Tải về định dạng Word (32.5KB) Tải về định dạng PDF (81KB)

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7180-4:2002 (ISO 1992-4:1974) về Tủ lạnh thương mại – Phương pháp thử - Phần 4: Thử xả băng

TCVN 7180-4:2002

ISO 1992-4:1974

TỦ LẠNH THƯƠNG MẠI - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 4: THỬ XẢ BĂNG

Commercial refrigerated cabinets - Methods of test - Part 4: Defrosting test

 

Lời nói đầu

TCVN 7180-4:2002 hoàn toàn tương đương với ISO 1992-4:1974.

TCVN 7180-4:2002 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 86 Máy lạnh biên soạn,Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

 

TỦ LẠNH THƯƠNG MẠI - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 4: THỬ XẢ BĂNG

Commercial refrigerated cabinets - Methods of test - Part 4: Defrosting test

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định quy trình thử xả băng của tủ lạnh thương mại dùng để bán và / hoặc trưng bày thực phẩm, khi được thử cùng các điều kiện như quy định đối với thử nhiệt độ (xem TCVN 7180-3:2002). Việc thử không được áp dụng cho các tủ hoặc các bộ phận của tủ dùng xả băng bằng tay.

2. Thuật ngữ và định nghĩa

2.1. Xả băng (Defrosting): Tháo tuyết, đá và nước khỏi toàn bộ các bề mặt, loại trừ các bề mặt của gói thử trong không gian ướp lạnh của tủ.

2.2. Xả băng tự động (Automatic defrosting): Việc tan băng của tủ hoặc các bộ phận của tủ mà tần suất và thời gian điều khiển xả băng và tháo nước xả băng khỏi không gian ướp lạnh không cần phải có tác động của người sử dụng.

2.3. Xả băng nửa tự động (Semi-automatic defrosting): Xả băng của tủ hoặc các bộ phận của tủ khi việc khởi động của mỗi chu kỳ điều khiển xả băng được thực hiện bởi người sử dụng và nước xả băng tháo khỏi không gian ướp lạnh không cần có tác động của người sử dụng.

2.4. Xả băng bằng tay (Manual defrosting): Xả băng của tủ hoặc các bộ phận của tủ khi việc khởi động và khoảng thời gian của mỗi chu kỳ điều khiển xả băng được thực hiện bởi người sử dụng. Nước xả băng, băng tuyết hoặc đá tháo khỏi không gian làm lạnh được thực hiện nhờ hoặc không nhờ tác động của người sử dụng.

3. Tiến hành thử

Chất tải cho tủ thử như đối với thử nhiệt độ (xem TCVN 7180-3:2002), vận hành thiết bị phù hợp với hướng dẫn của nhà chế tạo ở các điều kiện thích hợp với cấp (hoặc các cấp) khí hậu thử định dùng và sau đó cho vận hành tủ ít nhất 48 giờ sau khi đạt được các điều kiện vận hành ổn định (xem TCVN 7180-2:2002). Thử nhiệt độ có thể được tiến hành tại cùng thời gian.

Tại cuối của chu kỳ xả băng, kiểm tra toàn bộ các bề mặt, có trong không gian làm lạnh đối với bất kỳ nước, đá và băng tuyết còn dư, loại trừ các gói thử.

Nếu nước, đá hoặc băng tuyết vẫn còn và / hoặc nếu mức đặc tính thử nhiệt độ vẫn không được duy trì, tiếp tục thử với thời gian lâu hơn tối thiểu 48 giờ, trong cùng các điều kiện và không được điều chỉnh bộ điều khiển

4. Báo cáo thử

Báo cáo thử phải bao gồm các thông tin dưới đây:

a) kiểu và mô tả phương pháp xả băng đối với tủ và bộ phận của tủ;

b) khí hậu của nơi thử mà tủ thử được dùng và được thử;

c) kết quả đo và các quan sát có được sau mỗi chu kỳ thử xác định trong điều 3 ở trên.

 

Tìm kiếm

Thông tin Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7180-4:2002
Loại văn bảnTiêu chuẩn Việt Nam
Số hiệuTCVN7180-4:2002
Cơ quan ban hành
Người ký***
Lĩnh vựcĐiện - điện tử
Ngày ban hành31/12/2002
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoCòn hiệu lực
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước