Tải về định dạng Word (100KB) Tải về định dạng PDF (867.3KB)

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5633:1991 về Máy tổ hợp đế máy nhiều cạnh cỡ trung bình – Kích thước cơ bản

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 5633 : 1991

MY TỔ HỢP ĐẾ MY NHIỀU CẠNH CỠ TRUNG BÌNH − KÍCH THƯỚC CƠ BẢN

Modular units for machine tool construction Rotary tables and multisided centre bases for rotary tables medium size  – Basic dimentions

Lời nói đầu

TCVN 5633 : 1991 phù hợp với STSEV 4857 : 1984 và ISO 3371 : 1975

TCVN 5633 : 1991 do Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng khu vực 1 biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trình duyệt, Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) ban hành.

Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

 

MY TỔ HỢP ĐẾ MY NHIỀU CẠNH CỠ TRUNG BÌNH − KÍCH THƯỚC CƠ BẢN

Modular units for machine tool construction Rotary tables and multisided centre bases for rotary tables medium size  – Basic dimentions

1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho đế máy nhiều cạnh cỡ trung bình đặt dưới bàn quay chia độ của các máy tổ hợp

2. Kích thước cơ bản của đế máy nhiều cạnh được chỉ dẫn theo hình vẽ và theo bảng sau:

CHÚ THÍCH:

- Hình vẽ không qui định về kết cấu của đế máy

- d: Đường kính vòng tròn nội tiếp

Đường kính (mm) của bàn quay chia độ

d (mm)

Dãy 1

Dãy 2

320

680

-

400

840

760

500

940

860

630

1170

1070

800

1340

1440

1000

1540

1440

1250

1790

1690

1600

2140

-

2000

2540

-

CHÚ THÍCH: Ưu tiên sử dụng các giá trị d ở dãy 1.

3. Đế máy được chế tạo theo bình nhiều cạnh đều hoặc không đều.

Tìm kiếm

Thông tin Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5633:1991
Loại văn bảnTiêu chuẩn Việt Nam
Số hiệuTCVN5633:1991
Cơ quan ban hành
Người ký***
Lĩnh vựcCông nghiệp
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoCòn hiệu lực
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước