Tải về định dạng Word (92.5KB)

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3121-2:2003 về vữa xây dựng - phương pháp thử - phần 2: lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 3121-2:2003

VỮA XÂY DỰNG - PHƯƠNG PHÁP THỬ

PHẦN 2: LẤY MẪU VÀ CHUẨN BỊ MẪU THỬ

Mortar for masonry - Test methods

Part 2: Sampling and preparation of sample

1.Phạmviápdụng

Tiêuchuẩnnàyquiđịnhphươngpháplấymẫuchuẩnbmuvữatươivàvữakhôtrộnsn.

2.Đnhnghĩa

Cácthuậtngữsửdụngtrongtiêuchuẩnnàyđượcđịnhnghĩanhưsau:

2.1(lot):Lượngvữađượcsnxuttrongđiukinđượccoiđồngnht.Saukhithnghim, lượngvayđưcđánhgiálàphùhợp”hay“khôngphùhợp.

2.2Muđơn(increment):ngvữađượclấybngmithaotácsửdụngthiếtbịlymu.

2.3Mucụcb(spotsample):Muđượclytạimộtthờiđimvàtừmộtvịtrí.Mẫucụcbthđưc tạonêntcácmuđơnliêntiếp.

2.4Mugộp(bulksample):Tậphợpcủacácmẫuđơnnhằmđidincholấymu.

2.5Muthử(testsample):Mẫurútgntừmugộpdùngchocácphépthnghim.

3.Thiếtb,dụngc

- môi,thìaxúcbằngthéphoặcnhựacng,dungtíchkhôngnhhơn1lít;

- một số thùng chứa khô, sạch có nắp đậy kín

-  bay và dao nề;

- xẻng;

- cân kỹ thuật, chính xác đến 1gam;

- máy trộn (nếu có).

4.Lấymu

4.1Lymẫutạihintrường

4.1.1Vatươi

a)Vữatươisnxuttrạmtrộn:Dùngdngcụthíchhpđiu3,ly3mẫuccbộlúcbắt

đu, giacuicủaquátrìnhđổvarakhỏithùngtrn.

b)Vữatươitrênphươngtinvậnchuyn:Dùngdụngcụthíchhợpđiu3,ly3muccbộ3vịtrí cóđộukhácnhautrênphươngtinvnchuyn.

c)Vatươitrộntạingtrường.Dùngdngcụthíchhpđiu3,ly3muccbộ3vịtríkhác nhautrong1mtrộn.

4.1.2Vakhôtrộnsẵn

Dùngdụngcthíchhợpđiu3,ly3mẫuccbộ3baochứakhácnhausaochomuđidincho toànblô.

4.2Mugộp

Khốilượngcácmẫuđơnđượclấysaochomugptcácmẫuđơnđócóthểtích/khốilượngkhông nhỏhơn20lít(vivữatươi)hoặc15kg(vớivakhô).

Cácmẫugộptừvakhôtrnsẵnđượcchatrongbaocáchẩm,cácmugộptvữatươiđưcđng trongcácvậtchứakhôngthấmcđãđưclaukhô.Cácvtchứađmbảođưcđậyhoặcbuộckín. Cácmẫuvangaysaukhilấyticôngtrườngđượcđưavphòngthínghimđểthửcácchtiêucn kimtra.

5.Chuẩnbịmẫuthử

5.1Vaơi

Mẫugộpvatươiphiđượctrnlikhoảng30giâytrongchođãlaubằngkhănẩm.Rútgnmu theophươngphápchiatưsaochokhilưngmẫuđểthửmỗitiêuphilớnhơn1,5lầnlượngvacn thiếtchothnghimtừngchtiêu.

5.2Vakhôtrộnsẵn

Mẫugộpvakhôđưcnhàotrộnvớicsaochovữaơiđạtgiátrđộlưuđộng(độdẻo)theoquy đnhở bảng1.Victrộnvađưcthchinbngmáyhocbằngtay,toànbộthigiantrộnkhong3 phút.

Bảng1Giátrđộlưuđngtươngngcácloạiva

Loivữa

Độlưuđộng,mm

vữaxây

vữahoànthin

thô

mịn

-Vữathường

-Vữanh

165-195

145-175

175-205

155-185

175-205

155-185

5.3Vậtliuđểkimtrathànhphncấpphiđượclấytheođiu4.1.2phiđểtrongcácvtchariêng r,chấtkếtnhphiđượcchứatrongcácbaocáchmhocbìnhđậykín.Đchunbvatươitrong phòngtnghim,cácvậtliuphiđưccânchínhxácđến1gam.Cácvậtliusaukhicânđượctrn khôđếnkhiđồngnhất,sauđóchonướcvàovàtrộnướt3phútna.Điuchnhlượngctrộnsao chovatươiđtđlưuđộngtheoquyđịnhbảng1.

6.Baogói,ghinhãnmuthử

Mẫuthửphảiđưcchứatrongcácthùngkín,nhãnnhậnbiếtvớicácthôngtinsau:

- tên và địa chỉ của tổ chức/cá nhân lấy mẫu;

- tên và địa chỉ khác hàng;

- địa điểm, thời gian và cách tạo mẫu gộp;

- phương pháp và thời gian trộn (tay/máy);

- dấu nhận biết trên thùng chứa mẫu;

- số hiệu của tiêu chuẩn này;

- các dấu hiệu khác nếu cần.

Tìm kiếm

Thông tin Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN3121-2:2003
Loại văn bảnTiêu chuẩn Việt Nam
Số hiệuTCVN3121-2:2003
Cơ quan ban hành
Người ký***
Lĩnh vựcXây dựng
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoCòn hiệu lực
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 tháng trước
(05/01/2020)