Tải về định dạng Word (1.9MB) Tải về định dạng PDF (66.1MB)

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5687:2010 về thông gió - Điều hòa không khí - Tiêu chuẩn thiết kế

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 5687 : 2010

THÔNG GlÓ - ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

Ventilation-air conditioning Design standards

Lời nói đu

TCVN 5687:2010 thay thế TCVN 5687:1992.

TCVN 5687:2010 do Trường Đại học Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đ nghị, Tng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

THÔNG GlÓ - ĐIU HÒA KHÔNG KHÍ TIÊU CHUN THIẾT K

Ventilation-air conditioning Design standards

1. Phạm vi áp dụng

1.1. Tiêu chuẩn này được áp dụng khi thiết kế và lp đặt các hệ thng thông gió - điều hòa không khí (TG-ĐHKK) cho các công trình kiến trúc nhà ở, công trình công cộng và công trình công nghiệp.

1.2. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các loại công trình và hệ thống sau đây:

- Hệ thống TG-ĐHKK cho hầm trú ẩn; cho công trình có chứa và sử dụng chất phóng xạ, chất cháy nổ, có nguồn phát xạ ion; cho hầm mỏ;

- Hệ thống làm nóng, làm lạnh và xử lý bụi chuyên dụng, các hệ thng thiết bị công nghệ và thiết bị điện, các hệ thống vận chuyển bằng khí nén;

- Hệ thống sưi ấm trung tâm bằng nước nóng hoặc hơi nước.

CHÚ THÍCH: Đối vi những trường hợp đặc biệt cn sưởi ấm thì h thống ĐHKK đảm nhiệm chức năng này như phương pháp sưởi ấm bng gió nóng hoặc sưởi ấm cục bộ bằng tấm sưởi chạy ga, tấm sưởi điện, dàn ống sưởi ngầm sàn v.v... và phải tuân thủ các yêu cu nêu trong các Tiêu chuẩn liên quan.

1.3. Khi thiết kế và lắp đặt các hệ thống nói trên còn cn phải bảo đảm các yêu cu nêu trong các tiêu chuẩn hiện hành khác có liên quan.

2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dn sau là cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đi vi các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dng bản được nêu. Đi với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mi nhất, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 2622:1995, Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế

TCVN 3254:1989, An toàn cháy - Yêu cu chung

TCVN 3288:1979, Hệ thống thông gió - Yêu cầu chung về an toàn

TCVN 5279:1990, An toàn cháy nổ - Bụi cháy- Yêu cầu chung

TCVN 5937:2005, Chất lượng không khí - Tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh

TCVN 5938:2005, Chất lượng không khí - Nồng độ tối đa cho phép của một số chất độc hại trong không khí xung quanh

TCVN 5939:2005, Chất lượng không khí - Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối vi bụi và các chất vô

TCVN 5940:2005, Chất lượng không khí - Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối vi một số chất hữu cơ

TCXDVN 175:2005*, Mức ổn cho phép trong công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế

TCXD 232:1999*, Hệ thống thông gió, điều hòa không khí và cấp lạnh - Chế tạo, lắp đặt và nghiệm thu

QCXDVN 02:2008/BXD. Quy chuẩn xây dựng Việt Nam - số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng - Phn 1.

QCXDVN 05:2008/BXD, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam - Nhà và công trình công cộng - An toàn sinh mạng và sức khỏe

QCXDVN 09:2005, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam - Các công trình xây dựng s dụng năng lượng có hiệu quả

Tiêu chuẩn Vệ sinh lao động về gii hạn nng độ cho phép của các chất độc hại trong không khí vùng làm việc của các phân xưng sản xuất*) - do Bộ Y tế ban hành năm 2002.

3. Quy định chung

3.1. Khi thiết kế TG-ĐHKK phải nghiên cứu áp dụng các giải pháp kỹ thuật, kể cả các giải pháp t hợp giữa công nghệ và kết cấu kiến trúc, nhằm bo đảm:

a) Điều kiện vi khí hậu và độ trong sạch của môi trường không khí tiêu chuẩn trong vùng làm việc của các phòng trong nhà , nhà công cộng và các phòng hành chính - sinh hoạt của nhà công nghiệp (sau đây gọi tt là nhà hành chính - sinh hoạt) - theo các Phụ lục A; Phụ lục F; Phụ lục G và TCVN 5937:2005;

b) Điu Kiện vi khí hậu và độ trong sạch của môi trường không khí tiêu chuẩn trong vùng làm việc của nhà công nghiệp, phòng thí nghiệm, kho chứa của tất cả các loại công trình nêu trên - theo Phụ lục A; Phụ lục D và Phụ lục G;

c) Độ n và độ rung tiêu chuẩn phát ra từ các thiết bị và hệ thống TG-ĐHKK, trừ hệ thống thông gió sự cố và hệ thống thoát khói - theo TCXD 175:2005;

d) Điều kiện tiếp cận để sửa chữa các hệ thống TG-ĐHKK;

e) Độ an toàn cháy nổ của các hệ thống TG-ĐHKK - theo TCVN 3254:1989 và TCVN 5279-90;

f) Tiết kiệm năng lượng trong sử dụng và vận hành - theo QCXDVN 09:2005.

Trong đ án thiết kế phải ấn định số lượng nhân viên vận hành các hệ thống TG-ĐHKK.

3.2. Khi thiết kế cải tạo và lắp đặt lại thiết bị cho các công trình nhà công nghiệp, nhà công cộng và nhà hành chính- sinh hoạt phải tận dụng các hệ thống TG-ĐHKK hiện có trên cơ s kinh tế - kỹ thuật nếu chúng đáp ứng được các yêu cu của tiêu chuẩn.

3.3. Thiết bị TG-ĐHKK, các loại đường ống lắp đt trong các phòng có môi trường ăn mòn hoặc dùng để vận chuyển môi chất có tính ăn mòn phải được chế tạo từ vật liệu chống ăn mòn hoặc được phủ b mặt bằng lp sơn chống r.

3.4. Phải có lớp cách nhiệt trên các bề mặt nóng của thiết bị TG-ĐHKK để đề phòng khả năng gây cháy các loại khí, hơi, sol khí, bụi có thể có trong phòng với yêu cầu nhiệt độ mt ngoài của lớp cách nhiệt phải thấp hơn 20% nhiệt độ bốc cháy của các loại khí, hơi... nêu trên.

CHÚ THÍCH: Khi không có khả năng giảm nhiệt độ mặt ngoài của lớp cách nhiệt đến mức yêu cầu nêu trên thì không được bố trí các loại thiết bị đó trong phòng có các loại khí hơi dễ bc cháy.

3.5. Cấu tạo lớp bo ôn đường ống dn không khí lạnh và dẫn nước nóng/lạnh phải được thiết kế và lắp đt như quy định trong 8.2 và 8.3 ca TCXD 232:1999.

3.6. Các thiết bị TG-ĐHKK phi tiêu chuẩn, đường ống dẫn không khí và vật liệu bảo ôn phải được chế tạo từ những vật liệu được phép dùng trong xây dựng.

4. Các điều kiện tính toán

4.1. Thông s tính toán (TSTT) của không khí trong phòng

4.1.1. Khi thiết kế điều hòa không khí (ĐHKK) nhằm đảm bảo điều kiện tiện nghi nhiệt cho cơ thể con người, TSTT của không khí trong phòng phải lấy theo Phụ lục A tùy thuộc vào trạng thái nghỉ ngơi tĩnh tại hay lao động ở các mức nhẹ, vừa hoặc nặng.

4.1.2. Đối vi thông gió tự nhiên và cơ khí, về mùa hè nhiệt độ tính toán của không khí bên trong phòng không được vượt quá 3 °C so với nhiệt độ cao nhất trung bình ngoài trời của tháng nóng nhất trong năm. Về mùa đông nhiệt độ tính toán của không khí bên trong phòng có thể lấy theo Phụ lục A.

4.1.3. Trường hợp thông gió tự nhiên hoặc cơ khí nếu không đảm bo được điu kiện tiện nghi nhiệt theo Phụ lục A thì để bù vào độ gia tăng nhiệt độ của môi trưng cn tăng vận tốc chuyển động của không khí để giữ được chỉ tiêu cảm giác nhiệt trong phạm vi cho phép, ứng với mỗi 1°C tăng nhiệt độ cần tăng thêm vận tốc gió từ 0,5 m/s đến 0,8 m/s, nhưng không nên vượt quá 1,5 m/s đối với nhà dân dụng và 2,5 m/s đối với nhà công nghiệp.

4.1.4. Nhiệt độ, độ ẩm tương đối, vận tốc gió và độ trong sạch của không khí bên trong các công trình chăn nuôi gia súc, gia cầm, trng trọt và bảo quản nông sản phải được đảm bảo theo tiêu chuẩn thiết kế xây dựng và công nghệ đối với những công trình nêu trên.

4.2. Thông số tính toán (TSTT) của không khí ngoài trời

4.2.1. TSTT của không khí ngoài trời (sau đây gọi tắt là TSTT bên ngoài) dùng để thiết kế thông gió tự nhiên và thông gió cơ khí là nhiệt độ cao nhất trung bình của tháng nóng nhất về mùa hè hoặc nhiệt độ thấp nhất trung bình của tháng lạnh nhất về mùa đông trong năm (xem QCXDVN 02:2008/BXD, Phụ lục Chương 2, Bảng 2.3 và Bảng 2.4).

4.2.2. TSTT bên ngoài dùng để thiết kế ĐHKK cần được chọn theo số giờ m, tính theo đơn v giờ trên năm, cho phép không đảm bảo chế độ nhiệt ẩm bên trong nhà hoặc theo hệ số bảo đảm K.

TSTT bên ngoài cho thiết kế ĐHKK được chia thành 3 cấp: I, II và III.

- Cấp I với số giờ cho phép không đảm bảo chế độ nhiệt ẩm bên trong nhà là m = 35 h/năm, ng với hệ s bảo đảm K = 0,996 - dùng cho hệ thống ĐHKK trong các công trình có công dụng đc biệt quan trọng;

- Cấp II với số giờ cho phép không đảm bảo chế độ nhiệt ẩm bên trong nhà là m = 150 h/năm đến 200 h/năm, ứng với hệ s bảo đm K= 0,983 đến 0,977 - dùng cho các hệ thống ĐHKK đảm bảo điu kiện tiện nghi nhiệt và điều kiện công nghệ trong các công trình có công dụng thông thường như công sở, cửa hàng, nhà văn hóa-nghệ thuật, nhà công nghiệp;

- Cấp III với số giờ cho phép không đảm bảo chế độ nhiệt ẩm bên trong nhà là m = 350 h/năm đến 400 h/năm, ứng với hệ số bảo đảm K = 0,960 đến 0,954 - dùng cho các hệ thống ĐHKK trong các công trình công nghiệp không đòi hỏi cao v chế độ nhiệt ẩm và khi TSTT bên trong nhà không thể đảm bảo được bằng thông gió tự nhiên hay cơ khí thông thường không có xử lý nhiệt ẩm.

TSTT bên ngoài dùng để thiết kế ĐHKK theo số giờ cho phép không đảm bảo chế độ nhiệt ẩm bên trong nhà (m) - xem Phụ lục B hoặc có thể tham khảo cách chọn TSTT bên ngoài theo mức vượt của nhiệt đ khô và nhiệt độ ướt mà Hội kỹ sư Sưởi ấm - Cấp lạnh và Điều hòa không khí Hoa Kỳ (ASHRAE) đã áp dụng.

S liệu về mức vượt MV% của nhiệt độ khô và nhiệt độ ướt của một số địa phương Việt Nam- xem Phụ lục C.

4.2.3. Trưng hợp riêng biệt khi có cơ sở kinh tế - kỹ thuật xác đáng có thể chọn TSTT bên ngoài dùng để thiết kế ĐHKK theo số giờ cho phép không đảm bảo chế độ nhiệt ẩm bên trong nhà (m) bất kỳ, nhưng không được thấp hơn cấp III nêu trên.

CHÚ THÍCH:

1) Mức vượt MV% của nhiệt độ khô/ướt đưc hiểu là t lệ thời gian trong năm có nhiệt độ bằng hoặc cao hơn trị số nhiệt độ đã chọn. Theo quy định của ASHRAE, v mùa hè - cần làm lạnh - có 3 mức vượt đưc ấn định để chọn TSTT cho ĐHKK; 0,4% (tương ứng vi số givượt là 35 h/năm); 1% (tương ứng với số git là 88 h/năm) và 2% (tương ứng với số giờ vượt là 175 h/năm); v mùa đông - cần sưởi ấm - có 2 mức vượt là 99,6% (tương ứng với s gi vượt là 8725 h/năm) và 99% (tương ứng với s giờ vượt là 8672 h/năm). Nếu quy mức vưt MV ra h số bảo đm K, lần lượt ta sẽ có: V mùa hè tương ứng vi 3 trị số hệ s bảo đm là: K = 0,996; 0,990 và 0,980. V mùa đông: K = 0,996 và 0,990.

2) Do điều kiện khách quan trong các Phụ lục B và C hiện chỉ có số liệu của 15 địa phương đại din cho tt cả 7 vùng khí hậu (theo phân vùng khí hậu của QCXDVN 02:2008/BXD). Các địa phương khác có thể sẽ được bổ sung trong tương lai. Đối với các địa phương chưa có trong Phụ lục B và Phụ lục C tạm thời có thể tham khảo sliệu cho địa phương lân cận; có thể nội suy theo khoảng cách giữa hai địa phương nằm liền kề hai bên hoặc chọn theo vùng khí hậu;

3) Các địa phương miền Nam có nhiệt độ trung bình năm trên 25 °C (từ Đông Hà trở vào, trừ các tỉnh Tây Nguyên) là những địa phương được xem như không có mùa đông lạnh. Mùa đông ở đây ch có ý nghĩa là mùa có khí hậu mát m hơn mùa hè và cũng cần biết TSTT để kiểm tra quá trình ĐHKK về mùa này có cần tiếp tục cấp lạnh hay không, hay chỉ dùng không khí hòa trộn rồi làm lạnh đoạn nhiệt, sau đó cần hoặc không cần gia nhiệt ri thổi vào phòng, thậm chíthể dùng hoàn toàn không khí ngoài để thổi vào phòng. Vì vậy trong các Phụ lục B và Phụ lục C có cho đủ TSTT của cả hai mùa hè và đông cho tất cả các địa phương có trong Phụ lục.

4.3. Độ trong sạch của không khí xung quanh và không khí trong phòng

4.3.1. Nồng độ các chất khí độc hại và bụi trong không khí xung quanh phải tuân thủ theo TCVN 5937 : 2005 và TCVN 5938 : 2005.

4.3.2. Nng độ các cht khí độc hại và bụi trong không khí vùng làm việc của các phân xưởng sản xuất được lấy theo Phụ lục D (do Bộ Y tế ban hành năm 2002).

4.3.3. Nồng độ các chất độc hại trong không khí cấp vào nhà tại các miệng thổi gió phải nhỏ hơn hoặc bằng 30% nồng độ gii hạn cho phép bên trong nhà như quy định trong 4.3.2 đối với cơ sở sản xuất và phải bằng nng độ cho phép của không khí xung quanh như quy định trong 4.3.1 đi với nhà ở và nhà công cộng.

4.3.4. Nồng độ gii hạn an toàn cháy nổ của các chất khí trong phòng phải được quy về điều kiện TSTT bên ngoài dùng cho thiết kế TG-ĐHKK và phù hợp với TCVN 3254:1989 và TCVN 5279:1990.

5. Thông gió - điều hòa không khí (TG-ĐHKK)

5.1. Những chỉ dẫn chung

5.1.1. Cần tận dụng thông gió tự nhiên, thông gió xuyên phòng v mùa hè trong nhà công nghiệp, nhà công cộng và nhà ở, đng thời có biện pháp tránh gió lùa v mùa đông.

5.1.2. Đối với nhà nhiều tầng (có hoặc không có hệ thống ĐHKK) cần ưu tiên thiết kế ống đứng thoát khí cho bếp và khu vệ sinh riêng biệt với sức hút cơ khí (quạt hút). Khi nhà có chiều cao dưới 5 tng có thể áp dụng hệ thng hút tự nhiên bằng áp suất nhiệt hoặc áp suất gió (chụp hút tự nhiên). Trường hợp không thể b trí ng đứng thoát khí lên trên mái nhà thì phải tuân thủ như quy định trong 5.6.2.

5.1.3. Thông gió tự nhiên trong nhà công nghiệp có nhiệt thừa (phân xưng nóng) cần được tính toán theo áp suất nhiệt ứng với chênh lệch nhiệt độ không khí bên trong và bên ngoài như quy định trong 4.1.2 và 4.2.1, có kể đến mức tăng nhiệt độ theo chiu cao của phân xưng.

Khi tính toán thông gió tự nhiên cần kể đến tác động của thông gió cơ khí (nếu có).

5.1.4. Thông gió tự nhiên trong nhà công nghiệp không có nhiệt thừa (phân xưng nguội) cần được tính toán theo tác động của gió. Vận tốc gió tính toán lấy theo vận tốc gió trung bình của tháng tiêu biểu mùa hè hoặc mùa đông trong QCXDVN 02:2008/BXD.

5.1.5. Thông gió cơ khí cần được áp dụng khi:

a) Các điu kiện vi khí hậu và độ trong sạch ca không khí trong nhà không thể đạt được bằng thông gió tự nhiên;

b) Không thể tổ chức thông gió tự nhiên do gian phòng hoặc không gian kiến trúc nằm ở vị trí kín khut, trong đó có các loại tầng hầm.

Có thể áp dụng biện pháp thông gió hỗn hợp, trong đó có sử dụng một phần sức đẩy tự nhiên để cấp và thải gió.

5.1.6. Thông gió cơ khí không làm lạnh hoặc có xử lý làm lạnh không khí bằng các phương pháp đơn giản như dùng nước ngầm, làm lạnh đoạn nhiệt (phun nước tuần hoàn) cần được áp dụng cho cabin cầu trục trong các phân xưởng sản xuất có nhiệt thừa lớn hơn 25 W/m2 hoặc khi có bc xạ nhiệt với cường độ lớn hơn 140 W/m2.

Nếu vùng không khí xung quanh cabin cầu trục có chứa các loại hơi khí độc hại với nồng độ vượt quá giới hạn cho phép thì phải tổ chức thông gió bằng không khí ngoài (gió tươi, gió ngoài).

5.1.7. Các phòng đệm của nhà sản xuất thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ A và B (xem TC-VN 2622 : 1995 - Phụ lục B) có tỏa hơi khí độc hại, cũng như các phòng có tỏa các chất độc hại loại 1 và loại 2 (xem Phụ lục E) phải được cấp gió tươi.

5.1.8. Thông gió cơ khí thổi-hút hoặc thông gió cơ khí hút cần được áp dụng cho các h sâu 0,5 m trở lên, cũng như cho các mương kiểm tra được sử dụng thường xuyên hằng ngày trong các phòng sản xuất thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ A và B hoặc các phòng có tỏa khí, hơi, sol khí độc hại nng hơn không khí.

5.1.9. Quạt trn và quạt cây được áp dụng bổ sung cho hệ thống thông gió thổi vào nhằm tăng vận tốc chuyển động của không khí về mùa nóng tại các vị trí làm việc hoc trong các phòng:

a) Nhà công cộng, nhà hành chính - sinh hoạt;

b) Phân xưng sản xuất có bức xạ nhiệt với cường độ trên 140 W/m2.

5.1.10. Miệng thổi hoa sen bằng không khí ngoài (gió tươi) tại các vị trí làm việc cố định cần đưc áp dụng cho các trường hợp:

a) Có bức xạ nhiệt với cường độ vượt quá 140 W/m2;

b) Cho các quá trình công nghệ htỏa hơi khí độc hại mà không có điều kiện che chắn hoặc không thể tổ chc thông gió hút thải cục bộ, đồng thời phải có biện pháp tránh lan tỏa hơi khí độc hại đến các vị trí làm việc khác trong phân xưởng.

Trong các phân xưởng nấu, đúc, cán kim loại được thông gió tự nhiên, có thể áp dụng miệng thổi hoa sen bằng không khí trong phòng có làm mát hoặc không làm mát bằng nưc tuần hoàn.

5.2. Các loại hệ thống thông gió-điều hòa không khí (TG-ĐHKK)

5.2.1. Hệ thống điều hòa không khí (ĐHKK) cục bộ chủ yếu được sử dụng cho các căn hộ trong nhà , phòng khách sạn hoặc từng phòng làm việc riêng biệt của nhà hành chính - sinh hoạt, khi hệ số sử dụng đồng thời tương đối thấp.

Cn khuyến khích áp dụng hệ thống ĐHKK trung tâm nước cho nhà chung , nhà hành chính - sinh hoạt hoc khách sạn có diện tích sử dụng từ 2000 m2 trở lên với mục đích giảm thiểu việc lắp đặt các bộ ngoài (Outdoor Unit) để không làm ảnh hưởng đến mỹ quan mặt ngoài của công trình. Trong trường hợp này, hệ thng phải được trang bị các phương tin đóng m các phụ tải một cách linh hoạt và đng hồ đo lượng nước lạnh/nóng tiêu thụ của từng hộ tiêu dùng.

Khi sử dụng hệ thống ĐHKK VRF (Variable Refrigeration Flow) cho nhà chung cư cao tầng, cho các phòng có sức cha đông ngưi cn đặc biệt chú ý điu kiện an toàn liên quan đến quy định trong 7.4 c), cũng như tính năng sử dụng của hệ thống này.

5.2.2. Hệ thống ĐHKK trung tâm khí với bộ xử lý nhiệt ẩm AHU (Air Handling Unit) cần đưc áp dng đối với các phòng có sứt chứa đông người như phòng họp, phòng khán giả nhà hát, rạp chiếu bóng v.v...

5.2.3. Các hệ thống ĐHKK trung tâm m việc liên tục ngày-đêm và quanh năm phục vụ cho điều kiện tiện nghi vi khí hậu bên trong nhà phải được thiết kế với ít nhất 2 máy ĐHKK. Khi 1 máy gặp sự cố, máy còn lại phải đủ Khả năng bo đảm điu kiện vi khí hậu bên trong nhà và không thấp hơn 50% lưu lượng trao đổi không khí.

5.2.4. Hệ thống TG chung và ĐHKK với lưu lượng điều chỉnh tự động phụ thuộc vào sự thay đổi của nhiệt thừa, ẩm thừa và lượng hơi khí độc hại cần được thiết kế trên cơ s kinh tế - kỹ thuật xác đáng.

5.2.5. Các hệ thống TG-ĐHKK phải được thiết kế riêng biệt cho từng nhóm phòng có cấp nguy hiểm cháy nổ khác nhau khi chúng cùng nằm trong một khu vực phòng chống cháy nổ.

Những phòng cùng cấp nguy hiểm cháy nổ không được ngăn cách bởi tường ngăn chống cháy, hoặc có tường ngăn dù là chống cháy nhưng có lỗ m thông nhau với diện tích tổng cộng trên 1 m2 được xem như một phòng.

5.2.6. Có thể thiết kế hệ thống TG-ĐHKK chung cho các nhóm phòng sau đây:

a) Các phòng ở;

b) Các phòng phục vụ cho hoạt động công cộng, nhà hành chính - sinh hoạt và nhà công nghiệp thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ E;

c) Các phòng sản xuất thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ A hoặc B nằm trên không quá 3 tng nhà lin kề nhau;

d) Các phòng sản xuất cùng một trong cấp nguy hiểm cháy nổ C, D hoặc E;

e) Các phòng kho trong cùng một cấp nguy hiểm cháy nổ A, B hoặc C nằm trên không quá 3 tng nhà liền k nhau.

5.2.7. Có thể thiết kế hệ thống TG-ĐHKK chung cho tổ hp một s phòng có công dụng khác nhau sau đây khi nhập các phòng thuộc nhóm khác có diện tích không lớn hơn 200 m2:

a) Phòng ở và phòng hành chính - sinh hoạt hoặc phòng sản xuất với điều kin trên đưng ống góp phân phối gió đến các phòng có công dụng khác nhau có lắp van ngăn lửa;

b) Phòng sản xuất thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ D và E với các phòng hành chính - sinh hoạt (trừ các phòng tập trung đông người);

c) Phòng sn xuất thuộc cp nguy hiểm cháy nổ A, B hoc C với các phòng sn xuất thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ bất kỳ khác, kể cả các phòng kho (trừ các phòng tập trung đông người) với điều kiện trên đường ng góp phân phối gió đến các phòng có công dụng khác nhau có lắp van ngăn lửa.

5.2.8. Hệ thống TG-ĐHKK riêng biệt cho một phòng được phép thiết kế khi có đủ cơ sở kinh tế - kỹ thuật.

5.2.9. Hệ thống hút cục bộ phải được thiết kế sao cho nng độ các chất cháy nổ trong khí thải không vượt quá 50% giới hạn dưới của nồng độ bắt lửa ở nhiệt độ khí thải.

5.2.10. Hệ thống TG cơ khí thổi vào cho nhà công nghiệp làm việc trên 8 h hàng ngày ở những địa phương có mùa đông lạnh cn được thiết kế kết hợp với sưởi m bằng gió nóng.

5.2.11. Các hệ thống TG chung trong nhà công nghiệp, nhà hành chính - sinh hoạt không có điều kiện thông gió tự nhiên nhất là các tầng hm, cần được thiết kế với ít nhất 2 quạt thổi và/hoặc 2 quạt hút với lưu lượng mỗi quạt không nhỏ hơn 50% lưu lượng thông gió.

Có thể thiết kế 1 hệ thống thổi và 1 hệ thống hút nhưng phải có quạt dự phòng.

5.2.12. Các hệ thống cục bộ hút thải khí độc hại loại 1 và 2 phải có 1 quạt dự phòng cho mỗi hệ thng hoặc cho từng nhóm 2 hệ thống nếu khi quạt ngừng hoạt động mà không th dừng thiết bị công nghệ và nồng độ khí độc hại trong phòng có khả năng tăng cao hơn nng độ cho phép trong ca làm việc.

Có thể không cần lắp đặt quạt dự phòng nếu việc hạ nồng đ khí độc hại xuống dưới mức cho phép có thể thực hiện được nhờ hệ thống TG sự cố làm việc tự động - xem 9.13 f).

5.2.13. Hệ thống TG cơ khí hút thải chung trong các phòng thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ A và B phải được thiết kế với một quạt dự phòng (cho từng hệ thống hoặc cho một số hệ thống) có lưu lượng đm bảo cho nng độ hơi khí độc hại và bụi trong phòng không vượt quá 10% giới hạn dưi của nồng độ bt lửa của các loại hơi khí đó,

Không cn đặt quạt dự phòng trong những trường hợp sau:

a) Nếu hệ thống TG chung ngừng hoạt động thể cho ngừng làm việc thiết bị công nghệ có liên quan và chấm dứt nguồn phát sinh hơi, khí, bụi độc hại;

b) Nếu trong phòng có hệ thống TG sự cố với lưu lượng đủ để đảm bảo nng độ các chất hơi, khí, bụi dễ cháy nổ không vượt quá 10% giới hn dưới ca nồng đ bắt lửa của chúng.

5.2.14. Các hệ thống hút cục bộ để thải khí độc hại và các hỗn hợp dễ cháy nổ phải được thiết kế riêng biệt với hệ thống TG chung, như quy định trong 5.2.9.

thể nối hệ thống hút thải khí độc hại cục bộ vào hệ thng TG hút chung làm việc liên tục ngày-đêm Khi có quạt dự phòng và không cn xử lý khí trước khi thải ra khí quyển.

5.2.15. Hệ thống TG hút chung trong các phòng thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ C, D, E có nhiệm vụ hút thải khí trong khu vực 5 m chung quanh thiết bị chứa chất cháy nổ, mà đó có khả năng hình thành hỗn hợp cháy nổ thì phải được thiết kế riêng biệt với các hệ thống TG khác của các phòng đó.

5.2.16. Hệ thng hoa sen không khí cấp gió vào các vị trí làm việc có bức xạ nhiệt cần được thiết kế riêng biệt với các hệ thống TG khác.

5.2.17. Hệ thống cấp không khí ngoài (gió tươi) vào một hoặc nhiều phòng đệm của các phòng sản xuất thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ A và B phải được thiết kế riêng biệt với các hệ thống TG khác và phải có quạt dự phòng.

Có thể cấp gió tươi vào phòng đệm của một hoặc nhóm các phòng sản xuất hoc phòng đệm của gian máy thông gió thuc cấp nguy hiểm cháy nổ A và B từ hệ thống TG thổi vào (không tuần hoàn) ca các phòng sn xuất đó (A và B) hoặc từ h thống thông gió thổi vào (không tuần hoàn) của các phòng sản xuất thuộc cp nguy hiểm cháy nổ C, D và E với điều kiện có van tự động khóa đường ng gió vào ca các phòng nói trên khi có hỏa hoạn, đng thời phải có quạt dự phòng đảm bảo đủ lưu lượng trao đổi không khí.

5.2.18. Các hệ thống hút cục bộ phải được thiết kế riêng biệt cho từng chất hoặc từng nhóm các chất hơi khí độc hại tỏa ra từ các thiết bị công nghệ nếu nhập chung chúng có thể tạo thành hỗn hợp cháy nổ hoặc hỗn hợp có tính độc hại cao hơn. Trong phần thiết kế công nghệ phải nêu rõ khả năng nhập chung các hệ thống hút cục bộ để hút thải các chất có khả năng cháy nổ hoặc độc hại vào cùng một hệ thống.

5.2.19. Hệ thống TG hút chung trong các phòng kho có tỏa hơi khí độc hại cần được thiết kế với sức hút cơ khí (quạt hút). Nếu các chất khí độc hại thuộc loại 3 và loại 4 (ít nguy hiểm) và nhẹ hơn không khí thì có thể áp dụng thông gió t nhiên hoặc trang bị hệ thống thông gió cơ khí dự phòng có lưu lượng đm bảo bội số trao đổi không khí yêu cầu và có bản điều khiển tại chỗ ngay tại cửa vào.

5.2.20. Hệ thống hút cục bộ đối với các chất cháy có khả năng lắng đọng hoc ngưng tụ trên đường ống cũng như tn thiết bị thông gió cần được thiết kế riêng biệt cho từng phòng hoc từng đơn vị thiết bị.

5.2.21. Hệ thống thông gió hút thổi chung bằng cơ khí của gian phòng có thể đảm nhiệm việc thông gió cho các hố sâu hoặc mương Kiểm tra nằm trong phòng đó (xem 5.1.8).

5.3. Vị trí đặt cửa lấy không khí ngoài (gió tươi)

5.3.1. Cửa lấy không khí ngoài của hệ thống thông gió cơ khí cũng như cửa s hoc lỗ thông gió để mở dùng cho thông gió tự nhiên phải được bố trí tại những vùng không có dấu hiệu ô nhiễm của không khí bên ngoài, đc biệt là ô nhiễm mùi.

Nồng độ các cht ô nhiễm (kể cả nồng độ nền) trong không khí bên ngoài tại các vị trí nói trên không đưc ion hơn:

- 0,3 ln nồng độ cho phép đối với không khí trong vùng làm việc của nhà công nghiệp hoc nhà hành chính - sinh hoạt;

- Nng độ cho phép trong không khí xung quanh đối vi nhà và công trình công cộng.

5.3.2. Mép dưới của cửa lấy không khí ngoài cho hệ thống thông gió cơ khí hoặc hệ thống ĐHKK phải nằm độ cao 2 m kể từ mặt đất, Đối vi các vùng có gió mạnh mang theo nhiều cát-bụi, mép dưới của ca lấy không khí ngoài phi nằm ở độ cao 3 m kể từ mặt đất và phải bố trí buồng lắng cát-bụi sau cửa lấy không khí ngoài.

5.3.3. Cửa lấy không khí ngoài phải được lắp lưới chn rác, chắn chuột bọ cũng như tấm chắn chống mưa hắt.

5.3.4. Cửa hoặc tháp lấy không khí ngoài có thể được đặt trên tường ngoài, trên mái nhà hoặc ngoài sân vườn và phải cách xa không dưi 5 m đối với cửa thải gió của nhà lân cận, của nhà bếp, phòng vệ sinh, gara ô tô, tháp làm mát, phòng máy,

5.3.5. Không được thiết kế cửa lấy không khí ngoài chung cho các hệ thng thổi nếu chúng không được phép bố trí cùng trong một phòng.

5.4. Lưu lượng không khí ngoài (gió tươi) theo yêu cầu vệ sinh, lưu lượng không khí thổi vào nói chung và không khí tuần hoàn (gió hồi)

5.4.1. Lưu lượng không khí ngoài theo yêu cầu vệ sinh cho các phòng có ĐHKK tiện nghi phải được tính toán để pha loãng được các chất độc hại và mùi ta ra từ cơ thể con người khi hoạt động và từ đồ vật, trang thiết bị trong phòng. Trong trưng hợp không đ điu kiện tính toán, lượng không khí ngoài có thể lấy theo tiêu chuẩn đu người hoặc theo diện tích sàn nêu trong Phụ lục F.

5.4.2. Đi vi các phòng có thông gió cơ khí (không phải ĐHKK) lưu lượng không khí ngoài cũng được tính toán để bo đảm nồng độ cho phép của các chất độc hại trong phòng, có kể đến yêu cầu bù vào lượng không khí hút thải ra ngoài của các hệ thống hút cục bộ nhm mục đích tạo chênh lch áp sut trong phòng theo hướng có lợi. Trường hợp không đủ điu kiện tính toán, lưu lượng không khí ngoài được lấy theo bội số trao đổi không khí nêu trong Phụ lục G.

5.4.3. Lưu lượng không khí thổi vào (gió ngoài hoặc hỗn hợp gió ngoài và gió tuần hoàn- gió hòa trn) phải được xác định bằng tính toán như quy định trong Phụ lục H và chọn trị số lớn nhất để bảo đảm yêu cầu vệ sinh và yêu cầu an toàn cháy nổ.

5.4.4. Lưu lượng không khí thổi vào các phòng đệm như quy định trong 5.1.7 và 5.2.17 phải được tính toán để bảo đảm áp suất dư 20 Pa trong phòng đệm (khi đóng cửa) so với áp suất trong phòng không nhỏ hơn 250 m3/h.

Lưu lượng không khí thổi vào (gió ngoài hoặc gió hòa trộn) cho gian đặt thiết bị thang máy của nhà sản xuất thuộc cp nguy hiểm cháy nổ A và B phải được tính toán để tạo áp suất dư 20 Pa so với áp suất trong khoang thang máy tiếp giáp. Chênh lệch áp suất giữa phòng đệm của gian đặt thiết bị thang máy với các phòng lân cận không được vượt quá 50 Pa.

5.4.5. Không được phép lấy không khí tun hoàn (gió hi) trong các trưng hợp sau đây:

a) Từ các phòng mà lưu lượng không khí ngoài tối đa đã được tính toán xuất phát từ lượng tỏa hơi khí độc hại thuộc loại 1 và 2 ;

b) Từ các phòng có vi trùng, nấm gây bệnh vượt quá tiêu chuẩn cho phép của Bộ Y tế hoặc có tỏa mùi khó chịu;

c) Từ các phòng trong đó có khả năng tỏa ra các chất độc hại khi không khí tiếp xúc với bề mặt nóng của thiết bị thông gió như bộ sấy không khí ... nếu trước các thiết bị đó không có bộ lọc khí;

d) Từ các phòng sản xuất thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ A và B (ngoại tr màn không khí nóng-lạnh tại các cửa ra vào);

e) Từ các vùng bán kính 5 m xung quanh các thiết bị trong các phòng sản xuất thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ C, D và E nếu trong các vùng đó có khả năng hình thành các hỗn hợp cháy nổ từ hơi, khí và bụi do các thiết bị đó tỏa ra với không khí;

f) Từ h thống hút cục bộ để thải khí độc hại và hỗn hợp cháy nổ;

g) Từ các phòng đệm.

Riêng hệ thống hút bụi cục bộ (trừ loại bụi trong hỗn hợp với không khí có khả năng gây cháy nổ) sau khi lọc sạch bụi có thể hi gió vào phòng, nhưng phải đáp ứng yêu cầu được nêu trong 5.7.2.

Yêu cầu đối với không khí tuần hoàn từ các phòng thí nghiệm phải tuân thủ các điu về thông gió cho phòng thí nghiệm - xem Phụ lục I.

5.4.6. Không khí tun hoàn (gió hồi) chỉ được phép thực hiện trong phạm vi;

a) Một căn hộ, một buồng phòng ở khách sạn (gồm nhiều phòng) hoặc một tòa nhà của một gia đình;

b) Một hoc một số phòng, trong đó có tỏa cùng một nhóm hơi, khí, bụi độc hại thuộc loại 1 hoặc 2, trừ các phòng nêu trong 5.4.5 a).

5.4.7. Hệ thống tuần hoàn không khí (miệng lấy gió hi) phải được bố trí trong vùng làm việc hoặc vùng phục vụ.

5.5. Tổ chức thông gió-trao đổi không khí

5.5.1. Phân phối không khí thổi vào và hút thải không khí ra ngoài từ các phòng của nhà công cộng, nhà hành chính và nhà công nghiệp phải đưc thực hiện phù hợp với công dụng của các phòng đó trong ngày, trong năm, đồng thời có kể đến tính chất thay đổi của các ngun tỏa nhiệt, tỏa ẩm và các chất độc hại.

5.5.2. Thông gió thổi vào, theo nguyên tc, phải được thực hiện trực tiếp đi với các phòng thường xuyên có người sử dụng.

5.5.3. Lượng không khí thổi vào cho hành lang hoặc các phòng phụ liền kề của phòng chính không được vượt quá 50% lưng không khí thổi vào phòng chính.

5.5.4. Đối với các phòng sản xuất thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ A và B cũng như các phòng sản xuất có tỏa hơi khí độc hại hoặc hơi khí có mùi khó chịu phải đưc tổ chức thông gió với áp suất dư âm, ngoại trừ các phòng "sạch”, trong đó cần phải giữ áp sut dư dương.

Đối với các phòng được ĐHKK cần phải tạo áp suất dư dương khi trong phòng không có nguồn tỏa hơi khí độc hại hoặc tỏa mùi khó chịu.

5.5.5. Lưu lượng không khí cn đ tạo áp suất dư dương đối với các phòng không có phòng đệm được xác định sao cho áp suất dư đạt được không nhỏ hơn 10 Pa (khi đóng cửa), nhưng không nh hơn 100 m3/h cho mỗi cửa ra vào phòng. Khi có phòng đệm, lượng không khí cần để tạo áp suất dư đưc lấy bằng lượng không khí cấp vào phòng đệm.

CHÚ THÍCH: Lượng không khí tạo áp suất dư là thêm vào lưu lưng thông gió thông thường.

5.5.6. Không đưc thổi không khí vào phòng từ vùng ô nhiễm nhiều đến vùng ô nhiễm ít làm ảnh hưởng đến chế độ làm việc của các miệng hút cục bộ.

5.5.7. Trong các phân xưởng sản xuất không khí được thổi trực tiếp vào vùng làm việc qua các miệng thổi gió với luồng thổi: nằm ngang bên trong hoặc bên trên vùng làm việc; nghiêng xuống từ độ cao 2 m kể từ sàn nhà; thẳng đứng từ đ cao 4 m kể từ sàn nhà.

Đi với các phân xưởng sản xuất ít tỏa nhiệt các miệng thổi gió có thể được bố trí trên cao để thổi thành luồng thẳng đứng, nghiêng từ trên xuống dưới hoặc thổi ngang.

5.5.8. Trong các phòng có tỏa ẩm nhiu hoc tỷ lệ giữa nhiệt tha và ẩm thừa nhỏ hơn 4 000 kJ/kg một phần không khí cần cấp vào phòng phải được thổi vào vùng có khả năng đọng ngưng tụ (đọng sương) trên bề mặt trong của tường ngoài.

Trong các phòng có tỏa bụi các miệng thổi gió phải được bố trí trên cao và tạo lung gió t trên xuống dưới.

Trong các phòng có công dụng khác nhau mà không có nguồn tỏa bụi, các miệng thổi gió có thể được bố trí trong vùng phục vụ hoặc vùng làm việc và thổi thành lung từ dưi hưng lên.

5.5.9. Cần cấp không khí ngoài vào các vị trí làm việc cố định của công nhân khi các vị trí đó nằm gần nguồn tỏa độc hại mà không thể lắp đặt chụp hút cục bộ.

5.6. Thải khí (gió thải)

5.6.1. Đi với các phòng được ĐHKK phải có hệ thống thải không khí ô nhiễm ra ngoài khi cn thiết để nâng cao chất lượng môi trưng trong phòng.

5.6.2. Cửa hoặc miệng ng thải khí phải đặt cách xa cửa lấy không khí ngoài ca hệ thống thổi không nhỏ hơn 5 m.

5.6.3. Thải không khí từ phòng ra ngoài bằng hệ thống TG hút ra phải được thực hiện từ vùng bị ô nhiễm nhiều nhất cũng như vùng có nhiệt độ hoặc entanpy cao nhất. Còn khi trong phòng có tỏa bi thì không khí thải ra ngoài bằng hệ thống TG chung cn hút từ vùng dưới thấp. Không được hướng dòng không khí ô nhiễm vào các vị trí làm việc.

5.6.4. Trong các phân xưng sản xuất có tỏa khí độc hại hoặc hơi khí dễ cháy n phi hút thải không khí ra ngoài từ vùng bên trên không ít hơn 1 lần trao đổi (1 ln thể tích phân xưởng trong 1 h), nếu phân xưng có độ cao trên 6 m thì không ít hơn 6 m3/h cho 1 m2 diện tích sàn.

5.6.5. Miệng hút đặt trên cao của hệ thống TG hút chung để thải khí ra ngoài cn đưc b trí như sau:

- Dưới trn hoặc mái nhưng khoảng cách từ mặt sàn đến mép dưới của miệng hút không nh hơn 2 m khi hút thải nhiệt thừa, ẩm thừa hoặc khí độc hại;

- Khoảng cách từ trần hoặc mái đến mép trên của miệng hút không nh hơn 0,4 m khi thi các hn hợp hơi khí dễ cháy nổ hoặc sol khí (ngoại trừ hỗn hợp của hydro và không khí);

- Khoảng cách từ trần hoặc mái đến mép trên của miệng hút không nhỏ hơn 0,1 m đối với các phòng có chiều cao 4 m hoặc không nhỏ hơn 0,025 ln chiều cao của phòng (nhưng không lớn hơn 0,4 m) đi với các phòng có chiu cao trên 4 m khi hút thải hn hp của hydro và không khí.

5.6.6. Miệng hút đặt dưới thấp của hệ thống thông gió hút chung cn được b trí với khoảng cách nhỏ hơn 0,3 m tính từ sàn đến mép dưới của miệng hút.

Lưu lượng không khí hút ra từ các miệng hút cục bộ đặt dưới thấp trong vùng làm việc được xem như là thải không khí t vùng đó.

5.7. Lọc sạch bụi trong không khí

5.7.1. Không khí ngoài và không khí tuần hoàn trong các phòng được ĐHKK phải được lọc sạch bụi.

5.7.2. Phải lọc bụi trong không khí thổi vào của các hệ thống TG cơ khí và ĐHKK để đảm bảo nng độ bụi sau khi lọc không vưt quá:

a) Nng độ cho phép theo TCVN 5937: 2005 đối với nhà ở và công trình công cộng;

b) 30% nng độ cho phép của không khí vùng làm việc đối với nhà công nghiệp và nhà hành chính - sinh hoạt;

c) 30% nng độ cho phép ca không khí vùng làm việc với c bụi không lớn hơn 10 mm khi cấp không khí vào cabin cầu trc, phòng điu khiển, vùng th của công nhân cũng như cho hệ thống hoa sen không khí;

d) Nng đ cho phép theo yêu cu kỹ thuật đối với thiết bị thông gió.

5.7.3. Lưới lọc không khí phải được lắp đặt sao cho không khí chưa được lọc không chảy vòng qua (bypass) lưới lọc.

5.7.4. Phải khả năng tiếp cận bộ phận lọc không khí vào bất cứ thời điểm nào cần thiết để xem xét tình trạng của bộ lọc và sức cản của nó đi với dòng khí đi qua.

5.8. Rèm không khí (còn gọi là màn gió)

5.8.1. Màn gió được áp dụng trong các trường hợp sau:

a) Dùng cho cửa đi lại và cửa công nghệ trong nhà công nghip để tránh không khí từ phòng này xâm nhập qua phòng khác khi thật sự cần thiết;

b) Đối với cửa ra vào của nhà công cộng và nhà công nghiệp có ĐHKK để tránh tổn thất lạnh v mùa nóng hoc tổn thất nhiệt về mùa lạnh cần lựa chọn một trong các phương án sau đây khi số người ra vào thường xuyên trên 300 lượt/h;

- Màn gió;

- Cửa ra vào qua phòng đệm, cửa quay;

- Tạo áp suất dương trong sảnh để hạn chế gió thoát ra ngoài khi mở cửa.

5.8.2. Nhiệt độ không khí cấp cho màn gió chống lạnh tại cửa ra vào không được vượt quá 50 °C và vận tốc không được vượt quá 8 m/s.

5.8.3. Màn gió dùng cho cửa ra vào kho lạnh hoặc phòng công nghệ đc biệt cần tuân thủ các chỉ dẫn chuyên môn riêng của ngành kỹ thuật tương ứng.

5.9. Thông gió sự cố

5.9.1. Hệ thống thông gió sự cố cần được bố trí ở những phòng sn xuất có nguy cơ phát sinh một lượng lớn chất khí độc hại hoặc chất cháy nổ theo đúng với yêu cầu của phần công nghệ trong thiết kế, có kể đến sự không đồng thời của sự cố có thể xảy ra đối vi thiết b công nghệ và thiết bị thông gió.

5.9.2. Lưu lượng của hệ thống thông gió sự cố phải được xác định theo yêu cầu công nghệ.

5.9.3. Hệ thống thông gió sự cố cho các phòng sản xuất thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ A và B phải là hệ thng thông gió cơ khí. Đối với các phòng sản xuất thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ C, D và E có thể áp dụng thông gió sự cố bằng sức hút tự nhiên với điu kiện đảm bảo lưu lưng thông gió bất kỳ điu kiện thời tiết nào.

5.9.4. Nếu tính chất của môi trường không khí (nhiệt độ, loại hợp chất hơi, khí, bụi dễ cháy nổ) trong phòng cần thông gió sự cố vượt quá giới hạn cho phép của loại quạt chống cháy nổ thì phải cấu tạo hệ thống thông gió sự cố bằng quạt phun ê-jec-tơ.

5.9.5. Để thực hiện thông gió sự cố cho phép sử dụng:

a) H thống thông gió hút chung và các hệ thống hút cục bộ nếu chúng đáp ứng được lưu lượng thông gió sự cố;

b) Các hệ thống nêu ở a) và hệ thng thông gió sự cố để bổ sung phần lưu lượng thiếu hụt;

c) Chỉ dùng hệ thống thông gió sự cố nếu việc sử dụng các hệ thống nêu ở a) vào nhiệm vụ thông gió sự cố là không thể được hoặc không thích hợp.

5.9.6. Miệng hút, ống hút khí độc hại của hệ thống thông gió sự cố phải được bố trí phù hợp với các yêu cầu nêu trong 5.6.5 và 5.6.6 tại các vùng sau đây:

a) Vùng làm việc nếu khí độc hại thoát ra có khối lượng đơn vị nặng hơn không khí vùng làm việc;

b) Vùng trên cao nếu khí độc hại thoát ra có khối lưng đơn vị nhẹ hơn không khí vùng làm việc.

5.9.7. Không cần phải bù không khí vào phòng bằng hệ thống thổi vào khi thực hiện thông gió sự cố.

5.10. Thiết bị TG-ĐHKK và quy cách lắp đặt

5.10.1. Quạt thông gió, máy điều hòa không khí, buồng cấp gió, buồng xử không khí, thiết bị sấy nóng không khí, thiết bị tái sử dụng nhiệt dư, phin lọc bụi các loại, van điu chỉnh lưu lượng, giàn tiêu âm... (sau đây gọi chung là thiết bị) cần phải được tính chọn xuất phát từ lưu lượng gió đi qua, có kể đến tổn thất lưu lượng qua các khe hở của thiết bị (theo chỉ dẫn của nhà sản xuất), còn trong trường hợp ống dẫn không khí (ống gió) thì theo các chỉ dẫn nêu trong 5.12.9 (trừ các đoạn ống gió b trí ngay trong các phòng mà hệ thống này phục vụ). Lượng gió rò r qua khe hở của van ngăn lửa và van ngăn khói phải phù hợp với yêu cu nêu trong 6.5.

5.10.2. Thiết bị có đặc tính chống nổ phải được sử dụng trong các trường hợp sau:

a) Nếu thiết bị đưc đt trong gian sản xuất thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ A và B hoặc đt trong đường ống gió phục vụ các gian này;

b) Thiết bị dùng cho các hệ thống TG-ĐHKK, hút thải khói (kể cả những hệ thống tái sử dụng nhiệt dư) phục vụ các gian sn xuất thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ A và B;

c) Thiết bị dùng cho hệ thống hút thải gió - xem 5.2.15;

d) Thiết bị dùng cho các hệ thống hút gió cục bộ có thải hỗn hợp gây nổ.

Thiết bị loại thông thường có thể được sử dụng trong các hệ thống hút gió cục bộ trong các gian sản xuất thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ C, D và E có chức năng thải hỗn hợp hơi, khí-không khí mà theo tiêu chuẩn thiết kế công nghệ khi hệ thống hoạt động bình thường hoặc khi có sự cố của thiết bị công nghệ, mọi khả năng hình thành hỗn hợp có nồng độ gây nổ được loại trừ.

Nếu nhiệt độ môi trường khí vận chuyển, hoặc nhóm hỗn hợp khí, hơi, sol khí, hỗn hợp bụi... với không khí thuộc loại gây nổ lại không phù hợp với điu kiện kỹ thuật của quạt chống nổ thì cn sử dụng cơ cấu hút thải ê-jec-tơ. Trong các hệ thống này có thể dùng quạt, máy nén khí, máy thổi khí... loại thông thường nếu những thiết bị này làm việc với không khí ngoài tri.

5.10.3. Thiết bị của hệ thống thông gió thổi vào và ĐHKK phục vụ cho các gian sản xuất thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ A và B, hoc thiết bị tái sử dụng nhiệt dư dùng cho các khu vực này lại dùng nhiệt lấy các gian sản xuất thuộc cấp nguy hiểm khác được bố trí trong cùng một khu đặt thiết b thông gió thì có thể dùng loại thiết bị thông thường nhưng phải bố trí van một chiều chng nổ trên đường ống gió như quy đnh trong 5.10.15.

5.10.4. Khi quạt không đấu nối với đường ống dẫn gió thì miệng hút và miệng thổi của nó phải lắp lưới bảo vệ.

5.10.5. Để lọc các loại bụi có khả năng gây cháy nổ trong khí thải cn phải lắp đặt bộ lọc bụi đáp ứng các yêu cu sau:

a) Trong trường hợp lọc khô - dùng bộ lọc kiểu chống nổ có cơ cấu thải liên tục khối lượng bụi đã thu hi;

b) Trong trường hợp lọc ướt (kể cả lọc bằng bọt) - thường phải dùng bộ lọc kiểu chống nổ, song khi có luận chứng kỹ thuật thì có thể dùng bộ lọc kiểu thông thường.

5.10.6. Trong các gian sản xuất có đặt thiết bị sử dụng ga (khí đt) thì hệ thống hút thải khí phải sử dụng loại van điều chnh lưu lượng gió có cấu loại trừ tình trạng đóng van hoàn toàn.

Miệng thổi của hệ thống hoa sen không khí tại các vị trí lao động phải có cơ cu xoay được 180° theo phương ngang và cánh hướng dòng để điu chỉnh luồng thổi với góc 30° theo phương thẳng đứng.

5.10.7. Thiết bị tái sử dụng nhiệt dư và thiết bị tiêu âm phải được làm bằng vật liệu không cháy; riêng bề mặt bên trong của thiết bị tái sử dụng nhiệt có thể được làm bằng vật liệu khó cháy.

5.10.8. Trừ thiết bị cấp gió cho màn gió hay màn gió sử dụng gió tuần hoàn, các thiết bị thông gió không được bố trí trong không gian mà thiết bị có nhiệm vụ phục vụ đối với các công trình sau đây:

a) Kho chứa thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ A, B và C;

b) Nhà ở, nhà hành chính - công cộng, ngoại trừ thiết bị có lưu lượng gió dưới 10000 m3/h.

Riêng thiết bị thông gió sự c và thiết bị hút thải cục bộ được bố trí trong cùng gian sản xuất do thiết bị này phục vụ.

5.10.9. Thiết bị thuộc hệ thống TG thổi vào và hệ ĐHKK không được bố trí trong các không gian mà nơi đó không được phép lấy không khí tuần hoàn.

5.10.10. Thiết bị của các hthng TG cho các phòng thuộc cấp A và B cũng như thiết bị hệ thng hút thải cục bộ hỗn hợp khí nổ không được bố trí trong tầng hầm.

5.10.11. Bộ lọc bụi sơ cấp trên tuyến cấp gió phải được bố trí trước giàn sấy; bộ lọc bổ sung (thứ cấp) b trí trước điểm cấp gió vào phòng.

5.10.12. Bộ lọc dùng vào mục đích lọc khô hỗn hợp bụi-khí gây nổ phải được đặt trưc quạt và đt ngoài trời, bên ngoài nhà sản xuất, cách tường không dưới 10 m, hoặc đặt trong gian máy riêng, thường là cùng với quạt gió.

Bộ lọc khô dùng lọc hỗn hợp bụi khí gây nổ không có cơ cấu thải liên tục lượng bụi thu hi, nếu lưu lượng gió dưới 15 000 m3/h và dung tích hộp cha bụi dưới 60 kg, hoặc có cơ cấu thải liên tục lưng bụi thu hồi thì đưc phép bố trí cùng vi quạt trong gian đt thiết bị thông gió riêng của phân xưng sản xuất (nhưng không đưc đt trong tầng hầm).

5.10.13. Bộ lọc khô dùng để lọc hỗn hợp bụi-khí gây cháy cn phải được đt:

a) Bên ngoài công trình có bậc chịu lửa I và II (xem TCVN 2622-1995, Bảng 2) k bên tường nhà, nếu trên mảng tường suốt chiu cao nhà với b rộng không dưới 2 m theo phương ngang mỗi bên tính từ biên của thiết b lọc bụi không có cửa sổ của công trình; nếu có cửa sổ thì phải là cửa chết, khung kép bằng thép có kính gia cường sợi thép, hoc xây chèn blốc kính; nếu có cửa sổ mở bình thường thì bộ lọc phải được đt cách tường nhà không dưới 10 m;

b) Bên ngoài công trình có bậc chịu lửa III, IV và V cách tưng nhà không dưi 10 m;

c) Bên trong công trình, trong gian máy riêng cho thiết bị thông gió cùng với quạt và cùng với các bộ lọc hỗn hợp bụi-khí gây cháy nổ khác: cho phép bố trí bộ lọc loại này trong tầng hầm với điu kiện có cơ cấu thải liên tục bụi gây cháy, còn trong trường hợp thải bụi bằng tay thì khối lượng bụi tích tụ trong thùng chứa bụi, trong các thùng chứa kín tầng hm không được vượt quá 200 kg; cũng có thể đặt bộ lọc này trong gian sản xuất (ngoại trừ gian sản xuất thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ A và B) nếu lưu lượng không khí lọc không vượt quá 15 000 m3/h và bộ lọc đu liên hoàn với thiết bị công nghệ.

Trong các gian sản xuất cho phép bố trí bộ lọc để lọc bụi có khả năng gây cháy, nếu nng độ bụi trong không khí đã lọc sạch được xả lại vào gian sản xuất, nơi đặt bộ lọc, không vượt quá 30 % nồng độ giới hạn cho phép của bụi trong vùng làm việc.

5.10.14. Không được phép sử dụng buồng lắng bụi đi với loại bụi nguy hiểm cháy và nổ,

5.10.15. Thiết bị của h thống TG thổi vào, h thống ĐHKK (sau đây gọi là hệ thống cấp gió) phục vụ cho các gian sản xuất thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ A và B không được phép bố trí trong cùng một gian máy chung với thiết bị thông gió hút thải khí, cũng như với hệ thống thổi - hút có dùng không khí tun hoàn hoc dùng thiết bị tái sử dụng nhiệt dư với cơ cấu truyn nhiệt từ khí sang khí.

Trên đường ống cấp gió cho các gian sản xuất thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ A và B, trong đó kể cả các phòng làm việc hành chính, phòng ngh của công nhân viên, phải được trang bị van một chiu chống nổ tại những vị trí ng gió xuyên qua tường bao che của phòng đặt thiết bị thông gió.

5.10.16. Thiết bị của hệ thng TG thổi vào có tuần hoàn phục vụ cho các gian sản xuất thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ C không được phép bố trí trong cùng gian máy với thiết bị thông gió sử dụng cho các cấp nguy hiểm cháy n Khác.

5.10.17. Thiết bị của hệ thống TG thổi vào cấp gió cho các phòng không được phép bố trí trong cùng một gian máy với các thiết bị của hệ thống cấp gió cho các phòng phục vụ dịch vụ công cộng, cũng như với thiết bị của các hệ thống hút thải khí.

5.10.18. Thiết bị TG làm nhiệm vụ hút thải khí có mùi khó chịu (thí dụ: các hệ hút thải từ khu vệ sinh, t phòng hút thuốc v.v...) không đưc b trí trong cùng gian máy thông gió làm chức năng cấp gió cho các không gian khác.

5.10.19. Thiết bị hệ thng TG hút thải chung phục vụ cho các gian sản xuất thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ A và B không đưc đặt trong cùng gian máy với thiết b của các hệ thống thông gió khác.

Thiết bị hệ thống TG hút thải chung phục vụ các gian sản xuất thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ A và B được phép bố trí trong cùng một gian với thiết bị TG hút thải cục bộ chuyên dùng hút thải hỗn hợp cháy nổ không hoặc có bộ lọc ướt, nếu có biện pháp loại trừ hiện tượng tích t chất gây cháy trong đường ống dẫn gió. Thiết bị TG hút thải từ các gian sản xuất thuộc cp nguy hiểm cháy nổ C không được bố trí trong cùng gian với thiết bị TG hút thải phục vụ cho các gian sản xuất thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ D.

5.10.20. Thiết bị TG cục bộ hút thải hỗn hợp khí gây n không được bố trí cùng với nhóm thiết bị thuộc các hệ thống TG khác trong cùng một gian thiết bị trừ những trường hợp được quy định trong 5.10.19.

5.10.21. Thiết bị TG hút thải khí có tái sử dụng nhiệt bằng các bộ trao đổi nhiệt khí - khí, cũng như thiết bị tuần hoàn gió phải được bố trí theo các yêu cầu được nêu trong 5.10.18 và 5.10.19.

Thiết bị tái sử dụng nhiệt khí-khí cần được bố trí trong gian thiết bị của hệ thống cấp gió.

5.11. Gian máy thông gió - điều hòa không khí (TG-ĐHKK)

5.11.1. Gian máy bố trí thiết bị của hệ thống hút thải phải được thiết kế cùng cấp nguy hiểm cháy nổ với gian sản xuất mà hệ thống này phục vụ.

Gian máy b trí quạt, máy nén khí cung cấp khí ngoài trời cho các bơm e-jec-tơ nằm bên ngoài gian sản xuất cn được thiết kế với cấp nguy hiểm cháy nổ E. Trường hợp lấy gió từ phòng sản xuất để cấp vào e-jec-tơ thì gian máy TG phải được thiết kế cùng cấp nguy hiểm cháy nổ của gian sản xuất đó.

Cấp nguy hiểm cháy nổ của gian thiết bị hệ thống hút thải cục bộ có chức năng hút thải, hỗn hợp gây nổ từ các thiết bị công nghệ, đặt trong các gian sản xuất thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ C, D, và E hoc trong các gian thuộc khi công cộng, hành chính - sinh hoạt, cũng như thiết bị của các hệ thống thông gió hút thải chung được nêu trong 5.2.15 phải đáp ứng tiêu chuẩn v cấp nguy hiểm cháy nổ A hay B.

Gian máy bố trí thiết bị hút cc bộ, thải hỗn hợp bụi-khí gây nổ có trang bị bộ lọc ướt đặt trước qut, được phép quy về cấp nguy hiểm cháy nổ E nếu có đủ luận chứng.

Gian máy chứa thiết bị thông gió hút thải chung của phòng , phòng công cộng, hay hành chính - sinh hoạt đưc quy về cấp nguy hiểm cháy nổ E.

Gian máy bố trí thiết bị thông gió hút thải phục vụ cho nhiều gian sản xuất có cấp nguy hiểm cháy nổ khác nhau cần được quy theo cấp nguy hiểm cao nhất.

5.11.2. Gian máy bố trí thiết b TG của hệ thống cấp gió thổi vào cần được thiết kế theo:

a) Cấp C, nếu trong đó b trí các bộ lọc bụi bằng dầu có chứa trên 70 lít dầu (khối lượng du từ 60 kg trở lên) trong một bộ;

b) Cấp C, nếu hệ thống có tuần hoàn gió lấy từ gian sản xuất thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ C, trừ trường hợp không khí tuần hoàn lấy từ các gian sản xuất không có khí hay bụi dễ cháy sinh ra, hoặc khi có sử dụng bộ lọc ướt hay bộ lọc bọt để lọc không khí;

c) Cấp của gian sản xuất, nếu nhiệt dư của môi trường khi ở đây được sử dụng lại trong thiết bị tái sử dụng nhiệt khí - khí;

d) Cấp E cho tất cả các trường hợp còn lại. Các gian máy bố trí thiết bị cấp gió phục vụ cho nhiều gian sản xuất có cấp nguy hiểm cháy nổ khác nhau thì quy về cấp nguy hiểm cao nhất.

5.11.3. Trong các gian máy bố trí thiết bị của hệ thống TG hút thải phục vụ cho gian sản xuất thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ A và B và các hệ thống nêu trong 5.2.15, hoặc trong các gian máy bố trí thiết bị hệ thống hút cục bộ hút hỗn hợp khí nguy hiểm cháy nổ không được b trí các đu mối hệ cấp nhiệt, hệ thống bơm nước, hay bố trí khoảng không gian cho sửa chữa máy móc, không gian tái sinh dầu hoặc cho các mục đích khác.

5.11.4. Gian máy đặt thiết bị TG cần được bố trí trong phạm vi của vùng phòng cháy, mà trong đó có các gian sản xuất do hệ thống này phục vụ. Phòng đặt thiết bị này cũng có thể được b trí phía ngoài tường ngăn lửa của vùng phòng cháy hay trong phạm vi cùng một vùng phòng cháy trong những ngôi nhà có bậc chịu lửa I, II, III. Trong trường hợp này gian máy phải được đặt sát với tường ngăn lửa; trong gian máy không đưc bố trí các thiết bị TG phục vụ cho các gian sản xuất nằm ở hai phía khác nhau của tưng ngăn lửa, còn trên đường ống dẫn gió cắt qua tưng ngăn lửa phải đặt van ngăn lửa.

5.11.5. Phòng đặt bộ lọc khô chuyên lọc hỗn hợp nguy hiểm nổ không được bố trí bên dưi các không gian tập trung đông người,

5.11.6. Chiều cao gian máy bố trí thiết bị TG cần phải cao hơn chiều cao thiết bị ít nhất 0,8 m và phải tính đến điu kiện thao tác của thiết bị nâng cẩu bên trong gian máy nếu có, song không được nhỏ hơn 1,8 m kể từ sàn nhà đến cốt thấp nhất của kết cấu mái hoặc sàn tng trên.

Trong không gian đặt máy cũng như trên sàn thao tác, chiều rng lối đi lại giữa các phn cấu tạo của máy cũng như giữa máy móc thiết bị và kết cấu bao che không được nhỏ hơn 0,7 m, có tính đến nhu cầu lắp ráp, thi công và sửa chữa máy.

5.11.7. Trong gian máy đt thiết bị hệ thống hút thải, cần tổ chức thông gió hút với bội số trao đổi khí không dưới 1 lần/h.

5.11.8. Trong gian máy đặt thiết bị của hệ thống cấp gió (trừ hệ thống cấp gió tạo áp ngăn khói) cần phải tổ chức thông gió thổi vào với bội số trao đổi không khí không nhỏ hơn 2 lần/h, có thể dùng ngay hệ thống cấp gió này hoc bố trí hệ thống cấp gió riêng.

5.11.9. Không được bố trí tuyến ống dẫn chất lỏng hay chất khí dễ cháy, dẫn khí đốt đi qua không gian đặt thiết bị TG.

Không được phép bố trí ng nước thải đi qua không gian đt thiết bị TG, trừ ng thoát nước mưa hoặc ống thoát nước công nghệ của thiết bị TG từ những gian đặt máy nằm bên trên.

5.11.10. Cần dự kiến thiết bị nâng cẩu riêng dùng cho mục đích sửa chữa thiết bị TG (quạt, động cơ...) nếu trọng lượng của một đơn vị cu kiện hay một phn cấu kiện vượt quá 50 kg khi không có điu kiện sử dụng thiết bị nâng cẩu của dây chuyền công nghệ.

5.12. Đường ống dẫn không khí (đường ống gió)

5.12.1. Trên đường ng gió của hệ thống TG chung, hệ thống đường ống ĐHKK... cn lắp đặt các bộ phận sau đây với mục đích ngăn cản sản phẩm cháy (khói) lan tỏa vào phòng khi có hỏa hoạn:

a) Van ngăn la; trên ống thu của mỗi tầng tại những điểm đu nối vào ống góp đứng hay ống góp ngang trong nhà công cộng, nhà hành chính - dịch vụ hay nhà sản xuất thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ D;

b) Van ngăn khí: trên ống thu tại những điểm đấu nối vào ng góp đứng hay ống góp ngang đối với các phòng , các phòng công cộng, phòng hành chính - sinh hoạt (trừ khu vệ sinh, phòng tắm, phòng ra) trong nhà nhiều tầng, cũng như nhà sản xuất thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ D. Mỗi ng góp ngang không đưc đấu quá 5 ống thu tng tầng lấy từ các tầng nằm liền kề;

c) Van ngăn lửa: trên ng gió phục vụ cho các gian sản xuất cấp A, B hay C và tại những điểm ống gió cắt ngang qua tường ngăn lửa hay sàn nhà;

d) Van ngăn lửa: trên mỗi ống góp gió đt xuyên qua phòng (ở khoảng cách không quá 1 m cách nhánh rẽ gần nhất dẫn tới quạt) phục vụ cho một nhóm phòng của một trong các nhóm sản xuất thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ A, B hay C (trừ kho chứa) có diện tích chung không lớn hơn 300 m2 trong phạm vi của một tng có cửa đi thông ra hành lang chung;

e) Van một chiu; trên ống nhánh cho mỗi gian sản xuất thuộc cấp A, B hay C tại điểm đấu nối vào ống thu hay ống góp.

CHÚ THÍCH:

1) Van ngăn lửa nêu trong 5.12.1 a) và 5.12.1 c) phải được đặt trên vách ngăn, trực tiếp sát vách ngăn ở bất kỳ phía nào của vách hoc cách vách ngăn một đoạn, nhưng phải đm bảo khả năng chịu lửa của đoạn ống gió kể từ vách ngăn đến van tương đương với khả năng chịu lửa của vách.

2) Nếu vì điu kiện kỹ thuật hay vì một lý do nào đó mà không thể cu tạo van ngăn lửa hay van ngăn khí được thì không nên đấu nối các ống gió vào một hệ thống; trong trưng hợp này cn cu tạo các hệ thống thông gió riêng r cho mi không gian mà không cn đặt van ngăn lửa hoặc van ngăn khí.

3) Hệ thống ống hút cục bộ chuyên thải hỗn hợp khí cháy nổ cần được thiết kế phù hp với yêu cầu nêu trong 6.12.1 c) và 5.12.1. e).

4) Cho phép đấu nối các ống gió của hệ thống thông gió hút thải chung của nhà ở, nhà công cộng hay nhà hành chính - sinh hoạt trên tng mái, trừ ống gió trong công trình điều trị-chữa bệnh.

5) Không đưc phép áp dụng ống góp đứng đối vi các công trình điu trị - chữa bệnh

5.12.2. Cn đặt van một chiều trên đường ng gió để phòng tránh hiệnng tràn khí độc hại thuộc loại 1 và 2 từ phòng này qua phòng khác (khi hệ thống thông gió không hoạt động) trong trường hợp các phòng bố trí trên các tầng khác nhau và nếu lưu lượng gió ngoài cấp vào các phòng được tính toán theo điu kiện hòa loãng độc hại.

Trên tường ngăn lửa hay vách ngăn lửa phân cách các không gian công cộng, hành chính - sinh hoạt, hay gian sản xuất thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ D và E hoặc ngăn với hành lang, cho phép cấu tạo lỗ cửa cho không khí tràn qua với điều kiện lỗ cửa này được bảo vệ bởi van ngăn lửa.

5.12.3. Đường ống gió phải được thiết kế bằng vật liệu quy định bắt buộc- Xem Phụ lục J.

Đường ống gió có giới hạn chịu lửa bằng hoặc thấp hơn giới hạn chịu lửa của kết cấu công trình được phép dùng vào mục đích vận chuyển không khí không chứa hơi khí dễ ngưng tụ; trong trường hợp này cần đảm bảo độ kín của đường ng, độ trơn nhẵn của bề mặt bên trong đường ống (trát, dán bằng vật liệu trơn nhẵn...) và đảm bảo khả năng làm vệ sinh ống gió.

5.12.4. Cần ưu tiên chọn đường ống gió tiết diện tròn, khi có luận chứng kinh tế - kỹ thuật thì cho phép sử dụng ống gió có tiết din chữ nhật hay có tiết diện hình học kiểu khác. Kích thước tiết diện ông cn lấy như quy định trong Phụ lục K.

5.12.5. Đường ng gió bằng vật liệu không cháy phải được sử dụng cho:

a) Các hệ thống hút cc bộ có nhiệm vụ hút thi hỗn hợp nguy hiểm cháy nổ, hệ thống thông gió sự cố, các hệ thống vn chuyển không khí có nhiệt độ trên 80°C trên toàn bộ chiều dài tuyến ống;

b) Các tuyến ống đi ngang qua hoặc ống góp thuộc hệ thống TG-ĐHKK trong nhà , nhà công cộng, nhà hành chính - sinh hoạt và nhà sản xuất;

c) Các đường ống gió đi qua gian máy bố trí thiết bị TG, cũng như các tầng kỹ thuật tầng hm và tng sát mái.

5.12.6. Đường ống gió bằng vật liệu khó cháy được phép sử dng trong nhà một tng thuộc loại nhà , nhà công cộng, nhà hành chính - sinh hoạt và nhà sản xuất thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ E, trừ những hệ thống ghi trong 5.12.5 a), cũng như trong các gian phòng tập trung đông người.

5.12.7. Đường ống gió bằng vt liệu cháy được phép sử dụng trong phạm vi của không gian mà hệ thống này phục vụ, trừ những trưng hợp quy định trong 5.12.5. Có thể sử dụng ống mềm hoặc cút rẽ làm bằng vt liệu cháy trong các hệ thống phục vụ cho nhà cấp E, hoc đi qua công trình cấp E, nếu chiều dài của chúng không vượt quá 10% chiu dài ống gió làm bằng vt liệu khó cháy hoc không quá 5% - đi với trường hợp ống gió làm bằng vật liệu không cháy. Ống mm nối vi quạt được phép làm bằng vt liu cháy, trừ những hệ thống được quy định trong 5.12.5 a).

5.12.8. Để bảo vchống han r cho ống gió cho phép dùng lớp sơn hay lớp màng phủ bằng vật liệu cháy có độ dày không lớn hơn 0,5 mm.

5.12.9. Quy định độ kín của đường ống gió:

a) Cấp K (kín) - chuyên áp dụng cho các ng đi ngang qua trong hệ thống TG chung, khi áp suất tĩnh tại quạt lớn hơn 1 400 Pa, hoặc đối với tất cả các hệ thống hút thải cục bộ và hệ thống ĐHKK;

b) Cấp BT (bình thưng) - cho tất cả mọi trường hợp còn lại.

Lượng gió mất do rò r hoặc thâm nhập vào đường ống qua khe h trên tuyến ống không được phép vượt quá giá trị nêu trong Bảng 1.

Bảng 1 - Lượng gió mất do rò rỉ hoặc thâm nhp vào đường ng qua khe hở trên tuyến ống

Cấp độ kín của ống gió

ng gió rò rỉ hoặc thâm nhập qua khe hở m3/h cho 1 m2 diện tích khai triển ng khi áp suất tĩnh dư (dương hay âm) trên đường ống tại vị trí sát quạt,

Pa

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

BT

3,6

5,8

7,8

9,2

10,7

12,1

13,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

K

1,2

1,9

2,5

3,0

3,5

4,0

4,4

4,9

5,3

5,7

6,6

7,5

8,2

9,1

9,9

10,6

CHÚ THÍCH:

1) Lượng gió rò r hoặc thâm nhập qua khe hở, r, tính theo % lưu lượng hữu ích của hệ thống được xác định theo công thức sau đây:

r = K/                                                                                      (1)

trong đó ;

K là h số, lấy bằng 0,004 đi với ng gió cấp K; 0,012 đối với ống gió cp BT;

l là tổng chiều dài đường ống gió đi ngang qua phòng, còn đối với hệ thống hút thải cục bộ bao gồm cả các đoạn ống nằm trong không gian mà h thống đó phục vụ, tính bằng mét (m);

Dv là đường kính ống gió tại điểm đấu nối với quạt, tính bằng mét (m);

Dm là đường kính trung bình của đon ng gió đang tính toán có chiều dài I, tính bằng mét (m). Đối với đường ống tiết diện chữ nhật thì ly Dv hay Dm= 0,32S với S là chu vi tiết diện ống gió, tính bằng mét (m);

p là áp suất tĩnh dư, tính bằng Pascal (Pa);

v là tốc độ gió tại điểm đấu nối vào quạt, tính bằng mét trên giây (m/s).

2) Đi với ống gió tiết diện chữ nhật lượng gió rò r hoặc thâm nhập qua khe hở được nhân thêm hệ s 1.1.

5.12.10. Đường ống gió đi ngang qua phòng và ống góp của hệ thống TG được phép cấu tạo:

a) Bằng vật liệu cháy và khó cháy với điều kiện đặt ống trong kênh, trong hộp hay trong vỏ bọc riêng có giới hạn chịu lửa 0,5 h;

b) Bằng vật liệu không cháy có giới hạn chịu lửa thấp hơn quy định, song không được dưới 0,25 h khi ống được đt bên trong mương, giếng hay kết cấu bao che khác làm bằng vật liệu không cháy có giới hạn chịu lửa 0,5 h.

5.12.11. Không quy định giới hạn chịu lửa của ống gió và ống góp đặt trong gian máy thiết bị TG hoặc đặt bên ngoài nhà, trừ ống gió hay ống góp đi ngang qua phòng máy thiết bị TG.

5.12.12. ng gió đi ngang qua các không gian đệm của các phòng thuộc các cấp nguy hiểm cháy nổ A và B, cũng như các hệ thống hút cc bộ hút thải hỗn hợp khí gây nổ phải được cấu tạo vi giới hạn chịu lửa 0,5 h.

5.12.13. Van ngăn lửa đặt trên các lỗ cửa hay trên đường ống gió cắt qua sàn hoặc tường ngăn lửa phải có giới hạn chịu lửa bằng:

1 h - khi gii hạn chịu lửa tiêu chuẩn của sàn hay kết cấu ngăn lửa bằng 1 h tr lên;

0,5 h - khi giới hạn chịu lửa tiêu chuẩn của sàn hay kết cấu ngăn lửa bằng 0,75 h;

0,25 h- khi giới hạn chịu lửa tiêu chuẩn của sàn hay kết cu ngăn lửa bằng 0,25 h.

Trong các trường hợp khác, cần bố trí van ngăn lửa có giới hạn chịu lửa không thấp hơn giới hạn chịu lửa của ống gió mà trên đó van chịu lửa được sử dụng, nhưng không được dưới 0,25 h.

5.12.14. Không được đặt ống gió đi ngang qua khung cu thang (trừ trưng hợp hệ thống cấp gió tăng áp ngăn khói) và qua các gian hầm trú ẩn.

5.12.15. H thống ống gió đi từ các gian sản xuất thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ A và B hoặc đường ống hệ thống hút cục bộ hút thải các hỗn hợp nguy hiểm nổ không được đặt trong tầng hm hay trong mương ngầm.

5.12.16. Lỗ chừa cho ông gió xuyên qua tường, vách hay sàn công trình (kể cả vách giếng và vỏ bao che hộp ống) phải được chèn bằng vật liệu không cháy và đảm bảo đủ giới hạn chịu lửa của tường ngăn mà ống đi xuyên qua.

5.12.17. Đường ống gió, trong đó tải hỗn hợp khí nguy hiểm gây nổ, cho phép cắt ngang bởi ống mang nhiệt nếu ống này có nhiệt độ tối đa (tính bằng °C) thấp hơn từ 20% trở lên so vi nhiệt độ bốc cháy của hỗn hợp khí, bụi hoặc sol khí mà ống gió vận chuyển.

5.12.18. ng gió của hệ thống hút cục bộ dẫn hỗn hợp khí nguy hiểm gây nổ, phần có áp suất dương, cũng như đoạn ống gió dẫn khí độc hại loại 1 và 2 không được đặt xuyên qua các không gian khác. Các ng gió thuộc loại này được phép gia công bằng phương pháp hàn theo cấp độ kín K và không có cơ cấu tháo nối ống.

5.12.19. Không được phép lắp đặt ống dẫn ga và các loại ống dẫn chất cháy, cáp điện, ống thoát nưc thải, bên trong ống gió hay cách b mặt ống 50 mm; không được phép để các hệ kỹ thuật trên đáy cắt ngang qua ống gió.

5.12.20. Đường ống gió thuộc hệ thống hút chung, hệ thống hút cục bộ hút thải các hỗn hợp khí dễ cháy nổ nhẹ hơn không khí cn được cu tạo có độ dốc không nhỏ hơn 0,5 % dốc lên theo chiu của dòng khí chuyển động.

5.12.21. Đưng ống gió, mà trong đó có thể có hiện tượng lng đọng hay ngưng tụ hơi ẩm hoặc bất kể chất lỏng loại nào, phải được cấu tạo với độ dốc không nhỏ hơn 0,5 % dốc xuôi theo chiu đi ca dòng khí, đồng thời cấu tạo ống xả dịch ngưng tụ.

5.12.22. Chênh lệch cân bằng tổn thất áp suất trên các nhánh ng gió không được vượt quá 10 %.

6. Bảo vệ chống khói khi có cháy

6.1. Hệ thống TG sự cố để thải khói khi có hỏa hoạn (sau đây gi là TG thoát khói) phải được thiết kế để đảm bảo an toàn cho ngưi từ trong nhà thoát ra ngoài vào giai đoạn đu khi đám cháy xảy ra một phòng bất kỳ nào đó của công trình.

6.2. Cần phải thiết kế thoát khói:

a) Từ hành lang hoặc sảnh của nhà ở, nhà công cộng, nhà hành chính - sinh hoạt;

b) Từ hành lang có độ dài trên 15 m không có chiếu sáng tự nhiên qua các lỗ cửa lấy ánh sáng trên tường ngoài (sau đây gọi là chiếu sáng tự nhiên) trong nhà sản xuất thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ A, B và C từ 2 tng tr lên;

c) Từ mi gian sản xuất hay gian kho có vị trí làm việc thường xuyên không có chiếu sáng tự nhiên hoặc có chiếu sáng tự nhiên song không có cơ cấu để m cửa chiếu sáng nằm ở độ cao từ 2,2 m trở lên so với sàn (trong cả hai trường hợp trên, diện tích lỗ cửa phải đủ cho việc thải khói tự nhiên khi có cháy), nếu sản xuất thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ A, B và C; hoặc là cấp D hay E trong nhà có bậc chịu lửa IV;

d) Từ mỗi phòng không có chiếu sáng tự nhiên đối với nhà công cộng, nhà hành chính - sinh hoạt nếu phòng dùng cho mục đích tụ họp đông người:

- từ mỗi gian kho có diện tích lớn hơn 55 m2 nếu trong kho có chứa hay sử dụng vật liệu cháy nếu trong kho có vị trí làm việc thưng xuyên;

- từ phòng gửiáo có diện tích lớn hơn 200 m2.

Cho phép tổ chức hút thải khói từ nhà sản xuất cấp nguy hiểm cháy nổ C có diện tích dưới 200 m2 qua hành lang tiệm cận với gian sản xuất này.

6.3. Các yêu cu nêu trong 6.2 không được áp dụng cho:

a) Các không gian mà thời gian ngập khói như quy định trong 6.9 lớn hơn thời gian cho người thoát ra từ đây (trừ các gian sản xuất thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ A và B);

b) Các không gian có diện tích dưới 200 m2 được trang bị hệ thống chữa cháy tự động bằng nước hay bọt, trừ các gian sản xuất thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ A và B;

c) Các không gian được trang bị hệ thống chữa cháy tự đng bằng khí;

d) Các phòng thí nghim nêu trong Phụ lục I;

e) Các hành lang, snh, nếu từ những không gian kế cận có cửa thông sang đây được tổ chức hút thải khói trực tiếp.

CHÚ THÍCH: Nếu trong không gian lớn được tổ chức hút thải khói có nhiều gian nhỏ với diện tích mỗi gian dưới 50 m2, thì có thể không tổ chức hút thải khói rng rẽ cho từng gian nếu khối lượng khói hút thải chung cho tổng không gian lớn đã đưc kể đến.

6.4. Lưu lượng khói, tính bằng kg/h, được hút thải từ hành lang hay sảnh cn được xác định theo tính toán hoặc theo Phụ lục L, nhận trọng lượng riêng của khói bằng 6 N/m3, nhiệt độ khói 300 0C và không khí nhập vào qua cửa đi thông ra khung cầu thang hay thông ra ngoài tri.

Đối với cửa đi hai cánh thì diện tích cửa tính toán lấy bằng diện tích mở cánh lớn.

6.5. Nhiệm vụ thải khói phải do một hệ thống hút thải cơ khí riêng biệt đảm nhiệm. Khi xác định lượng khói thải cần phải kể đến:

a) Khối lượng khí thâm nhập thêm qua khe h vào tuyến ống, mương, kênh dẫn khói, ống dẫn... bằng tôn theo chỉ dẫn nêu trong 5.12.9, còn trong trưng hợp ống làm bng vật liệu khác thì xác định theo tính toán hay theo quy định trong 5.12.9;

b) Khối lượng khí thâm nhập thêm, Gv, tính bằng kg/h, qua van hút khói ở trạng thái đóng phải được xác định theo chỉ dẫn của nhà sản xuất, nhưng không được vượt quá chỉ số theo công thức sau đây:

Gv = 40,3( AvΔP )0,5n                                                                           (2)

trong đó:

Av là diện tích tiết diện van, tính bằng mét vuông (m2);

ΔP là độ chênh áp suất hai phía van, tính bằng Pascal (Pa);

n là số lượng van trạng thái đóng trong hệ thống thải khói khi cháy.

6.6. Cửa hút khói (miệng hút) cn phải bố trí trên giếng thải khói, dưới trần hành lang hay trần sảnh. Cho phép đấu nối cửa hút khói vào giếng thi khói qua một ống nhánh hút. Chiu dài hành lang do một cửa hút khói đảm nhận thường lấy không ln hơn 30 m.

Trên nhánh hút khói của hành lang hay sảnh cho phép đấu nối không quá hai cửa hút khói trên một tầng.

6.7. Lưu lưng khói thải trực tiếp từ không gian phòng theo quy định trong 6.2c) và 6.2d) cần được xác định theo tính toán hay theo Phụ lục L:

a) Theo chu vi vùng cháy G, kg/h;

b) Theo yêu cầu bảo vệ các cửa thoát nạn khỏi bị khói tràn ra ngoài phạm vi của chúng G, kg/h.

CHÚ THÍCH:

1) Khi xác định lưu lượng khói thi như quy định trong 6.7b) cần lấy tốc đ gió trung bình của mùa nào có trị số lớn hơn trong 2 mùa lạnh và nóng, nhưng không quá 5 m/s.

2) Đối với các không gian b cách ly, khi cho phép thải khói qua hành lang như quy định trong 6.2d), thì nhận trị số tính toán là lượng khói thải cao hơn được xác định theo 6.4 hay 6.7.

6.8. Không gian có diện tích lớn hơn 1600 m2 cn được chia ra nhiều vùng thoát khói để tính đến khả năng đám cháy có thể chỉ nẩy sinh trong một vùng nào đó mà thôi. Mỗi vùng thường phải được ngăn cách bởi vách đứng kín bằng vật liệu không cháy, treo từ trần nhà xuống tới độ cao không thấp quá 2,5 m cách sàn, nhằm hình thành cái gọi là "bể chứa khói".

Các vùng thoát khói, có được ngăn cách hay không, cần được dự kiến có khả năng nẩy sinh đám cháy n trong đó.

Mỗi một vùng thoát khói không được có diện tích vượt quá 1 600 m2.

Thời gian khói ngập tràn không gian phòng hay ngập tràn bể chứa khói X, tính bằng giây (s), cn được xác định theo công thức sau:

t = 6,39A( Y0,5 - H)0,5)/ Pf                                                                     (3)

trong đó:

A là diện tích phòng hay diện tích bể chứa khói, tính bằng mét vuông (m2);

Y là độ cao của biên dưới lớp khói, lấy bằng Y = 2,5 m, còn đối với bể chứa khói thì nhận bằng chiều cao từ biên dưới của vách ngăn khói tới sàn của phòng, tính bằng mét (m);

H là chiu cao phòng, tính bằng mét (m);

Pf là chu vi vùng cháy, xác định theo tính toán hay theo Phụ lục L, tính bằng mét (m),

6.10. Tốc đ chuyển động của khói, tính bằng m/s, trong van, trong đường ống, trong giếng thoát khói cn được nhận theo tính toán.

Trọng lượng riêng trung bình g, tính bằng N/m3, nhiệt độ khói °C, trong trưng hợp thải khói từ không gian có thể tích nhỏ hơn 10 000 m3, được lấy như sau :

g = 4 N/m3, t = 600 °C - khi chất cháy là dạng khí hay lỏng;

g = 5 N/m3, t = 450 oC - khi chất cháy ở dạng vật thể cứng;

g = 6 N/m3, t = 300 oC - khi vật cháy ở dạng sợi và khói được thải từ hành lang hay từ sảnh.

Trọng lượng riêng trung bình, gm, của khói khi thải từ không gian có thể tích trên 10 000 m3 cần được xác định theo công thức sau:

gm = g + 0,05 ( Vp - 10 )                                                                        (4)

trong đó:

Vp là thể tích không gian, tính bằng mét khối (m3).

6.11. Khâu thải khói trực tiếp từ các gian phòng trong nhà một tầng thường phải được tổ chức bằng các hệ thng hút thải tự nhiên qua các giếng thải khói có van khói hoặc qua các cửa tri thông gió không bị tt gió (không đón gió).

Trong dải không gian có chiều rộng 15 m kế tiếp các cửa sổ, có thể được phép thải khói qua các cửa thông gió có cốt đáy cửa không thấp hơn 2,2 m so với sàn nhà.

Trong nhà nhiều tầng việc thải khói phải được thực hiện bằng các hệ thống hút cơ khí; cho phép cấu tạo các giếng thoát khói tự nhiên riêng biệt cho mỗi không gian cách ly.

Trong thư viện, kho chứa sách, lưu trữ, kho giấy cn cấu tạo hệ hút thải tự nhiên, lấy theo số liệu tính toán g = 7 N/m2 và nhiệt độ bằng 220 °C.

Trong hệ thống hút thải khói cơ khí ch cho phép đấu nối không quá 4 không gian hay 4 vùng thải khói trên cùng tầng vào một ống góp đứng.

6.12. Hệ thống hút khói cần được trang bị

a) Quạt thải ly tâm lắp đng trục với động cơ (có thể dùng quạt ly tâm mái) thuộc cp an toàn đng nhất với cấp của không gian do hệ thống chịu trách nhiệm, không có ống nối mềm. Trưng hợp phải dùng ống ni mm thì ống nối mềm phải được làm bằng vật liệu không cháy. Có thể dùng quạt ly tâm kéo bằng đai truyền hình thang hoặc đấu nối bằng khớp được làm mát bằng không khí;

b) Ống dn và giếng thải làm bằng vật liệu không cháy có giới hạn chịu lửa không dưới:

0,75 h - nếu thải khói trực tiếp từ phòng;

0,50 h - nếu thải t hành lang hay snh;

0,25 h - nếu hút thải khí sau khi cháy (xem 6.14);

c) Van khói bằng vật liệu không cháy, m tự động khi có cháy, giới hạn chịu lửa bằng 0,5 h - nếu thải khói từ hành lang hay snh, và 0,25 h - nếu hút thải khói sau vụ cháy (xem 6.14). Cho phép sử dụng van khói có giới hạn chịu lửa phi tiêu chuẩn những hệ thống phục vụ cho một phòng.

Cửa thu khói cần được b trí đng đu trên toàn bể mặt phòng, bề mặt khu vực thải khói, hay trên bể cha khói. Diện tích do một cửa thu khói phục vụ không nên vượt quá 900 m2;

d) Miệng xả khói ra ngoài trời nằm ở đ cao không thấp hơn 2 m cách mặt mái bằng vật liệu cháy hay vật liệu khó cháy. Cho phép xả khói ở khoảng cách đến mặt mái nhỏ hơn, nếu mt mái được bảo vệ bi một lớp vật liệu không cháy trong phạm vi không nhỏ hơn 2 m cách biên của lỗ xả khói. Giếng xả khói của các hệ thng thải khói tự nhiên phải được bảo vệ bằng chụp thông gió. Miệng xả của hệ thống thải khói bng cơ khí cần để hở, không đặt chụp che chắn;

e) Không cần đt van một chiều, nếu bên trong gian sản xuất do hệ thống phục vụ có lượng nhiệt dư trên 20 W/m3.

Khói thoát ra từ giếng thoát khói của những tầng dưới thấp hơn, tầng hầm có thể được xả vào không gian được thông gió tự nhiên thuộc phân xưởng nấu thép, phân xưởng đúc, cán thép cũng như các loại phân xưởng sản xuất nóng khác. Miệng thải khói trong trường hợp này không được b trí độ cao thấp hơn 6 m cách mặt nền phân xưng được thông gió, cách kết cu xây dựng không thấp hơn 3 m theo chiều đứng và 1 m theo phương ngang; trong trường hợp có hệ thống phun nước trên ming thải khói thì khoảng cách từ miệng đến sàn nhà cũng không được thấp hơn 3 m. Không được đặt van khói trên các giếng thải khói.

6.13. Quạt thải khói cn được che chắn bằng vách ngăn chống cháy loại 1.

Trong các không gian đặt thiết bị bảo vệ chống khói phải t chức thông gió để có thể đảm bảo được nhiệt độ môi trường không lớn hơn 60 °C trong mùa nóng.

Cho phép bố trí quạt thải khói trên mt mái và bên ngoài công trình. Quạt bố trí ngoài nhà (trừ quạt mái) phải có lưới bảo vệ ngăn cách người không có trách nhiệm.

6.14. Khâu thải khói, khí, sản phẩm cháy... sau vụ cháy từ những phòng được trang bị h thống chữa cháy bằng khí phải được thực hiện bằng biện pháp hút thải cơ khí từ vùng dưới của phòng.

Tại các điểm ống dẫn gió (trừ ống gió đi ngang qua phòng) xuyên qua kết cấu bao che của phòng được trang bị hệ thống chữa cháy bằng khí, phải bố trí van ngăn lửa có giới hạn chịu lửa không nhỏ hơn 0,25 h.

6.15. Để thải khói khi cháy và khí của sản phẩm cháy sau vụ cháy, cho phép sử dụng hệ thống TG sự cố và TG chung nếu thỏa mãn các yêu cầu nêu trong 6.4 đến 6.14.

6.16. Việc cấp gió ngoài vào khu vực bo vệ chống khói (khu vực thoát nạn) để tạo áp suất dương khi có cháy cần được thực hiện như sau:

a) Cấp vào khung cầu thang thoát nạn nội bộ;

b) Cấp vào giếng thang máy, nếu không có khoang đệm trên li ra của thang máy;

c) Cấp vào khoang đệm trước thang máy trong tầng hầm nhà công cộng, nhà hành chính - sinh hot và nhà sản xuất;

d) Cấp vào khoang đệm trước khung cầu thang trong tầng hầm có các gian sản xuất thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ C.

CHÚ THÍCH: Trong các gian xưởng nấu thép, đúc, cán thép và các phân xưởng nóng khác có thể lấy gió cấp từ các khẩu độ được thông gió khác của nhà.

e) Cấp vào gian máy của thang máy trong nhà sn xuất thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ A và B, nơi cần giữ áp suất dương so với bên ngoài.

6.17. Lưu lượng gió ngoài cấp vào khu vực thoát nạn cho mục đích bảo vệ chng khói phải được tính toán để đảm bảo áp sut dương không nhỏ hơn 20 Pa:

a) Ở phn dưới của giếng thang máy khi cửa thang máy ở trạng thái đóng tại tất cả các tầng (trừ tầng dưi cùng);

b) Ở phần dưới của mỗi phân khu cu thang trong khi m các cửa trên đường thoát nạn từ hành lang hoặc sảnh của tầng đang chảy ra cầu thang hay ra bên ngoài với điều kiện đóng các cửa thoát từ hành lang hay sảnh trên tất cả các tầng còn lại;

Lưu lượng gió cp vào khoang đệm hoạt động khi có cháy với một cửa m vào hành lang hay vào sảnh hoặc vào tầng hầm cần được xác định bằng tính toán hoặc nhận tốc độ gió trên khung cửa đi bằng 1,3 m/s.

6.18. Số điểm phân phối gió để tạo áp sut dương trong khung cầu thang phải đủ để đm bảo trưng áp suất đng đều. Trong các hệ thống cấp gió cho khung cầu thang nhà cao từ 5 tầng tr lên, khoảng cách giữa các điểm cấp gió không được vượt quá 2 tầng.

6.19. Khi tính toán bảo vệ chống khói cần:

a) Lấy nhiệt độ và tốc độ gió ngoài trời của mùa lạnh. Nếu tốc độ gió ngoài trời vào mùa nóng cao hơn 50 với mùa lạnh thì cn phải kiểm tra lại tính toán theo thông s mùa nóng. Tốc độ gió vào mùa nóng hay mùa lạnh không nên lấy ln hơn 5 m/s;

b) Vị trí của cửa thoát hiểm đặt hưng v chiu tác đng của gió lên mặt nhà;

c) Nhận áp suất dư trong giếng thang máy, trong khung thang, cũng như trong khoang đệm trong mối tương quan so với áp suất gió trên mt nhà ở hướng gió tới;

d) Lấy áp suất tác đng lên các cửa đóng kín trên đường thoát nạn không ln hơn 150 Pa;

e) Ch lấy diện tích của cánh cửa lớn đi với cửa có hai cánh.

Cabin thang máy phải nằm tại tng dưới, còn các cửa vào giếng thang tại tầng này phải mở.

6.20. Để bo vệ chống khói cn thực hiện các quy định sau:

a) Hệ thống cấp gió tạo áp phải được thiết kế và lp đặt sao cho đảm bảo độ tin cậy và độ bn vững của tuyến cấp gió kể từ cửa lấy gió ngoài đến các điểm phân phối gió trong khung cu thang ở điu kiện khi có cháy;

b) Hệ thống cấp gió tạo áp phải được khởi đng tự đng theo lệnh báo cháy.

Ngoài ra, công tắc và đèn chỉ thị khởi động quạt phải được bố trí để nhân viên chữa cháy có thể cho quạt chạy từ trung tâm chỉ huy phòng chống cháy, trường hp không có trung tâmy thì đt tại bảng báo động cháy chính;

c) Lắp đt quạt ly tâm hay quạt trục trong một phòng riêng cách ly vi các quạt dùng cho mục đích khác bởi vách ngăn chịu lửa bậc I (tương ứng với cấp nguy hiểm cháy nổ A). Cho phép đặt quạt trên mái nhà hay bên ngoài nhà, có rào bảo vệ ngăn những người không có trách nhiệm;

d) Chế tạo ống dẫn gió bằng vật liệu không cháy có giới hạn chịu lửa 0,5 h;

e) Đặt van một chiều qut. Có thể không đt van một chiều, nêu trong gian sản xuất, nơi lắp đặt hệ thống bảo vệ chng khói này có lượng nhiệt dư vượt quá 20 W/m3;

f) Bố trí cửa lấy gió ngoài cách cửa xả khói không dưới 5 m.

7. Cấp lạnh

7.1. Cn phải thiết kế hệ thống cấp lạnh từ nguồn lạnh tự nhiên hay nhân tạo nếu thông số vi khí hậu theo tiêu chuẩn không thể bảo đảm được bằng các biện pháp làm mát bay hơi trực tiếp hoặc bay hơi gián tiếp. Việc chọn nguồn lạnh phải có cơ s kinh tế - kỹ thuật.

7.2. Hệ thống cấp lạnh thường phải gồm hai hay nhiều tổ máy hoặc hệ máy lạnh; cũng có thể cấu tạo một máy lạnh hay mt hệ thống m lạnh với khả năng điều chỉnh được công suất lạnh. Cần có một máy lạnh dự phòng đối với hệ thống ĐHKK cấp 1 hoạt động suốt ngày đêm.

S máy lạnh dùng cho mục đích ĐHKK trong nhà sản xuất cn được xác định xuất phát từ điều kiện dao động của khí hậu ngoài trời và điu kiện bảo đảm yêu cu công nghệ của dây chuyn sản xuất khi một máy lnh công suất lớn nhất b sự cố ngng hoạt động.

7.3. Tổn thất lạnh trên thiết bị và trên đường ống của hệ thống cấp lạnh cn được xác định bằng tính toán (tính bảo ôn), song không được vượt quá 10% công suất lạnh của hệ thống lạnh.

7.4. Giàn lạnh bay hơi trực tiếp (giàn bay hơi môi chất lạnh) được phép áp dụng:

a) Đối với các phòng trong đó không sử dụng ngọn lửa để hở;

b) Nếu giàn bay hơi đu vào vòng tuần hoàn môi chất lạnh riêng biệt của một máy lạnh;

c) Nếu lượng môi chất lạnh khi xả sự cố từ vòng tuần hoàn vào trong gian phòng có khối tích nhỏ nhất không vượt nng độ sự c cho phép được nêu trong Bng 2.

Bảng 2 - Nồng độ sự cố cho phép

Loại mi chất lạnh

R22

R123

R134

A

R407

A

R410

A

R500
Thành phần theo khi lượng: 73,8%R12 + 26,2%R152a

R502
Thành phn theo khi lượng: 48,8%R22 + 51,2%R115

Nồng độ sự cố cho phép, g/m3

360

360

360

360

410

410

460

Nếu giàn lạnh phục vụ cho một nhóm phòng, thì nng đ môi chất lạnh q, tính bằng g/m3 trong bất kỳ phòng nào cn được xác định theo công thức sau:

q =                                                                                          (5)

trong đó:

m là khối lượng môi chất lạnh trong vòng tuần hoàn lạnh, tính bằng gam (g);

LN là lưu lượng không khí ngoài cấp vào gian phòng tính toán, tính bằng mét khi trên giờ (m3/h);

Vp là thể tích gian phòng tính toán, tính bằng mét khối (m3);

SLN là tổng lượng không khí cấp vào tất cả các phòng, tính bằng mét khối trên gi (m3/h).

7.5. Để điều hòa công suất lạnh nhằm nâng cao hệ s đy ti và tận dụng điện năng giờ thấp điểm, hệ thống cp lạnh dùng nước (và nước muối) cn được thiết kế với bể trữ lạnh.

7.6. Nhiệt độ sôi của môi chất lạnh trong giàn bay hơi kiểu ống (nơi môi chất lạnh sôi trong không gian giữa các ống) có chức năng làm lạnh nước nên lấy không nhỏ hơn dương 2 °C, còn đối với các giàn bay hơi kiểu khác, lấy không nhỏ hơn âm 2 °C.

7.7. Hệ thng máy lạnh kiểu máy nén có chứa hàm lượng du (bôi trơn) lớn hơn 250 kg trong bất kỳ một máy nào đu không được phép bố trí bên trong các gian sản xuất, trong nhà công cộng và nhà hành chính-dịch vụ, nếu bên trên trn hay bên dưới sàn của phòng máy lạnh này có không gian là nơi thường xuyên hay tạm thời tập hợp đông người,

7.8. Hệ máy lạnh dùng amoniac có thể được sử dụng để cung cp lạnh cho các xưởng sản xuất, nếu bố trí máy trong nhà riêng biệt, trong gian chái hoặc phòng riêng biệt của gian xưởng một tng. Giàn ngưng và giàn bay hơi được phép bố trí ngoài tri cách tưng nhà không dưới 2 m.

Không được sử dụng giàn lạnh bay hơi trực tiếp với môi chất lạnh là amoniac đ làm mát không khí thổi vào phòng.

7.9. Máy lạnh hấp thụ hơi nước dùng bơm ê-jec-tơ và máy lạnh hấp thụ Br-Li phải được b trí ngoài trời hoặc trong gian máy riêng của phân xưởng sản xuất.

7.10. Gian máy bố trí máy lạnh Br-Li và máy lạnh ê-jec-tơ hơi nước hoặc máy lnh có chế độ bơm nhiệt phải được xếp vào cấp nguy hiểm cháy nổ E, còn máy lạnh dùng amoniac - thuộc về cấp B. Dầu máy lạnh phải được lưu giữ trong một gian riêng.

7.11. Miệng x môi chất lạnh từ van an toàn phải được đưa vượt trên ca sổ, cửa đi và các cửa lấy gió không dưới 2 m, và không dưới 5 m cách mặt đất. Lung xả phải được hướng thẳng lên trời. Miệng xả môi chất lạnh amoniac phải được đưa lên độ cao không dưới 3 m cao hơn mái nhà.

7.12. Gian máy đặt máy lạnh phải được tổ chức thông gió chung để khử nhiệt thừa bằng hệ thống hút cơ khí được thiết kế đủ khả năng:

a) Thời lượng gió với bội số trao đổi không khí bằng 3, còn khi có sự c phải đảm bảo được bội s trao đổi không khí bằng 5 đối với các loại môi chất lạnh nêu trong bảng 2;

b) Thải lượng gió với bội số trao đổi không khí bằng 4, khi có sự cố - bội số trao đổi không khí bằng 11 đi với môi chất lạnh amoniac.

8. Sử dụng nguồn năng lượng nhiệt thứ cấp

8.1. Các hệ thống TG-ĐHKK nên thiết kế với khả năng tận dụng nguồn năng lượng nhiệt thứ cấp (NLTC):

a) Được thu hi từ không khí thải ra ngoài cửa các hệ thống TG chung và các hệ thống TG hút cục bộ;

b) Được thu hồi t các thiết bị công nghệ dưới dạng năng lượng lnh và nhiệt có khả năng sử dụng vào mục đích TG-ĐHKK.

Khả năng thu hi nhiệt từ các hệ thống TG tự nhiên có thể không nhất thiết phải được đ cập tới.

8.2. Tính hiệu qu của khâu sử dụng NLTC vào mục đích TG-ĐHKK, khâu lựa chọn sơ đồ sử dụng nhiệt (lạnh), chọn thiết bị sử dụng nhiệt và bơm nhiệt... phải có dù luận chứng kinh tế - kỹ thuật có kể đến độ ổn định của nguồn NLTC cũng như của nhu cầu sử dụng nguồn năng lượng này trong hệ thống kỹ thuật.

Khi có giá trị kinh tế như nhau của các giải pháp thiết kế (trong phạm vi ± 5% theo chi phí thu hồi) thì nên chọn giải pháp nào mang lại hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu cao hơn.

8.3. Nồng độ các chất độc hại trong không khí khi sử dụng NLTC nhiệt (lạnh) không được vượt quá chỉ số nêu trong 4.3.3.

8.4. Trong các thiết bị tái sử dụng nhiệt dư theo sơ đồ không khí - không khí và khí - không khí, tại những điểm đấu nối đường ống không khí cn phải đảm bảo sao cho áp suất của không khí cấp vào công trình cao hơn áp suất của khí hay không khí thải ra. Mức chênh áp suất tối đa không được vượt giá trị cho phép theo tài liệu kỹ thuật ca thiết bị tái sử dụng nhiệt.

Trong các thiết bị tái sử dụng nhiệt kiểu không khí-không khí hay khí-không khí cần tính đến khả năng lan truyn chất độc hại do đặc điểm kỹ thuật của thiết bị.

8.5. Thiết bị tái sử dụng nhiệt theo sơ đ không khí-không khí (cũng như các thiết bị tái sử dụng nhiệt trên nguyên tắc ống nhiệt) không được sử dụng vào mục đích làm nóng (làm lạnh) không khí cấp vào nhà, nếu tận dụng năng lượng của:

a) Không khí lấy từ gian sản xuất thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ A và B; cho phép dùng không khí lấy từ gian sản xut thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ A và B cho chính mục đích làm lạnh (làm nóng) của chính gian này, nếu sử dng thiết bị ở cấp chng nổ;

b) Không khí lấy từ các hệ thống hút cục bộ hút thải hỗn hợp nổ hoặc hỗn hợp có chất độc hại loại 1. Cho phép sử dụng không khí lấy từ hệ thống hút cục bộ hỗn hợp có bụi không gây nổ, sau khi đã lọc bụi;

c) Không khí có chứa chất lng đọng hay chất ngưng tụ bám vào b mặt trao đổi nhiệt thuộc loại độc hại 1 và 2, hoặc có mùi khó chịu dùng trong thiết bị tái sử dụng nhiệt theo sơ đ tái hấp thụ nhiệt, hay trong thiết bị tái sử dụng nhiệt trên nguyên lý ống nhiệt;

d) Không khí có chứa virus, vi khuẩn gây bệnh, các dạng nấm ở mật độ nguy hiểm theo quy định của Tổ chức kiểm tra vệ sinh dịch tễ có thẩm quyền.

8.6. Trong các thiết bị tái sử dụng nhiệt có thể được phép sử dụng năng lượng nhiệt của các chất khí, dung dịch độc hại, hay nguy hiểm, để làm nóng (làm lạnh) không khí cấp vào nhà vi vai trò chất mang nhiệt trung gian bên trong tuyến ống hay giàn trao đổi nhiệt kín, một khi có thỏa thuận của các cơ quan giám sát; nếu không có thỏa thuận này thì cần sử dụng sơ đ vòng tuần hoàn nhiệt bổ sung với chất mang nhiệt không chứa chất độc hại loại 1, 2 và 3; cũng phải dùng sơ đồ này khi nồng độ chất độc hại nêu trên đây có khả năng vượt nồng độ cho phép trong trường hợp xả sự cố vào trong nhà.

8.7. Trong các thiết bị tái sử dụng nhiệt kiểu tiếp xúc (kiểu buồng phun...) dùng cho mục đích làm nóng (làm lạnh) không khí cấp vào nhà cần sử dụng nước sinh hoạt hay dung môi nước không chứa chất độc hại.

8.8. Khi sử dụng nhiệt từ hệ thống TG có chứa bụi hay sol khí lắng đọng, cần tổ chức lọc không khí để đạt được nng độ bụi cho phép theo tiêu chuẩn kỹ thuật đối với thiết bị tái sử dụng nhiệt, đng thời cũng phải có biện pháp làm vệ sinh thường kỳ bề mặt trao đổi nhiệt.

8.9. Trong các hệ thống sử dụng NLTC cần tính đến những biện pháp ngăn ngừa đóng băng của chất tải nhiệt thứ cấp hoặc loại trừ hiện tượng tạo băng trên bề mặt của thiết bị tái sử dụng nhiệt.

8.10. Hệ thống cấp nhiệt (lạnh) dự phòng đi kèm với hệ thống tái sử dụng NLTC lấy từ các hệ thống TG hay h thống công nghệ có thể được áp dụng một khi có đủ cơ s luận chứng kinh tế - kỹ thuật.

9. Cấp điện và tự động hóa

9.1. Ngun điện cấp cho các hệ thống TG-ĐHKK phải đưc xếp loại ngang cấp với hệ thng cấp điện cho mạng công nghệ và mng kỹ thuật của công trình.

Nguồn điện cấp cho TG sự cố và cấp cho hệ bảo vệ chống khói, trừ hệ thống hút thải khói sau khi xảy ra cháy (xem 6.14), cn được xếp vào cấp 1. Trong trường hợp không thể thực hiện cấp điện cho các hộ tiêu thụ cấp 1 lấy từ hai ngun điện không phụ thuộc, thì cho phép thực hiện khâu cấp điện lấy từ hai máy biến thế khác nhau của một trạm biến thế chứa hai biến thế, hoặc lấy từ hai trạm biến thế liền kề - loại mỗi trạm có mt máy biến thế. Trong trường hợp này trạm phải được đấu với hai đưng cấp điện khác nhau, đặt trên các tuyến khác nhau và phải có thiết bị chuyển mạch dự phòng tự động, thường nằm phía hạ thế.

9.2. Trong các nhà và công trình có hệ thống bảo vệ thải khói, nên trang bị hệ thống tín hiệu báo cháy tự động.

9.3. Đối với các công trình và các nhà có trang bị hệ thống cha cháy tự động hay hệ thống tín hiệu báo cháy tự động, thì nhất thiết phải thiết kế hệ khóa liên động (trừ nguồn cấp điện cho thiết bị đấu nối vào mạng chiếu sáng một pha) cho các hệ thống TG-ĐHKK cũng như các hệ thng bảo vệ chống khói với các hệ thống này nhằm mục đích:

a) Cắt nguồn điện cấp cho các hệ thống TG-ĐHKK khi xảy ra cháy, trừ hệ thống cấp gió vào khoang đệm ca các phòng sản xuất thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ cấp A và B;

b) Khi động hệ thống cấp gió sự cố chống khói (trừ các hệ thng nêu trong 6.14);

c) M các van thải khói trong phòng hay trong vùng có khói, nơi đang xảy ra cháy, cũng như trong hành lang của tầng xảy ra cháy và đóng các van ngăn lửa (xem 5.12.1).

Các van khói và van ngăn lửa, cửa thông gió, các cơ cấu đóng m trên giếng thoát khói, đóng mở cửa thông gió, cửa sổ... có vai trò bảo vệ chống khói phải có cơ cấu điu khiển tự động, điu khiển t xa và điều khiển bằng tay (ngay tại vị trí b trí thiết bị).

CHÚ THÍCH:

1) Nhu cầu cắt toàn b hay một phần các hệ thống TG-ĐHKK phải được xác định theo yêu cầu công nghệ;

2) Đối với các phòng ch có hệ thống tín hiệu báo cháy do người điu khiển, thì cần trang bị thiết bị điều khiển từ xa để dừng các hệ thống TG-ĐHKK phục vụ cho các không gian này, đồng thời khởi đng hệ cp gió bảo vệ chống khói.

9.4. Những phòng có h thống tín hiệu báo cháy tự động phải được trang b h điu khiển ngắt mạch từ xa và được bố trí bên ngoài các phòng do hệ thống này phục vụ.

Khi có yêu cầu cắt đng thời toàn bộ các hệ thống TG-ĐHKK trong các gian sản xuất thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ A và B thì cơ cấu điu khiển từ xa phải được bố trí bên ngoài nhà.

Đối với gian sản xuất thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ B cho phép cấu tạo hệ điều khiển ngắt hệ thống TG-ĐHKK từ xa cho từng vùng có diện tích không nhỏ hơn 2500 m2.

9.5. Thiết bị, đường ống bằng kim loại và ống gió của hệ thống TG-ĐHKK trong các gian sản xuất cấp A và B, cũng như các h thống hút cục bộ thải hỗn hợp nguy hiểm nổ, phải được nối đất theo đúng yêu cu của quy định lắp ráp điện.

9.6. Mức độ điều khiển tự động và khng chế trong hệ thống cần phải được lựa chọn tùy thuộc vào yêu cầu công nghệ và tính hợp lý về mặt kinh tế.

9.7. Các thông số của chất tải nhiệt (lạnh) và của không khí phải được khống chế trong các hệ thống sau:

a) Mạng cấp nhiệt nội bộ: nhiệt độ và áp suất chất mang nhiệt trên tuyến ống cấp và ống hi tại gian máy thiết bị thông gió; nhiệt độ và áp suất trên đu ra của thiết bị trao đổi nhiệt;

b) i bằng không khí nóng và thông gió cấp vào nhà: nhiệt độ không khí cấp và nhiệt độ không khí trong các phòng chuẩn (theo yêu cầu của công nghệ);

c) Hoa sen không khí: nhiệt đ không khí cấp vào;

d) ĐHKK: nhiệt độ ca không khí ngoài nhà, không khí tuần hoàn, không khí cấp vào nhà, sau buồng phun hay sau giàn làm lạnh, không khí trong phòng, độ ẩm tương đối của không khí (trong trường hợp thông số này cần được khống chế);

e) Cấp lạnh: nhiệt độ chất tải lạnh trước và sau mỗi một thiết bị trao đổi nhiệt hoc cơ cấu hòa trộn chất mang lạnh, áp suất của chất mang lạnh trong tuyến ống chung;

f) TG-ĐHKK bao gồm cả bộ lọc. phòng áp suất tĩnh, thiết bị tái sử dụng nhiệt: áp suất và đ chênh lệch áp (theo yêu cầu công nghệ hay yêu cầu về thiết bị cũng như yêu cu của vận hành).

9.8. Dụng cụ kiểm tra đo đạc từ xa cần được sử dụng để đo các thông số chủ yếu; các thông số còn lại nên đo đạc bằng các dụng cụ đo lưng tại chỗ (dụng cụ lắp tại chỗ hay dụng cụ cầm tay).

Khi có nhiều hệ thống cùng được đặt trong một gian máy thì nên bố trí một dụng cụ đo nhiệt độ và đo áp suất trên ống cấp nhiệt (lạnh) chung và tại các điểm đo riêng rẽ trên các đầu ra của những hộ tiêu thụ nhiệt.

9.9. Cn bố trí tín hiệu về tình trạng hoạt động của thiết b: "Chạy", “Dừng", "Sự cố"... của:

a) Hệ thống TG-ĐHKK phục vụ cho phòng không được thông gió tự nhiên của nhà công nghiệp, nhà hành chính - sinh hoạt và nhà công cộng;

b) Hệ thống hút cc bộ các chất độc hại loại 1 và 2 và các hỗn hợp gây cháy nổ;

c) Hệ thống thông gió hút thải chung trong các gian sản xuất thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ A và B:

d) H thống thông gió hút ca kho chứa vật liệu thuộc cấp nguy hiểm cháy nổ A và B, nơi mà thông s vi khí hậu nếu không đảm bảo có thể gây ra sự c.

CHÚ THÍCH: Các yêu cu đối vi không gian không được thông gió tự nhiên không áp dụng cho các phòng sinh, phòng ngh hút thuốc, phòng giữ áo qun... và các loại phòng tương tự.

9.10. Việc đo đạc, kiểm tra và điu khiển từ xa các thông s chính trong hệ thống TG-ĐHKK phải được thực hiện theo yêu cầu công nghệ.

9.11. Hệ điu khiển tự động các thông s cần phải thực hiện đối với:

a) Hệ thống TG thổi vào và hút ra hoạt động với lưu lượng biến đổi hay vi tỷ lệ hòa trộn giữa không khí ngoài nhà và không khí tuần hoàn biến đổi;

b) Hệ thng TG thổi vào (nếu có đủ lun cứ);

c) Hệ thống ĐHKK;

d) Hệ cấp lạnh.

CHÚ THÍCH: Đối với nhà công cộng, nhà hành chính - sinh hoạt và nhà sn xuất nên thiết kế h thống điều khiển lập trình hóa; nhm đm bo tiết kiệm năng lưng nhiệt và lạnh.

9.12. Đu đo thông số môi trường nên đặt tại nhng điểm mang tính đặc trưng của phòng hay của vùng làm việc, nơi mà đu đo không chịu ảnh hưởng của những b mặt nóng hay lạnh hoặc các dòng khí lưu thông. Có thể bố trí đầu đo trong ống dẫn gió tuần hoàn hay gió thải, nếu thông số không khí trong đó không sai lệch so với thông s không khí trong phòng hoặc sai lệch với một đại lượng không đổi.

9.13. Hệ khóa liên động tự động cn b trí để:

a) Đóng hay mở van không khí ngoài trời khi tắt hay khởi động quạt;

b) Đóng hay mở các van của hệ thống TG có liên kết với nhau bằng đường ống dẫn gió để thay thế một phn của hệ thng khi phn khác gp sự c kỹ thuật;

c) Đóng các van trên đường ống dẫn gió (xem 6.14) cho các phòng được trang bị hệ thống cứu hỏa bằng khí sau khi hệ thống TG của các phòng này được tắt;

d) Khởi động thiết bị dự phòng khi thiết bị chính gp sự cố;

e) M và đóng nguồn cấp chất tải nhiệt khi khi động hay tắt các thiết bị xử không khí;

f) Khi động hệ thống TG sự cố khi trong vùng làm việc xuất hiện chất độc hại với nng độ vượt nồng độ cho phép, hoặc khi nồng độ chất cháy trong không gian vượt quá 10% giới hạn dưới phát lửa của hỗn hợp ga, bụi, khí.

9.14. H khóa liên động tự động của quạt gió thuộc các hệ thống TG hút thải cục bộ và hút thải chung nêu trong 5.2.12 và 5 2.13, nếu không lắp quạt dự phòng, đấu nối với thiết bị công nghệ phải đảm bảo dừng thiết bị khi quạt bị sự c ngừng hoạt động, còn nếu không dừng được thiết bị công nghệ thì phải phát tín hiệu báo động.

9.15. Đối với các hệ thng có lưu lượng hòa trộn gió ngoài và gió tun hoàn biến đổi cần lắp khóa liên động nhằm đảm bảo luôn luôn có lưu lượng gió ngoài tối thiểu.

9.16. Đối với hệ thống TG hút có lọc bụi qua các bộ lọc ướt cần bố trí hệ liên động giữa quạt với hệ thống cấp nước cho bộ lọc ướt để đảm bảo:

a) Khi động hệ cấp nước khi quạt chạy;

b) Dừng quạt khi ngừng cp nước hoặc khi mực nước trong bộ lọc bị sụt;

c) Không thể khởi động được quạt khi không có nước hoặc khi mức nước trong bộ lọc thấp hơn mức c quy định.

9.17. Việc khởi động màn gió phải liên động với khâu đóng mở cổng, cửa ra vào hoặc lỗ cửa của dây chuyn công nghệ. Việc ct màn gió cũng phải được thực hiện liên động khi đóng cổng, đóng cửa hay đóng lỗ cửa của dây chuyn công nghệ và khi chế độ nhiệt bên trong công trình được phục hồi.

9.18. Khâu quản lý các hệ thống TG-ĐHKK trong các công trình công nghiệp, dân dụng, nhà và nhà hành chính - sinh hoạt phải được tổ chức đồng thời với khâu quản lý toàn nhà, trong đó có hệ thống quản lý các quá trình công nghệ hay thiết bị kỹ thuật.

9.19. Độ chính xác duy trì điu kiện vi khí hậu bên trong công trình có ĐHKK (khi không có những yêu cu đặc biệt) được quy định như sau:

a) Cho ĐHKK cấp 1 và 2 là ± 1 °C± 7 % độ ẩm tương đối;

b) Cho ĐHKK cục bộ hoặc các giàn điều hòa vi chỉnh bổ sung có đu cảm biến riêng thì lấy bằng ± 2°C.

10. Các giải pháp cấu tạo kiến trúc có liên quan

10.1. Các lỗ mở hoc cửa sổ nhà công nghiệp dùng vào mục đích thông gió tự nhiên trong mùa nóng cần được bố trí ở độ cao không lớn hơn 1,8 m cách sàn nhà hay sàn công tác, tính tới cốt đáy của lỗ cửa. Đi với vùng có thời kỳ lạnh nên dự kiến các biện pháp ngăn ảnh hưởng trực tiếp của gió lạnh đối với các vị trí làm việc gần các cửa khi tổ chức thông gió tự nhiên.

Trong nhà ở, nhà công cộng hay nhà hành chính - sinh hoạt nên b trí các loại cửa, cửa sổ có thể mà đưc để phục vụ cho mục đích lấy gió ngoài cho công trình.

10.2. Đối vi các lỗ cửa, cửa nan chớp, cửa có cánh của nhà công nghiệp, nhà công cộng nằm ở độ cao từ 2,2 m tr lên cần có cơ cấu đóng mở điều khiển bằng tay hay điu khiển từ xa được b trí trong vùng làm việc, còn trong trường hợp dùng cho mc đích thoát khói khi có cháy thì cơ cấu này phải được bố trí bên ngoài nhà.

10.3. Sàn công tác và thang cố định dùng để lắp đt, vận hành, sửa chữa các thiết bị, cấu máy nm độ cao từ 1,8 m tr lên cách sàn hay cách mặt đất phải được thiết kế theo đúng những yêu cầu kỹ thuật an toàn.

Phụ kiện ống, quạt gió cũng như máy ĐHKK cục bộ có thể được sửa chữa tháo lắp hay phục v từ những cơ cấu di động vi điu kiện đảm bảo những yêu cu của kỹ thuật an toàn

10.4. Để sửa chữa và phc vụ cho các hệ thống TG - ĐHKK, máy lạnh cần phải có cấu tạo kiến trúc thích hợp để lắp đặt thiết bị nâng cẩu như quy định trong 5.11.10.

10.5. Kết cấu bao che của gian máy thiết bị thông gió bố trí bên ngoài tường ngăn lửa (xem 5.11.4) cn được cấu tạo với giới hạn chịu lửa 0,75 h, còn kết cấu ca cửa đi - giới hạn chu lửa 0,6 h.

10.6. Để thi công và tháo lắp các thiết bị thông gió và thiết bị lạnh (hoặc đ thay thế chúng khi cần thiết) cần phải dự phòng khoảng cách thao tác.

11. Cấp thoát nước

11.1. Nước cấp cho buồng phun, giàn phun ẩm, phun ẩm bổ sung cùng các cơ cấu x lý không khí khác phải là nước có chất lượng theo tiêu chuẩn nước ăn uống.

11.2. Nước tuần hoàn trong bung phun, cũng như trong các thiết bị khác thuộc hệ thng TG-ĐHKK phải được lọc sạch. Khi có yêu cu vệ sinh cao hơn thì còn cần phải tiến hành thêm khâu lọc vi khuẩn.

11.3. Nước công nghiệp có thể được sử dụng cho bộ lọc ướt của hệ thống hút bụi (trừ trường hợp không khí lọc xong dùng để tuần hoàn) hoặc để thau rửa thiết bị cấp gió và thiết bị sử dụng nhiệt.

11.4. Cn phải cấu tạo đường ống xả nước vào hệ thống thoát nước để xả nước t thiết bị xử lý không khí và để thoát nước ngưng.

11.5. Chất lưng nước (độ cứng, độ pH, hàm lượng cặn...) dùng vào mục đích làm nguội thiết bị lạnh cần được đảm bảo theo điu kiện kỹ thuật cho máy lạnh.

 

Phụ lục A

(Quy định)

Thông số tính toán của không khí bên trong nhà dùng để thiết kế ĐHKK đảm bảo điều kiện tiện nghi nhiệt

Bảng A.1

Thứ tự

Trạng thái lao động

Mùa đông

Mùa hè

Nhiệt độ

t, °C

Độ m tương đi

j,%

Vận tốc g

v, m/s

Nhiệt độ

t, °C

Độ ẩm tương đối

j,%

Vận tốc g

v, m/s

1

Nghỉ ngơi tĩnh tại

từ 22 đến 24

từ 70 đến 60

từ 0,1 đến 0,2

từ 25 đến 28

từ 70 đến 60

từ 0,5 đến 0,6

2

Lao động nhẹ

từ 21 đến 23

Từ 70 đến 60

từ 0,4 đến 0,5

từ 23 đến 26

từ 70 đến 60

từ 0,8 đến 1,0

3

Lao động vừa

từ 20 đến 22

từ 70 đến 60

từ 0,8 đến 1,0

từ 22 đến 25

từ 70 đến 60

từ 1,2 đến 1,5

4

Lao động nng

từ 18 đến 20

từ 70 đến 60

từ 1,2 đến 1,5

từ 20 đến 23

từ 70 đến 60

từ 2,0 đến 2,5

CHÚ THÍCH:

1) Mỗi trạng thái lao động ứng với một lưng nhiệt chuyển hóa bên trong cơ thể - gọi làng nhiệt metabolism QM. Theo nhiu nguồn tài liệu đã công bố trên thế giới, lượng nhit metabolism QM được nêu trong Bảng A. 2.

Bng A.2

Trạng thái lao động

Trị số Metabolism QM

W

Tr số QM trung bình

W

Nghỉ ngơi tĩnh tại

100

90

Lao động nhẹ

từ 140 đến 175

160

Lao động vừa

từ 175 đến 300

240

Lao động nặng

> 300

350

2) Với các giới hạn của các thông số vi khí hậu cho ở Bảng A.1 và các trị số metabolism QM cho ở Bảng A.2, nếu nhận nhiệt độ b mặt bức xạ (nhiệt độ mt trong của tường, mái...) v mùa đông là 12 °C và v mùa hè là 33 °C, ta s tính được ch số gánh nng nhiệt (Heat Stress Index) HSI ca Belding-Hatch dao động trong khoảng 10.

Các giá trị HSI trong phạm vi 0 ÷ 10 đối với cơ thể người Việt Nam trong điu kiện khí hậu nhiệt đới nóng ẩm có thể xem là đạt yêu cu, cụ thể hơn là trị số HSI nằm trong giới hạn trên cho cảm giác nhiệt bình thường, không hoặc ít có căng thng v nhiệt.

Khi nhiệt độ b mặt thấp hơn, có thể giảm bt vn tốc gió và ngược lại, nếu nhiệt độ b mặt tăng cao thì cn tăng thêm vận tốc gió, nhưng không nên vượt quá 2,5 m/s đối với nhà dân dụng và 3,5 m/s đối với nhà công nghiệp (xem 4.1.3).

Sau đây là một vài kết qu tính toán cụ thể:

DỤ 1: trạng thái nghỉ ngơi tĩnh tại (đọc báo, đọc sách, làm việc bàn giấy ....) QM = 86 kcal/h = 100W; v mùa hè nếu chọn tK= 28°C, jK = 60 % và v = 0,3 m/s ta sẽ có HSI =18,33 - không đạt yêu cu, khá nóng. Nếu tăng vận tc gió đến v = 0,5 m/s thì HSI = 9,81 < 10 - tốt.

VÍ DỤ 2: Khi lao đng nặng QM = 300 kcal/h 350 W, cũng v mùa hè nếu chọn tK= 20°C, jK = 60 % và v = 1,5 m/s t HSI = 13,57 - có căng thẳng về nhiệt, tức hơi nóng. Khi tăng vận tốc gió lên v = 2 m/s thì HSI = 9,2 < 10 - tốt.

Ở 2 ví dụ trên đu nhận nhiệt độ b mặt bứt x tR = 28°C.

3) Khi không có những yêu cầu đặc biệt, độ chính xác duy trì điều kiện vi khí hậu tiện nghi cần đm bảo mức sai lệch về nhiệt độ là Δt = ±1 °C và sai lệch v độ ẩm tương đối là Δj = ± 7 %;

4) Độ chính xác duy trì nhiệt độ tiện nghi khi sử dng máy ĐHKK cục bộ hoặc bộ hòa trn cục bộ có đầu cảm nhiệt tác động trực tiếp thì cho phép giữ ở mức ± 2 °C.

Đối với một số công trình có công dụng đặc biệt, cũng như các quá trình công nghệ đòi hi phải được tiến hành trong môi trường có nhiệt độ, đ ẩm nhất định, ta có thể tham kho các số liệu nêu trong Bảng A.3.

Bng A.3 - TSTT hợp lý ca không khí bên trong nhà phục vụ cho yêu cu hoạt động ngh nghiệp và công nghệ

Thứ tự

Loại công trình hoặc công nghệ

Nhiệt độ

t,°C

Độ ẩm tương đối

j,%

Vn tốc gió

v, m/s

1

Phòng mổ bnh viện

từ 20 đến 25

từ 50 đến 60

từ 1 đến 1,3

2

Thư vin, kho sách

từ 20 đến 28

từ 50 đến 60

3

Phòng trưng bày viện bảo tàng (hiện vt bằng gỗ, giấy, da, đồ vt dán keo)

từ 20 đến 26

từ 50 đến 60

4

Nhá máy in

 

 

- In nhiều màu

từ 24 đến 26

T 50 đến 55

- In thường

từ 24 đến 26

từ 55 đến 60

5

Công ngh phim ảnh

 

 

 

- Tráng phim

từ 20 đến 24

60 ± 5

 

- Hong khô phim

từ 22 đến 26

60 ± 5

 

- Kho giấy ảnh, thuốc nh

từ 20 đến 27

từ 40 đến 50

6

Nhà máy sợi dệt

 

 

 

- Phân xưởng chải sợi

từ 22 đến 28

từ 55 đến 50

 

- Phân xưởng kéo sợi

từ 24 đến 28

từ 60 đến 50

 

- Phân xưởng dệt

từ 22 đến 28

từ 75 đến 70

7

Công nghiệp tơ nhân tạo (kapron)

 

 

 

- Phân xưởng kéo sợi

từ 24 đến 26

60 ± 5

 

- Phân xưởng cuộn sợi

từ 18 đến 20

50 ± 3

 

- Phân xưởng dệt

từ 24 đến 26

55 ± 5

 

- Phòng thí nghiệm cơ lý sợi và vi

từ 20 đến 2

55 ± 5

8

Nhà máy thuốc lá

 

 

 

 

- Kho thuốc lá

từ 20 đến 26

từ 75 đến 80

 

 

- Phân xưởng sợi thuốc

từ 20 đến 26

từ 70 đến 75

 

 

- Phân xưởng cuốn điếu

từ 20 đến 26

từ 65 đến 70

 

 

- Buồng làm dịu thuốc lá

từ 24 đến 1

từ 75 đến 5

 

9

Nhà máy chè đen

 

 

 

 

- Gian vò chè

từ 20 đến 28

từ 90 đến 95

 

 

- Gian lên men

từ 20 đến 26

từ 95 đến 98

 

 

- Gian sàng chọn đóng bao

từ 20 đến 28

từ 55 đến 65

 

10

Cơ khí chính xác

 

 

 

 

- Phòng ổn định nhiệt

từ 18 đến 20

40 ± 5

 

 

- Xưởng nấu thủy tinh quang học

24 ± 1

45 ± 5

 

 

- Xưởng mài thấu kính

24 ± 0,5

80 ±5

 

 

- Xưởng chế tạo thiết bị đo điện

từ 22 đến 26

từ 50 đến 55

 

 

- Phòng máy vi tính

từ 20 đến 28

từ 50 đến 70

 

 

Phụ lục B

(Quy định)

Thông số tính toán bên ngoài cho điều hòa không khí theo số giờ không bảo đảm, m (h/năm) hoặc hệ số bảo đảm K

Địa phương: Hà Giang

Theo số liệu khí tượng 24 ốp đo/ngày 19 năm gồm 2 giai đon: năm 1981 và từ 1983 đến 2000

Mùa hè

m,

h/năm

K

I,

kJ/kg /kcal/kg

t,

°C

j,

%

tu,

°C

Pkq,

mbar

(mmHg)

0

1,000

110,00 / 26,27

38,0

64,3

31,6

991,5

(743,2)

35

0,996

94,76 / 22,63

37,0

55,1

28,8

50

0,994

93,70 / 22,38

36,8

55,0

28,5

100

0,989

91,64 / 21,89

36,0

56,1

28,1

150

0,983

90,25 / 21,55

35,8

55,5

27,8

200

0,977

89,31 / 21,33

35,6

55,3

27,6

250

0,971

88,46 / 21,13

35,4

55,1

27,5

300

0,966

87,74 / 20,95

35,3

54,9

27,3

350

0,960

87,16 / 20,82

35,2

54,9

27,2

400

0,954

86,59 / 20,68

35,1

54,8

27,1

450

0,949

86,03 / 20,55

34,9

54,7

26,9

500

0,943

85,62 / 20,45

34,8

54,7

26,9

Mùa đông

m,

h/năm

K

I,

kJ/kg /kcal/kg

t,

°C

j,

%

tu,

°C

Pkq,

mbar

(mmHg)

0

1,000

14,00 / 3,34

3,0

92,0

2,5

996,4

(746,8)

35

0,996

23,54 / 5,62

8,0

91,4

7,3

50

0,994

24,36 / 5,82

8,5

89,3

7,7

100

0,989

26,59 / 6,35

9,6

89,3

8,7

150

0,983

28,11 / 6,71

10,3

89,5

9,4

200

0,977

29,36 / 7,01

10,8

90,0

9,9

250

0,971

30,38 / 7,26

11,2

90,4

10,3

300

0,966

31,17 / 7,44

11,5

90,3

10,7

350

0,960

31,99 / 7,64

11,9

90,7

11,0

400

0,954

32,62 / 7,79

12,2

90,3

11,3

450

0,949

33,16 / 7,92

12,4

89,8

11,5

500

0,943

33,74 / 8,06

12,7

89,8

11,7

 

Địa phương: Sapa

Theo số liệu khí tượng 24 ốp đo/ngày; 17 năm từ 1988 đến 2004

Mùa hè

m,

h/năm

K

I,

kJ/kg /kcal/kg

t,

°C

j,

%

tu,

°C

Pkq,

mbar

(mmHg)

0

1,000

82,00 / 19,58

29,0

67,5

23,9

839,5

(629,2)

35

0,996

72,24 / 17,25

27,4

62,9

21,7

50

0,994

71,33 / 17,04

27,3

62,4

21,5

100

0,989

69,33 / 16,56

26,9

61,5

21,0

150

0,983

67,99 / 16,24

26,7

60,7

20,7

200

0,977

67,19 / 16,05

26,5

60,6

20,5

250

0,971

66,36 / 15,85

26,4

60,0

20,3

300

0,966

65,71 / 15,69

26,2

59,7

20,1

350

0,960

65,19 / 15,57

26,1

59,7

20,0

400

0,954

64,68 / 15,45

26,0

59,5

19,8

450

0,949

64,17 / 15,33

25,9

59,2

19,7

500

0,943

63,79 / 15,23

25,8

59,0

19,6

Mùa đông

m,

h/năm

K

I,

kJ/kg /kcal/kg

t,

°C

j,

%

tu,

°C

Pkq,

mbar

(mmHg)

0

1,000

6,00 / 1,43

-2,0

81,5

-3,1

838,4

(628,4)

35

0,996

11,96 / 2,86

1,2

86,0

0,3

50

0,994

12,19 / 2,91

1,7

81,4

0,4

100

0,989

14,39 / 3,44

2,7

84,5

1,6

150

0,983

15,75 / 3,76

3,3

85,6

2,3

200

0,977

16,85 / 4,03

3,8

86,7

2,8

250

0,971

18,23 / 4,35

4,2

90,9

3,5

300

0,966

18,50 / 4,42

4,5

88,2

3,6

350

0,960

19,33 / 4,62

4,8

89,4

4,0

400

0,954

20,21 / 4,83

5,1

91,1

4,4

450

0,949

20,69 / 4,94

5,4

90,3

4,7

500

0,943

21,30 / 5,09

5,7

90,3

4,9

 

Đa phương: Lai Châu

Theo s liệu khí tượng 24 ốp đo/ngày; 20 năm : từ 1983 đến 2002

Mùa hè

m,

h/năm

K

I,

kJ/kg /kcal/kg

t,

°C

j,

%

tu,

°C

Pkq,

mbar

(mmHg)

0

1,000

102,00 / 24,36

40,0

49,3

30,0

978,2

(733,2)

35

0,996

90,97 / 21,73

38,1

46,9

27,8

50

0,994

89,93 / 21,48

37,9

46,8

27,6

100

0,989

88,00 / 21,02

37,4

46,8

27,2

150

0,983

86,86 / 20,75

37,0

46,9

26,9

200

0,977

85,85 / 20,50

36,8

46,8

26,7

250

0,971

85,20 / 20,35

36,6

47,0

26,6

300

0,966

84,53 / 20,19

36,4

47,0

26,4

350

0,960

83,89 / 20,04

36,2

47,0

26,3

400

0,954

83,42 / 19,92

36,1

47,1

26,2

450

0,949

82,96 / 19,81

35,9

47,1

26,1

500

0,943

82,49 / 19,70

35,8

47,1

26,0

Mùa đông

m,

h/năm

K

I,

kJ/kg /kcal/kg

t,

°C

j,

%

tu,

°C

Pkq,

mbar

(mmHg)

0

1,000

16,00 / 3,82

4,0

92,7

3,5

988,5

(740,9)

35

0,996

26,67 / 6,37

9,4

91,5

8,7

50

0,994

27,98 / 6,68

9,9

92,3

9,2

100

0,989

30,36 / 7,25

11,0

92,2

10,3

150

0,983

31,63 / 7,55

11,6

90,9

10,8

200

0,977

32,83 / 7,84

12,1

91,5

11,3

250

0,971

33,52 / 8,01

12,5

90,2

11,6

300

0,966

34,39 / 8,21

12,8

90,6

11,9

350

0,960

35,10 / 8,38

13,1

90,4

12,2

400

0,954

35,62 / 8,51

13,4

89,8

12,4

450

0,949

36,29 / 8,67

13,6

90,4

12,6

500

0,943

36,88 / 8,81

13,8

90,7

12,9

 

Địa phương: Lạng Sơn

Theo số liệu khí tượng 24 ốp đo/ngày; 20 năm: từ 1985 đến 2004

Mùa hè

m,

h/năm

K

I,

kJ/kg /kcal/kg

t,

°C

j,

%

tu,

°C

Pkq,

mbar

(mmHg)

0

1,000

100,00 / 23,88

37,0

58,8

29,6

976,2

(731,7)

35

0,996

89,92 / 21,48

35,4

55,8

27,6

50

0,994

88,74 / 21,19

35,3

55,2

27,3

100

0,989

86,56 / 20,67

34,9

54,5

26,9

150

0,983

85,43 / 20,40

34,7

54,2

26,6

200

0,977

84,58 / 20,20

34,5

54,2

26,4

250

0,971

83,83 / 20,02

34,3

54,0

26,3

300

0,966

83,32 / 19,90

34,2

54,0

26,1

350

0,960

82,81 / 19,78

34,1

54,1

26,0

400

0,954

82,30 / 19,66

33,9

54,0

25,9

450

0,949

81,86 / 19,55

33,8

54,0

25,8

500

0,943

81,52 / 19,47

33,7

54,1

25,7

Mùa đông

m,

h/năm

K

I,

kJ/kg /kcal/kg

t,

°C

j,

%

tu,

°C

Pkq,

mbar

(mmHg)

0

1,000

10,00 / 2,39

0,0

100,0

0,0

980,5

(734,9)

35

0,996

16,37 / 3,91

4,5

88,2

3,6

50

0,994

17,32 / 4,14

5,0

88,3

4,1

100

0,989

19,34 / 4,62

6,1

87,1

5,2

150

0,983

20,81 / 4,97

6,8

88,1

5,9

200

0,977

21,80 / 5,21

7,3

87,5

6,4

250

0,971

22,61 / 5,40

7,7

87,8

6,7

300

0,966

23,28 / 5,56

8,1

87,3

7,1

350

0,960

23,85 / 5,70

8,4

86,9

7,3

400

0,954

24,44 / 5,84

8,7

87,1

7,6

450

0,949

24,96 / 5,96

8,9

86,8

7,8

500

0,943

25,42 / 6,07

9,2

86,2

8,0

 

Địa phương: Yên Bái

Theo số liệu khí tượng 24 ốp đo/ngày; 20 năm: từ 1985 đến 2004

Mùa hè

m,

h/năm

K

I,

kJ/kg /kcal/kg

t,

°C

j,

%

tu,

°C

Pkq,

mbar

(mmHg)

0

1,000

106,00 / 25,32

39,0

57,3

31,0

999,3

(749,0)

35

0,996

95,60 / 22,83

37,1

55,8

29,0

50

0,994

94,72 / 22,62

36,9

55,7

28,8

100

0,989

92,99 / 22,21

36,2

56,9

28,5

150

0,983

91,78 / 21,92

35,8

57,4

28,3

200

0,977

90,92 / 21,72

35,6

57,5

28,1

250

0,971

90,06 / 21,51

35,4

57,3

27,9

300

0,966

89,46 / 21,37

35,3

57,2

27,8

350

0,960

88,88 / 21,23

35,2

57,2

27,7

400

0,954

88,29 / 21,09

35,0

57,2

27,5

450

0,949

87,80 / 20,97

34,8

57,4

27,4

500

0,943

87,40 / 20,87

34,6

57,9

27,3

Mùa đông

m,

h/năm

K

I,

kJ/kg /kcal/kg

t,

°C

j,

%

tu,

°C

Pkq,

mbar

(mmHg)

0

1,000

18,00 / 4,30

5,0

95,0

4,6

1004,6

(753,0)

35

0,996

25,75 / 6,15

9,0

92,8

8,4

50

0,994

26,39 / 6,30

9,4

91,4

8,7

100

0,989

28,39 / 6,78

10,3

91,7

9,6

150

0,983

29,85 / 7,13

10,8

92,4

10,2

200

0,977

30,71 / 7,33

11,3

91,6

10,5

250

0,971

31,57 / 7,54

11,7

91,5

10,9

300

0,966

32,40 / 7,74

12,0

91,9

11,2

350

0,960

32,87 / 7,85

12,3

90,5

11,4

400

0,954

33,49 / 8,00

12,6

90,5

11,7

450

0,949

34,11 / 8,15

12,8

90,7

11,9

500

0,943

34,69 / 8,28

13,0

90,7

12,2

 

Địa phương: Qung Ninh

Theo số liệu khí tượng 24 ốp đo/ngày: 20 năm: từ 1982 đến 2001

Mùa hè

m,

h/năm

K

I,

kJ/kg /kcal/kg

t,

°C

j,

%

tu,

°C

Pkq,

mbar

(mmHg)

0

1,000

108,00 / 25,79

36,0

72,5

31,4

1001,3

(750,5)

35

0,996

93,71 / 22,38

34,6

65,0

28,7

50

0,994

92,97 / 22,20

34,4

64,8

28,5

100

0,989

91,29 / 21,80

34,2

64,3

28,2

150

0,983

90,15 / 21,53

34,0

64,1

27,9

200

0,977

89,51 / 21,38

33,7

64,6

27,8

250

0,971

88,94 / 21,24

33,4

65,2

27,7

300

0,966

88,35 / 21,10

33,2

65,9

27,6

350

0,960

87,85 / 20,98

33,0

66,1

27,5

400

0,954

87,50 / 20,90

32,9

66,0

27,4

450

0,949

87,14 / 20,81

32,9

65,9

27,3

500

0,943

86,78 / 20,73

32,8

65,8

27,2

Mùa đông

m,

h/năm

K

I,

kJ/kg /kcal/kg

t,

°C

j,

%

tu,

°C

Pkq,

mbar

(mmHg)

0

1,000

16,00 / 3,82

6,0

68,9

3,7

1015,0

(760,8)

35

0,996

22,72 / 5,43

8,4

83,0

7,1

50

0,994

23,69 / 5,66

8,9

83,1

7,5

100

0,989

25,41 / 6,07

9,8

82,2

8,3

150

0,983

26,84 / 6,41

10,2

85,4

9,0

200

0,977

27,95 / 6,67

10,7

85,5

9,4

250

0,971

28,86 / 6,89

11,1

85,9

9,8

300

0,966

29,59 / 7,07

11,5

85,6

10,2

350

0,960

30,32 / 7,24

11,8

85,7

10,5

400

0,954

31,00 / 7,40

12,0

85,9

10,8

450

0,949

31,60 / 7,65

12,3

85,8

11,0

500

0,943

32,21 / 7,69

12,6

85,8

11,3

 

Địa phương: Hà Nội

Theo số liệu khí tượng 24 ốp đo/ngày; 20 năm: từ 1971 đến 1990

Mùa hè

m,
h/năm

K

I,
kJ/kg /kcal/kg

t,
°C

j,
%

tu,
°C

Pkq,
mbar
(mmHg)

0

1,000

112,00 / 26,75

40,0

58,4

32,1

1004,2

(752,7)

35

0,996

95,53 / 22,82

37,8

53,4

29,1

50

0,994

94,53 / 22,58

37,5

53,4

28,9

100

0,989

92,73 / 22,15

36,7

54,8

28,5

150

0,983

91,53 / 21,86

36,4

55,2

28,3

200

0,977

90,63 / 21,64

36,1

55,1

28,1

250

0,971

89,86 / 21,46

35,9

55,4

27,9

300

0,966

89,38 / 21,35

35,6

56,0

27,8

350

0,960

88,89 / 21,23

35,4

56,6

27,7

400

0,954

88,39 / 21,11

35,1

57,2

27,6

450

0,949

87,92 / 21,00

34,9

57,4

27,5

500

0,943

87,58 / 20,92

34,8

57,5

27,4

Mùa đông

m,
h/năm

K

I,
kJ/kg /kcal/kg

t,
°C

j,
%

tu,
°C

Pkq,
mbar
(mmHg)

0

1,000

18,00 / 4,30

5,0

96,3

4,7

1018,9

(763,7)

35

0,996

23,02 / 5,50

8,6

83,4

7,2

50

0,994

24,00 / 5,73

9,0

84,6

7,7

100

0,989

25,66 / 6,13

9,6

85,8

8,5

150

0,983

26,79 / 6,40

10,2

85,7

9,0

200

0,977

27,74 / 6,63

10,6

85,5

9,4

250

0,971

28,57 / 6,82

11,0

85,5

9,7

300

0,966

29,28 / 6,99

11,4

85,4

10,1

350

0,960

29,98 / 7,16

11,7

85,5

10,4

400

0,954

30,67 / 7,32

12,0

85,6

10,6

450

0,949

31,27 / 7,47

12,2

85,5

10,9

500

0,943

31,87 / 7,61

12,5

85,5

11,1

 

Địa phương: Nghệ An (Vinh)

Theo số liệu khí tượng 24 ốp đo/ngày;

20 năm gồm 2 giai đoạn: từ 1979 đến 1985 và từ 1989 đến 2001

Mùa hè

m,
h/năm

K

I,
kJ/kg /kcal/kg

t,
°C

j,
%

tu,
°C

Pkq,
mbar
(mmHg)

0

1,000

112,00 / 26,75

40,0

58,4

32,1

1004,6

(753,0)

35

0,996

94,55 / 22,58

38,4

50,3

28,9

50

0,994

92,90 / 22,19

38,2

49,5

28,6

100

0,989

90,46 / 21,61

37,3

50,7

28,1

150

0,983

89,05 / 21,27

36,9

50,6

27,8

200

0,977

87,96 / 21,01

36,7

50,4

27,5

250

0,971

87,37 / 20,87

36,5

50,7

27,4

300

0,966

86,76 / 20,72

36,3

50,7

27,3

350

0,960

86,14 / 20,57

36,1

50,7

27,1

400

0,954

85,74 / 20,48

36,0

51,0

27,1

450

0,949

85,41 / 20,40

35,9

51,1

27,0

500

0,943

85,08 / 20,32

35,7

51,3

26,9

Mùa đông

m,
h/năm

K

I,
kJ/kg /kcal/kg

t,
°C

j,
%

tu,
°C

Pkq,
mbar
(mmHg)

0

1,000

20,00 / 4,78

7,0

83,6

5,8

1018,1

(763,1)

35

0,996

27,76 / 6,63

10,1

91,5

9,4

50

0,994

28,49 / 6,81

10,5

90,6

9,7

100

0,989

30,53 / 7,29

11,4

90,3

10,6

150

0,983

32,14 / 7,68

12,1

91,2

11,3

200

0,977

33,15 / 7,92

12,6

90,3

11,7

250

0,971

34,32 / 8,20

13,0

91,3

12,1

300

0,966

35,00 / 8,36

13,3

90,2

12,4

350

0,960

35,78 / 8,55

13,6

90,4

12,7

400

0,954

36,57 / 8,73

13,9

90,8

13,0

450

0,949

37,20 / 8,88

14,2

90,5

13,3

500

0,943

37,82 / 9,03

14,4

90,4

13,5

 

Địa phương: Đà Nng

Theo số liệu khí tượng 24 ốp đo/ngày; 20 năm: từ 1985 đến 2004

Mùa hè

m,
h/năm

K

I,
kJ/kg /kcal/kg

t,
°C

j,
%

tu,
°C

Pkq,
mbar
(mmHg)

0

1,000

102,00 / 24,36

39,0

54,3

30,3

1005,0

(753,3)

35

0,996

91,51 / 21,86

37,6

50,5

28,3

50

0,994

90,63 / 21,65

37,4

50,3

28,1

100

0,989

89,05 / 21,27

37,0

50,4

27,8

150

0,983

87,96 / 21,01

36,8

50,2

27,5

200

0,977

87,43 / 20,88

36,5

50,6

27,4

250

0,971

86,88 / 20,75

36,4

50,7

27,3

300

0,966

86,32 / 20,62

36,2

50,7

27,2

350

0,960

85,87 / 20,51

36,0

51,1

27,1

400

0,954

85,58 / 20,44

35,8

51,6

27,0

450

0,949

85,27 / 20,37

35,6

52,0

27,0

500

0,943

84,97 / 20,29

35,4

52,4

26,9

Mùa đông

m,
h/năm

K

I,
kJ/kg /kcal/kg

t,
°C

j,
%

tu,
°C

Pkq,
mbar
(mmHg)

0

1,000

30,00 / 7,17

10,0

100,0

10,0

1007,7

(755,3)

35

0,996

41,39 / 9,89

15,6

91,1

14,7

50

0,994

42,36 / 10,12

16,1

90,1

15,1

100

0,989

44,56 / 10,64

16,8

90,9

15,9

150

0,983

46,02 / 10,99

17,3

91,0

16,4

200

0,977

47,17 / 11,27

17,7

91,4

16,7

250

0,971

48,18 / 11,51

18,0

91,4

17,1

300

0,966

48,74 / 11,64

18,3

90,1

17,3

350

0,960

49,37 / 11,79

18,6

89,4

17,5

400

0,954

50,12 / 11,97

18,7

90,6

17,7

450

0,949

50,82 / 12,14

18,9

91,6

17,9

500

0,943

51,38 / 12,27

19,1

91,6

18,1

 

Địa phương: Buôn Ma Thuột

Theo số liệu khí tượng 24 ốp đo/ngày; 20 năm: từ 1981 đến 2000

Mùa hè

m,
h/năm

K

I,
kJ/kg /kcal/kg

t,
°C

j,
%

tu,
°C

Pkq,
mbar
(mmHg)

0

1,000

98,00 / 23,41

37,0

55,8

28,9

955,8

(716,4)

35

0,996

79,99 / 19,10

35,7

44,0

25,1

50

0,994

79,68 / 19,03

35,5

44,4

25,1

100

0,989

78,54 / 18,76

35,1

44,5

24,8

150

0,983

77,80 / 18,58

34,8

44,8

24,6

200

0,977

77,39 / 18,48

34,6

45,4

24,5

250

0,971

76,96 / 18,38

34,4

45,7

24,4

300

0,966

76,52 / 18,28

34,2

45,9

24,3

350

0,960

76,09 / 18,17

34,0

46,1

24,2

400

0,954

75,83 / 18,11

33,9

46,3

24,2

450

0,949

75,61 / 18,06

33,7

46,5

24,1

500

0,943

75,39 / 18,01

33,6

46,7

24,1

Mùa đông

m,
h/năm

K

I,
kJ/kg /kcal/kg

t,
°C

j,
%

tu,
°C

Pkq,
mbar
(mmHg)

0

1,000

32,00 / 7,64

11,0

95,8

10,6

953,5

(714,7)

35

0,996

40,54 / 9,68

14,7

92,1

13,9

50

0,994

41,66 / 9,95

15,1

92,2

14,3

100

0,989

43,85 / 10,47

15,8

92,7

15,1

150

0,983

44,96 / 10,74

16,3

91,7

15,4

200

0,977

45,86 / 10,95

16,7

91,3

15,7

250

0,971

46,67 / 11,15

16,8

92,2

16,0

300

0,966

47,29 / 11,29

17,1

91,7

16,2

350

0,960

47,82 / 11,42

17,3

91,5

16,4

400

0,954

48,37 / 11,55

17,5

91,6

16,6

450

0,949

48,91 / 11,68

17,6

91,7

16,7

500

0,943

49,42 / 11,80

17,8

91,7

16,9

 

Địa phương: Nha Trang

Theo số liệu khí tượng 24 ốp đo/ngày;

19 năm gồm 2 giai đoạn: từ 1981 đến 1987 và từ 1989 đến 2000

Mùa hè

m,
h/năm

K

I,
kJ/kg /kcal/kg

t,
°C

j,
%

tu,
°C

Pkq,
mbar
(mmHg)

0

1,000

96,00 / 22,93

37,0

56,9

29,2

1006,4

(754,3)

35

0,996

89,27 / 21,32

35,2

57,8

27,8

50

0,994

88,47 / 21,13

35,0

57,7

27,7

100

0,989

87,14 / 20,81

34,9

57,1

27,4

150

0,983

86,09 / 20,56

34,7

56,6

27,2

200

0,977

85,53 / 20,43

34,6

56,6

27,0

250

0,971

85,01 / 20,30

34,5

56,5

26,9

300

0,966

84,48 / 20,18

34,4

56,2

26,8

350

0,960

83,98 / 20,06

34,3

56,0

26,7

400

0,954

83,70 / 19,99

34,2

55,9

26,6

450

0,949

83,42 / 19,92

34,2

55,9

26,6

500

0,943

83,14 / 19,86

34,1

55,9

26,5

Mùa đông

m,
h/năm

K

I,
kJ/kg /kcal/kg

t,
°C

j,
%

tu,
°C

Pkq,
mbar
(mmHg)

0

1,000

40,00 / 9,55

16,0

82,9

14,2

1006,2

(754,2)

35

0,996

47,74 / 11,40

18,7

84,3

16,9

50

0,994

48,84 / 11,66

18,9

85,8

17,3

100

0,989

50,86 / 12,15

19,5

86,3

17,9

150

0,983

52,29 / 12,49

20,0

86,3

18,4

200

0,977

53,28 / 12,73

20,1

87,7

18,7

250

0,971

54,13 / 12,93

20,3

88,0

19,0

300

0,966

54,82 / 13,09

20,7

87,2

19,2

350

0,960

55,49 / 13,25

21,0

86,5

19,4

400

0,954

56,13 / 13,41

21,1

87,1

19,6

450

0,949

56,61 / 13,52

21,2

87,7

19,7

500

0,943

57,09 / 13,63

21,2

88,4

19,8

 

Địa phương: Đà Lạt

Theo số liệu khí tượng 24 ốp đo/ngày; 20 năm: từ 1985 đến 2004

Mùa hè

m,
h/năm

K

I,
kJ/kg /kcal/kg

t,
°C

j,
%

tu,
°C

Pkq,
mbar
(mmHg)

0

1,000

78,00 / 18,63

29,0

63,3

23,2

849,6

(636,8)

35

0,996

66,88 / 15,97

27,5

56,0

20,5

50

0,994

65,85 / 15,73

27,4

55,1

20,3

100

0,989

64,30 / 15,36

27,0

54,5

19,9

150

0,983

63,52 / 15,17