Tải về định dạng Word (149KB) Tải về định dạng PDF (1.5MB)

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6287:1997 về Thép thanh cốt bê tông - Thử uốn và uốn lại không hoàn toàn do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 6287 :1997

ISO 10665 : 1990

THÉP THANH CỐT BÊ TÔNG - THỬ UỐN VÀ UỐN LẠI KHÔNG HOÀN TOÀN

Steel bars for reinforcement of concrete - Bend and rebend tests

Lời nói đầu

TCVN 6287 :1997 hoàn toàn tương đương với ISO 10065 : 1990.

TCVN 6287 : 1997 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 17 Thép biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đ nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành

 

TCVN 6287 :1997

THÉP THANH CỐT BÊ TÔNG - THỬ UỐN VÀ UỐN LẠI KHÔNG HOÀN TOÀN

Steel bars for reinforcement of concrete - Bend and rebend tests

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định các quy trình thử uốn và thử uốn lại không hoàn toàn thép thanh ct bê tông. Mục đích của phép thử uốn lại không hoàn toàn là để xác định các tính chất hóa già của thép thanh xut hiện ...... biến dạng dẻo.

2. Tiêu chuẩn trích dẫn

ISO 7438 :1985 Vật liu kim loại - Thử uốn.

3. Nguyên tắc thử

Thử un bao gm biến dạng dẻo mẫu thử bằng cách uốn không có sự thay đổi hướng của tải trọng cho đến khi đạt được một góc uốn quy định.

Các tính cht hóa già được kiểm tra bảng phép thử uốn lại không hoàn toàn bao gồm uốn, tiếp theo là nhiệt luyện và uốn mẫu trở v hình dạng ban đu.

4. Ký hiệu

Các ký hiệu dùng trong tiêu chuẩn này được quy định trong bảng 1 và minh họa ở hình 1, hình 2 và hình 3.

Bng 1

Ký hiệu

Tên gọi

Đơn v

a

Chiếu dy của gối uốn

Milimet

d

Đường kính của mẫu thử

Milimet

D

Đường kính của trục lõi

Milimet

µ

Góc uốn

Độ

d

Góc uốn lại

Độ

5. Thiết bị thử

Thiết bị thử bao gm các phần sau đây

5.1. Thiết b thử uốn

5.1.1. Mt ví dụ v thiết bị thử uốn được nêu trên hình 1. Hệ thng này bao gm các phn chính sau đỡ. gối uốn, trục mang.

Hình 1 ch ra một cấu hình khi gối uốn và trục đỡ còn trục mang được chốt lại. Cũng có thể trục mang và trục đ hoặc trục lõi được chốt lại.

5.1.2. Thử uốn cũng có thể được thực hiện bng một máy th vạn năng miêu tả trong ISO 7438.

Hình 1 - Ví dụ v thiết bị thử uốn

5.2. Thiết bị th uốn lại không hoàn toàn

Một ví d v thiết bị thử uốn lại không hoàn toàn được nêu ra trên hình 2. Góc uốn và góc uốn lại được miêu tả trên hình 3.

Hình 2 - Ví dự v thiết b thử uốn li không hoàn toàn

1) Vị trí ban đu

2) Vị trí sau thao tác miêu tả trong 6.1.3

3) Vị trí sau thao tác mu tả trong 6.2.3

Hình 3 - Thử uốn và uốn lại không hoàn toàn - Góc uốn và uốn lại

5.3. Hóa già biến dạng của mẫu thử đ uốn lại không hoàn toàn

Một lò sy hoặc nước sôi có th được dùng để hóa già biến dạng.

Nhiệt độ của lò sấy được kiểm tra bng nhiệt kế, tuy nhiên, không yêu cầu phải kiểm tra nhiệt độ nước sôi.

5.4. Dụng cụ để đo góc uốn

Góc uốn có thể được đo bng thước đo góc.

6. Quy trình thử

6.1. Thử uốn

6.1.1. Phép thử được tiến hành trong khoảng nhiệt độ từ 10oC đến 35°C.

6.1.2. Mu thử sẽ được uốn trên một gi uốn. Góc uốn (µ) và đường kính gối uốn (D) phải tuân th các tiêu chuẩn sản phẩm có liên quan.

6.1.3. Uốn phải thc hiện với tc độ không vượt quá 20° trong một giây. Mu thử phải được kiểm tra cẩn thận v các vết nt và vết rạn bng mắt thường.

6.2. Thử uốn lại khống hoàn toàn

6.2.1. Mu thử được uốn trên một gối un. Góc uốn (µ) và đường kính gối uốn (D) phải tuân theo tiêu chuẩn sản phẩm liên quan. Thử uốn được tiến hành trong khoảng nhiệt độ từ 10°C đến 35°C.

6.2.2. Mẫu thử bị un được hóa già biến dạng 100°C và gi ở nhiệt độ này ít nht 30 phút. Sau khi làm nguội tự do trong không khí đến nhiệt độ trong khoảng từ 10°C đến 35°C nó sẽ bị uốn lại từ từ đến một ........ quy định (d).

6.2.3. Việc uốn lại được tiến hành với tc độ không vượt quá 20° trong một giây. Mu thử s được kiểm tra cẩn thận v các vết nứt và vết rạn bng mt thường

7. Biên bản thử

Biên bản thử phải bao gm các thông tin sau đây:

a) trích dẫn tiêu chuẩn này;

b) miêu tả mu thử;

c) loại thép, hình dạng, chiu dài và đường kính danh nghĩa của mẫu thử;

d) đưng kính trục lõi;

e) góc uốn và góc un lại:

f) kết quả kiểm tra.

Tìm kiếm

Thông tin Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6287:1997
Loại văn bảnTiêu chuẩn Việt Nam
Số hiệuTCVN6287:1997
Cơ quan ban hành
Người ký***
Lĩnh vựcCông nghiệp
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoCòn hiệu lực
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái