Tải về định dạng Word (2.4MB) Tải về định dạng PDF (5.4MB)

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 267:2002 về Lưới thép hàn dùng trong kết cấu bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế thi công lắp đặt và nghiệm thu do Bộ Xây dựng ban hành

Sợi thép:

Sợi thép nói đến trong tiêu chuẩn này là sợi thép được sản xuất theo các yêu cầu của phụ lục C.

Cuộn thép:

Sợi thép dài liên tục được cuộn trong các vòng đồng tâm.

Bó thép:

Hai hay nhiều  cuộn hoặc một số sợi thẳng được kết hợp với nhau.

Lô thép:

Một số lượng nhất định các cuộn thép hay bó thép thuộc cùng cỡ sợi và cùng loại thép.

Diện tích tiết diện ngang hiệu dụng:

Diện tích mặt cắt ngang của sợi được xác định theo điều C.6, phụ lục C của tiêu chuẩn này.

Cỡ sợi:

Đường kính xác định từ diện tích tiết diện ngang hiệu dụng.

Bước sợi:

Khoảng cách từ tâm đến tâm của 2 sợi liên tiếp trong một mảnh lưới hay cuộn lưới.

Sợi dọc:

Sợi thép chịu lực chính.

Sợi ngang:

Sợi thép vuông góc với sợi dọc

Đầu thừa:

Đoạn kéo dài của sợi thép ra ngoài chu vi của lưới thép. Chu vi này được định ra bởi các điểm giao nhau ở biên của lưới thép.

Lưới hoặc lưới thép:

Sự sắp xếp các sợi ngang và sợi dọc theo kiểu chữ thập. Các sợi này được hàn tại một số hoặc tất cả các điểm giao nhau để chịu lực cắt (Hình A.1, phụ lục A).

Kích cỡ ô lưới:

Khoảng cách từ tâm đến tâm của hai sợi dọc liên tiếp và khoảng cách từ tâm đến tâm của hai sợi ngang liên tiếp, ví dụ: 100mm x 200mm.

Mảnh lưới:

Lưới thép có dạng phẳng, dạng cuộn (khi đó gọi là cuộn lưới) hay dạng gấp (uốn theo một hình dạng cho trước).

Chiều dài mảnh lưới hoặc cuộn lưới:

Kích thước tổng thể của lưới thép theo phương sợi ngang.

Lô dưới:

Một số lượng nhất định của cùng một loại lưới thép, không lớn hơn 10.000 m2.

4. Lưới thép hàn

4.1 Kích cỡ và khối lượng

Kích cỡ ô dưới thường dùng và khối lượng lưới trên một mét vuông được quy định trong bảng 1. Kích cỡ mảnh lưới và cuộn lưới thường dùng cho trong bảng 2.

4.2 Sản phẩm lưới thép

4.2.1 Chất lượng sợi thép:

Mọi lưới thép phải được chế tạo từ sợi thép thỏa mãn các yêu cầu trong phụ lục C.

Bảng 1. Những dạng lưới thép thường dùng

Loại lưới

Bước sợi

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cỡ sợi

(mm)

Diện tích tiết diện ngang (mm2/m)

Khối lượng tiêu chuẩn (kg/m2)

dọc

ngang

dọc

ngang

dọc

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lưới ô vuông

A12

200

200

12

12

566

566

8,89

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

200

200

11

11

475

475

7,46

A10

200

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10

10

393

393

6,16

A9

200

200

9

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

318

318

4,99

Lưới ô vuông

A8

200

200

8

8

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

252

3,95

A7

200

200

7

7

193

193

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A6

200

200

6

6

142

142

2,22

A5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

200

5

5

98

98

1,54

A4

200

200

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4

63

63

0,99

E12

150

150

12

12

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

754

11,84

E10

150

150

10

10

524

524

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

E9

150

150

9

9

424

424

6,66

E8

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

150

8

8

335

335

5,26

E7

150

150

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7

257

257

4,03

E6

150

150

6

6

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

188

2,96

E5

150

150

5

5

131

131

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

E4

150

150

4

4

84

84

1,32

F12

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

100

12

12

1131

1131

17,78

F11

100

100

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11

950

950

14,91

F10

100

100

10

10

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

785

12,32

F9

100

100

9

9

636

636

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

F8

100

100

8

8

504

504

7,90

F7

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

100

7

7

385

385

6,04

F6

100

100

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6

283

283

4,44

F5

100

100

5

5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

196

3,08

F4

100

100

4

4

126

126

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lưới ô chữ nhật

B12

100

200

12

8

1131

252

10,90

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

100

200

11

8

950

252

9,43

B10

100

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10

8

785

252

8,14

B9

100

200

9

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

636

252

6,97

B8

100

200

8

8

504

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5,93

B7

100

200

7

7

385

193

4,53

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

100

200

6

6

283

142

3,73

B5

100

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5

5

196

98

3,05

C12

100

400

12

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1131

126

9,87

C11

100

400

11

8

950

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8,44

C10

100

400

10

6

785

71

6,72

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

100

400

9

6

636

71

5,55

C8

100

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8

5

504

49

4,34

C7

100

400

7

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

385

49

3,41

C6

100

400

6

5

283

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2,61

Chú thích:

- Tên của các loại lưới gồm một chữ cái (A, E, F chỉ lưới ô vuông) hoặc (B, C chỉ lưới chữ nhật) và một số chỉ cỡ sợi dọc.

- Ví dụ A10: Chữ cái A chỉ lưới ô vuông 200 x 200; số 10 chỉ cỡ sợi dọc là 10 mm.

Bảng 2 Kích cỡ mảnh lưới và cuộn lưới thường dùng

Loại

Chiều (m)

Chiều rộng (m)

Mảnh lưới

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2,4

Cuộn lưới

48

2,4

4.2.2 Cách tạo lưới:

- Lưới thép cần được chế tạo bằng cách đặt sợi ngang và sợi dọc theo khoảng cách đã định, và được liên kết tại các điểm giao nhau bằng hàn điểm. Quá trình hàn thực hiện theo chỉ dẫn hàn đối cốt thép.

- Nối sợi thép để tạo lưới thép cần được thực hiện bằng hàn đối đầu.

4.2.3. Khối lượng của lưới thép

- Với lưới thép thường dùng, khối lượng của lưới xác định theo khối lượng tiêu chuẩn cho trong bảng 1. Với lưới thép dạng đặc biệt có thể xác định khối lượng của lưới bằng một trong hai cách sau:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Cân toàn bộ cuộn lưới hoặc mảnh lưới.

4.2.4. Dung sai cho phép

4.2.4.1 Dung sai cho phép của bước sợi không vượt quá 7,5% bước sợi tiêu chuẩn hoặc không quá 15 mm so với bước sợi tiêu chuẩn. Số bước sợi giữa hai sợi ngoài cùng và khoảng cách giữa chúng là hai thông số để xác định bước sợi tiêu chuẩn.

4.2.4.2. Dung sai cho phép về khối lượng lưới thép trên 1m2±6%.

4.2.4.3. Dung sai cho phép về kích thước lưới thép là ± 0,5% nhưng không quá 25mm.

4.2.5. Yêu cầu đối với mối hàn:

- Đối với lưới thép được chế tạo từ sợi thép trơn, có đường kính từ 5 mm đến 12 mm và các cỡ sợi không khác biệt nhau quá 3 mm trong một mảnh lưới, lực cắt trung bình tối thiểu trong mối hàn không nhỏ hơn 250 x A tính bằng Niu tơn (N), trong đó A là diện tích tiết diện ngang hiệu dụng của sợi dọc tính bằng mm2.

- Đối với lưới thép được chế tạo từ sợi thép có gờ, có đường kính từ 6 mm đến 12 mm và các cỡ sợi thép không khác biệt nhau quá 3 mm trong một mảnh lưới, lực cắt trung bình tối thiểu trong mối hàn không nhỏ hơn 140 x A tính bằng Niu tơn (N), trong đó A là diện tích tiết diện ngang hiệu dụng của sợi dọc tính bằng mm2.

- Những lưới thép không thuộc 2 loại trên thì không cần tuân theo những quy định về lực cắt trong mối hàn.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.2.6.1. Lưới thép hàn dùng cho bê tông cốt thép không được có những lỗi gia công, không có gỉ và không có những hiện tượng có thể làm giảm liên kết giữa lưới thép và bê tông.

4.2.6.2. Mối hàn phải đảm bảo không gãy trong quá trình chuyên chở và lắp đặt thông thường. Cho phép có những mối hàn gãy với số lượng như sau:

- Đối với lưới thép dạng mảnh lưới, số lượng các mối hàn gẫy trên một mảnh không vượt quá 1% tổng số mối hàn trên mảnh lưới đó.

- Đối với lưới thép dạng cuộn lưới, số lượng các mối hàn gẫy trên một diện tích trải dài 15 m2 liên tục không được vượt quá 1% tổng số mối hàn trên diện tích ấy.

- Trên bất kỳ sợi thép nào thuộc một mảnh lưới hoặc một cuộn lưới, số lượng các mối hàn gẫy không vượt quá 25% số lượng mối hàn gẫy cho phép trong các trường hợp trên.

4.2.7. Kiểm tra và nghiệm thu

Chủ đầu tư được quyền chọn một trong hai phương pháp kiểm tra và nghiệm thu sau đây:

4.2.7.1 Đại diện cho chủ đầu tư được tham dự vào tất cả các công đoạn của nhà cung cấp liên quan đến công tác chế tạo lưới thép đặt hàng, được cung cấp những phương tiện cần thiết để chứng minh lưới thép thỏa mãn những yêu cầu của tiêu chuẩn, được trực tiếp lấy mẫu để kiểm tra thí nghiệm tại nơi sản xuất hoặc trong phòng thí nghiệm.

4.2.7.2. Nếu không kiểm tra thì cơ sở để nghiệm thu sản phẩm lưới thép hàn là giấy chứng chỉ vật liệu, mối hàn đã được thí nghiệm thỏa mãn các yêu cầu của tiêu chuẩn. Giấy chứng chỉ bao gồm các chỉ tiêu kỹ thuật và tháng, năm sản xuất lưới thép hàn. Việc này phải được chủ đầu tư chấp nhận.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mỗi lô lưới khi xuất xưởng cần có đủ nhãn mác ghi rõ các thông tin:

- Mã số tiêu chuẩn lưới thép hàn, ký hiệu tấm lưới;

- Tên hoặc thương hiệu của nhà sản xuất.

4.2.9. Những thông tin bên đặt hàng cần cung cấp

- Yêu cầu đối với dạng sợi thép dùng trong lưới thép (dùng sợi thép trơn hoặc có gờ);

- Yêu cầu đối với cỡ sợi, bước sợi theo hai phương và chiều dài đầu thừa của sợi dọc cũng như sợi ngang;

- Kích thước mãnh lưới theo hai phương;

- Số lượng mỗi loại mảnh lưới yêu cầu.

5. Thiết kế sử dụng lưới thép hàn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bản vẽ thiết kế kỹ thuật phải thể hiện rõ phạm vi, vị trí đặt lưới thép trên mặt bằng, loại lưới thép (nếu là lưới quy chuẩn), đặc trưng của lưới thép (nếu là lưới không quy chuẩn), đồng thời chỉ rõ phương của sợi dọc (sợi chịu lực).

Bản vẽ cũng cần chỉ rõ các chi tiết cấu tạo của lưới thép, ví dụ như vị trí nối chồng, khoảng nối chồng, khoảng neo lưới thép vào các kết cấu chịu lực khác…(phụ lục D)

5.2. Neo và nối cốt thép

5.2.1 Chiều dài neo

Chiều dài neo được tính theo công thức:

                                               (5.1)

Trong đó:

la- chiều dài neo;

fbu-ứng suất neo giới hạn (N/mm2) xem là không đổi trên chiều dài neo;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

D - đường kính tiết diện ngang hiệu dụng của sợi thép;

5.2.2 Ứng suất neo giới hạn

Ứng suất neo giới hạn fbu (N/mm2) tính theo công thức:

                                            (5.2)

Trong đó: fcu - cường độ tiêu chuẩn của bê tông (N/mm2) (TCVN 6025-1995);

b - hệ số, phụ thuộc vào trạng thái kéo nén và dạng sợi thép;

Khi chiều dài neo sợi thép trên hai lớp lưới thép có 4 mối hàn, hệ số b lấy theo bảng 3.

Bảng 3. Giá trị hệ số b khi chiều dài neo sợi thép trên hai lớp lưới thép có 4 mối hàn

Neo trong vùng kéo

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,65

0,81

- Khi chiều dài neo sợi thép trên hai lớp lưới thép không đủ 4 mối hàn, hệ số b lấy theo bảng 4.

Bảng 4. Giá trị hệ số b khi chiều dài neo sợi thép trên hai lớp lưới thép không đủ 4 mối hàn

Dạng sợi thép

Neo trong vùng kéo

Neo trong vùng nén

Sợi thép trơn

0,28

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Sợi thép có gờ một chiều

0,40

0,50

Sợi thép có gờ hai chiều

0,50

0,63

5.2.3 Nối chồng cốt thép

- Không nối chồng nhiều (lớn hơn 2) lưới thép tại một vị trí. Trên 1 tiết diện không được bố trí nối chồng đồng thời cả lưới thép chịu mômen dương và lưới thép chịu mômen âm.

- Không nối chồng trong vùng có ứng suất kéo lớn.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nối chồng toàn phần là loại nối chồng đảm bảo đầy đủ chiều dài nối cần thiết.

Đối với các kết cấu chịu lực theo 2 phương, nối chồng toàn phần áp dụng đối với sợi dọc và sợi ngang. Đối với phương chịu lực của kết cấu làm việc theo 1 phương, nối chồng toàn phần áp dụng đối với sợi dọc. Nên áp dụng nối chồng toàn phần theo cả 2 phương khi không có chỉ định cụ thể của thiết kế.

Nối chồng bán phần là loại nối chồng có chiều dài nối thực tế bằng 1/2 chiều dài nối tính toán. Loại nối chồng này áp dụng đối với sợi ngang của sàn làm việc 1 phương, hoặc ở trong vùng sợi thép có ứng suất xấp xỉ bằng 1/2 cường độ tiêu chuẩn.

Bảng 5. Giá trị giới hạn chiều dài nối chồng cốt thép

Trường hợp trong khoảng chiều dài nối chồng sợi thép trên 2 lớp lưới thép có 4 mối hàn

Mác bê tông

M250

M300

M350

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lưới thép

31D

29D

27D

25D

Chiều dài nối chồng tối thiểu là 250mm

Trường hợp tính lực neo tính theo quy định các sợi thép rời trong phạm vi nối

Mác bê tông

M250

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

M350

³ M400

Sợi thép trơn

72D

66D

61D

57D

Sợi thép có gờ một chiều

51D

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

43D

40D

Sợi thép có gờ hai chiều

40D

37D

34D

32D

Chiều dài nối chồng tối thiểu 300mm

Chú thích: D - đường kính của sợi thép lớn hơn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.4. Chuyển đổi tương đương từ thép rời sang lưới thép hàn.

Cấu kiện dạng tấm đặt thép rời với diện tích cốt thép chịu lực A có thể thay bằng lưới thép hàn với diện tích thép quy đổi Atd như sau:

Atd =                                                        (5.2)

Trong đó:

Atd - diện tích tiết diện lưới thép hàn quy đổi trên một đơn vị diện tích mặt cắt;

A - tổng diện tích tiết diện các sợi thép rời chịu lực trên 1 đơn vị diện tích mặt cắt;

- cường độ tính toán của sợi thép dùng trong lưới thép hàn, tính theo mục C.8.1.3, phụ lục C;

fs - cường độ tính toán của sợi thép dùng trong thép rời.

5.5. Lựa chọn lưới thép

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Do yêu cầu thiết kế, nếu không sử dụng dạng lưới thép thường dùng, thì có thể đặt hàng sản xuất những dạng lưới thép đặc biệt.

6. Thi công lắp đặt và nghiệm thu lưới thép hàn

6.1. Kiểm tra lưới thép hàn tại hiện trường trước khi lắp đặt.

Trước khi thi công lắp đặt lưới thép hàn, cần kiểm tra những nội dung sau đây:

- Bề rộng của lưới là khoảng cách giữa tâm hai sợi dọc ngoài cùng. Dung sai cho phép của bề rộng lưới không quá ± 13mm. Trong trường hợp bề rộng của lưới phẳng hay lưới cuộn là khoảng cách giữa hai đầu mút của sợi ngang, dung sai cho phép không quá ± 25mm.

- Chiều dài toàn bộ của lưới phẳng, do trên bất kỳ sợi dọc nào, có dung sai cho phép là ± 0,5%, nhưng không quá ± 25mm.

- Đầu thừa của sợi ngang không nhỏ hơn 25mm.

- Khoảng cách trung bình giữa các sợi được xác định sao cho tổng số các sợi trong lưới phẳng hay lưới cuộn bằng hoặc lớn hơn số sợi xác định từ bước sợi thiết kế, nhưng khoảng cách từ tâm tới tâm của các sợi kề nhau dung sai không quá 6mm so với bước sợi thiết kế.

- Chênh lệch khoảng cách hai sợi thép kề nhau không quá 15 mm.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bảng 6. Dung sai cho phép đối với cỡ sợi trong lưới thép hàn

Cỡ sợi (mm)

Dung sai

£ 5

5 < cỡ sợi £ 9

> 9

± 4%

± 4,5%

± 5%

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Sợi không có các chỗ bị xoắn.

- Bề mặt sợi thép sạch, không dính bùn đất, dầu mỡ, không có vẩy sắt và các lớp gỉ. Đánh gỉ vừa đủ để không gây ra các khiếm khuyết trên sản phẩm mà có thể thấy được bằng mắt thường.

- Các sợi thép không bị bẹp, bị giảm tiết diện do đánh gỉ hoặc do các nguyên nhân khác, đường kính không giảm quá giới hạn cho phép là 2%. Nếu vượt quá giới hạn này thì lưới thép đó được sử dụng theo tiết diện thực tế còn lại.

6.3. Yêu cầu về lưới thép

Lưới thép phải vuông góc, không biến dạng sau khi vận chuyển và lắp đặt. Lưới thép phải đảm bảo đúng chủng loại như trong thiết kế. Số lượng các mối hàn gẫy trong quá trình lắp đặt, vận chuyển phải tuân theo điều 4.2.6.

6.4. Lắp đặt lưới thép hàn

6.4.1. Các bộ phận lắp đặt trước không gây cản trở cho các bộ phận lắp đặt sau.

6.4.2. Có biện pháp ổn định vị trí lưới thép bằng các giá đỡ hoặc con kê, không để lưới thép bị biến dạng trong quá trình đổ bê tông.

6.4.3. Đối với lưới ô chữ nhật, phải đặt lưới sao cho sợi dọc đúng theo phương chịu lực đã được chỉ rõ trong bản vẽ thiết kế.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.4.5. Các con kê cần đặt tại các vị trí thích hợp tùy theo mật độ cốt thép nhưng không vượt quá 1m một điểm kê. Con kê có chiều dày bằng lớp bê tông bảo vệ cốt thép và được làm bằng các vật liệu không ăn mòn cốt thép, không tác động đến chất lượng của bê tông. Có thể bố trí những con kê bằng bê tông dưới lớp thép trong sàn khi sử dụng một lớp thép. Khi bố trí lưới thép hàn cho sàn công son hay lớp chịu mô men âm thì phải dùng con kê sắt. Sai lệch chiều dày lớp bê tông bảo vệ so với thiết kế không được vượt quá 5 mm;

6.4.6. Đảm bảo chiều dài nối chồng giữa các lớp thép theo yêu cầu thiết kế và cấu tạo.

6.4.7. Trước khi đổ bê tông phải xem xét đến mức độ gỉ của cốt thép. Nếu lưới thép chỉ bị gỉ mầu vàng do độ ẩm thì không cần đánh gỉ. Nếu lớp gỉ đã tạo thành vảy thì phải đánh sạch trước khi đổ bê tông. Gỉ được coi là quá mức cho phép nếu tiết diện ngang của sợi thép bị giảm vượt quá dung sai cho phép.

6.5. Kiểm tra và nghiệm thu công tác lắp đặt lưới thép hàn

6.5.1 Công tác kiểm tra cốt thép bao gồm các phần việc sau:

- Sự phù hợp của các loại thép đưa vào sử dụng so với thiết kế;

- Sự phù hợp về việc thay đổi của các loại lưới thép so với thiết kế;

- Sự phù hợp của phương tiện vận chuyển đối với sản phẩm đã gia công;

- Chủng loại, vị trí, kích thước và số lượng lưới thép đã lắp đặt so với thiết kế;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.5.2. Trình tự, yêu cầu và phương pháp kiểm tra công tác cốt thép thực hiện theo quy định ở bảng 7.

6.5.3. Việc nghiệm thu công tác lắp đặt lưới thép (mẫu biên bản xem phụ lục G) phải tiến hành tại hiện trường theo các yêu cầu của điều 6.1 đến 6.3 và bảng 7 để đánh giá chất lượng công tác lưới thép hàn so với thiết kế trước khi đổ bê tông.

6.5.4. Khi nghiệm thu phải có hồ sơ bao gồm:

- Các bản vẽ thiết kế có ghi đầy đủ sự thay đổi về lưới thép trong quá trình thi công và kèm theo biên bản theo quy định về các thay đổi;

- Các kết quả kiểm tra mẫu thử về chất lượng thép, mối hàn;

- Các biên bản thay đổi cốt thép trên công trường so với thiết kế;

- Các biên bản nghiệm thu kĩ thuật trong quá trình gia công và lắp đặt lưới thép;

- Nhật kí công trình.

Bảng 7. Kiểm tra khi thi công lắp đặt lưới thép

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phương pháp

Kết quả

Thời điểm kiểm tra

Sợi thép

Theo phiếu giao hàng và chứng chỉ

Có chứng chỉ về sợi thép được cung cấp đúng yêu cầu

Mỗi lần nhận hàng

Đo đường kính bằng thước kẹp cơ khí

Đồng đều về kích thước tiết diện, đúng đường kính yêu cầu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bề mặt sợi thép

Bằng mắt

Bề mặt sạch, không bị giảm tiết diện cục bộ.

Trước khi lắp đặt

Thép chờ và chi tiết đặt sẵn

Xác định vị trí, kích thước và số lượng bằng các biện pháp thích hợp

Đảm bảo các yêu cầu theo quy định thiết kế

Trước khi đổ bê tông

Lắp đặt lưới thép

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Lắp đặt đúng quy trình kỹ thuật

- Chủng loại, vị trí, số lượng, kích thước đúng theo thiết kế

- Sai lệch không vượt quá các giá trị cho phép

Khi lắp đặt và khi nghiệm thu

Con kê

Bằng mắt, đo bằng thước

Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo điều 6.4.5

Khi lắp đặt lưới thép

Chiều dày lớp bê tông bảo vệ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Dung sai chiều dày lớp bê tông bảo vệ theo điều 6.4.5 hoặc theo quy định thiết kế

Khi lắp dựng và khi nghiệm thu

Thay đổi cốt thép

Kiểm tra bằng tính toán

Lưới thép thay đổi theo quy định thiết kế

Khi lắp đặt lưới thép

 

Phụ lục A

CÁC KÝ HIỆU TRÊN MỘT MẢNH LƯỚI VÀ CÁCH MIÊU TẢ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bảng A.1. Các thông số cần miêu tả và ký hiệu

STT

Thông số cần miêu tả

Ký hiệu

1

Chiều dài mảnh lưới hoặc cuộn lưới

L

2

Chiều rộng mảnh lưới hoặc cuộn lưới

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

Kích cỡ mảnh lưới hoặc cuộn lưới

L x B

4

Cỡ sợi dọc

Dd

5

Cỡ sợi ngang

Dn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bước sợi dọc (theo phương ngang mảnh lưới hoặc cuộn lưới)

Pd

7

Bước sợi ngang (theo phương dọc mảnh lưới hoặc cuộn lưới)

Pn

8

Kích cỡ ô lưới

Pd x Pn

9

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

M1,M2

10

Đầu thừa 2 bên theo chiều ngang của mảnh lưới hoặc cuộn lưới

S1, S2

A.2. Đối với mảnh lưới hoặc cuộn lưới có dạng thường dùng như trong bảng 1 của tiêu chuẩn này, nếu không có những quy định đặc biệt thì chiều dài các đầu thừa được mặc định như sau: đầu thừa hai bên theo chiều dọc của mảnh hoặc cuộn lưới bằng nhau và bằng Pn/2; đầu thừa 2 bên theo chiều ngang của mảnh hoặc cuộn lưới bằng nhau và bằng Pd/2.

Trong trường hợp này, chỉ cần mô tả cuộn lưới hoặc mảnh lưới với các thông số về loại lưới và kích cỡ lưới. (xem ví dụ 1).

A.3. Đối với các mảnh lưới hoặc cuộn lưới có các thông số đặc biệt khác với các quy định trong các dạng lưới thường dùng (về đầu thừa, cỡ sợi, bước sợi …), thì trong miêu tả phải chỉ rõ các thông số đặc biệt này (xem ví dụ 2 và 3).

A.4. Với các mảnh lưới hoặc cuộn lưới có các thông số phức tạp hơn, ví dụ: cỡ sợi theo các phương là khác nhau hoặc bước sợi theo phương dọc hoặc phương ngang hoặc cả hai phương là phi tiêu chuẩn thì cần có bản vẽ chi tiết. Cách thể hiện bản vẽ chi tiết xem hình A.1.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ví dụ 1: Một mảnh lưới có dạng thường dùng, đầu thừa thuộc dạng tiêu chuẩn (đầu thừa sợi dọc là Pd/2, đầu thứa sợi ngang là Pn/2) được miêu tả như sau:

Loại lưới

L x B

A7

4,8 x 2,0

Ví dụ 2: Một mảnh lưới dạng thường dùng, đầu thừa dạng đặc biệt được miêu tả như sau

Loại lưới

L x B

M1/M2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A7

4,8 x 2,0

100/300

100/300

Ví dụ 3: Một mảnh lưới dạng đặc biệt, đầu thừa dạng đặc biệt được miêu tả như sau:

Pd x Pn

Dd x Dn

L x B

M1/M2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

150 x 300

8,0 x 7,0

4,8 x 2,125

100/300

100/300

 

Phụ lục B

THÍ NGHIỆM KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG TẠI NƠI CHẾ TẠO

B.1. Số lượng thí nghiệm phải thực hiện

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Cần có một thí nghiệm xác định khả năng chịu cắt của mối hàn theo quy định ở điều B.4 đối với mỗi lô lưới thép.

B.2. Yêu cầu của mẫu thí nghiệm

Mẫu thí nghiệm cần được cắt từ sợi thép hay từ những kết cấu lưới đã hoàn chỉnh, mẫu thí nghiệm phải đạt những yêu cầu sau:

- Trên toàn bộ chiều dài mẫu thí nghiệm kéo cần có ít nhất một sợi ngang được hàn. Sợi ngang này phải có đầu thừa khoảng 25 mm về hai phía của sợi thép cần thí nghiệm.

- Mẫu thí nghiệm chịu uốn cần được cắt từ những sợi thép nằm giữa hai mối hàn.

- Mẫu thí nghiệm dùng để xác định khả năng chịu cắt của mối hàn được cắt một mảnh từ kết cấu lưới hoàn chỉnh. Mẫu phải có một sợi ngang xuyên suốt mảnh lưới hoặc cuộn lưới. Lấy ngẫu nhiên 4 mối hàn trên mẫu này để thí nghiệm, trừ những mối hàn ngoài rìa và những mối hàn bị hỏng.

B.3. Thí nghiệm kéo và thí nghiệm uốn

Thí nghiệm kéo và thí nghiệm uốn được tiến hành theo quy định trong mục C.9.2 và C.9.3 phụ lục C.

B.4 Thí nghiệm khả năng chịu cắt của mối hàn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Một dạng dụng cụ thí nghiệm khả năng chịu cắt của mối hàng mô tả trong hình B.1.

Lô lưới được xem là đạt những yêu cầu nếu giá trị trung bình của mẫu thỏa mãn những giá trị cho trong mục 4.2.5. Nếu không thỏa mãn thì tất cả những mối hàn theo sợi ngang cần phải được tiến hành thí nghiệm. Lưới được xem là đạt nếu giá trị trung bình lực cắt của các mối hàn đó thỏa mãn các quy định trong mục 4.2.5.

B.5. Thí nghiệm lại.

Nếu mẫu thí nghiệm từ lần chọn mẫu thứ nhất không đạt yêu cầu thì có thể thí nghiệm lại trên hai mẫu khác. Một trong hai mẫu đó có thể lấy từ mảnh lưới đã được lấy mẫu thí nghiệm. Nếu cả hai mẫu thí nghiệm thỏa mãn, lô lưới cần thí nghiệm được kết luận là thỏa mãn quy định trong mục B.4, nếu một trong hai mẫu không thỏa mãn, lô lưới được kết luận là không thỏa mãn quy định trong mục B.4.

Hình B.1: Sơ đồ thí nghiệm cường độ chịu cắt của mối hàn.

 

Phụ lục C

THÉP KÉO NGUỘI DÙNG CHẾ TẠO LƯỚI THÉP HÀN

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

C.2. Cỡ sợi thường dùng

Cỡ sợi đưa ra trong bảng C.1 là các cỡ sợi thường dùng.

Bảng C.1. Cỡ sợi thường dùng

Cỡ sợi

(mm)

Diện tích tiết diện ngang (mm2)

Khối lượng đơn vị

Yêu cầu (kg/m)

Dung sai (%)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

12,6

0,099

±9

5

19,6

0,154

±9

6

28,3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

±8

6,5

33,2

0,260

±8

7

38,5

0,302

±8

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

50,3

0,395

±8

9

63,6

0,499

±5

10

78,5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

±5

10,5

86,5

0,679

±5

11

94,9

0,746

±5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

113,1

0,888

±5

C.3. Quy trình sản xuất

Chấp nhận mọi phương pháp sản xuất thép kéo nguội hoặc vuốt nguội.

C.4 Thành phần hóa học

C.4.1 Phân tích mẫu thép

Thép đã đạt tiêu chuẩn nếu mẫu thép phân tích không chứa quá 0,05% lưu huỳnh, 0,05% phốt pho và 0,25% cácbon.

C.4.2. Phân tích sợi thép

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Trong bất kì việc phân tích kiểm tra tiếp theo đối với các sợi được lựa chọn, thép đạt tiêu chuẩn khi việc phân tích kiểm tra xác nhận mẫu thử không chứa quá 0,058% lưu huỳnh, 0,058% phốt pho và 0,28% cacbon.

C.4.3 Thí nghiệm lại

Trong trường hợp việc phân tích sợi thép lấy từ lô sợi không đạt yêu cầu như quy định trong mục C.4.2, nhà sản xuất và khách hàng có thể thỏa thuận tiến hành kiểm tra trên 2 mẫu tiếp theo lấy từ cùng lô sợi đó. Hai mẫu thí nghiệm thêm phải cùng đạt thì lô sợi thép đó mới đạt tiêu chuẩn này.

C.5. Chất lượng sợi thép thành phẩm

Tại thời điểm xuất xưởng, sợi thép không có các vết xước, các vết rạn bề mặt và các khuyết tật khác ảnh hưởng đến việc sử dụng.

C.6. Diện tích tiết diện ngang hiệu dụng của sợi thép

Đối với sợi trơn và sợi có gờ, có cỡ sợi đến 12 mm, diện tích tiết diện sợi thép được xác định bằng cân và đo sợi thép có chiều dài không nhỏ hơn 0,5m, sai số chiều dài không quá ±0,5%.

                                                (C.1)

Trong đó:   A - Diện tích tiết diện ngang hiệu dung của sợi (mm2);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                 L - chiều dài (m).

C.7. Dung sai cho phép đối với kích thước

Dung sai cho phép đối với độ dài sợi thép được quy định trong bảng C.2

Bảng C.2. Dung sai cho phép đối với kích thước

Độ dài sợi

Dung sai cho phép

£ 3m

± 5mm

> 3m

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

C.8. Tính chất cơ học

C.8.1 Tính chất chịu kéo

Giới hạn bền và giới hạn chảy quy ước của sợi được xác định theo phương pháp thí nghiệm như trong mục C.9.1 và C.9.2. Cường độ tiêu chuẩn của sợi thép trơn hoặc có gờ là 485 N/mm2.

Giới hạn bền của sợi tuân theo một trong những yêu cầu dưới đây:

- Giới hạn bền phải lớn hơn giới hạn chảy quy ước ít nhất là 10%

- Giới hạn bền phải lớn hơn giới hạn chảy quy ước ít nhất là 5% - 10%, đồng thời, giới hạn chảy quy ước không nhỏ hơn giá trị 485x(2,1-K) N/mm2, trong đó K là tỷ số giữa giới hạn bền và giới hạn chảy quy ước

C.8.1.1. Giới hạn bền được tính trên diện tích tiết diện ngang hiệu dụng của sợi thép xác định theo mục C.6.

Giới hạn bền không nhỏ hơn 550 N/mm2.

C.8.1.2. Giới hạn chảy quy ước lấy bằng ứng suất khi sợi thép có biến dạng dư bằng 0,2%. Giới hạn chảy quy ước không nhỏ hơn 485 N/mm2.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cường độ tiêu chuẩn được xác định theo một trong những đòi hỏi sau đây:

- 100% kết quả thí nghiệm cho giới hạn chảy quy ước lớn hơn cường độ tiêu chuẩn;

- Không quá 2 kết quả thí nghiệm trong 40 mẫu thí nghiệm liên tiếp cho giới hạn chảy quy ước nhỏ hơn cường độ tiêu chuẩn, đồng thời không có kết quả thí nghiệm nào cho giới hạn chảy quy ước nhỏ hơn 93% cường độ tiêu chuẩn.

Cường độ tính toán lấy bằng 85% cường độ tiêu chuẩn.

C.8.2. Tính chịu uốn lại.

- Mẫu thí nghiệm phải được chuẩn bị theo mục C.9.1 và thí nghiệm phù hợp với yêu cầu trong mục C.9.3.

- Đối với sợi trơn, một đầu của mẫu thí nghiệm được kẹp chặt trong mỏ kẹp và đầu tự do sẽ được uốn một góc 90o, với đường kính uốn không lớn hơn 2 lần cỡ sợi của mẫu thí nghiệm, và sau đó uốn ngược lại (giữ nguyên đường kính uốn) một góc 180o, tiếp đến uốn lại vị trí ban đầu mà không gây rạn nứt bề mặt.

- Với loại sợi thép có gờ, mẫu thí nghiệm được uốn một góc 90o, đường kính uốn gấp 4 lần cỡ sợi, (uốn liên tục và đều) sau đó uốn lại vị trí ban đầu không bị rạn nứt bề mặt.

- Nếu có mẫu thử nào không đạt yêu cầu trong thí nghiệm chịu uốn, sẽ lấy thêm hai mẫu thí nghiệm từ cùng cuộn hoặc bó để thí nghiệm lại. Nếu 2 mẫu thí nghiệm thêm đạt yêu cầu thì cuộn hoặc bó mà ta vừa lấy mẫu xem như đạt tiêu chuẩn. Nếu trên 10% số cuộn hoặc bó thép được chọn không đạt yêu cầu thì lô thép đó coi như không đạt tiêu chuẩn.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

C.9.1 Mẫu thí nghiệm.

Mẫu thí nghiệm phải có đủ chiều dài và được chọn từ từng lô với số lượng không dưới một mẫu trên 5 tấn thành phẩm.

Thí nghiệm phải được tiến hành trên mẫu thẳng, cắt ra từ sợi thành phẩm sau khi kéo hoặc vuốt nguội. Mẫu thí nghiệm không được gia công nhiệt. Mẫu thí nghiệm phải có tiết diện đầy đủ của sợi thành phẩm trên toàn bộ chiều dài của mẫu.

C.9.2. Thí nghiệm kéo.

Khi tiến hành thí nghiệm kéo, giá trị và tốc độ gia tải cần tuân theo các quy định sau:

- Không thời điểm nào gia tải quá 100N/mm2 trong 1 giây;

- Khi xác định giới hạn bền, không gia tải quá 30N/mm2 trong 1 giây;

- Khi xác định giới hạn chảy, không để cho mức tăng ứng suất quá 10N/mm2 trong 1 giây

C.9.3. Thí nghiệm uốn lại.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Số lần uốn không vượt quá một lần uốn trong 1 giây.

- Để đảm bảo sự tiếp xúc giữa mẫu thí nghiệm với thanh trụ uốn, tải trọng kéo không quá 2% cường độ tiêu chuẩn của sợi (xem TCVN 6287 : 1997).

C.10. Thí nghiệm theo yêu cầu của khách hàng

Nếu khách hàng mong muốn kiểm tra lại cường độ tiêu chuẩn, 10 sợi sẽ được chọn ngẫu nhiên từ lô thép và mỗi sợi cắt ra một mẫu để thí nghiệm chịu kéo.

 Một cuộn hoặc bó thép bị loại bỏ nếu một mẫu thí nghiệm được lấy từ cuộn hay bó thép đó cho giới hạn chảy nhỏ hơn 93% cường độ tiêu chuẩn. Nếu có một mẫu khác trong số các mẫu được thí nghiệm có giới hạn chảy nhỏ hơn 93% cường độ tiêu chuẩn thì toàn bộ lô thép coi như không đạt tiêu chuẩn. Nếu có ít nhất 9 kết quả lớn hơn 93% cường độ tiêu chuẩn thì lô thép từ cuộn và bó thép được loại bỏ trước đó, được coi như thỏa mãn tiêu chuẩn.

 

Phụ lục D

MỘT SỐ VÍ DỤ CÁCH THỂ HIỆN LƯỚI THÉP TRÊN BẢN VẼ

Có 3 cách thể hiện lưới thép hàn trên bản vẽ: dạng 1, dạng 2 và dạng 3 (hình D.1). Dạng đầy đủ thường được sử dụng để quy định quy cách chế tạo các mảnh lưới hoặc cuộn lưới có một số thông số cần miêu tả khác với các quy định của dạng lưới thép thường dùng. Cách thể hiện dạng đầy đủ xem hình A.1, phụ lục A với các ký hiệu được cho bằng con số cụ thể. Cách thể hiện dạng sơ đồ và dạng chi tiết đối với lưới thép hàn dùng trong kết cấu bê tông cốt thép xem hình D.2.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A- Chỉ ra khoảng đặt một loại mảnh lưới theo phương sợi ngang trong phạm vi ngoặc đơn.

B- Chỉ ra cách đặt các loại mảnh lưới với:

B(a) - Các ngoặc đơn kề nhau để thể hiện các mảnh lưới không có nối chồng;

B(b) - Các ngoặc đơn đặt chồng lên nhau để thể hiện các mảnh lưới có nối chồng;

01; 02; 03; …;05 - Tên gọi các loại mảnh lưới;

2-01/3-02/1-03 - Số lượng các mảnh lưới tương ứng với mỗi loại (2 tấm loại 01; 3 tấm loại 02; 1 tấm loại 03).

Hình D.1: Quy ước thể hiện lưới thép hàn trên bản vẽ: dạng 1; 2; 3

Hình D.2: Ví dụ thể hiện lưới thép hàn trên trên bản vẽ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phụ lục E

MỘT SỐ CHÚ Ý KHI THIẾT KẾ KẾT CẤU DÙNG LƯỚI THÉP HÀN

Có thể dùng lưới thép hàn trong các kết cấu sàn, vách cứng, silô, mặt đường bê tông cốt thép, các cấu kiện bê tông cốt thép lắp ghép và nhiều loại kết cấu bê tông cốt thép khác.

E.1. Sàn trên nền đất

Đối với những sàn bê tông cốt hép đặt trên nền đất đã được xử lý tránh lún cục bộ, nên bố trí một lớp lưới thép để tránh nứt. Tại các khe co dãn của sàn cần bố trí các thanh truyền lực.

Hình E.1: Cấu tạo khe co giãn trong sàn.

Quy cách của thanh truyền lực:

- Sàn dày h £ 150: đặt D12, chiều dài thanh L = 600mm, khoảng cách giữa các thanh a = 250mm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

E.2. Sàn

Cốt thép trong kết cấu sàn có thể tính toán và thiết kế sử dụng lưới thép hàn. Để chịu mômen có thể đặt 1 hoặc 2 lớp lưới (xem hình E.2 hoặc E.3) sao cho thỏa mãn yêu cầu về khả năng chịu lực đồng thời chi phí vật liệu lưới thép là hợp lý nhất. Khi đặt hai lớp lưới thép thì phần lưới thép ở trên, thuộc vùng chịu mô men dương hoặc phần lưới thép ở dưới, thuộc vùng chịu mô men âm có thể không cần tính toán nối chồng nếu như lớp lưới thép còn lại đảm bảo các yêu cầu chịu lực và cấu tạo. Cũng có thể không cần tính toán nối chồng cả hai lớp lưới thép bằng giải pháp đặt chúng so le nhau.

Đối với bản sàn liên tục, cốt thép chịu mô men âm trên các vùng gối của bản sàn tốt nhất được đặt thành 2 lớp lưới và không có nối chồng theo dạng E.4a và E.4b (thông thường, dạng E.4b được đặt phổ biến hơn E.4a). Quy cách đặt lưới thép của mỗi dạng xem hình E.4, và E.5. Khi đặt các lưới thép, phải chú ý đặt sợi chịu lực của lưới theo phương tác dụng của mô men uốn trong sàn.

Hình E.2: Lưới thép đặt đơn giản trong sàn chịu lực một phương, kê tự do

Hình E.3: Lưới thép đặt so le trong sàn chịu lực một phương, kê tự do

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hình E.5: Lưới thép mũ của sàn liên tục

Khi đặt lưới thép trong sàn chịu lực theo 2 phương, người ta thường đặt lưới thép chịu mô men dương trong bản sàn thành 2 lớp. Hai lớp này được đặt sao cho sợi chịu lực của 2 lớp lưới vuông góc với nhau. Hai lớp lưới có thể đều không đặt nối chồng hoặc chỉ có một lớp có nối chồng. Các mạch nối của 2 lớp lưới này phải so le nhau và phải đảm bảo yêu cầu về khả năng chịu lực cũng như yêu cầu cấu tạo trên bất cứ tiết diện nào của bản sàn theo cả hai phương. Cần tránh các mạch nối của lưới thép tại những vị trí có nội lực lớn. Hình E.6 cho ví dụ một cách đặt lưới thép 2 lớp để chịu mô men dương trong bản sàn chịu lực theo 2 phương, gối đơn giản.

Hình E.6: Lưới thép trong sàn chịu lực 2 phương, gối đơn giản

E.3. Vách cứng

Có thể dùng lưới thép hàn chịu lực trong kết cấu vách cứng. Khi thi công, cốt thép vách cứng của tầng dưới được kéo vượt cốt mặt sàn để đảm bảo khoảng cách nối chồng. Để đỡ vướng khi thi công, người ta cấu tạo lưới thép dùng trong vách cứng như hình E.7.

Có thể chế tạo lưới thép đặc chủng dùng cho mỗi công trình riêng biệt. Những lưới thép này sẽ không giống các loại lưới thép thông thường về diện tích thép, chiều dài, chiều rộng tấm lưới.

Chiều dài tấm lưới và đầu thừa của sợi ngang phụ thuộc cơ bản vào chiều cao tầng và vào từng trường hợp cụ thể. Còn đối với các thông số khác có thể tiêu chuẩn hóa như sau: lưới có bước sợi dọc là 100mm, bước sợi ngang là 200mm, đầu thừa đối với sợi dọc và sợi ngang là 25mm.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

L: (chiều cao tầng + chiều dài nối chồng)

D: Bội số của bước sợi ngang, và không vượt quá chiều cao thông thủy - 200mm.

Hình E.7: Kích thước lưới thép dùng trong vách cứng

Đối với vách cứng có chuyển hướng hoặc giao với các vách cứng khác (ví dụ như trong thang máy) thì cần dùng các lưới thép nối trước khi chuyển tiếp.

Lưới thép nối trước khi chuyển hướng có kích thước như hình E.8a, sau đó uốn gập lại ở giữa tấm để có kết cấu với mặt cắt ngang như hình E.8b.

Hình E.8: Kích thước lưới thép nối tiếp

D,L - xem chú thích trong hình E.6

B - khoảng cách giữa 2 lưới thép trong vách cứng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mặt đường bê tông cốt thép khi dùng lưới thép sẽ dễ dàng và tiện lợi hơn khi dùng các sợi thép rời buộc thủ công lại với nhau. Yêu cầu chủ yếu khi thiết kế mặt đường bê tông cốt thép là chia mặt đường thành những tấm có kích thước hợp lý. Nếu kích thước các tấm đủ nhỏ thì trong một số trường hợp có thể không cần đặt cốt thép trong tấm. Đối với các tấm có kích thước lớn thì cần phải đặt thép để chống nứt. Cho phép có biến dạng co ngót và biến dạng nhiệt bằng cách cho sàn chuyển vị tự do tại khe co giãn.

Trên bản vẽ thiết kế mặt đường cần chỉ rõ các loại khe và chi tiết cấu tạo khe để làm cơ sở cho việc  đặt hàng loại lưới và sắp xếp các mảnh lưới. Cấu tạo thanh thép truyền lực cần phải có đủ chiều dài để tiện cho việc lắp đặt. Cần kiểm soát chặt chẽ quá trình sản xuất lưới để đáp ứng những yêu cầu sắp xếp thanh truyền lực. Việc kiểm soát những quy định đối với vắt và uốn thép cũng phải được tiến hành chặt chẽ.

Việc lựa chọn loại lưới và kích thước tấm lưới có ảnh hưởng quan trọng đến hiệu quả sử dụng lưới thép hàn. Ít khi có một mặt đường đặt lưới thép mà không phải cắt lưới. Nhưng có thể sắp xếp sao cho tránh được tối đa việc cắt thép, có thể nối các tấm lưới để khỏi cắt thép thành phế liệu. Cũng có thể tận dụng các mảnh lưới cắt ra từ chỗ này để dùng ở chỗ khác. Nhưng mảnh lưới tận dụng ấy phải có chiều rộng lớn hơn hay bằng 600mm.

 

Phụ lục F

VÍ DỤ TÍNH TOÁN NỐI CHỒNG CỐT THÉP

F.1 Ví dụ 1

Xác định chiều dài đoạn nối chồng của lưới thép có cỡ sợi D8 trong kết cấu sàn, bê tông mác 250.

Chiều dài đoạn nối chồng cần thỏa mãn các điều kiện sau:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Nếu bước sợi là 100mm thì chiều dài nối chồng là 250mm;

- Nếu bước sợi là 200mm thì chiều dài nối chồng là 185mm + chiều dài hai đầu thừa;

- Nếu bước sợi là 400mm thì chiều dài nối chồng là 385mm + chiều dài hai đầu thừa;

F.1.2 Nếu trong khoảng chiều dài nối chồng sợi thép, trên hai lớp lưới thép không đủ 4 mối hàn thì chiều dài nối chồng giới hạn là:

Dây trơn

72D = 576mm

Cốt thép có gờ 1 chiều

51D = 408mm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

41D = 328mm

F.2 Ví dụ 2

Xác định chiều dài nối chồng ở trong vùng sợi thép có ứng suất xấp xỉ bằng 1/2 cường độ tiêu chuẩn,

Khi đó, đoạn nối chồng cốt thép cần thiết chứa không quá 2 mối hàn. Với cỡ sợi D8, bê tông mác 250 cần có chiều dài nối chồng là 31D/2, tương đương 124mm. Nếu lưới thép thuộc dạng thường dùng (bảng 1) và bước sợi bằng 100mm thì lấy chiều dài nối chồng là 125mm (bằng 1/2 chiều dài nối chồng tối thiểu).

Nếu lưới thép thuộc dạng thường dùng (bảng 1) nhưng có bước sợi bằng 200mm, chiều dài nối chồng cần thiết để trên hai lớp lưới thép chứa được 2 mối hàn là 92,5mm + chiều dài một đầu thừa.

 

Phụ lục G

MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA NGHIỆM THU LẮP ĐẶT LƯỚI THÉP HÀN

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

BIÊN BẢN KIỂM TRA NGHIỆM THU LẮP ĐẶT LƯỚI THÉP HÀN

Công trình..........................................................................................................................

Hạng mục .........................................................................................................................

Chúng tôi gồm:

a) Ông: ................................... chức vụ............................. ; Đại diện giám sát kĩ thuật bên A

b) Ông: ................................... chức vụ............................. ; Đại diện đơn vị thi công

Lập biên bản về các việc dưới đây:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Lưới thép:

TT

Số liệu lưới thép hàn

Đường kính sợi thép

Khoảng cách giữa các sợi ngang

Khoảng cách giữa các sợi dọc

Độ gỉ

Khuyết tật

Yêu cầu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Yêu cầu

Thực tế

Yêu cầu

Thực tế

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

- Khoảng cách giữa các điểm kê lưới thép;

- Chiều dày lớp bê tông bảo vệ;

2. Tên bản vẽ thiết kế, đơn vị thiết kế, số hiệu bản vẽ…

3. Ngày bắt đầu lắp đặt lưới thép hàn

4. Ngày kết thúc lắp đặt lưới thép hàn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Công tác lắp đặt lưới thép thực hiện đúng (hoặc chưa đúng) với thiết kế, phù hợp (hoặc chưa phù hợp) với các tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng và đáp ứng (hoặc không đáp ứng) được những yêu cầu của nghiệm thu.

Các việc đã nghiệm thu ở mục 1 trong biên bản này được đánh giá loại ……

Kết quả kiểm tra cho phép (hoặc không cho phép) tiến hành các hạng mục thi công tiếp theo………. (tên hạng mục thi công)

               ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG                 ĐẠI DIỆN GIÁM SÁT KĨ THUẬT BÊN A

                      (Kí và ghi rõ họ tên)                                     (Kí và ghi rõ họ tên)

 

 

MỤC LỤC

Lời nói đầu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Tiêu chuẩn trích dẫn

3. Định nghĩa thuật ngữ

4. Lưới thép hàn

5. Thiết kế sử dụng lưới thép hàn

6. Thi công lắp đặt và nghiệm thu lưới thép hàn

Phụ lục A: Các ký hiệu trên một mảnh lưới và cách miêu tả

Phụ lục B: Thí nghiệm kiểm tra chất lượng tại nơi chế tạo

Phụ lục C: Thép kéo nguội dùng chế tạo lưới thép hàn

Phụ lục D: Một số ví dụ cách thể hiện lưới thép trên bản vẽ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phụ lục F: Ví dụ tính toán nối chồng cốt thép

Tìm kiếm

Thông tin Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN267:2002
Loại văn bảnTiêu chuẩn XDVN
Số hiệuTCXDVN267:2002
Cơ quan ban hành
Người ký***
Lĩnh vựcXây dựng
Ngày ban hành18/02/2002
Ngày hiệu lực...
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 tháng trước
(14/06/2023)