Tải về định dạng Word (29KB) Tải về định dạng PDF (86.4KB)

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6669:2000 về Thuốc lá điếu đầu lọc - Xác định chiều dài phần thuốc

TCVN 6669:2000

THUỐC LÁ ĐIẾU ĐẦU LỌC - XÁC ĐỊNH CHIỀU DÀI PHẦN THUỐC

Fillter cigarettes - Determination of length of tobacco portion

 

Lời nói đầu

TCVN 6669:2000 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 126 Thuốc lá và sản phẩm thuốc lá biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) ban hành;

Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

 

THUỐC LÁ ĐIẾU ĐẦU LỌC - XÁC ĐỊNH CHIỀU DÀI PHẦN THUỐC

Fillter cigarettes - Determination of length of tobacco portion

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định chiều dài phần thuốc của thuốc lá điếu đầu lọc.

2. Tiêu chuẩn trích dẫn

TCVN 6684:2000 (ISO 8243:1991), Thuốc lá điếu - Lấy mẫu.

TCVN 6670:2000, Thuốc lá điếu đầu lọc - Xác định chiều dài phần đầu lọc.

3. Thiết bị, dụng cụ

3.1. Thước đo chiều dài, có độ chính xác đến 0,1 mm.

4. Lấy mẫu

Lấy mẫu theo TCVN 6684:2000 (ISO 8243:1991).

5. Cách tiến hành

Dùng thước đo chiều dài của 10 điếu thuốc với độ chính xác đến 0,1 mm. Lấy kết quả, L1, là trung bình cộng của 10 lần xác định.

6. Tính toán kết quả

Chiều dài phần thuốc, L, tính bằng milimet, theo công thức sau:

L = L1 - L2

trong đó

L1 là chiều dài điếu, tính bằng milimet;

L2 là chiều dài phần đầu lọc xác định được trong TCVN 6670:2000, tính bằng milimet.

7. Báo cáo kết quả

Báo cáo kết quả phải chỉ ra phương pháp sử dụng và kết quả thu được. Cũng phải đề cập đến tất cả các chi tiết thao tác không quy định trong tiêu chuẩn này, hoặc tùy ý lựa chọn, cùng với các chi tiết bất thường nào khác có thể ảnh hưởng tới kết quả.

Báo cáo kết quả cũng bao gồm tất cả các thông tin cần thiết về việc nhận biết hoàn toàn mẫu thử.

Tìm kiếm

Thông tin Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6669:2000
Loại văn bảnTiêu chuẩn Việt Nam
Số hiệuTCVN6669:2000
Cơ quan ban hành
Người ký***
Lĩnh vựcCông nghiệp
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoCòn hiệu lực
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước