Tải về định dạng Word (14.5KB) Tải về định dạng PDF (1MB)

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5241:1990 về Chỉ khâu - Phương pháp xác định đường kính trên dụng cụ đo độ dày được chuyển đổi năm 2008 do Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 5241:1990

CHỈ KHÂU - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG KÍNH TRÊN DỤNG CỤ ĐO ĐỘ DẦY

Sewing thread - Method for determination of diameter on thickness tester

Lời nói đầu

TCVN 5241:1990 do Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Khu vực 1 biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trình duyệt, Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) ban hành;

Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo qui định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

 

CHỈ KHÂU - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG KÍNH TRÊN DỤNG CỤ ĐO ĐỘ DẦY

Sewing thread - Method for determination of diameter on thickness tester

1. Khái niệm

Đường kính của chỉ (D), tính bằng milimet được đo bằng khoảng cách giữa mặt đĩa dưới, trên đó đặt mẫu thử, và mặt đĩa ép trên song song với đĩa dưới và tạo một áp suất nhất định trên mẫu thử.

2. Phương tiện thử

2.1. Dụng cụ đo độ dầy theo TCVN 5071:1990

2.2. Hai ngàm căng mẫu

2.3. Cặp tạo lực căng ban đầu theo qui định 0,5 ± 0,1 cN ứng với 1 tex độ nhỏ.

3. Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử

Lấy mẫu ban đầu theo qui định tại điều 2 của TCVN 2266:1977

Số mẫu thử tối thiểu trên mỗi mẫu ban đầu là 30.

Trước khi thử giữ mẫu trong điều kiện khí hậu qui định của TCVN 1748:1986 không ít hơn 24 giờ.

4. Tiến hành thử

Chọn cặp tạo lực căng ban đầu phù hợp với độ nhỏ của chỉ. Chỉnh máy theo điều kiện qui định. Tháo bỏ lớp chỉ ngoài cùng trên mỗi cuộn chỉ trước khi thử. Mỗi mẫu thử gồm 4 đoạn chỉ. Mỗi đoạn chỉ phụ thuộc vào khoảng cách giữa hai ngàm của máy, có chiều dài khoảng 20cm. Trải song song 4 đoạn chỉ có lực căng ban đầu bằng nhau lên phần giữa mặt đĩa dưới. Chú ý không làm biến dạng và làm thay đổi độ săn của chỉ trong khi thao tác. Hạ đĩa ép trên có tải trọng thích hợp và tiến hành đo theo hướng dẫn sử dụng máy. Đo đường kính chỉ chính xác tới 0,01 mm.

Lặp lại quá trình trên cho đủ số mẫu thử qui định. Chú ý các mẫu thử liên tiếp trên cùng một cuộn phải cách nhau ít nhất 1 mét và 4 đoạn chỉ của một mẫu thử phải được tháo ra liền nhau và trên cùng một cuộn chỉ.

5. Tính toán kết quả

Tính đường kính trung bình và hệ số biến sai đường kính trong mẫu từ tất cả các mẫu thử trên tất cả các cuộn.

Khi tính toán kết quả sử dụng TCVN 2267:1977

6. Biên bản thử

Biên bản thử gồm các nội dung sau:

- Số hiệu tiêu chuẩn áp dụng để thử;

- Ký hiệu và đặc trưng kỹ thuật của mẫu, số mẫu thử và số cuộn đem thử;

- Đường kính trung bình và hệ số biến sai đường kính trong mẫu;

- Ngày thực hiện thí nghiệm;

- Tên cơ quan và người thực hiện thí nghiệm.

Tìm kiếm

Thông tin Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5241:1990
Loại văn bảnTiêu chuẩn Việt Nam
Số hiệuTCVN5241:1990
Cơ quan ban hành
Người ký***
Lĩnh vựcCông nghiệp
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoCòn hiệu lực
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước