Tải về định dạng Word (63KB)

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7042:2002 về bia hơi - quy định kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 7042:2002

BIA HƠI – QUI ĐỊNH KỸ THUẬT
Draught beer – Specification

1 Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các sản phẩm bia hơi, không đóng chai, không đóng lon.

2 Tiêu chuẩn viện dẫn

Quyết định 3742/2001/QĐ-BYT: "Qui định danh mục các chất phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm".

Quyết định 1329/2002/BYT/QĐ: "Tiêu chuẩn vệ sinh nước ăn uống".

Quyết định 178/1999/QĐ - TTg: "Qui chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu".

TCVN 4830-89 (ISO 6888 : 1983) Vi sinh vật học. Hướng dẫn chung về phương pháp đếm vi khuẩn Staphylococcus aureus. Kỹ thuật đếm khuẩn lạc.

TCVN 4882 : 2001 (4831 : 1991) Vi sinh vật học. Hướng dẫn chung về định lượng coliform. Kỹ thuật đếm số có xác suất lớn nhất.

TCVN 4991-89 (ISO 7937 : 1985) Vi sinh vật học. Hướng dẫn chung về phương pháp đếm Clostridium perfringens. Kỹ thuật đếm khuẩn lạc.

TCVN 5165 - 90 Sản phẩm thực phẩm. Phương pháp xác định tổng số vi khuẩn hiếu khí.

TCVN 5166 - 90 Sản phẩm thực phẩm. Phương pháp xác định tổng số bào tử nấm men, nấm mốc.

TCVN 5562 : 1991 Bia. Phương pháp xác định hàm lượng etanol (cồn).

TCVN 5564 : 1991 Bia. Phương pháp xác định độ axit.

TCVN 5565 : 1991 Bia. Phương pháp xác định hàm lượng chất hoà tan ban đầu.

TCVN 5989 : 1995 (ISO 5666/1 : 1983) Chất lượng nước. Xác định thủy ngân tổng số bằng quang phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa. Phương pháp sau khi xử lý với tia cực tím.

TCVN 6058 : 1995 Bia. Phương pháp xác định điaxetyl và các chất diaxeton khác.

TCVN 6063 : 1995 Bia. Phân tích cảm quan – Phương pháp cho điểm.

TCVN 6193 : 1996 (ISO 8288 : 1996) Chất lượng nước. Xác định coban, niken, đồng, kẽm, cađimi và chì. Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa.

TCVN 6626 : 2000 (ISO 11969 : 1996) Chất lượng nước. Xác định hàm lượng asen. Phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử.

TCVN 6846 : 2001 (ISO 7251 : 1993) Vi sinh vật học. Hướng dẫn chung về định lượng E.coli giả định. Kỹ thuật đếm số có xác suất lớn nhất.

3 Định nghĩa

Trong tiêu chuẩn này áp dụng định nghĩa sau:

3.1 Bia hơi (Draught beer): Đồ uống lên men có độ cồn thấp, được làm từ nguyên liệu chính là malt đại mạch, hoa houblon, nấm men bia, và nước.

4 Yêu cầu kỹ thuật

4.1 Nguyên liệu chính

– Malt đại mạch, hoa houblon, nấm men bia: theo các tiêu chuẩn tương ứng;

– Nước: theo Quyết định số 1329/2002 của Bộ Y Tế về "Tiêu chuẩn vệ sinh nước ăn uống".

4.2 Yêu cầu về cảm quan Các chỉ tiêu cảm quan của bia hơi được quy định trong bảng 1. Bảng 1 – Yêu cầu cảm quan của bia hơi

Tên chỉ tiêu

Yêu cầu

1. Màu sắc

Đặc trưng của từng loại sản phẩm

2. Mùi

Đặc trưng của bia sản xuất từ hoa houblon và malt đại mạch, không có mùi lạ

3. Vị

Đặc trưng của bia sản xuất từ hoa houblon và malt đại mạch, không có vị lạ

4. Bọt

Bọt trắng, mịn

5. Trạng thái

Đặc trưng của từng loại sản phẩm

4.3 Yêu cầu về hóa hoá học

Các chỉ tiêu hóa học của bia hơi được quy định trong bảng 2.

Bảng 2 – Yêu cầu đối với các chỉ tiêu hoá lý

Tên chỉ tiêu

Mức

1. Độ axit, số mililit NaOH 1 N trung hòa hết 100 ml bia hơi đã đuổi

hết CO 2 , không lớn hơn

1,8

2. Hàm lượng diaxetyl, mg/l, không lớn hơn

0,2

3. Hàm lượng etanol (cồn), % (V/V)

Theo tiêu chuẩn đã được công bố của nhà sản xuất

4. Hàm lượng chất hoà tan ban đầu

4.4 Giới hạn hàm lượng kim loại nặng

Giới hạn tối đa hàm lượng kim loại nặng của bia hơi được quy định trong bảng 3. Bảng 3 – Giới hạn tối đa hàm lượng kim loại nặng của bia hơi

Tên chỉ tiêu

Giíi h¹n tèi ®a (mg/l)

1. Asen (As)

0,1

2. Ch× (Pb)

0,2

3. Thuû ng©n (Hg)

0,05

4. Cadimi (Cd)

1,0

5. §ång (Cu)

5,0

6. KÏm (Zn)

2,0

4.5 Yêu cầu về vi sinh vật

Các chỉ tiêu về vi sinh vật của bia hơi được quy định trong bảng 4.

Bảng 4 – Các chỉ tiêu vi sinh vật của bia hơi

Tên chỉ tiêu

Giới hạn tối đa

1. Tổng số vi sinh vật hiếu khí, số khuẩn lạc trong 1 ml sản phẩm

10 3

2. Coliforms, số vi khuẩn trong 1 ml sản phẩm

50

3. E.coli, số vi khuẩn trong 1 ml sản phẩm

0

4. S.aureus, số vi khuẩn trong 1 ml sản phẩm

0

5. Cl.perfringens, số vi khuẩn trong 1 ml sản phẩm

0

6. Tổng số nấm men-nấm mốc, số khuẩn lạc trong 1 ml sản phẩm

10 2

4.6 Phụ gia thực phẩm

Phụ gia thực phẩm: theo "Qui định danh mục các chất phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm" ban hành kèm theo Quyết định số 3742/2001/QĐ-BYT.

5 Phương pháp thử

5.1 Phân tích cảm quan, theo TCVN 6063 : 1995.

5.2 Xác định độ axit, theo TCVN 5564 : 1991.

5.3 Xác định diaxetyl, theo TCVN 6058 : 1995.

5.4 Xác định hàm lượng etanol, theo TCVN 5562 : 1991.

5.5 Xác định chất hoà tan ban đầu theo TCVN 5565 : 1991

5.6 Xác định hàm lượng asen, theo TCVN 6626 : 2000 (ISO 11969 : 1996).

5.7 Xác định thủy ngân tổng số, theo TCVN 5989 : 1995 (ISO 5666/1 : 1983).

5.8 Xác định đồng, kẽm, chì và cadimi theo TCVN 6193 : 1996 (ISO 8288 : 1996).

5.9 Xác định tổng số vi sinh vật hiếu khí, theo TCVN 5165 : 1990.

5.10 Xác định E.coli, theo TCVN 6846 : 2001 (ISO 7251 : 1993).

5.11 Xác định coliform, theo TCVN 4882 : 2001 (4831 : 1991).

5.12 Xác định Staphylococcus aureus, theo TCVN 4830-89 (ISO 6888 : 1983).

5.13 Xác định Cl. perfringens, theo TCVN 4991-89 (ISO 7937 : 1985).

5.14 Xác định tổng số bào tử nấm men, nấm mốc, theo TCVN 5166 - 90.

6 Bao gói, ghi nhãn, bảo quản và vận chuyển

6.1 Bao gói

Bia hơi được đựng trong thùng kín, chuyên dùng cho thực phẩm.

6.2 Ghi nhãn

Trên mỗi thùng bia phải có nhãn chứa các thông tin sau:

– tên sản phẩm: bia hơi;

– ngày sản xuất;

– cơ sở sản xuất;

– thời hạn sử dụng.

6.3 Bảo quản

Nên bảo quản bia hơi ở nhiệt độ dưới 15 0 C.

6.4 Vận chuyển

Phương tiện vận chuyển bia hơi phải khô, sạch, không có mùi lạ và không ảnh hưởng đến chất lượng của bia.

Tìm kiếm

Thông tin Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7042:2002
Loại văn bảnTiêu chuẩn Việt Nam
Số hiệuTCVN7042:2002
Cơ quan ban hành
Người ký***
Lĩnh vựcCông nghệ- Thực phẩm
Ngày ban hành31/12/2002
Ngày hiệu lực...
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái