Tải về định dạng Word (44KB) Tải về định dạng PDF (540.5KB)

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4296:2009 về Quặng apatit - Yêu cầu kĩ thuật

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 4296 : 2009

QUẶNG APATIT - YÊU CẦU KỸ THUẬT

Apatit ores - Specifications

Lời nói đầu

TCVN 4296 : 2009 thay thế TCVN 4296 - 86.

TCVN 4296 : 2009 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC134/SC2 Phân bón hóa học biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

QUẶNG APATIT - YÊU CẦU KỸ THUẬT

Apatit ores - Specifications

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định các chỉ tiêu chất lượng đối với quặng apatit dùng để sản xuất phân bón.

2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau đây rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 180 : 2009 Quặng apatit - Phương pháp thử.

TCVN 4828-1 (ISO 2591-1) 1) Phương pháp sàng thử nghiệm - Phần 1: Sử dụng sàng thử nghiệm loại lưới thép đan và tấm kim loại đục lỗ.

2. Yêu cầu kỹ thuật

Theo thành phần phospho pentoxit (P2O5), quặng apatit được phân thành hai loại với các chỉ tiêu chất lượng quy định trong Bảng 1.

Bảng 1 – Chỉ tiêu chất lượng của quặng apatit

Tên ch tiêu

Mức

Loại 1

Loại 2

1. Hàm lượng P2O5 toàn phần, tính bằng % min.

32

22

2. Hàm lượng SiO2, tính bằng %

3. Hàm lượng CaO, tính bằng %

4. Hàm lượng Fe2O3, tính bằng %

5. Hàm lượng Al2O3, tính bằng %

6. Hàm lượng MgO, tính bằng %

7. Độ ẩm, tính bằng %

8. Cỡ hạt không lớn hơn 100 mm, tính bằng % min.

98

4. Phương pháp thử

4.1. Xác định các hàm lượng phospho pentoxit (P2O5), silic dioxit (SiO2), canxi oxit (CaO), sắt oxit (Fe2O3), nhôm oxit (Al2O3) và magie oxit (MgO) theo TCVN 180 : 2009.

4.2. Xác định cỡ hạt theo TCVN 4828-1.1) Tiêu chuẩn này đang được soát xét.

Tìm kiếm

Thông tin Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4296:2009
Loại văn bảnTiêu chuẩn Việt Nam
Số hiệuTCVN4296:2009
Cơ quan ban hành
Người ký***
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoCòn hiệu lực
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước