Tải về định dạng Word (27KB) Tải về định dạng PDF (82.6KB)

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6668:2000 về Thuốc lá điếu - Xác định chu vi điếu

TCVN 6668:2000

THUỐC LÁ ĐIẾU - XÁC ĐỊNH CHU VI ĐIẾU

Cigarettes - Determination of cigarette circumference

 

Lời nói đầu

TCVN 6668:2000 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 126 Thuốc lá và sản phẩm thuốc lá biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) ban hành;

Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

 

THUỐC LÁ ĐIẾU - XÁC ĐỊNH CHU VI ĐIẾU

Cigarettes - Determination of cigarette circumference

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định chu vi của thuốc lá điếu.

2. Tiêu chuẩn trích dẫn

TCVN 6684:2000 (ISO 8243:1991), Thuốc lá điếu - Lấy mẫu.

3. Thiết bị, dụng cụ

Máy chuyên dụng Filtrona, hoặc loại tương đương.

4. Lấy mẫu

Lấy mẫu theo TCVN 6684:2000 (ISO 8243:1991).

5. Cách tiến hành

Lấy 10 điếu bất kỳ cho vào máy đo và ghi lại kết quả trên máy. Tính kết quả trung bình đến một chữ số sau dấu phẩy.

6. Báo cáo kết quả

Báo cáo kết quả phải chỉ ra phương pháp sử dụng và kết quả thu được. Cũng phải đề cập đến tất cả các chi tiết thao tác không quy định trong tiêu chuẩn này, hoặc tùy ý lựa chọn, cùng với các chi tiết bất thường nào khác có thể ảnh hưởng tới kết quả.

Báo cáo kết quả cũng bao gồm tất cả các thông tin cần thiết về việc nhận biết hoàn toàn mẫu thử.

Tìm kiếm

Thông tin Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6668:2000
Loại văn bảnTiêu chuẩn Việt Nam
Số hiệuTCVN6668:2000
Cơ quan ban hành
Người ký***
Lĩnh vựcCông nghiệp
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoCòn hiệu lực
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước