kiếm

Thông tin Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN3980-2:2001
Loại văn bảnTiêu chuẩn Việt Nam
Số hiệuTCVN3980-2:2001
Cơ quan ban hành
Người ký***
Lĩnh vựcCông nghiệp
Ngày ban hành28/12/2001
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoCòn hiệu lực
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước