Tải về định dạng Word (81.5KB) Tải về định dạng PDF (698.5KB)

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5190:1990 (ST SEV 3006 : 1981) về Băng con lăn - Thông số và kích thước cơ bản

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 5190 : 1990

ST SEV 3006 : 1981

BĂNG CON LĂN – THÔNG SỐ VÀ KÍCH THƯỚC CƠ BẢN

Roller conveyar – Basic parameters and dimensions

Lời nói đầu

TCVN 5190 : 1990 phù hợp với ST SEV 3006 : 1981.

TCVN 5190 : 1990 do Học viện kỹ thuật quân sự biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trình duyệt, Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật nhà nước (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) ban hành.

Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

 

BĂNG CON LĂN – THÔNG SỐ VÀ KÍCH THƯỚC CƠ BẢN

Roller conveyar – Basic parameters and dimensions

1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho băng con lăn trụ dẫn động và không dẫn động và băng con lăn đĩa thông dụng dùng để vận chuyển hàng bao kiện trong mặt phẳng nằm ngang và mặt phẳng nằm nghiêng.

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho băng con lăn trụ và băng con lăn đĩa dùng trong công nghiệp luyện kim, công nghiệp chế biến cá và trên tàu đánh bắt cá.

2. Đường kính (D), chiều dài (B) và tải trọng tĩnh (F) danh nghĩa của con lăn trụ phải chọn phù hợp với Hình 1 và theo dãy sau:

D (mm) 32; 42; 50; 60; 63,5; 76; 89; 108; 133; 159.

Cho phép sai lệch của đường kính con lăn đến ± 6 % D;

B (mm) 60; 100; 160; 200; 250; 315; (320); 400; 500; 630; (650); 800; 1000; 1250; (1200);

F (N) 200; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000; 3150; 4000; 5000; 6300; 8000; 10000; 12500; 16000; 20000; 25000.

CHÚ THÍCH: Không khuyến khích sử dụng các trị số nằm trong ngoặc.

Hình 1

3. Đường kính (D) và tải trọng tĩnh (F) danh nghĩa của con lăn đĩa phải chọn theo dãy sau:

D (mm) 40; 50; 60; 70;

F (N) 60; 100; 160; 200; 250.

Cho phép sai lệch đường kính con lăn đĩa đến ± 6 % D.

4. Tốc độ vận chuyển phải chọn theo dãy sau:

0,010; 0,016; 0,025; 0,040; 0,050; 0,063; 0,080; 0,100; 0,125; 0,160; 0,200; 0,250; 0,315; 0,400; 0,500; 0,630; 0,800; 1,000 m/s.

Cho phép sai lệch của trị số tốc độ vận chuyển đến ± 10 % trị số danh nghĩa.

5. Bước danh nghĩa (t) của con lăn trụ và con lăn đĩa phải chọn phù hợp với Hình 2 và theo dãy sau:

t (mm) 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; (320); 400.

Cho phép sai lệch bước của con lăn trụ và con lăn đĩa đến ± 6 % t.

CHÚ THÍCH: Không khuyến khích sử dụng các trị số nằm trong ngoặc.

6. Chiều dài danh nghĩa (L) của một đoạn băng con lăn trụ và băng con lăn đĩa phải chọn phù hợp với Hình 2 và theo dãy sau:

L (mm) 1000; 1500; 2000; 2500; 3000.

Hình 2

Chiều rộng con lăn (B1) phải xác định theo công thức:

đối với băng con lăn

B1max = B + 200;

(1)

đối với băng con lăn đĩa

B1max = B + 100;

(2)

trong đó B là chiều dài con lăn trụ tương ứng.

7. Kích thước danh nghĩa của đoạn lượn tròn phải chọn phù hợp với Hình 3 và theo các dãy sau:

R (mm) 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150; 4000;

30°; 45°; 60°; 90°.

Hình 3

Tìm kiếm

Thông tin Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5190:1990
Loại văn bảnTiêu chuẩn Việt Nam
Số hiệuTCVN5190:1990
Cơ quan ban hành
Người ký***
Lĩnh vựcCông nghiệp
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoCòn hiệu lực
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước