Tải về định dạng Word (37KB) Tải về định dạng PDF (283.2KB)

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4094:1985 về Thước đo có du xích. Kiểu loại

TCVN 4094:1985

THƯỚC ĐO CÓ DU XÍCH - KIỂU LOẠI

Vernier gages with slider jaws - Types

 

Lời nói đầu

TCVN 4094:1985 do Viện máy công cụ và dụng cụ - Bộ cơ khí và luyện kim biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trình duyệt, Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước (nay là Bộ khoa học và công nghệ) ban hành.

Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

 

THƯỚC ĐO CÓ DU XÍCH - KIỂU LOẠI

Vernier gages with slider jaws - Types

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các thước đo có du xích thông dụng (thước cặp, thước đo chiều sâu, thước đo chiều cao) có giá trị du xích 0,1 mm hoặc 0,05 mm và xác định kiểu loại của chúng phù hợp với các chỉ dẫn trong Bảng 1:

Bảng 1

Tên gọi

Hình vẽ

Số hiệu TCVN

Thước cặp mỏ một phía

TCVN 4095:1985

Thước cặp mỏ hai phía

TCVN 4096:1985

Thước cặp mỏ hai phía có thang đo sâu

TCVN 4097:1985

Thước đo chiều sâu

TCVN 4098:1985

Thước đo chiều sâu có mỏ

TCVN 4099:1985

Thước đo chiều cao

TCVN 4100:1985

 

 

Tìm kiếm

Thông tin Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4094:1985
Loại văn bảnTiêu chuẩn Việt Nam
Số hiệuTCVN4094:1985
Cơ quan ban hành
Người ký***
Lĩnh vựcCông nghiệp
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoCòn hiệu lực
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước