Tải về định dạng Word (66.5KB) Tải về định dạng PDF (2.4MB)

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5726:1993 về bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ lăng trụ và mođun đàn hồi khi nén tĩnh

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 5726 - 1993

BÊ TÔNG NẶNG

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ LĂNG TRỤ VÀ MODUN ĐÀN HỒI KHI NÉN TĨNH

Heavyweight concrete

Method for determination of prismatic compresive strenght and static modulus of elasticity.

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử cường độ lăng trụ, modun đàn hồi khi nén tĩnh của bê tông nặng.

1. THIẾT BỊ THỬ.

Máy nén ;

Biến dạng kế ;

Thước lá kim loại.

1.1. Máy nén: Sử dụng các loại máy nén thủy lực dùng để xác định cường độ chịu nén của bê tông theo TCVN 3118 - 1993.

1.2. Biến dạng kế: sử dụng biến dạng kế đòn bẩy hoặc các loại đồng hồ đo biến dạng lắp trên khung gá vào mẫu (hình 1). Các dạng đo biến dạng phải đảm bảo độ chính xác của các số đo biến dạng tương đối với ± 5.10-6.

2. CHUẨN BỊ MẪU THỬ

2.1. Chuẩn bị 6 viên mẫu lăng trụ, 3 viên dùng để thử cường độ, 3 viên dùng để modun đàn hồi. Khi cắt bê tông từ vết cấu để tạo mẫu, nếu không có đủ 3 viên cho mỗi chỉ tiêu thì được phép sử dụng hai viên để thử từng chỉ tiêu.

2.2. Việc lấy mẫu hỗn hợp bê tông, đúc, bảo dưỡng khoan cắt mẫu bê tông và chọn kích thước để thử cường độ lăng trụ và mô đun đàn hồi được tiến hành theo TCVN 3105 - 1993.

2.3. Kết cấu sản phẩm yêu cầu thử mẫu ở trạng thái nào thì mẫu được chuẩn bị để thử đúng ở trạng thái đó. Cách đưa mẫu về các trạng thái khác nhau được tiến hành theo TCVN 3115 - 1993.

2.4. Trên 4 mặt đứng của từng viên mẫu kẻ 4 đường trung bình song song với trục dọc của viên để đặt khoảng cách đo biến dạng. Khoảng cách đo được đặt cách đều hai đáy viên mẫu. Khoảng cách đo được chọn với kích thước tối thiểu: Lớn hơn 2,5 lần đường kính cỡ hạt lớn nhất của cốt liệu nhưng không nhỏ hơn 100mm và 50mm khi dùng các thiết bị đo biến dạng tương ứng là khung lắp đồng hồ và biến dạng kế đòn bẩy và tối đa: Không lớn hơn 2/3 chiều cao viên mẫu.

2.5. Dựa vào các đường kẻ đã gạch, gá dụng cụ đo biến dạng lên 4 mặt của viên mẫu.

Hình 1: Khung và đồng hồ đo biến dạng

3. TIẾN HÀNH THỬ.

3.1. Chọn các thang lực thích hợp của máy để khi nén giá trị tải lớn nhất dự kiến sẽ sử dụng nằm trong khoảng 20 - 80% tải trọng tối đa của thang lực.

3.2. Xác định cường độ lăng trụ (RLT)

Dùng 3 viên mẫu. Đo kích thước thiết diện chịu nén và gia tải phá hoại từng viên mẫu như thử cường độ chịu nén của bê tông ghi trong TCVN 3118 - 1993.

3.3. Xác định mô đun đàn hồi (Eo)

3.3.1. Đặt từng viên vào mẫu chính tâm thớt dưới của máy nén. Đặt tải tạo ứng suất ban đầu bằng khoảng 0,5 daN/cm2 lên mẫu. Ghi lại giá trị đồng hồ ở cả mặt đứng của viên mẫu.

3.3.2. Tăng tải lên mẫu với tốc độ 6 ± 4 daN/cm2 trong một giây cho tới khi đạt ứng xuất thử bằng khoảng 1/3 giá trị cường độ lăng trụ xác định ở điều 3.2. Giữ tải ở ứng xuất này 60 giây và đọc giá trị đồng hồ ở cả 4 mặt trong khoảng 30 giây nữa.

3.3.3. Tính biến dạng tương đối ở từng mặt bằng hiệu số 2 lần đọc đồng hồ gắn trên mặt đó chia cho khoảng cách, rồi tính giá trị biến dạng trung bình của 4 mặt.

a) Nếu biến dạng ở các mặt đều không lệch quá 20% so với biến dạng trung bình thì hạ tải về mức ứng suất ban đầu (s0) với tốc độ tương đương như khi nâng tải và sau đó tiến hành thêm 2 chu kỳ nâng và hạ tải tương tự như điều 3.3.2 ở lần nâng tải cuối cùng, sau khi nâng tải với ứng suất thử (s1) lưu tải 60 giây thì đọc 4 giá trị đồng hồ ở 4 mặt trong thời gian khoảng 30 giây và coi đây là giá trị chính thức dùng trong tính toán.

b) Nếu biến dạng ở một mặt cắt bất kỳ lệch quá 20% so với biến dạng trung bình thì hạ tải về mức 0, đặt lại viên mẫu lệch về phía đồng hồ chỉ biến dạng nhỏ rồi lặp lại quá trình thử như điều 3.3.2. Cho tới khi đạt được mức chênh lệch biến dạng giữa các mặt nằm dưới mức cho phép. Sau đó tiến hành lấy số đo như mục (a).

3.3.4. Kết thúc đo modun đàn hồi, nâng tải phá hoại mẫu. Ghi vào biên bản thí nghiệm nếu cường độ lăng trụ thử trên các viên mẫu này lệch quá 20% so với cường độ lăng trụ đã thí nghiệm ở điều 3.2.

4. TÍNH KẾT QUẢ.

4.1. Chỉ đạo lăng trụ (RLT) của từng viên mẫu bê tông được tính bằng daN/cm2, theo công thức:

RLT =

Trong đó:

P - Tải trọng phá hoại, daN;

F - Diện tích thiết diện tích chịu nén, cm2.

4.2. Cường độ lăng trụ của bê tông được xác định từ các giá trị cường độ của các viên trong tổ mẫu theo điều 4.3 của TCVN 3118 - 1993.

4.3. Mô đun đàn hồi khi nén tĩnh (Eo) của từng viên mẫu được tính bằng daN/cm2 theo công thức:

Eo =

Trong đó:

- ứng xuất thử (ở giá trị khoảng 1/3 cường độ lăng trụ) daN/cm2;

- ứng xuất ban đầu (0,5 daN/cm2), daN/cm2;

- Chênh lệch biến dạng tương đối của bê tông ở mức ứng xuất thử so với ở mức ứng xuất ban đầu.

Modun đàn hồi khi nén tĩnh của bê tông được tính từ các giá trị của các viên trong tổ theo điều 4.3 của TCVN 3118 - 1993.

5. BIÊN BẢN THỬ

Trong biên bản thử ghi rõ:

- Ký hiệu mẫu;

- Ngày và nơi lấy mẫu;

- Ngày thử;

- Trạng thái mẫu khi thử;

- Dụng cụ đo biến dạng;

- Cường độ lăng trụ của từng viên mẫu và giá trị trung bình;

- Modun đàn hồi của từng viên và giá trị trung bình;

- Chữ ký của người thử.

Tìm kiếm

Thông tin Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5726:1993
Loại văn bảnTiêu chuẩn Việt Nam
Số hiệuTCVN5726:1993
Cơ quan ban hành
Người ký***
Lĩnh vựcXây dựng
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoCòn hiệu lực
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái