Tải về định dạng Word (28.5KB) Tải về định dạng PDF (71.9KB)

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7180-5:2002 (ISO 1992-5:1974) về Tủ lạnh thương mại – Phương pháp thử - Phần 5: Thử ngưng tụ hơi nước

TCVN 7180-5:2002

ISO 1992-5:1974

TỦ LẠNH THƯƠNG MẠI - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 5: THỬ NGƯNG TỤ HƠI NƯỚC

Commercial refrigerated cabinets - Methods of test - Part 5: Water vapour condensation test

 

Lời nói đầu

TCVN 7180-5:2002 hoàn toàn tương đương với ISO 1992-5:1947.

TCVN 7180-5:2002 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 86 Máy lạnh biên soạn,Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

 

TỦ LẠNH THƯƠNG MẠI - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 5: THỬ NGƯNG TỤ HƠI NƯỚC

Commercial refrigerated cabinets - Methods of test - Part 5: Water vapour condensation test

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử ngưng tụ hơi nước cho tủ lạnh thương mại dùng để bán và/hoặc trưng bày thực phẩm khi được thử trong các điều kiện như quy định đối với thử nhiệt độ và thử xả băng (xem TCVN 7180-3:2002 và TCVN 7180-4:2002).

2. Phương pháp

Trong toàn bộ quá trình thử nhiệt độ và thử tan băng, phải ghi lại vị trí, lượng và thời gian ngưng tụ cũng như thời gian xuất hiện ngưng tụ trong chu kỳ. Cần chú ý đặc biệt vị trí ở đó nước ngưng tụ trực tiếp tiếp xúc hoặc nhỏ giọt vào một vật chứa.

3. Báo cáo thử

Báo cáo thử phải bao gồm thông tin sau:

a) khí hậu buồng thử cùng độ ẩm tương đối (RH) mà tủ được dùng và được thử;

b) phương pháp dùng để phát hiện hơi nước ngưng tụ;

c) quan sát sự ngưng tụ hơi nước trên các bề mặt của tủ và thời gian xuất hiện trong chu kỳ;

d) vẽ vị trí và ghi lại lượng ngưng tụ hơi nước.

Tìm kiếm

Thông tin Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7180-5:2002
Loại văn bảnTiêu chuẩn Việt Nam
Số hiệuTCVN7180-5:2002
Cơ quan ban hành
Người ký***
Lĩnh vựcĐiện - điện tử
Ngày ban hành31/12/2002
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoCòn hiệu lực
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước