Tải về định dạng Word (33.5KB) Tải về định dạng PDF (1.1MB)

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5242:1990 về Chỉ khâu - Phương pháp xác định độ xoắn cân bằng được chuyển đổi năm 2008 do Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 5242 : 1990

CHỈ KHÂU -

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ XOẮN CÂN BẰNG

Sewing thread - Method for determination of balance twist

Lời nói đầu

TCVN 5242 : 1990 do Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Khu vực 1 biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trình duyệt, Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) ban hành;

Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo qui định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

 

CHỈ KHÂU -

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ XOẮN CÂN BẰNG

Sewing thread - Method for determination of balance twist

1. Khái niệm

Độ xoắn cân bằng của chỉ đặc trưng cho xu hướng tự xoắn của chỉ trong quá trình may trên máy khâu và được tính bằng số vòng tự xoắn của đoạn chỉ khi được tháo ra từ cuộn chỉ và được chập đôi lại.

2. Phương tiện thử

2.1. Dụng cụ tạo độ xoắn cân bằng gồm các bộ phận sau:

- Hai ngàm nằm ngang, cách nhau ít nhất 500 mm và có thể dịch chuyển sát lại gần nhau.

- Có bộ phận tạo lực căng ban đầu tới 400 cN

2.2. Cặp, có khối lượng 0,3 g

2.3. Máy xác định độ săn của sợi

3. Chuẩn bị mẫu

Lấy mẫu ban đầu theo qui định của điều 2 TCVN 2266 : 1977

Số mẫu thử tối thiểu trên mỗi mẫu ban đầu là 10.

Trước khi thử giữ mẫu trong điều kiện khí hậu qui định của TCVN 1748 : 1986 không ít hơn 24 giờ

4. Tiến hành thử

Tiến hành thử trong điều kiện khí hậu qui định của TCVN 1748 : 1986. Chọn lực căng ban đầu theo độ nhỏ của mẫu sao cho cứ (0,5 ± 0,1) cN ứng với 1 tex.

Chỉnh khoảng cách ban đầu của ngàm bằng 500 mm.

Tháo bỏ đoạn mẫu ban đầu trên mỗi cuộn trước khi thử. Sau đó lấy chỉ ra theo đúng trạng thái sử dụng của chỉ trên máy khâu. Kẹp mẫu đã có lực căng ban đầu vào giữa hai ngàm của dụng cụ thử. Chú ý không làm thay đổi độ săn của chỉ. Treo cặp có khối lượng 0,3 g tại điểm giữa của mẫu thử. Tịnh tiến hai ngàm sát vào nhau. Mẫu thử được chập đôi và tự xoắn lại. Khi chỉ ngừng xoắn, kẹp đầu chập của mẫu thử trên ngàm còn lại của máy. Chú ý làm thay đổi số vòng tự xoắn của mẫu thử trong quá trình thao tác. Xác định số vòng tự xoắn trên mẫu, chính xác tới 0,5 vòng, bằng cách quay tay theo chiều ngược lại với hướng xoắn cho tới khi hai đoạn chỉ chập đôi nằm song song với nhau. Ghi lại số vòng xoắn tương ứng.

Lặp lại quá trình trên cho đủ số mẫu thử qui định. Các mẫu thử liên tiếp trên cùng một cuộn phải cách nhau ít nhất 1 mét.

5. Tính toán kết quả

Tính giá trị trung bình của số vòng tự xoắn, xác định trên tất cả các mẫu thử. Kết quả làm tròn tới hàng đơn vị.

6. Biên bản thử

Biên bản thử gồm các nội dung sau:

- Số hiệu tiêu chuẩn áp dụng để thử;

- Ký hiệu và đặc trưng kỹ thuật của mẫu, số mẫu thử;

- Lực căng ban đầu;

- Số vòng tự xoắn trung bình;

- Ngày thực hiện thí nghiệm;

- Tên cơ quan và người thực hiện thí nghiệm.

Tìm kiếm

Thông tin Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5242:1990
Loại văn bảnTiêu chuẩn Việt Nam
Số hiệuTCVN5242:1990
Cơ quan ban hành
Người ký***
Lĩnh vựcCông nghiệp
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoCòn hiệu lực
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước