Tải về định dạng Word (888KB) Tải về định dạng PDF (1.7MB)

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7021:2002 (ISO 3971:1977) về máy xay xát thóc gạo - ký hiệu và thuật ngữ tương đương do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 7021:2002

(ISO 3971:1977)

MÁY XAY XÁT THÓC GẠO - KÝ HIỆU VÀ THUẬT NGỮ TƯƠNG ĐƯƠNG

Rice milling – Symbols and equivalent terms

Lời nói đầu

TCVN 7021:2002 tương đương với ISO 3971:1977

TCVN 7021:2002 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 23 Máy kéo và máy dùng trong nông lâm nghiệp biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Vụ Khoa học công nghệ và chất lượng sản phẩm thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.

 

MÁY XAY XÁT THÓC GẠO- KÝ HIỆU VÀ THUẬT NGỮ TƯƠNG ĐƯƠNG

Rice milling – Symbols and equivalent terms

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này xác lập những thuật ngữ tương đương bằng tiếng Anh và tiếng Việt đối với giải phẫu lúa gạo và cả những ký hiệu và thuật ngữ tương đương bằng tiếng Anh và tiếng Việt cho thiết bị và máy xay xát thóc gạo.

2. Tiêu chuẩn trích dẫn

ISO 5527 Cây ngũ gốc và hạt đậu[1]) – Từ vựng (Cereals and pulses – Vocabulary).

3. Định nghĩa

Trong tiêu chuẩn này sử dụng các định nghĩa theo ISO 5527.

4. Giải phẫu lúa gạo

Số TT

Tiếng Việt

Tiếng Anh

1

Lúa, thóc – hạt

Rice – fruit

 

Thóc lúa hoặc lúa chưa xay

Paddy or Rough Rice

A

Trấu

Husk or Hull

a

Vỏ trấu

Empty glumes

c

Mày hoa

Floral glumes

d

Râu thóc

Awn

B

Hạt thóc

Caryopsis

b

Phôi

Embryo or Germ

2

Mặt cắt dọc

Longitudinal section

a

Vỏ trấu

Empty glumes

b

Phôi

Embryo

c

Nôi nhũ

Endosperm

d

Tế bào alơrôn

Aleurone cells

e

Vỏ hạt thóc và ngoại nhũ

Pericarp and perisperm

f

Mày hoa

Floral glumes

g

Đầu nhụy

Stylo and stigma

i

Đỉnh

Apex

3

Mặt cắt ngang

Cross-section

A

Mày hoa

Flowering glume

a

Lông

Hair

b-c

Các lớp mày hoa

Floral glume layers

d-e

 

 

B

Hạt thóc

Caryopsis

f

Vỏ hạt thóc

Pericarp

g

Vỏ hạt

Testa

h

Ngoại nhũ

Perisperm

i

Tế bào alơrôn

Aleurone cells

j

Nội nhũ bên trong

Inner endosperm

4

Gạo đã xát

Milled rice

a

Các vết tế bào alơrôn

Traces of aleurone cells

b

Nội nhũ bên trong

Inner endosperm

5

Tinh bột gạo

Rice starch

5. Sơ đồ xay xát thóc gạo

Số TT

Tiếng Việt

Tiếng Anh

1

Làm sạch sơ bộ

Pre-cleaning

2

Làm sạch

Cleaning

3

Phân loại thóc

Paddy grading

4

Bóc vỏ thóc

Husking

5

Phân ly trấu

Husk separation

6

Phân ly gạo đã bóc vỏ trấu

Husked rice separation

7

Phân ly hạt xanh non

Green kernel sepatation

8

Xát trắng và xoa bóng

Whitening and polishing

9

Phân loại gạo nguyên, gạo gẫy và tấm

Rice and brokens grading

10

Đánh bóng

Glazing

11

Xoa dầu

Oiling

12

Phân loại các sản phẩm bột

Floury products grading

5.1. Làm sạch sơ bộ - Làm sạch – Phân loại thóc

Số TT

Tiếng Việt

Tiếng Anh

1

Máy sàng thô

Scalping machine Scalperator

2

Sàng

Riddle

3

Máy cắt râu thóc kiểu đứng

Vertical beard cutting machine Vertical awner

 

Máy xát trục đứng

 

4

Mắt cắt râu thóc kiểu nằm ngang

Horizontal beard cutting machine Horizontal awner

 

Máy xát trục nằm ngang

 

5

Quạt và sàng phân ly hoặc máy làm sạch thóc gạo

Fan and screen separator or Paddy cleaner

6

Sàng quay phân loại hoặc sàng phẳng

Rotary sieve classifier or Plansifter

7

Trống phân loại có đục lỗ khe

Slot perforated grading cylinder

8

Lồng phân loại kiểu dây thép bố trí theo đường xoắn ốc

Wire spiral grading cylinder

9

Thiết bị phân ly bằng từ tính

Magnetic separator

10

Trống phân loại có ổ lõm

Indented cylinder

11

Đĩa phân ly có ổ lõm

Indented disc (disk) sebarstor

5.2. Bóc vỏ thóc – Phân ly trấu và hạt xanh non

Số TT

Tiếng Việt

Tiếng Anh

1

Máy bóc vỏ thóc kiểu đĩa

Disk husker

2

Máy bóc vỏ thóc kiểu đĩa bọc cao su

Rubber and disk husker

3

Máy bóc vỏ thóc bằng quả lô cao su

Rubber roll husker

4

Máy bóc vỏ thóc kiểu đai cao su

Rubber belt husker

5

Thiết bị phân loại kiểu sàng quay hoặc sàng phẳng

Rotary sieve classifier Plansiftier

6

Thiết bị tách trấu kiểu hút có sàng

Husk suction separator with ride

7

Thiết bị tách trấu kiểu hút có sàng ở trên

Husk suction separator with superior riddle

8

Thiết bị tách trấu kiểu hút

Husk suction separator

9

Thiết bị tách trấu bằng giảm áp

Husk depression separator

10

Thiết bị tách trấu bằng áp lực

Husk pressure separator

11

Máy phân ly thóc gạo

Paddy separator

12

Máy phân ly thóc gạo theo trọng lượng riêng

Sprcfic gravity paddy separator

13

Máy phân ly thóc gạo bằng sàng tĩnh

Static screen paddy separator

14

Trống phân loại có đục lỗ khe

Slot perfotated grading cylinder

15

Lồng phân loại kiểu dây thép bố trí theo đường xoắn ốc

Wire spiral grading culinder

5.3. Xát trắng – Xoa dầu – Đánh bóng

Số TT

Tiếng Việt

Tiếng Anh

1

Quả lô xát trắng hoặc xay xát hình côn

Whitening or pearling cone

2

Quả lô xát trắng hoặc xay xát hình côn ngược

Inverted whitening or pearling cone

3

Máy xát trắng theo đường xoắn ốc

Helix whitening machine

4

Máy xát và xoa bóng gạo

Huller and polisher

5

Máy bóc cám hoặc giã đập bóc tách cám

Hulling or tamping machine

6

Máy xát trắng kiểu trục vít

Screw whitener

7

Máy xoa bóng hoặc chải bóng

Polisher or brush

8

Máy xoa bóng hoặc chải bóng trục ngang

Horizontal polisher or brush

9

Trống đánh bóng

Glazing drum

10

Bộ điều cỉnh lượng cung cấp bột tan

Talc feed regulator

11

Bộ điều chỉnh lượng cung cấp glucô

Glucose feed regulator

12

Sàng gạo đã đánh bóng

Riddle for glazed rice

13

Trống xoa dầu

Oiling drm

14

Làm nóng khi xoa dầu hoặc đường xoắn ốc xoa dầu

Oiling worm or helix

15

Bộ hâm nóng dầu

Oil heater

16

Bộ điều chỉnh lượng cung cấp dầu

Oil-feed regulator

17

Máy đánh bóng kiểu vít xoắn

Helix glazing machine

5.4. Phân loại gạo, các sản phẩm bị gẫy và bột

Số TT

Tiếng Việt

Tiếng Anh

1

Sàng quay phân loại (sàng phẳng) gạo xát

Rotary sieve classitier (Plan-sifter) for milled rice

2

Sàng

Riddle

3

Trống phân loại có ổ lõm

Indented cylinder

4

Đĩa phân ly có ổ lõm

Indented disc (disk) separator

5

Trống phân loại có đục lỗ khe

Slot perforated grading cylinder

6

Lồng phân loại kiểu dây thép bố trí theo đường xoắn

Wire spiral grading cylinder

7

Máy phân ly theo trọng lượng riêng

Specific gravity separator

8

Sàng quay phân loại (sàng phẳng) các sản phẩm bột

Rotary sirve classifier (Plan-sifter) for floury products

9

Guồng sáu cạnh

Hexagonal reel

10

Thiết bị trộn

Mixer

11

Máy hút cám

Bran sacking machine

5.5. Thiết bị phụ

Số TT

Tiếng Việt

Tiếng Anh

1

Lưới thép

Wire tissure

2

Tấm phẳng có đục các lỗ khe

Slot perforated plate

3

Tấm phẳng có khoan các lỗ tròn

Round hole perforated  plate

4

Lồng phân loại kiểu dây thép bố trí theo đường xoắn

Wire spiral grading cylinder

5

Đĩa phân loại có hốc

Pocket discs (disks)

6

Đĩa phân loại có ổ lõm

Indented discs (disks)

7

Trống phân loại có đục lỗ khe

Slot perforated grading cylinder

8

Quạt hút hoặc quạt thông gió

Suction fan (Aspirator) or fan (Ventilator)

9

Bộ lọc hút

Suction filter

10

Bộ lọc áp lực

Pressure filter

11

Hộp giảm áp vít tải

Depresson chest with screwconveyer

12

Thiết bị phân ly kiểu xiclon

Cyclone separator

13

Thiết bị phân ly kiểu xiclon ở phần trên

Super cyclone separator

14

Bộ lọc không khí

Air cleaner

5.6. Thiết bị phụ

Số TT

Tiếng Việt

Tiếng Anh

1

Gầu chuyển nâng

Bucket elevator

2

Vít tải

Screw conveyer

3

Băng tải đai

Belt conveyer

4

Băng tải kiểu xích

Chain conveyer

5

Ống chuyền đóng bao

Sacker tube conveyer

6

Quạt chuyền (giây chuyền kiểu khí động)

Pneumatic conveyer

7

Vít tải đóng bao

Spial sack slide

8

Thiết bị đo thể tích

Volumetric measure

9

Cân tự động

Automatic scale

10

Cân đóng bao

Sacking scale

11

Cân đòn

Beam scale

12

Phễu

Hopper

13

Thùng chứa

Bin

14

Ống xả đóng bao

Sacking spout

15

Thùng đóng bao

Sacking bin

5.7. Sơ đồ hệ thống xay xát thóc gạo

Tiêu chuẩn này giới thiệu sơ đồ hệ thống xay xát thóc gạo của một số nước (xem phụ lục từ A đến J).

 

PHỤ LỤC A

Sơ đồ hệ thống xay xát thóc gạo (Ý – Châu Âu)

Số TT

Tiếng Việt

Tiếng Anh

1

Phễu

Hopper

2

Cân tự động

Automatic scale

3

Xiclon

Cyclone

4

Quạt và sàng phân ly

Fan and screen separator

5

Máy hút (quạt hút)

Aspirator (Suction fan)

6

Sàng phẳng

Plansifter

7

Xiclon

Cyclone

8

Trống phân loại có đục lỗ khe

Slot perfotated grading cylinder

9

Thiết bị phân ly bằng từ tính

Magnetic separator

10

Thùng chứa

Bin

11

Máy bóc bỏ thóc bằng quả lô cao su

Rubber roll huskes

12

Máy bóc vỏ thóc kiểu đĩa

Disc (disk) husker

13

Xiclon

Cyclone

14

Máy hút (Quạt hút)

Aspirator (Suction fan)

15

Sàng phẳng

Plansifter

16

Xiclon

Cyclone

17

Thiết bị tách trấu bằng giảm áp

Husk depression separator

18

Máy hút (Quạt hút)

Aspirator (Suction fan)

19

Máy phân ly thóc gạo

Paddy separator

20

Lồng phân loại kiểu dây thép bố trí theo đường xoắn

Wire spiral grading cylinder

21

Thiết bị tách trấu bằng áp lực

Husk pressure separator

22

Trống phân loại có đục lỗ khe

Slot perforated grading cylinder

23

Thùng chứa

Bin

24

Thùng chứa

Bin

25

Vít tải có quạt hút

Screw conveyer with aspiratic

26

Quả lô côn xát trắng thứ nhất

1st Whitening cone

27

Vít tải cám

Screw conveyer for bran

28

Thùng chứa

Bin

29

Xiclon

Cyclone

30

Quả lô côn xát trắng thứ hai

2nd Whitening cone

31

Quạt hút

Aspirator (Suction fan)

32

Thùng chứa

Bin

33

Quạt hút

Aspirator

34

Bộ lọc hút

Suction filter

35

Quả lô côn xát trắng thứ ba

3rd Whitening cone

36

Thùng chứa

Bin

37

Sàng phẳng

Plansifter

38

Quả lô côn xát trắng thứ tư

4th Whitening cone

39

Thùng chứa

Bin

40

Vít tải gạo đi xoa bóng

Screw conveyer for polishings

41

Máy xoa bóng

Polisher

42

Xiclon

Cyclone

43

Quạt hút

Aspirator

44

Bình lọc không khí

Air cleaner

45

Sàng phẳng

Plansifter

46

Trống phân loại có ổ lõm

Indented cylinder

47

Trống phân loại có ổ lõm

Indented cylinder

48

Trống phân loại có ổ lõm

Indented cylinder

49

Lồng phân loại kiểu dây thép bố trí theo đường xoắn

Wire spiral grading cylinder

50

Thiết bị đo thể tích

Vulumetric measure

51

Cân tự động

Automatic scale

52

Thùng chứa gạo xát

Bin for milled rice

53

Cân đòn

Beam scale

54

Bộ điều chỉnh lượng cung cấp dầu

Oil-feed regulator

55

Trống xoa dầu

Oiling drum

56

Thùng đóng bao

Sacking bin

57

Thùng chứa

Bin

58

Bộ điều chỉnh lượng cung cấp glucô

Glucose feed regulator

59

Bộ điều chỉnh lượng cung cấp bột tan

Talc feed regulator

60

Máy đánh bóng kiểu vít xoắn

Helix glazing machine

61

Trống đánh bóng

Glazing drum

62

Sàng phẳng

Plansifter

63

Thùng chứa

Bin

64

Cân đòn

Beam scale

A

Bụi

Dust

C

Đất, hạt cốc

Earth, Seeds

 B

Cộng rơm, tạp chất

Straw, Impurities

D

Bụi

Dust

E

Đá sạn

Small stones

F

Bổi các mảnh vụn

Husk particles

G

Cám bóc vỏ thóc, cám xay

Huskingbran

H

Thóc bị gẫy vỡ

Raw brokens

I

Bụi

Dust

J

Trấu

Husks (e), Hulls (a)

K

Thu hồi gạo lật

Husked rice (Brown rice) recovered

L

Hạt chưa chín hẳn

Light unrepe kernels

M

Hạt xanh non

Green kernels

N

Bổi, các mảnh trấu vụn

Husk particles

O

Tấm lớn, gạo nguyên loại hai

Big brokens (e), second heads (a)

P

Cám

Bran

Q

Mầm thóc

Gerns

R

Các mảnh vỡ

Chips

S

Xoa bóng

Polishings

T

Bổi, các mảnh trấu vụn

Husk particles

U

Tấm nhỏ

Small brokens

V

Tấm lớn nhất

Biggest brokens

W

Tấm lớn

Big brokens

X

Tấm

Brokens

Y

Hạt gạo phấn

Chalky kernels

Z

Các mảnh vỡ các tảng glucô và bột tan (talc)

Chips Glucose and talcum lumps (e) English (a) American

 

 

PHỤ LỤC B

Sơ đồ hệ thống xay xát thóc gạo (Mỹ)

Số TT

Tiếng Việt

Tiếng Anh

1

Phễu

Hopper

2

Xiclon

Cyclone

3

Quạt và sàng phân ly

Fan and screen separator

4

Thiết bị phân ly bằng từ tính

Magnetic separator

5

Máy cắt râu thóc kiểu nằm ngang hoặc máy xát trục ngang

Horizontal beard cutting machine or Horizontal awner (e)

6

Đĩa phân ly có ổ lõm

Indented disk separator

7

Thùng chứa

Bin

8

Máy bóc vỏ thóc kiểu đĩa

Disc (Disk) husker

9

Máy bóc vỏ thóc kiểu đai cao su

Rubber belt husker

10

Thiết bị tách trấu kiểu hút có sàng ở trên

Husk suction separator with superior riddle

11

Máy phân ly thóc gạo

Paddy separator

12

Máy bóc cám hoặc giã đập bóc tách cám

Hulling or tamping machine

13

Thiết bị tách trấu kiểu hút có sàng ở trên

Husk suction separator with superior riddle

14

Máy bóc cám hoặc giã đập bóc tách cám

Hulling or tamping machine

15

Thiết bị tách trấu kiểu hút có sàng ở trên

Husk suction separator with superior riddle

16

Máy xoa bóng hoặc chải bóng

Polesher or brush

17

Đĩa phân ly có ổ lõm

Indented disk separator

A

Bụi

Dust

B

Cộng rơm, tạp chất

Straw, Impurities

C

Đất, hạt ngoại lai

Earth, foreign seeds

 

Các mảnh vụn kim loại

Iron particles

D

Trấu

Hulls (a) or Husks (e)

E

Cám

Bran

F

Cám nhận được từ xoa bóng

Polishings

G

Cám nhận được từ xoa bóng

Polishings

H

Gạo nấy bia (Mỹ), tấm nhỏ

Brewers rice (a), Small brokens

I

Các sản phẩm lọt qua sàng (Mỹ), tấm (Anh)

Screenings (a), Brokens (e)

L

Gạo nguyên loại hai (Mỹ), tấm lớn (Anh)

Second heads (a), Big brokens (a)

M

Gạo nguyên

Whole rice or head rice

(e) English

(a) American

 

 

PHỤ LỤC C

Sơ đồ hệ thống xay xát thóc gạo (Nhật)

Số TT

Tiếng Việt

Tiếng Anh

I0

Các công đoạn thực hiện tại nông trại

Operations made in farm

1

Phễu đổ thóc

Paddy hopper

2

Máy bóc vỏ thóc bằng quả lô cao su

Rubber roll husker

3

Thiết bị tách trấu bằng áp lực

Husk pressure separator

4

Máy phân ly thóc gạo bằng sàng tĩnh

Static screen paddy separator

II0

Các công đoạn thực hiện ở máy xay xát thóc gạo

Operations made in rice mill

5

Thùng chứa gạo lật

Bin of husked rice

6

Máy bóc cám hoặc giã đập bóc tách cám

Mulling or tamping

7

Máy xoa bóng trục ngang

Horizontal polisher

8

Quạt hút cám

Bran aspirator

9

Thiết bị phân ly kiểu xiclon

Cyclone separator

A

Trấu

Husks (e), Hulls (a)

B

Cám

Bran

C

Gạo nguyên

Head rice

(e) English

(a) American

 

PHỤ LỤC D

Sơ đồ hệ thống xay xát thóc gạo (Valencia  - Tây Ban Nha)

Số TT

Tiếng Việt

Tiếng Anh

1

Phễu đổ thóc

Hopper

2

Thiết bị phân ly kiểu xiclon

Cyclone separator

3

Quạt và sàng phân ly

Fan and screen separator

4

Máy bóc vỏ thóc bằng quả lô cao su

Rubber roll husker

5

Thiết bị tách trấu kiểu hút có sàng ở trên

Husk suction separator with superior riddle

6

Trống phân lọai có ổ lõm

Indented cylinder

7

Quả lô côn xát trắng thứ nhất

1st Whitening cone

8

Quả lô côn xát trắng thứ hai

2nd Whitening cone

9

Máy hút hoặc quạt hút

Aspirator or suction fan

10

Thiết bị phân ly kiểu xiclon

Cyclone separator

11

Quả lô con xát trắng thứ ba

3rd Whitening cone

12

Guồng sáu cạnh

Hexagonal reel

13

Máy xoa bóng

Polisher

14

Sàng phân ly

Riddle or screen separator

15

Máy hút

Aspirator

16

Trống phân loại có ổ lõm

Indented cylinder

17

Thiết bị phân ly kiểu xiclon

Cyclone separator

18

Trống phân loại có ổ lõm

Indented cylinder

A

Bụi

Dust

B

Đất

Earth

C

Tạp chất nhẹ

Lingt impuriries

D

Tạp chất nặng

Heavy impurities

E

Trấu

Husks (e), Hulls (a)

F

Cám trấu

Huskingbran (e)

Huskingbran (a)

G

Cám

Bran

H

Mầm thóc, mảnh vỡ

Germs chips

I

Các sản phẩm bột bẩn

Dusty floury substances

J

Tấm nhỏ (Anh), gạo để nấu bia (Mỹ)

Small brokens (e), Brewers rice

K

Gạo nguyên

Whole rice or head rice

L

Tấm lớn

Big brokens (e)

M

Tấm

Brokens

N

Các sản phẩm bột bẩn

Dusty floury substances

(e) English

(a) American

 

PHỤ LỤC E

Sơ đồ hệ thống xay xát thóc gạo (Việt Nam)

Số TT

Tiếng Việt

Tiếng Anh

1

Phễu đổ thóc

Hopper

2

Sàng phân ly

Screen separator

3

Thùng chứa

Bin

4

Vít tải

Screw conveyer

5

Xiclon

Cyclone

6

Quạt và sàng phân ly

Fan and screen separator

7

Máy bóc vỏ thóc kiểu đĩa

Disk (dics) husker

8

Sàng phẳng

Plansifter

9

Guồng sáu cạnh

Hexagonal reel

10

Thiết bị tách trấu kiểu hút

Husk suction separator

11

Máy phân ly thóc gạo

Paddy separator

12

Quả lô côn xát trắng thứ nhất

1st Whitening cone

13

Guồng sáu cạnh

Hexagonal reel

14

Vít tải

Screw conveyer under suction

15

Sàng phẳng

Plansifter

16

Quả lô côn xát thứ hai

2nd Whitening cone

17

Xiclon

Cyclone

18

Quạt hút

Aspirator

19

Sàng phẳng

Plansifter

20

Quả lô côn xát trắng thứ ba

3rd Whitening cone

21

Sàng phẳng

Aspirator

22

Máy xoa bóng hoặc chải bóng

Polisher or brush

23

Quạt hút

Aspirator

24

Xiclon

Cyclone

25

Bộ lọc không khí

Air cleaner

26

Sàng phẳng

Plansifter

A

Bụi

Dust

B

Thóc gãy vỡ

Raw brokens

C

Cám bóc vỏ thóc (cám xay)

Hulling bran (a), Husking bran (e)

D

Trấu

Hulls (a), Husks (e)

E

Tấm nhỏ, mầm thóc

Small brokens, germs

F

Cám

Bran

G

Sản phẩm bột bẩn

Dusty floury substances

H

Sản phẩm bột bẩn, tạp chất còn sót lại

Dusty floury substances, fragme

I

Tấm loại 1

Brokens No.1

J

Tấm loại 2

Brokens No.2

K

Tấm loại 3

Brokens No.3

L

Gạo nguyên

Whole rice or head rice

(a) American

(e) English

 

PHỤ LỤC F

Sơ đồ hệ thống xay xát thóc gạo (Miến Điện)

Số TT

Tiếng Việt

Tiếng Anh

1

Phễu đổ thóc

Hopper

2

Thiết bị phân ly kiểu xiclon

Cyclone separator

3

Quạt và sàng phân ly

Fan and screen separator

4

Máy bóc vỏ thóc kiểu đĩa

Disc (disk) husker

5

Sàng phẳng

Plansifter

6

Thiết bị tách trấu kiểu hút

Husk suction sepatator

7

Máy phân ly thóc gạo

Paddy separator

8

Vít tải

Screw conveyer

9

Quả lô côn xát trắng thứ nhất

1st Whitening cone

10

Quả lô côn xát trắng thứ hai

2nd Whitening cone

11

Quả lô côn xát trắng thứ ba

3rd Whitening cone

12

Quạt hút

Aspirator (suction fan)

13

Máy xoa bóng hoặc chải bóng

Polisher or brush

14

Sàng phẳng

Plansigter

15

Quạt hút

Aspirator

16

Xiclon

Cyclone

17

Bộ lọc không khí

Air cleaner

18

Trống phân loại có ổ lõm

Indented cylinder

A

Bụi

Dust , earth

B

Tạp chất

Impurities

C

Trấu

Hulls (a), Husks (e)

D

Cám bóc vỏ thóc (cám xay)

Hulling bran (a), Husking bran (e)

E

Cám, xoa bóng

Bran, polishings

F

Sản phẩm bột bẩn

Dusty floury substances

G

Sản phẩm bột bẩn, tạp chất còn sót lại

Dusty floury substances, fragments

H

Tấm nhỏ (Anh), gạo để nấu bia (Mỹ)

Small brokens (a), Bewers rice (e)

I

Tấm

Brokens

J

Gạo nguyên loại hai (Mỹ), Tấm lớn (Anh)

Second heads (a), Big brokens (e)

K

Gạo nguyên

Whole rice

(a) American

(e) English

 

PHỤ LỤC G

Sơ đồ hệ thống xay xát thóc gạo (Philippin)

Số TT

Tiếng Việt

Tiếng Anh

1

Phễu đổ thóc

Hopper

2

Thiết bị phân ly bằng từ tính

Magnetic separator

3

Sàng thóc

Riddle (Paddy riddle)

4

Trống phân loại có đục lỗ khe

Slot perforated grading cylinder

5

Máy bóc vỏ thóc kiểu đĩa

Disc (disk) husker

6

Guồng sáu cạnh

Hexagonal reel

7

Thiết bị tách trấu kiểu hút

Husk suction separator

8

Máy phân ly thóc gạo

Paddy separator

9

Quả lô côn xát trắng thứ nhất

1st Whitening cone

10

Thiết bị phân ly kiểu xiclon

Cyclone separator

11

Guồng sáu cạnh

Hexagonal reel

12

Quả lô côn xát trắng thứ hai

2nd Whitening cone

13

Thiết bị phân ly kiểu xiclon

Cyclone separator

14

Guồng sáu cạnh

Hexagonal reel

15

Quạt hút

Aspirator

16

Thiết bị phân ly kiểu xiclon

Cyclone separator

17

Bộ lọc không khí

Air cleaner

18

Thùng chứa gạo xát

Bin for milled rice

19

Cân đòn

Beam scale

A

Đất, tạp chất

Earth, Impuriries

B

Trấu

Hulls (a), Husks (e)

C

Cám bóc vỏ thóc (cám xay)

Hulling bran (a), Husking bran (e)

D

Cám bóc vỏ thóc (cám xay)

Hulling bran (a), Husking bran (e)

E

Sản phẩm bột bẩn

Dusty floury substances

F

Cám

Bran

G

Tấm nhỏ

Small brokens

H

Sản phẩm bột bẩn

Dusty floury substances

I

Cám và xoa bóng

Bran and polishings

J

Tấm nhỏ

Small brokens

K

Sản phẩm bột bẩn, tạp chất còn sót lại

Dusty floury substances and fragments

(a) American

(e) English

 

PHỤ LỤC H

Sơ đồ hệ thống xay xát thóc gạo (Thái Lan)

Số TT

Tiếng Việt

Tiếng Anh

1

Phễu đổ thóc

Hopper

2

Thiết bị phân ly kiểu xiclon

Cyclone separator

3

Quạt hút

Aspirator

4

Bình lọc không khí

Air cleaner

5

Sàng phẳng

Plansifter

6

Quạt hút

Aspirator

7

Thiết bị phân ly kiểu xiclon

Cyclone separator

8

Bộ lọc không khí

Air cleaner

9

Sàng phẳng

Plansifter

10

Trống phân loại có đục lỗ khe

Slot perforated grading cylinder

11

Bình lọc không khí

Air cleaner

12

Thùng chứa

Bin

13

Máy bóc vỏ thóc kiểu đĩa

Disk husker

14

Sàng phẳng

Plansifter

15

Thiết bị tách trấu kiểu hút

Husk suction separator

16

Sàng phẳng

Plansifter

17

Sàng phẳng

Plansifter

18

Sàng phẳng

Plansifter

19

Bình lọc không khí

Air cleaner

20

Thùng chứa

Bin

21

Máy phân ly thóc gạo

Paddy separator

22

Thúng chứa

Bin

23

Máy phân ly thóc gạo

Paddy separator

24

Thùng chứa

Bin

25

Quạt hút

Aspirator

26

Quả lô con xát trắng

Whitening cone

27

Sàng phẳng

Plansifter

28

Sàng phẳng

Plansifter

29

Thiết bị phân ly kiểu xiclon

Cyclone separator

30

Quạt hút

Aspirator

31

Bình lọc không khí

Air cleaner

32

Sàng phẳng

Plansifter

33

Thùng chứa

Bin

34

Quạt hút

Aspirator

35

Quả lô côn xát trắng

Whitening cone

36

Sàng phẳng

Plansifter

37

Quạt hút

Aspirator

38

Thiết bị phân ly kiểu xiclon

Cyclone separator

39

Bộ lọc không khí

Air cleaner

40

Sàng phẳng

Plansifter

41

Sàng phẳng

Plansifter

42

Sàng phẳng

Plansifter

43

Sàng phẳng

Plansifter

44

Trống phân loại có lỗ lõm

Indented cylinder

A

Bụi

Dust

B

Bụi

Dust

C

Đất

Earth

D

Cộng rơm, tạp chất

Straw, impurities

E

Hạt cốc

Seeds

F

Cám bóc vỏ thóc (cám xay)

Husking bran

G

Trấu

Husks

H

Cám

Bran

I

Mầm thóc

Germs

J

Các mảnh vỡ

Chips

K

Cám C1

Brokens C1

L

Cám C2

Brokens C2

M

Cám A1

Brokens A1

N

Gạo nguyên

Whole rice or head rice

 

PHỤ LỤC I

Sơ đồ hệ thống xay xát thóc gạo (Án Độ)

Số TT

Tiếng Việt

Tiếng Anh

1

Phễu đổ thóc

Hopper

2

Sàng thóc

Riddle (Paddy diddle)

3

Máy bóc vỏ thóc kiểu đĩa

Disc (disk) husker

4

Thiết bị tách trấu kiểu hút có sàng ở trên

Husk suction separator with superior riddle

5

Máy phân ly thóc gạo

Paddy separator

6

Quả lô côn xát trắng thứ nhất

1st Whitening cone

7

Quả lô côn xát trắng thứ hai

2nd Whitening cone

8

Sàng phẳng

Plansifter

9

Quạt hút

Aspirator

10

Thiết bị phân ly kiểu xiclon

Cyclone separator

11

Bộ lọc không khí

Air cleaner

A

Trấu

Husks (e), Hulls (a)

B

Cám bóc vỏ thóc (cám xay)

Husking bran (e), Hulling bran (a)

B1

Cám

Bran

B2

Cám

Bran

C

Sản phẩm bột bẩn

Dusty floury substances

D

Gạo nguyên

Head rice

E

Tấm lớn (Anh), gạo nguyên loại hai (Mỹ)

Big brokens (e), Second heads (a)

F

Tấm

Brokens

G

Tấm nhỏ

Small brokens

(e) English

(a) American

PHỤ LỤC J

Sơ đồ hệ thống xay xát thóc gạo (Inđônesia)

Số TT

Tiếng Việt

Tiếng Anh

1

Phễu đổ thóc

Hopper

2

Quạt và sàng phân ly

Fan and screan separator

3

Máy bóc vỏ thóc kiểu đĩa

Disk husker

4

Sàng phẳng

Plansifter

5

Thiết bị tách trấu kiểu hút

Husk suction separator

6

Máy phân ly thóc gạo

Paddy separator

7

Máy xát và xoa bóng

Huller and polisher

8

Sàng phẳng

Plansifter

9

Sàng phẳng

Plansifter

10

Quạt hút

Aspirator

11

Xiclon

Cyclone

12

Bộ lọc không khí

Air cleaner

A

Trấu

Husking bran, raw brokens

B

Cám bóc vỏ (cám xay), thóc gẫy vỡ

Husks

C

Sản phẩm bột bẩn

Dusty floury substances

D

Cám, các mảnh vỡ

Bran, Chips

E

Mầm thóc, tấm nhỏ

Germs, Small brokens

F

Tấm

Brokens

G

Gạo nguyên

Whole rice or head rice

 [1] Đang biên soạn.

Tìm kiếm

Thông tin Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7021:2002
Loại văn bảnTiêu chuẩn Việt Nam
Số hiệuTCVN7021:2002
Cơ quan ban hành
Người ký***
Lĩnh vựcNông nghiệp
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoCòn hiệu lực
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước