Tải về định dạng Word (30.5KB) Tải về định dạng PDF (135.9KB)

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8860-12:2011 về Bê tông nhựa - Phương pháp thử - Phần 12: Xác định độ ổn định còn lại của bê tông nhựa

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 8860-12 : 2011

BÊ TÔNG NHỰA - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 12: XÁC ĐỊNH ĐỘ ỔN ĐỊNH CÒN LẠI CỦA BÊ TÔNG NHỰA

Asphalt Concrete – Test methods – Part 12: Determination of Remaining Stability

Lời nói đầu

TCVN 8860-12 : 2011 được chuyển đổi từ 22 TCN 62-84 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 8860-12 : 2011 do Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông Vận tải biên soạn, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ Công bố.

Bộ tiêu chuẩn TCVN 8860 : 2011 Bê tông nhựa – Phương pháp thử gồm mười hai phần:

- TCVN 8860-1 : 2011, Phần 1: Xác định độ ổn định, độ dẻo Marshall

- TCVN 8860-2 : 2011, Phần 2: Xác định hàm lượng nhựa bằng phương pháp chiết sử dụng máy quay li tâm

- TCVN 8860-3 : 2011, Phần 3: Xác định thành phần hạt

- TCVN 8860-4 : 2011, Phần 4: Xác định tỷ trọng lớn nhất, khối lượng riêng của bê tông nhựa ở trạng thái rời

- TCVN 8860-5 : 2011, Phần 5: Xác định tỷ trọng khối, khối lượng thể tích của bê tông nhựa đã đầm nén

- TCVN 8860-6 : 2011, Phần 6: Xác định độ chảy nhựa

- TCVN 8860-7 : 2011, Phần 7: Xác định độ góc cạnh của cát

- TCVN 8860-8 : 2011, Phần 8: Xác định hệ số độ chặt lu lèn

- TCVN 8860-9 : 2011, Phần 9: Xác định độ rỗng dư

- TCVN 8860-10 : 2011, Phần 10: Xác định độ rỗng cốt liệu

- TCVN 8860-11 : 2011, Phần 11: Xác định độ rỗng lấp đầy nhựa

- TCVN 8860-12 : 2011, Phần 12: Xác định độ ổn định còn lại của bê tông nhựa

 

BÊ TÔNG NHỰA - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 12: XÁC ĐỊNH ĐỘ ỔN ĐỊNH CÒN LẠI CỦA BÊ TÔNG NHỰA

Asphalt Concrete – Test methods – Part 12: Determination of Remaining Stability

1 Phạm vi áp dụng

Độ ổn định còn lại của bê tông nhựa (BTN), là một trong những chỉ tiêu phục vụ cho việc thiết kế và kiểm soát chất lượng BTN, được dùng để đánh giá ảnh hưởng của nước đối với BTN.

2 Tài liệu viện dẫn

TCVN 8860-1 : 2011, Bê tông nhựa - Phương pháp thử - Phần 1: Xác định độ ổn định, độ dẻo Marshall..

3 Thuật ngữ và định nghĩa

Trong tiêu chuẩn này sử dụng thuật ngữ và định nghĩa sau:

Độ ổn định còn lại (Remaining Stability)

Chỉ tiêu đánh giá ảnh hưởng của nước đối với độ ổn định Marshall của BTN .

3 Xác định độ ổn định còn lại

Độ ổn định còn lại của bê tông nhựa (R), tính bằng phần trăm (%), chính xác tới 1%, theo công thức:

trong đó:

S là độ ổn định Marshall của BTN khi ngâm mẫu trong bể ổn nhiệt ở 60 oC trong thời gian 40 min đối với mẫu Marshall tiêu chuẩn hoặc 60 min đối với mẫu Marshall cải tiến, xác định theo TCVN 8860-1 : 2011;

Sa là độ ổn định Marshall của BTN khi ngâm mẫu trong bể ổn nhiệt ở 60 oC trong thời gian 24 h, xác định theo TCVN 8860-1 : 2011.

 

MỤC LỤC

1 Phạm vi áp dụng .....................................................................................................................

2 Tài liệu viện dẫn ......................................................................................................................

3 Thuật ngữ và định nghĩa .........................................................................................................

4 Xác định độ ổn định còn lại......................................................................................................

Tìm kiếm

Thông tin Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8860-12:2011
Loại văn bảnTiêu chuẩn Việt Nam
Số hiệuTCVN8860-12:2011
Cơ quan ban hành
Người ký***
Lĩnh vựcXây dựng, Giao thông
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoCòn hiệu lực
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước