Tải về định dạng Word (33KB) Tải về định dạng PDF (739.1KB)

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8259-4:2009 về Tấm xi măng sợi - Phương pháp thử - Phần 4: Xác định độ co dãn ẩm

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 8259-4 : 2009

TẤM XI MĂNG SỢI - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 4: XÁC ĐỊNH ĐỘ CO DÃN ẨM

Fiber-cement flat sheets - Test methods - Part 4: Determination of moisture movement

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ co dãn ẩm của tấm xi măng sợi.

2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 8259-1 : 2009, Tấm xi măng sợi - Phương pháp thử - Phần 1: Xác định kích thước, độ thẳng cạnh và độ vuông góc.

3. Nguyên tắc

Xác định sự thay đổi chiều dài của mẫu thử được duy trì trong các độ ẩm tương đối khác nhau.

4. Thiết bị và dụng cụ

- Buồng dưỡng mẫu, có thể điều chỉnh độ ẩm.

- Thước cặp có chiều dài đo phù hợp, có độ chính xác đến 0,05 mm.

5. Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử

Lấy mẫu tương tự như Điều 4 trong TCVN 8259-1 : 2009.

Cắt hai mẫu thử với kích thước 76 mm x 305 mm từ cùng một tấm, một mẫu cắt song song với chiều dài của tấm, mẫu còn lại cắt theo hướng vuông góc với chiều dài của tấm.

6. Cách tiến hành

Để các mẫu thử ổn định tới trạng thái cân bằng trong phòng dưỡng ẩm có độ ẩm (30 ± 2) % và nhiệt độ (27 ± 2)oC. Mẫu thử đạt tới trạng thái cân bằng là mẫu thử có khối lượng giữa hai lần cân liên tiếp cách nhau 24 h không vượt quá 0,1 % khối lượng mẫu.

Dùng thước cặp đo chiều dài L1 của mỗi mẫu thử với độ chính xác tới 0,05 mm.

Thay đổi điều kiện thí nghiệm đến độ ẩm (90 ± 5) % và nhiệt độ (27 ± 2) oC, để mẫu thử ở điều kiện này đến trạng thái cân bằng.

Dùng thước cặp đo chiều dài L2 của mỗi mẫu thử với độ chính xác tới 0,05 mm.

7. Biểu thị kết quả

Độ co dãn ẩm (DL), tính theo %, của mỗi mẫu thử được tính theo công thức sau:

Trong đó:

L1 là chiều dài mẫu thử ở độ ẩm 30 %, tính bằng milimét;

L2 là chiều dài mẫu thử ở độ ẩm 90 %, tính bằng milimét.

Độ co dãn ẩm của tấm xi măng sợi là giá trị trung bình cộng của các giá trị thu được từ các mẫu thử.

8. Báo cáo thử nghiệm

Theo Điều 6 của TCVN 8259-1 : 2009.

Tìm kiếm

Thông tin Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8259-4:2009
Loại văn bảnTiêu chuẩn Việt Nam
Số hiệuTCVN8259-4:2009
Cơ quan ban hành
Người ký***
Lĩnh vựcXây dựng, Công nghiệp
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoCòn hiệu lực
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước