Tải về định dạng Word (146.5KB) Tải về định dạng PDF (812.7KB)

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8293:2009 (ISO 8429 :1986) về Quang học và dụng cụ quang học - Nhãn khoa - Thước tròn chia độ

TIÊU CHUN QUỐC GIA

TCVN 8293:2009

ISO 8429 :1986

QUANG HỌC VÀ DỤNG CỤ QUANG HỌC NHÃN KHOA - THƯỚC TRÒN CHIA ĐỘ

Optics and optical Instruments - Ophthalmology - Graduated dial scale

Lời nói đầu

TCVN 8293 : 2009 được chuyển đổi từ 52TCN-TTB 0035 : 2004 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điu 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chun kỹ thuật.

TCVN 8293 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 8429 : 1986.

TCVN 8293 : 2009 do Viện trang thiết bị và công trình y tế biên soạn, Bộ Y tế đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

QUANG HỌC VÀ DỤNG CỤ QUANG HỌC NHÃN KHOA - THƯỚC TRÒN CHIA ĐỘ

Optics and optical Instruments - Ophthalmology - Graduated dial scale

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này đưa ra các quy định kỹ thuật của hệ thống tọa độ góc để sử dụng trong thiết kế thước đo, đường chữ thập hoặc các phương tiện hiển thị khác, kết hợp chặt chẽ trong dụng cụ đ xác định dữ liệu quang học trong mắt người, hoặc hiệu chnh mắt kính dùng cho mắt người.

2. Mô tả hệ thống

Hệ thống tọa độ quy định trong tiêu chun này và đôi khi gọi là hệ thống TABO, mô tả:

a) Định hướng góc của trục loạn, khi sử dụng để mô t sai số khúc xạ của mắt hoặc hiệu ứng tán sắc của mắt kính áp tròng hoặc mắt kính đeo;

b) Định hướng góc của mặt đáy lăng kính, khi sử dụng để mô tả hiệu ứng tán sắc của mắt kính thường và mắt kính áp tròng hoặc mắt kính đeo trong tọa độ cực;

c) Định hướng góc của kinh tuyến cong chính, khi sử dụng để mô tả độ cong của bề mặt giác mạc hoặc kính mắt.

Hệ thống tọa độ là như nhau dù nó liên quan tới mắt phải hoặc tới mắt trái. Khi sử dụng, hệ thống tọa độ được mô tả như nó xuất hiện trước tầm nhìn của mắt người và mắt kính đeo - đã đặt chính xác phía trước mắt - từ bên ngoài.

Trục zero của hệ thống tọa độ là đường ngang, trong trường hợp gắn số từ 0° đến 360°, nó phần bên phải của trục nằm ngang. Trị số góc tăng lên theo chiều ngược kim đồng hồ với 90° tương ứng với trục thẳng đứng. Khi sử dụng để định rõ trục loạn hoặc định hướng kinh tuyến cong chính, trị số góc sẽ được biểu thị là số giữa 0° và 180°. Khi sử dụng để định rò định hướng mặt đáy lăng trụ, trị số góc sẽ được biểu thị là số giữa 0° và 360°, đánh dấu bằng điểm mà đáy của lăng trụ chạm vào vòng tròn TABO.

3. Ví dụ

Ví dụ về thước đo chia độ được thiết kế bng cách sử dụng hệ thống tọa độ như mô tả Điều 2, được chỉ ra trong Hình 1. Mặc dù nó được ch ra bng một thiết kế thước đo góc đặc biệt, điều đó không có nghĩa bao hàm là các thiết kế khác không thể sử dụng và còn được coi như trong phạm vi áp dụng và dự kiến của tiêu chuẩn này.

Mắt trái

Mắt phải

Hình 1

Tìm kiếm

Thông tin Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8293:2009
Loại văn bảnTiêu chuẩn Việt Nam
Số hiệuTCVN8293:2009
Cơ quan ban hành
Người ký***
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoCòn hiệu lực
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước