Tải về định dạng Word (40KB) Tải về định dạng PDF (1.5MB)

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8250:2009 về Bóng đèn sodium cao áp - Hiệu suất năng lượng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 8250 : 2009

BÓNG ĐÈN SODIUM CAO ÁP – HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG

High-pressure sodium vapour lamps –Energy efficiency

Lời mở đầu

TCVN 8250 : 2009 do Tiểu Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1/SC2 Hiệu suất năng lượng cho thiết bị chiếu sáng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

BÓNG ĐÈN SODIUM CAO ÁP – HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG

High-pressure sodium vapour lamps –Energy efficiency

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho bóng đèn sodium cao áp, có dải công suất từ 50 W đến 1000 W.

2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn dưới đây rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi.

TCVN 7541-2 : 2005, Thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao – Phần 2: Phương pháp đo hiệu suất năng lượng

TCVN 7670 : 2007 (IEC 60081 : 2003), Bóng đèn huỳnh quang hai đầu – Yêu cầu về tính năng

IEC 60662 : 2002, High-pressure sodium vapour lamps (Bóng đèn sodium cao áp)

3. Thuật ngữ và định nghĩa

Tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa nêu trong TCVN 7541-2 : 2005 và các thuật ngữ dưới đây

3.1. Hiệu suất sáng ban đầu của bóng đèn sodium cao áp (High-pressure sodium vapour lamp’s initial lighting efficiency)

Tỷ số giữa quang thông ban đầu của bóng đèn và công suất thực đo được của bóng đèn trong các điều kiện quy định.

3.2. Hiệu suất năng lượng của bóng đèn sodium cao áp (High-pressure sodium vapour lamp’s anergy efficiency)

Hiệu suất sáng ban đầu của bóng đèn sodium cao áp được xác định trong điều kiện thử nghiệm qui định.

4. Yêu cầu kỹ thuật

4.1. Yêu cầu chung

Bóng đèn sodium cao áp phải đáp ứng các yêu cầu về an toàn và tính năng theo TCVN 7670 : 2007 (IEC 60081 : 2003) và IEC 60662 : 2002.

Công suất đo được không được nhỏ hơn 10 % công suất công bố.

4.2. Hiệu suất năng lượng

Hiệu suất năng lượng của bóng đèn sodium cao áp được qui định theo hai bước, bao gồm mức hiệu suất tối thiểu và mức hiệu suất cao được qui định trong Bảng 1.

Bảng 1 – Hiệu suất năng lượng của bóng đèn sodium cao áp

Dải công suất

W

Hiệu suất năng lượng

Im/W

Mức tối thiểu

Mức cao

50

65

75

70

75

80

100

80

90

150

85

100

250

95

110

400

105

120

1000

110

130

4.3. Hệ số duy trì quang thông

Quang thông của bóng đèn sodium cao áp sau 2 000h thắp sáng không được nhỏ hơn 85 % quang thông ban đầu.

4.4. Tuổi thọ

Nhà cung cấp phải công bố tuổi thọ của bóng đèn sodium cao áp nhưng không được nhỏ hơn 8000h

5. Phương pháp thử

5.1. Xác định hiệu suất năng lượng

Quang thông ban đầu và công suất của bóng đèn sodium cao áp được đo theo qui định của TCVN 7541-2 : 2005, sau đó tính hiệu suất năng lượng.

Bóng đèn phải được lắp đặt theo hướng dẫn của nhà chế tạo. Trong trường hợp không có hướng dẫn thì bóng phải được đặt nằm ngang.

5.2. Đo hệ số duy trì quang thông

Hệ số duy trì quang thông của bóng đèn sodium cao áp phải được đo theo qui định của TCVN 7670 : 2007 (IEC 60081 : 2003).

5.3. Xác định tuổi thọ

Tuổi thọ của bóng đèn sodium cao áp được thử và xác định theo TCVN 7670 : 2007 (IEC 60081 : 2003) và IEC 60662 : 2002.

 

MỤC LỤC

Lời nói đầu

1 Phạm vi áp dụng

2 Tài liệu viện dẫn

3 Thuật ngữ và định nghĩa

4 Yêu cầu kỹ thuật

5 Phương pháp thử

Tìm kiếm

Thông tin Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8250:2009
Loại văn bảnTiêu chuẩn Việt Nam
Số hiệuTCVN8250:2009
Cơ quan ban hành
Người ký***
Lĩnh vựcĐiện - điện tử
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoCòn hiệu lực
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước