Tải về định dạng Word (163KB)

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6059:2009 về Bia - Phương pháp xác định độ đắng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 6059:2009

BIA - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ ĐẮNG

Beer - Determination of bitterness

Li nói đu

TCVN 6059:2009 thay thế TCVN 6059:1995;

TCVN 6059:2009 được xây dựng trên cơ s AOAC 970.16 Bitterness of Beer. Bitterness Units Method;

TCVN 6059:2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quc gia TCVN/TC/F9 Đ uống biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

BIA - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ ĐẮNG

Beer - Determination of bitterness

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ đắng của bia bằng quang phổ.

2. i liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là rt cn thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bn được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gm cả các sửa đổi.

TCVN 5519:1991, Bia - Quy tắc nghiệm thu và phương pháp lấy mẫu.

3. Thuốc thử

Các thuốc thử được sử dụng phải là loại tinh khiết phân tích và nước được sử dụng phải là nước cất hoặc nước có chất lượng tương đương, trừ khi có quy định khác.

3.1. 2,2,4-Trimetylpentan (isooctan), loại dùng cho quang phổ hoặc tương đương

Có thể dùng isooctan loại chất chuẩn đã được chng nhn sau khi chưng cất hoặc loại isooctan có sn đã được tinh sạch bằng cách cho đi qua cột silica gel có cỡ lỗ từ 12 mesh đến 28 mesh.

Độ hấp thụ trong cuvet (4.4) bước sóng 275 nm phải tương đương với độ hấp thụ của nước A ≤ 0,005.

3.2. Ancol octyl

Cho một giọt ancol octyl vào 20 ml isooctan để tăng độ hấp thụ trong cuvet 1 cm bước sóng 275 nm.

3.3. Axit clohydric, dung dịch 3 M.

4. Thiết bị, dụng cụ

Sử dụng các thiết bị, dụng cụ của phòng thử nghim thông thường và cụ thể như sau:

4.1. Máy đo quang phổ, sử dụng trong dải UV.

4.2. Máy lắc cơ học.

4.3. ng ly tâm, dung tích 50 ml, có nắp đy bằng thủy tinh hoc nắp vặn có lớp lót Teflon.

4.4. Cuvet, 1 cm.

5. Cách tiến hành

5.1. Lấy mẫu

Lấy mẫu theo TCVN 5519:1991.

5.2. Chuẩn bị mẫu thử

Phn mẫu lấy trong 5.1.1 được làm lạnh đến nhiệt độ 10 °C.

5.5. Phương pháp xác định

Dùng pipet có một lượng nhỏ ancol octyl (3.2) ở đầu tip, lấy 10 ml mẫu thử (5.2) cho vào ống ly tâm (4.3). Bổ sung 1 ml dung dịch axit clohydric (3.3) và 20 ml isooctan (3.1). Đậy cht ống ly tâm và lắc mạnh trong 15 min trên máy lắc (4.2). Cho ly tâm trong khoảng thời gian đủ để tách pha, nếu cần. Chuyển ngay lớp nổi trong suốt phía trên vào cuvet.

Cài đt máy đo để có số đọc độ hấp thụ v không bước sóng 275 nm đối với mẫu trắng của isooctan-ancol octyl (20 ml isooctan + 1 giọt ancol octyl).

Ghi lại độ hấp thụ trong cuvet (4.4) ở bước sóng 275 nm.

6. Tính và biểu thị kết quả

Độ đắng ca bia, X, tính bằng đơn vị độ đắng (BU), theo công thức sau:

X = A275 x 50

trong đó

A275 là độ hấp thụ đo được ở bước sóng 275 nm.

Lấy kết quả chính xác đến 0,5 đơn vị BU.

7. Báo cáo thử nghiệm

Báo cáo thử nghiệm phải ghi rõ:

- mọi thông tin cn thiết để nhận biết đy đủ về mẫu thử;

- phương pháp lấy mẫu đã sử dụng, nếu biết;

- phương pháp thử đã sử dụng và viện dẫn tiêu chuẩn này;

- mọi chi tiết thao tác không quy định trong tiêu chuẩn này, cùng với các chi tiết bất thuờng khác có thể ảnh hưởng tới kết quả;

- các kết quả thử nghim thu được.

Tìm kiếm

Thông tin Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6059:2009
Loại văn bảnTiêu chuẩn Việt Nam
Số hiệuTCVN6059:2009
Cơ quan ban hành
Người ký***
Lĩnh vựcCông nghệ- Thực phẩm
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoCòn hiệu lực
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước