Tải về định dạng Word (78.5KB) Tải về định dạng PDF (1.2MB)

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8248:2009 về Ba lát điện từ dùng cho bóng đèn huỳnh quang - Hiệu suất năng lượng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 8248 : 2009

BALÁT ĐIỆN TỪ DÙNG CHO BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG – HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG

Electromagnetic ballasts for fluorescent lamps – Energy efficiency

Lời nói đầu

TCVN 8248 : 2009 do Tiểu Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1/SC2 Hiệu suất năng lượng cho thiết bị chiếu sáng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

BALÁT ĐIỆN TỪ DÙNG CHO BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG – HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG

Electromagnetic ballasts for fluorescent lamps – Energy efficiency

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các balát điện từ dùng cho bóng đèn huỳnh quang ống thẳng có công suất từ 18 W đến 40 W.

2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn dưới đây rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi.

TCVN 7541-2 : 2005 Thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao – Phần 2: Phương pháp đo hiệu suất năng lượng

TCVN 6479 : 2006 (IEC 60921 : 2004), Balát dùng cho bóng đèn huỳnh quang dạng ống – Yêu cầu về tính năng

TCVN 7590-2-8 : 2006 (IEC 61347-2-8 : 2006), Bộ điều khiển bóng đèn – Phần 2-8: Yêu cầu cụ thể đối với balát dùng cho bóng đèn huỳnh quang

3. Thuật ngữ và định nghĩa

Tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa nêu trong TCVN 7541-2 : 2005 và TCVN 6479 : 2006 (IEC 60921 : 2004).

4. Yêu cầu kỹ thuật

4.1 Yêu cầu về an toàn

Balát điện từ dùng cho bóng đèn huỳnh quang áp dụng trong tiêu chuẩn này phải thỏa mãn các yêu cầu về an toàn theo TCVN 7590-2-8 : 2006 (IEC 61347-2-8 : 2006).

4.2 Yêu cầu về tính năng

Balát điện từ dùng cho bóng đèn huỳnh quang áp dụng trong tiêu chuẩn này phải thỏa mãn các yêu cầu về tính năng TCVN 6479 : 2006 (IEC 60921 : 2004).

4.3 Hiệu suất năng lượng

Hiệu suất năng lượng của balát điện từ dùng cho bóng đèn huỳnh quang ống thẳng được tính bằng hệ số hiệu suất của balát theo hai mức: mức tối thiểu và mức cao được qui định trong Bảng 1.

Bảng 1 – Hiệu suất năng lượng của balát điện từ dùng cho bóng đèn huỳnh quang

Công suất danh định

W

Hệ số hiệu suất của balát (BEF)

Mức tối thiểu

Mức cao

18 (T8)

3,00

3,33

20 (T10)

2,81

3,10

36 (T8)

1,87

2,04

40 (T10)

1,73

1,90

5. Phương pháp thử

Balát điện từ dùng cho bóng đèn huỳnh quang phải được thử nghiệm về an toàn theo TCVN 7590-2-8 : 2006 (IEC 61347-2-8 : 2006), thử nghiệm các tính năng chung theo TCVN 6479 : 2006 (IEC 60921 : 2004) và thử nghiệm hiệu suất năng lượng theo TCVN 7451-2 : 2005.

 

MỤC LỤC

Lời nói đầu

1. Phạm vi áp dụng

2. Tài liệu viện dẫn

3. Thuật ngữ và định nghĩa

4. Yêu cầu kỹ thuật

5. Phương pháp thử

Tìm kiếm

Thông tin Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8248:2009
Loại văn bảnTiêu chuẩn Việt Nam
Số hiệuTCVN8248:2009
Cơ quan ban hành
Người ký***
Lĩnh vựcĐiện - điện tử
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước