Tải về định dạng Word (42KB) Tải về định dạng PDF (944.8KB)

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN8267-2:2009 về Silicon xảm khe cho kết cấu xây dựng – Phương pháp thử - Phần 2: Xác định khả năng đùn chảy

TIÊU CHUN QUỐC GIA

TCVN 8267-2 : 2009

SILICON XẢM KHE CHO KẾT CẤU XÂY DỰNG - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 2: XÁC ĐỊNH KHẢ NĂNG ĐÙN CHẢY

Structural silicone sealants - Test methods - Part 2: Determination of extrusion rate

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định khả năng đùn chảy của silicon xm khe cho kết cấu xây dựng loại một và nhiều thành phần đóng rắn hóa học.

2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đi với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 8267-1 : 2009, Silicon xm khe cho kết cấu xây dựng - Phần 1: Xác định độ chảy.

3. Nguyên tắc

Xác định thời gian đùn chảy toàn bộ khối lượng mẫu thử quy định ra khỏi vỏ chứa dưới áp lực cố định là 345 kPa.

4. Lấy mẫu

Theo Điều 5 của TCVN 8267-1 : 2009.

5. Thiết bị và dụng cụ

- Súng xm mạch, dung tích 177 ml.

- Vỏ chứa bằng nhựa polyetylen, đầu phía trước có đường kính trong (13,7 ± 0,05) mm, dung tích 177 ml.

- Thiết bị cung cấp khí nén có bộ phận nối trực tiếp với súng xm mạch để tạo áp lực khí nén 345 kPa (50 psi).

- Đồng hồ bấm giây, độ chính xác đến 0,1 s.

- Cân, độ chính xác 0,1 g.

- Cốc, dung tích 500 ml.

6. Cách tiến hành

6.1. Khả năng đùn chảy của silicon xảm khe cho kết cấu xây dựng loại một thành phn

- Ổn định mẫu thử còn nguyên trong bao kín tối thiểu 16 h ở điều kiện chuẩn.

- Lấy ít nhất 400 g mẫu đã được ổn định trên nạp đầy 177 ml vào vỏ chứa. Lắp bộ phận nối thiết bị cung cấp khí nén với súng xm mạch và đặt lực nén là 345 kPa. Bật máy nén khí để lực nén truyền chuyển động lên pittông phun ép hết mẫu thử ra khỏi vỏ chứa vào cốc 500 ml và đồng thời dùng đồng hồ bấm giây đo thời gian từ lúc mẫu thử bắt đầu ra khỏi vỏ chứa đến khi ra hết.

6.2. Khả năng đùn chảy của silicon xm khe cho kết cấu xây dựng loại nhiều thành phần

- Ổn định các thành phần của mẫu thử ở trạng thái riêng rẽ trong bao kín ở điều kiện chuẩn ít nhất 16 h.

- Cân khối lượng các thành phần theo t lệ quy định của nhà sản xuất với độ chính xác 1 % để có được ít nhất 400 g hỗn hợp mẫu thử, sau đó đổ vào nhau rồi trộn đều bằng tay trong 5 min thành một hỗn hợp đồng nhất.

- Đổ đầy hỗn hợp mẫu thử đã trộn vào vỏ chứa và lắp vỏ chứa vào súng xm mạch sao cho pittông bị đẩy lùi ra phía sau. Lấy vỏ chứa ra khỏi súng xm mạch để dựng đứng lên sao cho đầu đổ hỗn hợp mẫu thử hướng lên trên và để ổn định trong 3 h ở điều kiện chuẩn. Lắp dụng cụ nối thiết bị cung cấp khí nén với súng xảm mạch và đặt lực nén là 345 kPa. Bật máy nén khí để lực nén truyền chuyển động lên pittông phun ép hết mẫu thử ra khỏi vỏ súng vào cốc 500 ml và đồng thời dùng đng h bấm giây đo thời gian từ lúc mẫu thử bắt đầu ra khỏi vỏ chứa đến khi ra hết.

CHÚ THÍCH: Sau khi trộn đu hỗn hợp các thành phần của silicon xảm khe cho kết cấu xây dựng thì thời gian ổn định hỗn hợp này ở điều kiện chuẩn (hoặc ở điều kiện riêng khác) có thể dài hơn hoặc ngắn hơn 3 h tùy theo yêu cầu của nhà sản xuất.

7. Tính kết quả

Khả năng đùn chảy, tính bằng giây, chính xác đến 1 s, là khoảng thời gian từ lúc hỗn hợp mẫu thử bắt đầu ra khỏi vỏ chứa cho đến khi chảy ra hết.

8. Báo cáo thử nghiệm

Theo Điều 9 của TCVN 8267-1 : 2009.

Tìm kiếm

Thông tin Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8267-2:2009
Loại văn bảnTiêu chuẩn Việt Nam
Số hiệuTCVN8267-2:2009
Cơ quan ban hành
Người ký***
Lĩnh vựcXây dựng
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoCòn hiệu lực
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước