Tải về định dạng Word (28.5KB) Tải về định dạng PDF (107.9KB)

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5406:1991 (ST SEV 3629 : 1982) về Bảo vệ ăn mòn - Lớp phủ kim loại và phi kim loại vô cơ - Phương pháp thử nhanh trong sương mù dung dịch axit của natri clorua và đồng clorua (phương pháp KASS)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 5406 : 1991

ST SEV 3629 : 1982

BẢO VỆ ĂN MÒN - LỚP PHỦ KIM LOẠI VÀ PHI KIM LOẠI VÔ CƠ PHƯƠNG PHÁP THỬ NHANH TRONG SƯƠNG MÙ DUNG DỊCH AXIT CỦA NATRI CLORUA VÀ ĐỒNG CLORUA (PHƯƠNG PHÁP KASS)

Corrosion protection - Metallic and non-metallic inorganic coatings Accelerate testing in salt–spray cabinet of acid solution of natrium chloride and copper chloride (method KASS)

Lời nói đầu:

Tiêu chuẩn này phù hợp với ST SEV 3629 : 1982.

TCVN 5406 : 1991 do Trung tâm Đo lường biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trình duyệt, Uỷ ban Khoa học Kỹ thuật Nhà nước (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) ban hành;

Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

 

BẢO VỆ ĂN MÒN - LỚP PHỦ KIM LOẠI VÀ PHI KIM LOẠI VÔ CƠ PHƯƠNG PHÁP THỬ NHANH TRONG SƯƠNG MÙ DUNG DỊCH AXIT CỦA NATRI CLORUA VÀ ĐỒNG CLORUA (PHƯƠNG PHÁP KASS)

Corrosion protection - Metallic and non-metallic inorganic coatings Accelerate testing in salt–spray cabinet of acid solution of natrium chloride and copper chloride (method KASS)

Tiêu chuẩn này áp dụng đối với các lớp phủ Cu-Ni-Cr và Ni - Cr, cũng như đối với lớp phủ oxít hoá dương cực trên nhôm (sau đây được gọi là các mẫu thử) và quy định phương pháp thử nghiệm ăn mòn nhanh trong sương mù dung dịch axit của natri clorua và đồng clorua.

1. Bản chất phương pháp

Phương pháp dựa trên việc giữ mẫu thử trong sương mù dung dịch axit của natri clorua có pha đồng clorua ở nhiệt độ (50 ± 2) oC và đánh giá tổn hại do ăn mòn gây nên.

2. Mẫu thử

Hình dáng, kích thước, số lượng mẫu thử và các yêu cầu đối với mẫu thử phù hợp với chương trình thử nghiệm.

3. Thiết bị

Theo TCVN …

4. Thuốc thử và dung dịch

4.1. Natri clorua và nước cất theo TCVN 5404 : 1991

4.2. Axit axêtic dạng băng

4.3. Đồng clorua

4.4. Dung dịch natri clorua và đồng clorua có nồng độ (NaCl) = (50 ± 5) g/dm3 và ( CuCl2 .2H2O ) = (0,26 ± 0,02) g/dm3 với độ pH từ 3,1 đến 3,3. Dùng axit axêtic để đưa pH đạt đến giá trị cho trước. Dung dịch phải được lọc. Không cho phép dùng lại dung dịch.

5. Tiến hành thử

Việc thử nghiệm (trừ trường hợp nhiệt độ đã quy định trước) được tiến hành theo TCVN 5404 : 1991 ở nhiệt độ (50 ± 2) oC.

6 Xử lý kết quả thử nghiệm

Xử lý kết quả theo TCVN 5404 : 1991.

7 Biên bản thử

Theo TCVN 5404 : 1991.

Tìm kiếm

Thông tin Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5406:1991
Loại văn bảnTiêu chuẩn Việt Nam
Số hiệuTCVN5406:1991
Cơ quan ban hành
Người ký***
Lĩnh vựcCông nghiệp
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoCòn hiệu lực
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước