Tải về định dạng Word (40.5KB)

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5613:2007 (ISO 1573:1980) về chè - xác định hao hụt khối lượng ở 103oC

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 5613:2007

CHÈ - XÁC ĐỊNH HAO HỤT KHỐI LƯỢNG Ở 103oC

Tea - Determination ofloss in mass át 103 oC

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hao hụt khối lượng khi chè được sấy bằng không khí ở nhiệt độ 103 oC.

2. Tài liệu Viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối vôi các tài liệu viện dẫn ghi năm ban hành thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm ban hành thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi.

TCVN 5609 (lSO 1839), Chè - Lấy mẫu.

3. Nguyên tắc

Sấy phần mẫu thử của chè trong tủ sấy ở nhiệt độ 103 oC ± 2 oC đến khối lượng không đổi.

4. Thiết bị, dụng cụ

Sử dụng các thiết bị, dụng cụ của phòng thử nghiệm thông thường và cụ thể như sau: 

4.1 Chén cân, dạng thấp, có nắp đậy kín khí.

4.2 Tủ sấy có nhiệt độ không đổi, có thể kiểm soát được nhiệt độ ở 103 oC ± 2 oC.

4.3 Bình hút ẩm, chứa chất hút ẩm hiệu quả.

4.4 Cân phân tích.

5. Lấy mẫu 

Lấy mẫu chè theo TCVN 5609 (lSO 1839).

6. Cách tiến hành

6.1 Chuẩn bị chén cân

Mở nắp chén cân (4.1), sấy nắp và chén cân 1 h trong tủ sấy (4.2) ở 103 oC ± 2 oC. Để nguội trong bình hút ẩm (4.3). Sau khi làm nguội, đậy nắp và cân chính xác đến 0,001 g.

6.2 Chuẩn bị mẫu thử

Trộn kỹ mẫu chè đã nhận được.

6.3 Phần mẫu thử

Cân khoảng 5 g mẫu thử, chính xác đến 0,001 g, cho vào chén cân đã được chuẩn bị (6.1).

6.4 Xác định

Mở nắp chén cân và để bên cạnh lọ, sấy chén cân có mẫu cùng với nắp trong tủ sấy (4.2) ở 103 oC ± 2 oC trong 6 h. Để nguội trong bình hút ẩm (4.3), đậy nắp và cân. Cho lọ và nắp trở lại tủ sấy và sấy tiếp trong 1 h, làm nguội trong bình hút ẩm, đậy nắp lại và cân; lặp lại các thao tác này cho đến khi chênh lệch giữa hai lần cân kế tiếp nhau không vượt quá 0,005 g.

Nếu khối lượng của phần mẫu thử tăng sau khi sấy lặp lại, thì tính kết quả cân ngay trước khi khối lượng bắt đầu tăng.

6.5 Số lần xác định

Tiến hành hai lần xác định riêng rẽ trên cùng mẫu thử đã chuẩn bị (6.2).

7. Chú ý về qui trình sấy 

Thông thường, khoảng thời gian sấy 16 h trong tủ sấy ở 103 oC  2 oC cho các kết quả tương đương, nhưng người phân tích phải có trách nhiệm khẳng định trong từng trường hợp cụ thể.

8. Biểu thị kết quả

8.1 Phương pháp tính và công thức

Sự hao hụt khối lượng ở 103 oC, biểu thị theo phần trăm khối lượng của mẫu, được tính bằng công thức:

trong đó:

mo là khối lượng ban đầu của phần mẫu thử, tính bằng gam;

m1 là khối lượng của phần mẫu thử đã sấy khô, tính bằng gam;

Kết quả là trung bình số học của hai lần xác định, nếu đáp ứng yêu cầu về độ lặp lại (xem 8.2).

8.2 Độ lặp lại

Chênh lệch giữa các kết quả của hai lần xác định tiến hành đồng thời hoặc kế tiếp nhanh, do cùng một người phân tích, không được quá 0,3 g trên 100 g mẫu.

9. Báo cáo thử nghiệm

Báo cáo thử nghiệm cần ghi rõ phương pháp đã sử dụng và kết quả thu được. Báo cáo thử nghiệm cũng cần đề cập đến mọi chi tiết thao tác không được quy định trong tiêu chuẩn này, hoặc được xem là tuỳ ý, cùng với mọi tình huống bất thường có thể ảnh hưởng đến kết quả;

Báo cáo thử nghiệm cũng phải bao gồm mọi thông tin cần thiết để nhận biết đầy đủ về mẫu.

 

Tìm kiếm

Thông tin Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5613:2007
Loại văn bảnTiêu chuẩn Việt Nam
Số hiệuTCVN5613:2007
Cơ quan ban hành
Người ký***
Lĩnh vựcNông nghiệp
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoCòn hiệu lực
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước