Tải về định dạng Word (54.5KB) Tải về định dạng PDF (824.3KB)

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8590-4:2010 (ISO 4301-4:1989) về Cần trục - Phân loại theo chế độ làm việc - Phần 4: Cần trục tay cần

TIÊU CHUN QUỐC GIA

TCVN 8590-4:2010

ISO 4301-4:1989

CN TRỤC - PHÂN LOẠI THEO CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC PHN 4: CN TRỤC TAY CN

Cranes - Classification – Part 4: Jib cranes

Lời nói đầu

TCVN 8590-4:2010 hoàn toàn tương đương với ISO 4301-4:1989.

TCVN 8590-4:2010 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 96 Cần cẩu biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bộ TCVN 8590 (ISO 4301), Cần trục - Phân loại theo chế độ làm việc gồm các phần sau:

- TCVN 8590-1:2010 (ISO 4301-1:1986), Phần 1: Yêu cầu chung.

- TCVN 8590-2:2010 (ISO 4301-2:2009), Phần 2: Cần trục tự hành.

- TCVN 8590-3:2010 (ISO 4301-3:1993), Phần 3: Cần trục tháp.

- TCVN 8590-4:2010 (ISO 4301-4:1989), Phần 4: Cần trục tay cần.

- TCVN 8590-5:2010 (ISO 4301-5:1991), Phần 5: Cầu trục và cổng trục.

 

CN TRỤC - PHÂN LOẠI THEO CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC PHN 4: CN TRỤC TAY CN

Cranes - Classification – Part 4 : Jib cranes

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định việc phân loại theo chế độ làm việc đối với cần trục tay cần, loại trừ cần trục tháp, cần trục tự hành và cần trục đường sắt, dựa trên số chu kỳ vận hành được thực hiện trong suốt thời hạn sử dụng dự kiến của thiết bị và các cơ cấu của nó, và hệ số phổ tải tương ứng với cấp tải danh nghĩa.

2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cn thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sa đổi, b sung (nếu có).

TCVN 8590-1:2010 (ISO 4301-1:1986), Cần trục - Phân loại theo chế độ làm việc - Phần 1: Yêu cầu chung.

3. Phân loại theo chế độ làm việc

Cần trục và các cơ cu của nó phải được phân loại theo các nhóm chế độ làm việc phù hợp TCVN 8590-1:2010 (ISO 4301-1).

Chỉ dẫn chung về các nhóm chế độ làm việc điển hình đối với cần trục tay cần liên quan đến công dụng cho ở Bảng 1.

Khi không xác định được cp sử dụng và cấp tải thì việc phân loại theo chế độ làm việc cho trong Bảng 1 được coi là tối thiểu.

Bảng 1 – Ch dẫn về nhóm chế độ làm việc của cần trục tay cần và các cơ cấu của nó liên quan đến công dụng cần trục

TT

Loại cần trục

Điều kiện sử dụng

Nhóm chế độ làm việc của cần trục

Nhóm chế độ làm việc của cơ cấu

Nâng tải

Nâng/hạ cần

Di chuyn xe con

Quay

Di chuyển cần trục

1

Cần trục dẫn động tay

 

A1

M1

M1

M1

M1

M1

2

Cần trục ở phân xưng lp ráp

 

A2

M2

M1

M1

M2

M2

3a)

Cần trục trên boong tàu, trang bị móc treo

 

A4

M3

M3

-

M3

-

3b)

Cần trục trên boong tàu, trang bị gầu ngoạm hoặc nam châm điện

 

A6

M5

M3

-

M3

-

4

Cần trục phục vụ đóng tàu

 

A4

M5

M4

M4

M4

M5

5a)

Cần trục trên kho bãi, trang bị móc

 

A4

M4

M3

M4

M4

M4

5b)

Cần trục trên kho bãi, trang bị gầu ngoạm hoặc nam châm điện

Sử dụng gián đoạn đều đặn 1)

A6

M6

M6

M6

M6

M5

5c)

Cần trục trên kho bãi, trang bị gầu ngoạm hoặc nam châm điện

Sử dụng căng1)

A8

M8

M7

M7

M7

M6

6a)

Cần trục cng, trang bị móc

Sử dụng gián đoạn, đều đặn1)

A6

M5

M4

-

M5

M3

6b)

Cần trục cảng, trang bị móc

Sử dụng căng1)

A7

M7

M5

-

M6

M4

6c)

Cần trục cng, trang bị gầu ngoạm hoặc nam châm điện

Sử dụng gián đoạn, đều đặn1)

A7

M7

M6

-

M6

M4

6d)

Cần trục cảng, trang bị gầu ngoạm hoặc nam châm điện

Sử dụng căng1)

A8

M8

M7

-

M7

M4

1) Tham khảo các đnh nghĩa “sử dụng gián đoạn, đều đặn và “sử dụng căng” trong TCVN 8590-1:2010 (ISO 4301-1).

 

Tìm kiếm

Thông tin Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8590-4:2010
Loại văn bảnTiêu chuẩn Việt Nam
Số hiệuTCVN8590-4:2010
Cơ quan ban hành
Người ký***
Lĩnh vựcCông nghiệp
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoCòn hiệu lực
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước